Lise 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular

Lise 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Lise 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Neolitik Çağ'da görülen iki tarımsal faaliyeti belirtin.


 2. Cevap: 1. Tarım 2. Hayvancılık Açıklama:

  Neolitik Çağ'da insanlar, yerleşik hayata geçerek tarım ve hayvancılık faaliyetlerine başlamışlardır. 3. Barajların inşa edilmesinin çevreye bir olumsuz etkisi nedir?


 4. Cevap: Doğal çevre tahribatı Açıklama:

  Barajlar suyun depolanması için inşa edilirken, doğal ekosistemleri bozarak bitki ve hayvan türlerini yok edebilirler. 5. İstanbul Boğazı'nın altından geçen iki ulaşım tünelinin adları nelerdir?


 6. Cevap: 1. Marmaray 2. Avrasya Tüneli Açıklama:

  Marmaray ve Avrasya Tüneli, İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan önemli ulaşım projeleridir. 7. İnsanların eğlence ve dinlenme için katıldıkları bir faaliyet türü nedir?


 8. Cevap: Turizm Açıklama:

  Turizm, insanların seyahat ederek farklı kültürleri keşfetmek, dinlenmek ve eğlenmek için yaptıkları faaliyetleri kapsar. 9. Dünyada bulunan üç tane büyük iklim bölgesi nelerdir?


 10. Cevap: Ekvatoral, tropikal ve orta enlem iklimleri Açıklama:

  Dünya'da iklim çeşitliliği çok fazladır ve farklı bölgelerde farklı iklim tipleri görülür. 11. Türkiye'de etkili olan iklimleri yazınız.


 12. Cevap: Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi, İç Anadolu iklimi, Karasal iklim Açıklama:

  Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle farklı iklim tiplerine sahiptir. 13. Türkiye'deki düz-ovalık bölgelerden üç tane örnek veriniz.


 14. Cevap: Çukurova Ovası, Konya Ovası, Ergene Ovası Açıklama:

  Türkiye'de çok sayıda düz-ovalık bölge bulunur ve bu bölgeler tarım için elverişlidir. 15. Şekilsel bölgelerin oluşumunda hangi özellikler etkili olur?


 16. Cevap: Ölçülebilir veya somut özellikler, veri toplama ve sınıflama Açıklama:

  Şekilsel bölgeler, doğal veya beşerî özelliklerin sınıflandırılması ve sınırlandırılmasıyla oluşturulur. 17. Afete neden olan çığ sayısının illere göre dağılımını gösteren haritayı inceleyiniz. Türkiye'de en fazla çığın yaşandığı beş ili sıralayınız.


 18. Cevap: Erzurum, Kars, Van, Bitlis, Ağrı Açıklama:

  Çığ sayısı haritası, Türkiye'deki çığ afetlerinin dağılımını gösterir. 19. Ham madde üretimine dayalı ekonomik faaliyetlere göre oluşan bölgelerden üç örnek veriniz.


 20. Cevap: Tarım bölgeleri, hayvancılık bölgeleri, orman bölgeleri Açıklama:

  Ham madde bölgeleri, belirli ham maddelerin üretildiği alanlardır. 21. Türkiye'deki yönetsel bölge türlerini sıralayınız.


 22. Cevap: İl, ilçe, köy Açıklama:

  Yönetsel bölgeler, idari yönetim amacıyla oluşturulmuş alanlardır. 23. Zonal toprak bölgelerinin özelliklerini açıklayınız.


 24. Cevap: Zonal toprak bölgeleri, belirli iklim kuşaklarına bağlı olarak oluşur ve özel profillere ve bileşimlere sahiptir. Açıklama:

  Zonal toprak bölgeleri, iklimsel faktörlerin belirgin etkisi altında oluşur. 25. Genellikle birbirleriyle örtüşen bölge türlerini açıklayınız.


 26. Cevap: Benzer özelliklere sahip bölgelerin sınırları genellikle birbirleriyle örtüşür (örneğin ılıman iklim bölgeleri, yoğun nüfuslu bölgeler ve ulaşımı gelişmiş bölgeler). Açıklama:

  Benzer koşullar altındaki bölgeler aynı özelliklere sahiptir ve bu özellikler bölgelerin sınırlarını belirler. 27. Kesin sınırları olmayan bölge türlerinden iki örnek veriniz.


 28. Cevap: * Akdeniz iklimi ile karasal iklim arasındaki sınırlar * Maki bitkileri bölgesi Açıklama:

  Bu bölgelerin sınırları kademeli bir geçişle oluşur ve net bir sınır çizgisi yoktur. 29. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  1. (.....) Şekilsel bölge
  2. (.....) İşlevsel bölge
  3. (.....) Doğal bölge
  4. (.....) Beşerî bölge
  5. (.....) Dağlık bölge
  6. (.....) Soğuk bölge
  7. (.....) Yerleşme bölgesi
  8. (.....) Sanayi bölgesi
  9. (.....) Yeryüzü şekillerine göre bölge
  10. (.....) İklim bölgeleri
  Önermeler:
  a. İnsan faaliyetlerinin yoğun olduğu alanlar
  b. Doğal özelliklere göre ayrılan alanlar
  c. Ölçülebilir özelliklere göre ayrılan alanlar
  d. İşleyişe sahip ve bir yönetim merkezi olan alanlar
  e. Dağlar ve tepelerin yoğun olduğu alanlar
  f. Soğuk iklimin etkili olduğu alanlar
  g. İnsanların yaşadığı alanlar
  h. Fabrikaların yoğun olduğu alanlar
  ı. Yeryüzü şekillerinin özelliklerine göre ayrılan alanlar
  i. İklim özelliklerine göre ayrılan alanlar

 30. Cevap: 1. c 2. d 3. b 4. a 5. e 6. f 7. g 8. h 9. ı 10. i Açıklama:

  * Şekilsel bölgeler, ölçülebilir özelliklere göre ayrılır. * İşlevsel bölgeler, bir işleyişe sahiptir ve bir yönetim merkezi vardır. * Doğal bölgeler, doğal özelliklere göre ayrılır. * Beşerî bölgeler, insan faaliyetlerinin yoğun olduğu alanlardır. * Dağlık bölgeler, dağlar ve tepelerin yoğun olduğu alanlardır. * Soğuk bölgeler, soğuk iklimin etkili olduğu alanlardır. * Yerleşme bölgeleri, insanların yaşadığı alanlardır. * Sanayi bölgeleri, fabrikaların yoğun olduğu alanlardır. * Yeryüzü şekillerine göre bölgeler, yeryüzü şekillerinin özelliklerine göre ayrılır. * İklim bölgeleri, iklim özelliklerine göre ayrılır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Lise 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Eşleştirme


Lise 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÇEVRE VE TOPLUM
  1. İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA BİÇİMLERİ VE SONUÇLARI

Ayrıca Lise 9.sınıf coğrafya 2.dönem 2.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun olarak hazırlanmıştır

Neolitik Çağ'ın tarımsal uygulamalarını öğretir.

Barajların çevresel etkilerini fark ettirir.

İstanbul'un ulaşım altyapısını öğretir.

Turizmin önemini ve insanlar için faydalarını öğretir.

Dünyadaki büyük iklim bölgelerini öğrenebilmek.

Türkiye'deki iklim çeşitliliğini anlayabilmek.

Türkiye'deki düz-ovalık bölgelerin dağılışını kavrayabilmek.

Şekilsel bölgelerin oluşum sürecini anlayabilmek.

Öğrenciler, Türkiye'deki çığ afetlerinin yaygın olduğu bölgeleri belirleyebilecektir.

Öğrenciler, ekonomik faaliyetlere dayalı farklı bölge türlerini öğrenecektir.

Öğrenciler, Türkiye'deki yönetsel bölge yapısını öğrenecektir.

Öğrenciler, toprak bölgelerinin iklimsel özelliklerini anlayacaktır.

* Bölge kavramını açıklar. * Şekilsel ve işlevsel bölgeler arasındaki farkları belirtir. * Doğal ve beşerî bölgelerin örneklerini verir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.