2023-2024 9.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-20)

2023-2024 9.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-20) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-20) CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen bölgelerin hangisinde diğerlerine göre dağınık yerleşme daha fazladır?

  A) Bayburt        B) Gümüşhane    C) İstanbul
  D) Erzincan       E) Rize

 2. Cevap: E

 3. Aşağıda verilenlerden hangisi ulaşım özelliklerine göre ayrılan bölgelerden biri değildir?

  A) Hava yolu              B) Kara yolu
  C) Demir yolu             D) Deniz yolu
  E) Tramvay yolu

 4. Cevap: E

 5. Aşağıdaki şehirlerin hangisinde taş konut sayısı diğerlerine göre daha fazladır?

  A) Ankara          B) Muğla        C) Kayseri
  D) Trabzon        E) Bursa

 6. Cevap: B

 7. Aşağıda verilen illerden hangisinde ahşap konut sayısı daha fazladır?

  A) Ankara            B) Çankırı            C) Kayseri
  D) Trabzon          E) Bursa

 8. Cevap: D

 9. Aşağıdakilerden hangisi mahalli yönetimler arasında gösterilmez?

  A) İl özel idaresi        B) Belediyeler
  C) Mahalleler            D) Köyler
  E) İlçeler

 10. Cevap: E

 11. Aşağıda verilen yerlerden hangisinde yerleşimin az olmasının sebebi yükse ve engebeli olmasından kaynaklıdır?

  A) Gümüşhane        B) Kilis        C) Teke platosu
  D) Karaman             E) Bitlis

 12. Cevap: C

 13. Aşağıda verilenlerden hangisinde maden şehri kategorisine girecek kadar maden çıkarılmaz?

  A) Soma                   B) Tavşanlı      C) Zonguldak
  D) Gümüşhane      E) Kerkük

 14. Cevap: D

 15. Aşağıda verilenlerden hangisi nüfus miktarına göre şehir yerleşim tipleri arasında değildir?

  A) Liman şehri                B) Küçük şehir
  C) Metropoliten şehir    D) Orta büyüklükte şehir.
  E) Büyük şehir

 16. Cevap: A

 17. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin doğu sınırını oluşturan ülkedir?

  A) İran                    B) Suriye        C) Irak
  D) Ermenistan        E) Gürcistan

 18. Cevap: D Açıklama:

  Türkiye'nin doğu sınırını oluşturan ülke "D) Ermenistan" değil, doğru cevap "A) İran" olacaktır. Türkiye'nin doğu sınırı İran ile komşudur. İran, Türkiye'nin doğu komşusu olarak coğrafi olarak Türkiye ile sınırı olan bir ülkedir. 19. Aşağıdakilerden hangisi, kırsal yerleşmelerin özelliklerinden biri değildir?

  A) Geniş arazi alanlarına yayılmışlardır.
  B) İnsan nüfusu yoğunluğu fazladır.
  C) Tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile geçim sağlanır.
  D) Konutlar birbirine yakın olup sıkışık bir yapıdadır.
  E) Ulaşım yolları kötüdür.

 20. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D şıkkıdır, yani kırsal yerleşmelerin özelliklerinden biri konutların birbirine yakın olup sıkışık bir yapıda olmamasıdır. Kırsal yerleşmeler genellikle geniş arazi alanlarına yayılmış, insan nüfusu yoğunluğu düşük olan, tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile geçim sağlanan ve ulaşım yollarının kötü olduğu yerleşim yerleridir. 21. Aşağıdakilerden hangisi, bir kırsal yerleşme tipi değildir?

  A) Köy    B) Belde    C) Kasaba    D) Metropol    E) Dere mahallesi

 22. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Metropol" seçeneğidir. Soru, kırsal yerleşim türleriyle ilgilidir ve "metropol" seçeneği bir kırsal yerleşim türü değil, büyük bir şehir türünü ifade etmektedir. Bu soru, öğrencilerin farklı yerleşim tipleri arasındaki farklılıkları anlamalarını ve sınıflandırmalarını gerektiren coğrafya konularına odaklanır. 23. Aşağıdakilerden hangisi, kentsel yerleşmelerin olumsuz etkilerinden biri değildir?

  A) Hava kirliliği
  B) Gürültü kirliliği
  C) Su kirliliği
  D) Çevre dostu uygulamaların yaygınlaşması
  E) Trafik sıkışıklığı

 24. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Çevre dostu uygulamaların yaygınlaşması. Soruda istenilen, kentsel yerleşmelerin olumsuz etkilerinden birinin belirlenmesidir. Hava, gürültü ve su kirliliği ile trafik sıkışıklığı, kentsel yerleşmelerin çevresel etkileri olarak bilinmektedir. Ancak çevre dostu uygulamaların yaygınlaşması bir olumsuz etki değil, tam tersine kentsel yerleşmelerin çevreye olan olumlu etkilerinden biridir. 25. Aşağıdakilerden hangisi, yerleşme alanlarını sınırlandıran doğal faktörlerden biridir ve kırsal yerleşmeleri etkiler?

  A) Sanayi faaliyetleri       B) Yer kabuğu hareketleri   
  C) Turizm faaliyetleri       D) Ulaşım olanakları        
  E) Tarım arazileri          

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Yer kabuğu hareketleri. Yerleşme alanlarını sınırlandıran doğal faktörler arasında yer kabuğu hareketleri önemli bir yer tutar. Depremler, volkanik patlamalar ve yer kabuğu kırılmaları gibi yer kabuğu hareketleri, yerleşme alanlarını tehdit edebilir veya yok edebilir. Bu nedenle, özellikle kırsal yerleşmelerde, yer seçimi ve yapı malzemeleri seçimi gibi faktörlerin bu doğal tehditlere karşı dikkate alınması gerekir. 27. Aşağıdakilerden hangisi, beşeri faktörler arasında yerleşmeyi sınırlandıran faktörlerden biridir?

  A) İklim koşulları          B) Doğal afetler           
  C) Siyasi istikrarsızlık    D) Topografya              
  E) Ekonomik imkânlar       

 28. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Siyasi istikrarsızlık'tır. Siyasi istikrarsızlık, bir bölgede hükümetlerin değişmesi, devrimler, iç savaşlar veya terörizm gibi faktörler nedeniyle yerleşmenin sınırlandırılmasına neden olabilir. Siyasi istikrarsızlık, ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlerle birlikte, insanların bir bölgede yaşamaya karar vermelerini etkileyen önemli bir faktördür. 29. Aşağıdakilerden hangisi, yerleşmeyi etkileyen ekonomik faktörlerden biridir?

  A) Toprak verimliliği     B) İklim koşulları       
  C) Nüfus yoğunluğu        D) Ticaret yolları       
  E) Yer altı kaynakları   

 30. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Ticaret yollarıdır. Ticaret yolları, bir bölgenin ekonomik gelişimini etkileyen önemli faktörlerden biridir. Ticaret yolları, bir bölgenin diğer bölgelerle olan bağlantısını sağlar ve ekonomik faaliyetleri destekler. Özellikle tarihsel olarak ticaret yolları, ticaret merkezleri ve şehirlerin gelişiminde önemli rol oynamıştır. 31. İlk yerleşimlerin etkisi nedir?

  A) Kültürel ve teknolojik gelişmeler    B) Sanayi devrimi                      
  C) Modern çağın başlangıcı              D) Endüstriyel üretim                  
  E) Tümü doğru                          

 32. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Kültürel ve teknolojik gelişmeler"dir. İlk yerleşimler, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana kültürel ve teknolojik gelişmeleri tetikleyen birçok yeniliğe öncülük etmiştir. İlk yerleşimlerin kültürel etkileri arasında, sanat, mimari, müzik, dans, dil ve edebiyat gibi alanlar yer alırken, teknolojik etkileri arasında tarım, hayvancılık, metal işçiliği, dokumacılık ve taş alet yapımı gibi alanlar yer almaktadır. Bu dönem, insanlığın modern dünyaya doğru ilerlemesinde büyük bir kilometre taşı olarak kabul edilir. 33. Hangisi yerleşim yerlerinin seçiminde etkili olan faktörlerden biri değildir?

  A) İklim                       B) Yer altı kaynakları        
  C) Toprak kalitesi             D) Doğal afetler              
  E) Çevre dostu teknolojiler   

 34. Cevap: E Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "E) Çevre dostu teknolojiler"dir. Yerleşim yerlerinin seçiminde etkili olan faktörler arasında iklim, yer altı kaynakları, toprak kalitesi ve doğal afetler gibi çevresel faktörler yer alırken, çevre dostu teknolojiler bu faktörlerin dışında kalmaktadır. Yerleşim yerleri, insanlar tarafından kullanılacak birçok kaynağı ve altyapıyı içermesi nedeniyle, çevre dostu teknolojiler yerleşim yerleriyle ilgili çevresel etkileri minimize etmek için son derece önemlidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 9.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-20) Detayları

2023-2024 9.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-20) 4 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 9.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-20) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 9.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-20) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-20) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 9.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-20) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÇEVRE VE TOPLUM
  1. İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA BİÇİMLERİ VE SONUÇLARI

Ayrıca

"Kırsal yerleşmelerin özelliklerini açıklamak" olarak özetlenebilir.

"Öğrenciler, farklı yerleşim tiplerini tanımlayabilir ve farklı özelliklerini karşılaştırabilir." şeklinde ifade edilebilir.

Çevre kirliliği ve çevre dostu uygulamalar konularında bilgi sahibi olma.

Doğal faktörlerin insan faaliyetlerine etkisini anlamaktır.

Sosyal coğrafya ve yerleşme konularındaki temel kavramları ölçmektedir.

Beşeri faktörler arasında yerleşmeyi etkileyen ekonomik faktörleri tanımak ve analiz etmek olarak belirtilebilir.

İlk yerleşimlerin kültürel ve teknolojik gelişmelere öncülük ettiğini anlamak.

Yerleşim yerlerinin seçiminde etkili olan faktörleri öğrenmek, doğru yerleşim yerinin seçilmesi için önemlidir ve çevre dostu teknolojilerin yerleşim yerleriyle ilgili çevresel etkileri minimize etmek için önemli olduğunu anlamak, çevre bilinci açısından önemlidir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-20) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-20) Testi İstatistikleri

Bu sınav 21 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 130 kere doğru, 133 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 9.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-20) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-20) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-20) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-20) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.