9.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik)

9.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Çevre nedir?


 2. Cevap: İnsanlarla diğer canlıların sürekli etkileşim içinde bulunduğu doğal ve beşeri yaşam alanı. Açıklama:

  Çevre, insanların yaşamlarını sürdürdükleri ve çeşitli ihtiyaçlarını karşıladıkları ortamı ifade eder. 3. İnsanlar beslenme ihtiyaçlarını nasıl karşılarlar?


 4. Cevap: Bitkisel ve hayvansal gıdalardan. Açıklama:

  İnsanlar, sağlıklı bir yaşam sürmek için ihtiyaç duydukları besinleri bitkilerden ve hayvanlardan elde ederler. 5. İnsanlar doğal kaynakları kullanarak hangi ham maddeleri elde ederler?


 6. Cevap: 1. Ağaç (kereste) 2. Madenler (metal) 3. Toprak 4. Su Açıklama:

  İnsanlar, ihtiyaçlarını karşılamak için doğadan çeşitli hammaddeler elde ederler. 7. Ulaşım için inşa edilen yapılar nelerdir?


 8. Cevap: 1. Yollar 2. Köprüler 3. Tüneller 4. Havalimanları 5. Demiry yolları 6. Limanlar Açıklama:

  Ulaşım, insanlar ve malların bir yerden bir yere taşınmasını sağlayan önemli bir faaliyettir. 9. Türkiye'deki dağlık bölgelerden üç tane örnek veriniz.


 10. Cevap: Toroslar, Kuzey Anadolu Dağları, Doğu Anadolu Dağları Açıklama:

  Türkiye'de engebeli bir arazi yapısı vardır ve birçok dağlık bölge bulunur. 11. Ovalık bölge kavramını açıklayınız.


 12. Cevap: Yeryüzü şekillerinde yükseltisi 200 metreden az olup eğimi az, genellikle düz alanlardır. Açıklama:

  Ovalık bölgeler, genellikle tarım faaliyetleri için elverişlidir ve nüfus yoğunluğu yüksektir. 13. Beşerî bölgelerden üç tane örnek veriniz.


 14. Cevap: Yerleşme bölgeleri, nüfus bölgeleri, kültürel bölgeleri Açıklama:

  Beşerî bölgeler, insan faaliyetlerinin yoğunlaştığı alanlardır. 15. Doğal bölgelerin özellikleri nelerdir?


 16. Cevap: Doğal unsurların karşılıklı etkileşimi sonucu oluşurlar, genellikle bütünlük gösterirler, geniş ölçeklidirler. Açıklama:

  Doğal bölgeler, yeryüzü şekilleri, iklim, bitki örtüsü gibi doğal özelliklere göre belirlenir. 17. Haritadaki bitki örtüsü bölgelerinden üç tane örnek veriniz.


 18. Cevap: Kızılçam ormanları, maki, bozkır alanları Açıklama:

  Bitki örtüsü bölgeleri, benzer bitki formasyonlarına bağlı olarak oluşur. 19. Toprak bölgelerinin oluşumunu etkileyen faktörler nelerdir?


 20. Cevap: İklim, bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri, anakaya Açıklama:

  Toprak bölgeleri, farklı özelliklerdeki toprakların oluşturduğu bölgelerdir. 21. Türkiye'deki sanayi bölgelerinden iki tane örnek veriniz.


 22. Cevap: Kocaeli Yarımadası, Zonguldak Açıklama:

  Sanayi bölgeleri, sanayi faaliyetlerinin yoğunlaştığı alanlardır. 23. İşlevsel bölgelerin diğer bölge türlerinden farkını açıklayınız.


 24. Cevap: İşlevsel bölgeler, belirli bir amaca hizmet etmek için oluşturulur ve sınırları bu amaca göre belirlenebilir. Açıklama:

  İşlevsel bölgeler, hizmet sektörüne dayalı özel bölge türleridir. 25. Sınırları kısa sürede değişen bölge türlerini yazınız.


 26. Cevap: Beşerî ve ekonomik özelliklere göre oluşturulan bölgeler (tarım, nüfus vb.) Açıklama:

  Nüfus artışı, ekonomik faaliyetlerin değişmesi vb. faktörler beşerî ve ekonomik özelliklere göre oluşan bölgelerin sınırlarının kısa sürede değişmesine neden olabilir. 27. Sınırları uzun sürede değişen bölge türlerinden üç örnek veriniz.


 28. Cevap: * Dağlık alanlar bölgesi * Akdeniz iklim bölgesi * Çernozyom toprak bölgesi Açıklama:

  Bu bölgelerin sınırları doğal özelliklere bağlı olduğu için çok uzun zamanda değişir. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanış olanlara Y koyunuz.

  (.....) İnsan, çevreye uyum sağlarken onu amaçları doğrultusunda değiştirir.
  (.....) Neolitik Çağ'da tarım ve hayvancılık faaliyetleri sadece verimli topraklarda yapılıyordu.
  (.....) Hoover Barajı, sulama amacıyla inşa edilmiştir.
  (.....) Marmaray, İstanbul Boğazı'nın altından geçen bir karayolu tünelidir.
  (.....) Palm Adası, doğal bir turizm merkezidir.
  (.....) Maltepe Sahil Parkı, şehir içinde yer alan bir sosyal alandır.
  (.....) İnsanın çevreye yönelik etkisi tarih boyunca azalmıştır.
  (.....) Sanayi Devrimi, çevre kirliliğine neden olmamıştır.
  (.....) Timsah, derisi için avlanan bir türdür.
  (.....) Ormanların tahrip edilmesi ekosistem dengesini bozmaz.

 30. Cevap: D, Y, Y, D, Y, D, Y, Y, D, Y Açıklama: 31. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Doğal bölgeler, insan faaliyetlerinden etkilenmez.
  2. (.....) Şekilsel bölgeler, doğal ve beşerî özelliklere dayanarak oluşturulur.
  3. (.....) Dağlık bölgeler, ovalık bölgelere göre daha yüksek rakımlarda bulunur.
  4. (.....) Türkiye'de Toroslar, platoluk bölgeye örnektir.
  5. (.....) İklim bölgeleri, aynı iklim özelliklerini gösteren alanları kapsar.
  6. (.....) Sanayi bölgeleri, doğal değil beşerî bölgelerdir.
  7. (.....) Ormanlık bölge, bitki örtüsü bölgelerinden biridir.
  8. (.....) Türkiye'de en büyük düz-ovalık bölge Çukurova'dır.
  9. (.....) Doğal afet bölgeleri de şekilsel bölgeler arasında yer alır.
  10. (.....) İnsan faaliyetleri, doğal çevreyi etkilemez.

 32. Cevap: 1. Y 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

9.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


9.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÇEVRE VE TOPLUM
  1. İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA BİÇİMLERİ VE SONUÇLARI

Ayrıca Lise 9.sınıf coğrafya sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Çevrenin tanımını öğretir.

İnsanların beslenme şeklini açıklar.

Ham madde kaynaklarını ve kullanım alanlarını öğretir.

Ulaşım altyapısını oluşturan yapıları tanıtır.

Türkiye'deki dağlık bölgelerin dağılışını kavrayabilmek.

Ovalık bölgelerin özelliklerini anlayabilmek.

Beşerî bölgelerin çeşitlerini öğrenebilmek.

Doğal bölgelerin özelliklerini anlayabilmek.

Öğrenciler, Türkiye'deki bitki örtüsü bölgelerini öğrenecektir.

Öğrenciler, toprak bölgelerinin oluşum sürecini anlayacaktır.

Öğrenciler, Türkiye'deki önemli sanayi bölgelerini öğrenecektir.

Öğrenciler, işlevsel bölgelerin özgün özelliklerini anlayacaktır.

* İnsanın çevre ile etkileşimini anlamak. * Neolitik Çağ'daki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini öğrenmek. * İnsanların doğal kaynakları kullanma amaçlarını kavramak. * Türkiye'deki önemli ulaşım projelerini tanımak. * Turizm faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini değerlendirmek. * İnsanın çevreye yönelik olumsuz etkilerini fark etmek. * Çevre kirliliğinin nedenlerini ve sonuçlarını öğ

* Doğal ve şekilsel bölge kavramlarını açıklamak * Doğal bölgelerin özelliklerini ve örneklerini bilmek * Türkiye'deki şekilsel bölge örneklerini sıralayabilmek * İklim bölgelerinin tanımını ve örneklerini vermek * Beşerî bölgelerin doğal bölgelerden farkını açıklamak * Bitki örtüsü bölgelerine örnekler vermek * Türkiye'deki düz-ovalık bölgeleri bilmek * Doğal afet bölgelerinin şekilsel bölgeler arasında yer aldığını bilmek * İnsan faaliyetlerinin doğal çevreyi etkileyebileceğini anlamak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.