9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. İnsanların barınma ihtiyacını karşılamada kullandıkları doğal malzemeler nelerdir?


 2. Cevap: 1. Taş 2. Toprak 3. Ağaç Açıklama:

  İnsanlar, teknolojinin gelişmesiyle birlikte betonarme ve çelik yapı sistemleri kullansalar da tarih boyunca doğal malzemeleri barınma için kullanmışlardır. 3. İnsanlar tatlı su kaynaklarını hangi amaçlarla kullanırlar?


 4. Cevap: 1. İçme suyu ihtiyacını karşılamak 2. Tarım alanlarını sulamak 3. Sanayi tesislerinde üretim yapmak Açıklama:

  Tatlı su kaynakları, insanların yaşamı için hayati önem taşır ve çeşitli şekillerde kullanılır. 5. İnsanın çevreye yönelik müdahalelerinden biri nedir?


 6. Cevap: Ormanları yok etmek Açıklama:

  Ormanların yok edilmesi, biyolojik çeşitliliğin azalmasına, erozyona ve iklim değişikliğine neden olan önemli bir çevre sorunudur. 7. İnsanın litosfere etkileyen üç faaliyetini belirtin.


 8. Cevap: 1. Toprağı işlemek 2. Yer altı kaynaklarını kullanmak 3. Kayaçlardan yararlanmak Açıklama:

  Litosfer, Dünya'nın katı kabuğunu ifade eder ve insanın çeşitli faaliyetleri bu katmanı etkiler. 9. Şekilsel bölgeler nelerdir? Çeşitlerini yazınız.


 10. Cevap: Doğal ve beşerî özelliklere göre oluşturulan bölgelerdir. Açıklama:

  Şekilsel bölgeler, yeryüzü şekillerine, iklime, bitki örtüsüne göre sınıflandırılabilir. 11. İşlevsel bölge nedir? Tanımlayınız.


 12. Cevap: Ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştığı ve bir yönetim merkezine bağlı olarak bütünleşen alanlardır. Açıklama:

  İşlevsel bölgeler, tarım bölgesi, sanayi bölgesi, turizm bölgesi gibi farklı ekonomik faaliyetlere göre oluşur. 13. İşlevsel bölgelerin bir yönetim merkezine bağlı olması neyi sağlar?


 14. Cevap: Bütünleşme ve koordinasyon Açıklama:

  İşlevsel bölgeler, bir yönetim merkezi aracılığıyla ekonomik faaliyetlerin koordine edilmesini ve bütünleştirilmesini sağlar. 15. Akdeniz Ege Denizi Marmara Denizi Karadeniz Dağ sıraları Volkanik dağ Ova K Plato 100 200 km KKTC 0 GKRY Suriye Irak İran N.Ö.C. Gürcistan Ermenistan Bul. Yun. Az. Haritadaki hidrografik bölge örnekleri nelerdir?


 16. Cevap: Amazon ve Missisipi havzaları (dünyadan), Karadeniz ve Van Gölü havzaları (Türkiye'den) Açıklama:

  Hidrografik bölgeler, su kaynaklarının özelliklerine göre belirlenir. 17. Kültürel bölgelere örnek olan İslam Kültür Bölgesi hangi kıtalarda yer almaktadır?


 18. Cevap: Asya, Afrika, Avrupa Açıklama:

  İslam Kültür Bölgesi, İslam dininin ve kültürünün hakim olduğu geniş bir bölgedir. 19. Türkiye'de planlama özelliklerine göre oluşturulmuş üç bölge örneği veriniz.


 20. Cevap: GAP Bölgesi, DOKAP Bölgesi, KOP Bölgesi Açıklama:

  Planlama bölgeleri, belirli hedefler doğrultusunda planlanan alanlardır. 21. Karayolları Genel Müdürlüğü hizmet bölgelerinin amacını açıklayınız.


 22. Cevap: Ülke genelinde planlanan hizmetleri daha kontrollü yürütmek için oluşturulan bölgelerdir. Açıklama:

  Karayolları Genel Müdürlüğü, ülkenin farklı bölgelerine daha iyi hizmet sunabilmek için bölgeler oluşturmuştur. 23. GAP sınırları içerisinde bulunan bölgenin haritadaki numarasını belirtiniz.


 24. Cevap: 8 Açıklama:

  Haritada GAP sınırları içerisinde yer alan tek bölge 8 numaralı bölgedir. 25. Ülke tanımını yapınız.


 26. Cevap: Egemenlik sınırları ile bir bölge olarak düşünülen, bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü. Açıklama:

  Ülke, bir devletin kontrolü ve yönetimi altındaki bir bölgedir. 27. G-20'nin amacını belirtiniz.


 28. Cevap: Siyasi ve ekonomik iş birliğini geliştirmek ve uluslararası ekonomiyi koordine etmek. Açıklama:

  G-20, küresel ekonomi ve finansal istikrar için önemli bir forumdur. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Nüfusun seyrek olduğu bölgelerde yoğun karayolu ağı bulunur.
  (.....) 2. Sanayi bölgeleri genellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerdir.
  (.....) 3. GAP sınırları içerisinde bir orman bölgesi bulunmaz.
  (.....) 4. Taş kömürü maden bölgesi, sanayi bölgesinin alt kümesidir.
  (.....) 5. Doğal özelliklere göre oluşturulan bölgelerin sınırları uzun sürede değişebilir.
  (.....) 6. Türkiye siyasi bir bölgedir.
  (.....) 7. G-20, benzer ekonomik özelliklere sahip ülkelerin oluşturduğu bir bölgedir.
  (.....) 8. Ülke tanımında egemenlik sözcüğü geçmez.
  (.....) 9. Dağlık alanlar bölgesi genellikle beşerî özelliklere göre oluşturulur.
  (.....) 10. Ahşap konut bölgesi, iklim bölgesinin bir alt kümesidir.

 30. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. Y 7. D 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama: 31. Aşağıda verilen beşerî bölge tanımlarını uygun isimlerle eşleştirin:

  1. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı alanlar
  2. Sanayi faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı alanlar
  3. İnsanların doğadaki unsurlarla veya birbirleriyle etkileşimi sonucu meydana gelen bölgeler
  4. Planlama ve yatırımların belirli coğrafi özellikler doğrultusunda yapıldığı bölgeler
  5. Nüfusun miktarı ve dağılışı ile nüfusa ait çeşitli özelliklerin dikkate alınarak oluşan bölgeler
  Eşleştirmeler için önerilen isimler:
  a) Beşerî bölgeler
  b) Sanayi bölgeleri
  c) Ham madde bölgeleri
  d) Yerleşme bölgeleri
  e) Nüfus bölgeleri
  f) Planlama bölgeleri
  g) Tarım bölgeleri
  h) İşlevsel bölgeler
  ı) Kültürel bölgeler
  i) Yönetsel bölgeler

 32. Cevap: 1. g) Tarım bölgeleri 2. b) Sanayi bölgeleri 3. d) Yerleşme bölgeleri 4. f) Planlama bölgeleri 5. e) Nüfus bölgeleri Açıklama:

  Beşerî bölgeler, insan faaliyetleri ve özellikleriyle ilgili olarak oluşturulan bölgelerdir. Tarım bölgeleri, sanayi bölgeleri ve nüfus bölgeleri bu kapsama girer. Yerleşme bölgeleri, insanların yaşam alanlarını ifade ederken, planlama bölgeleri belirli coğrafi özelliklere göre planlanmış alanları içerir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÇEVRE VE TOPLUM
  1. İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA BİÇİMLERİ VE SONUÇLARI

Ayrıca 9.sınıf coğrafya dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

İnsanların barınma ihtiyaçlarını karşılamada kullandıkları doğal kaynakları öğretir.

Tatlı su kaynaklarının kullanım alanlarını öğretir.

İnsanın çevreye verdiği zarar hakkında farkındalık yaratır.

İnsanın litosfere verdiği etkileri öğretir. Dağlık bölge nedir? Açıklayınız. Cevap: Yeryüzü şekilleri içinde yükseltisi 500 metrenin üzerinde olup yamaç eğimi fazladır ve dağlarla kaplı alanlardır. Açıklama: Dağlık bölgeler, yükseltinin fazla olması nedeniyle genellikle yağış alır, orman veya ağaçlık alanlarla kaplıdır. Kazanım: Yeryüzü şekilleri arasındaki dağlık bölgeleri tanımlayabilmek.

Şekilsel bölgelerin çeşitlerini öğrenebilmek.

İşlevsel bölgelerin özelliklerini anlayabilmek.

İşlevsel bölgelerin yönetim yapısını anlayabilmek.

Öğrenciler, hidrografik bölgelerin tanımını ve örneklerini öğrenecektir.

Öğrenciler, dünyadaki önemli kültür bölgelerini ve bunların dağılımını anlayacaktır.

Öğrenciler, Türkiye'deki planlama bölgelerinin amaçlarını ve önemini anlayacaktır.

Karayolları Genel Müdürlüğü hizmet bölgelerinin amacını anlama.

Bölgesel planlama ile ilgili bilgi edinme.

* Karayolları Genel Müdürlüğü hizmet bölgeleri hakkında bilgi edinmek * Dağlık alanlar bölgesi gibi doğal özelliklere göre oluşturulan bölgeleri anlamak * Nüfus yoğunluğu ve ekonomik faaliyetlerin bölgelere olan etkisini kavramak * Ülkeler ve bölgeler arasındaki ilişkiyi açıklamak * Farklı bölge türlerini karşılaştırmak ve özelliklerini öğrenmek

* Beşerî bölgelerin farklı türlerini ayırt etme * Bu bölgelerin özelliklerini anlama * Bölgeleri uygun isimlerle eşleştirme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.