9.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

9.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. İnsanın çevreden yararlanma biçimlerine verilen örneklerden hangisi doğrudur?

  A) Ormanları keserek hayvancılık yapmak
  B) Barajlar inşa ederek tarım alanlarını sulamak
  C) Su kaynaklarını doldurarak kentsel alanlar oluşturmak
  D) Madenleri çıkararak sanayi tesisleri kurmak
  E) Yerleşim alanlarını yükselterek doğal afetleri önlemek

 2. Cevap: B Açıklama:

  Barajların inşası, sulama imkanlarını artırarak tarım alanlarını genişletmektedir. 3. İnsanların çevreye yaptığı müdahalelerden kaynaklanan küresel sorunlardan hangisi değildir?

  A) İklim değişikliği             B) Su kıtlığı                   
  C) Biyolojik çeşitlilik kaybı    D) Uzay kirliliği               
  E) Hava kirliliği                                                

 4. Cevap: D Açıklama:

  Uzay kirliliği, insan faaliyetlerinin doğrudan neden olduğu bir çevre sorunu değildir. 5. İnsanların besin ve iş gücü ihtiyacını karşıladıkları doğal ortam hangisidir?

  A) Litosfer    B) Atmosfer    C) Hidrosfer    D) Biyosfer    E) Jeosfer    

 6. Cevap: D Açıklama:

  Biyosfer, canlı organizmaların yaşadığı ve etkileştiği yerdir. İnsanlar, besinlerini bitkilerden ve hayvanlardan, iş gücünü de hayvanlardan elde ederler. 7. Aşağıdakilerden hangisi işlevsel bir bölge örneğidir?

  A) Avrupa Platosu               B) Avustralya orman bölgesi    
  C) Yaz yağışlı iklim bölgesi    D) Atlantik Okyanusu           
  E) Avrupa Ekonomik Birliği                                     

 8. Cevap: E Açıklama:

  Avrupa Ekonomik Birliği, siyasi ve ekonomik işlevleri olan bir bölgedir ve işlevsel bir bölge örneğidir. 9. Aral Gölü'nün kurumasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İklim değişikliği
  B) Nüfus artışı
  C) Su kaynaklarının aşırı kullanımı
  D) Deprem
  E) Volkanik patlama

 10. Cevap: C Açıklama:

  Aral Gölü'nü besleyen nehirlerden suyun tarım alanlarına yönlendirilmesi, gölün büyük oranda kurumasına neden olmuştur. 11. Aşağıdakilerden hangisi şekilsel bir bölge özelliğidir?

  A) Benzer yaşam tarzları
  B) Benzer tarihi olaylar
  C) Benzer fiziksel özellikler
  D) Benzer ekonomik faaliyetler
  E) Benzer siyasi sistem

 12. Cevap: C Açıklama:

  Şekilsel bölgeler, yeryüzü şekilleri, iklim veya bitki örtüsü gibi fiziksel özelliklere dayanır. 13. İnsanların doğayı aşırı kullanımının neden olduğu sorunlardan biri hangisidir?

  A) Biyolojik çeşitliliğin azalması
  B) Su kaynaklarının kirlenmesi
  C) Hava kirliliği
  D) Toprak erozyonu
  E) Hepsi

 14. Cevap: E Açıklama:

  Aşırı kullanım, biyolojik çeşitliliğin azalması, su kirliliği, hava kirliliği ve toprak erozyonu gibi çeşitli çevresel sorunlara neden olabilir. 15. Türkiye'de en fazla platoluk bölgeye sahip olan bölge hangisidir?

  A) Doğu Anadolu Bölgesi         B) Güneydoğu Anadolu Bölgesi   
  C) İç Anadolu Bölgesi           D) Karadeniz Bölgesi           
  E) Marmara Bölgesi                                             

 16. Cevap: A Açıklama:

  Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum Platosu ve Muş Platosu gibi Türkiye'nin en büyük platoluk bölgelerine sahiptir. 17. Aşağıdakilerden hangisi doğal kökenli afet bölgelerine bir örnektir?

  A) Volkanik-dağlık bölgeler    B) Çığ bölgeleri              
  C) Petrol üretim bölgeleri     D) Tarım bölgeleri            
  E) Madencilik bölgeleri                                      

 18. Cevap: B Açıklama:

  Afet bölgeleri, deprem, tsunami, heyelan, çığ, sel gibi doğal kökenli afetler sonucu oluşur. 19. Hangisi bir işlevsel bölge örneğidir?

  A) Sanayi bölgesi    B) Eğitim bölgesi   
  C) Yönetsel bölge    D) Nüfus bölgesi    
  E) Çiftçi bölgesi                        

 20. Cevap: B Açıklama:

  İşlevsel bölgeler, belirli işlevlere veya faaliyetlere göre oluşturulur. 21. Türkiye'nin en kalabalık bölgesi hangisidir?

  A) Marmara Bölgesi         B) Ege Bölgesi            
  C) Akdeniz Bölgesi         D) İç Anadolu Bölgesi     
  E) Doğu Anadolu Bölgesi                              

 22. Cevap: A Açıklama:

  Marmara Bölgesi, Türkiye'nin en yoğun nüfuslu bölgesidir. 23. Türkiye'nin en büyük akarsu havzası hangisidir?

  A) Karadeniz Havzası    B) Akdeniz Havzası     
  C) Ege Havzası          D) Marmara Havzası     
  E) Van Gölü Havzası                            

 24. Cevap: A Açıklama:

  Karadeniz Havzası, Türkiye'nin en büyük akarsu havzasıdır. 25. Hangisi bir ham madde bölgesidir?

  A) Sanayi bölgesi        B) Çiftlik bölgesi      
  C) Madencilik bölgesi    D) Orman bölgesi        
  E) Kültür bölgesi                                

 26. Cevap: C Açıklama:

  Ham madde bölgeleri, maden yatakları gibi ham madde kaynaklarının bulunduğu alanları kapsar. 27. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki sanayi bölgelerinden biri değildir?

  A) Kocaeli Yarımadası    B) Adana                
  C) Antalya               D) Zonguldak            
  E) Bursa                                         

 28. Cevap: C Açıklama:

  Antalya, önemli bir turizm merkezidir, sanayi bölgesi değildir. 29. Aşağıdakilerden hangisi bir kamu kurumu hizmet bölgesi değildir?

  A) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
  B) Milli Eğitim Bakanlığı
  C) Kara Yolları Genel Müdürlüğü
  D) Orman Genel Müdürlüğü
  E) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

 30. Cevap: B Açıklama:

  Milli Eğitim Bakanlığı bir hizmet bölgesi oluşturmaz. 31. Sınırları beşerî özelliklere göre belirlenen bölgelerin sınırları genellikle ne kadar sürede değişir?

  A) Kısa sürede                B) Orta sürede               
  C) Uzun sürede                D) Çok uzun sürede           
  E) Belirli bir süre yoktur                                 

 32. Cevap: A Açıklama:

  Nüfus, tarım gibi beşerî özellikler zamanla hızlı bir şekilde değişebilir. 33. Bir devletin egemenliği altında bulunan ve uluslararası antlaşmalarla sınırları belirlenmiş toprakların tümüne ne ad verilir?

  A) Bölge            B) Ülke            
  C) Alan             D) Toprak          
  E) Coğrafi birim                       

 34. Cevap: B Açıklama:

  Ülke, bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tamamını ifade eder.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

9.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÇEVRE VE TOPLUM
  1. İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA BİÇİMLERİ VE SONUÇLARI

Ayrıca 9.sınıf coğrafya dersi sene sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Çevrenin insan ihtiyaçlarını karşılamada oynadığı rolü kavramak

Çevrenin karşı karşıya olduğu küresel sorunları tespit etmek

İnsanın doğal çevreyle etkileşimini anlama

Bölge türlerini ve özelliklerini kavrama

İnsanın hidrosfere etkilerini anlama

Bölge türlerini ve özelliklerini kavrama

İnsanın doğal çevreye etkilerini anlama

Türkiye'nin bölgesel özelliklerini tanıma

Beşeri Bölgeler ve Çeşitleri

Beşeri Bölgeler ve Çeşitleri

Beşeri Bölgeler ve Nüfus Dağılımı

Hidrografik Bölgeler

Beşeri Bölgeler ve Ekonomik Faaliyetler

Beşeri Bölgeler ve Ekonomik Faaliyetler

Hizmet bölgelerinin amacını kavrama.

Bölgelerin sınırlarının değişme nedenlerini anlama.

Ülke ve bölge kavramlarını anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 10 kere doğru, 20 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.