2021-2022 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


7.Sınıf ait Kur’an-ı Kerim dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Kur’an-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

08 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisinde İzhar bulunmaktadır?

A) كُنْتُمْ إِنْ                        B) لْأَنْهَارُا تَحْتِهَا
C) تَابَ مَنْ وَ                     D) ظَالِمًا قَوْمًا

08 Aralık 2021  

Med (uzatma ) harfleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) ا- و – ت    B) ف- ي ا-    C) ا- و- ي    D) لا- و - ي

08 Aralık 2021  

سَوآءٌ - قَالَ – مآ اَنْزَلَ Aşağıdaki kelimelerde sırasıyla hangi med çeşidi vardır?

A) Meddi Tabii - Meddi Muttasıl - Meddi Munfasıl
B) Meddi Munfasıl - Meddi Tabii - Meddi Muttasıl
C) Meddi Muttasıl - Meddi Munfasıl - Meddi Tabii
D) Meddi Lin - Meddi Tabii - Meddi Munfasıl

08 Aralık 2021  

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde izhar yoktur?

A) مَنْ آمَنَ    B) إِنْ أَنْتُمْ    C) أحَدٌ كُفُوًا    D) ثَمَنًا قَلِيلاً

08 Aralık 2021  

Aşağıdaki sorularda boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
Cinler – Müşrik - Davut – Vahiy – Melek – Münafık - Hz Ali - Tâlût

1.Allah tarafından doğrudan doğruya veya Cebrail aracılığıyla peygamberlere gönderilen bilgilere ……………………..denir.
2.Kalbiyle Allah’a inanmadığı halde inandığını söyleyen kişiye ……………………….denir.
3.Calut ordusunun karşısındaki İsrail oğullarının başında……..………………vardı.
4. …………………..peygamber demiri eğip büker, çok güzel kılıç ve zırh yapardı.
5. Hz. Süleyman kıssasından ……………….……..geleceği bilemediğini anlıyoruz

08 Aralık 2021  

Aşağıdaki kelimelerde bulunan Meddin hangi çeşit med olduğunu karşılarına yazınız.

a - وَلاَالضَّاۤلِّينَ ----
b – وَالصَّيْفِ ---------
c - اَلْعَالَمِينَ -----
d - مِنْ خَوْفٍ -------

08 Aralık 2021  

- DİN - İMAN - ZİKİR - TEVHİD-
Aşağıdaki verilen cümleleri yukarıdaki kelimelerden uygun olanlarıyla eşleştiriniz.

Allah’ın, insanların dünya ve ahirette mutlu olmalarını sağlamak için gönderdiği kural ve tavsi-yelerdir. (  )
Yüce Allah’ı zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek kabul etmek, bir ve tek olduğuna inan-mak ve hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadeti yalnız Allah için yapmaktır. (  )
Allah’ın varlığını, birliğini ve Hz. Peygamber’in Allah’tan getirdiği kesin hüküm ve bilgileri kalp ile tasdik etmek, tereddütsüz kabul edip teslim olmaktır..(  )

08 Aralık 2021  

Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y)yazınız.

( …..) Kulun bütün hareket ve davranışlarını Allah rızası için yapması gerekir.
(…..) Kur’an, Allah’ın insanlara yolladığı bir mesajdır.
(…....) Şükür yalnızca dil ile yapılan bir teşekkürdür.
( ….. ) Merhametlilerin merhametlisi insandır.
(..……) Allah, Kur’an-ı Kerim’ de yer alan kıssalardan insanların ders çıkarmasını ister.

08 Aralık 2021  

Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y)yazınız.

(  )Allah’ın vahiy ve peygamber göndermedeki temel amacı insanı küfrün karanlığından kurtarıp doğru yola iletmektir.
(  )Süleyman (as), Davud (as) ın babasıdır.
(  )Hz.Davud ‘dan kalan hatıralardan biri de Savm-ı Davud’ dur.
(  )Beyt-i Makdis’i (Mescidi aksa’yı inşa eden Süleyman (as)dır.
(  )Kur’an sadece iman esaslarından, ibadet esaslarından, peygamberlerden bahseder.

08 Aralık 2021  

Peltek harfler hangi seçenekte verilmiştir?

A) ﺙ - ﺬ - ﻇ    B) ﻇ - ﺶ- ﺬ    C) ﺰ - ﺱ - ﺹ    D) ض - ص - ذ

08 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisinin tümü kalın harflerdir?

A) ح  خ ر  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ق
B) خ  ص  ض  ط  ظ  غ  ق  ل
C) خ  ق  غ  ل  ض  ص  ط  ظ
D) خ  ص  ض  ط  ظ  غ  ق ذ

08 Aralık 2021  

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
5--Elif Lâm Râ. Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Şiddetli azaptan dolayı vay kafirlerin haline.﴾1-2﴿ Dünya hayatını ahirete tercih edenler, (insanları) Allah yolundan çevirip onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenler var ya, işte onlar derin bir sapıklık içindedirler. ﴾3﴿ Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara (Allah'ın emirlerini) iyice açıklasın. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. ? İbrahim suresinin bu ayetlerinden çıkardığınız mesajları maddeler halinde yazınız?

..................... .............................. ..............................

..................... .............................. ..............................

..................... .............................. ..............................

..................... .............................. ..............................

08 Aralık 2021  

تَبَارَكَ الَّذ۪ي بِيَدِهِ الْمُلْكُۘ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌۙ 
﴿١﴾اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاًۜ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورُۙ
 ﴿اَلَّذ۪ي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ طِبَاقاًۜ مَا تَرٰى ف۪ي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍۜ فَارْجِعِ الْبَصَرَۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُورٍ 
Bu ayetin okunuşunu altına yazınız?

..................... .............................. ..............................

..................... .............................. ..............................

..................... .............................. ..............................

21 Kasım 2021  

I. Vahiy: Peygamberimizin sözlerine denir.
II. Tebliğ: Dini insanlara anlatmak ve açıklamaktır.
III. Şükür: Düşünmek ve anlamak
IV. Selam: Her türlü sıkıntıdan kurtulmak
V. Mucize: Peygamberlerin sihirli güçleri
VI. Put: Kutsallaştırılıp tapınılan her şey
Yukarıdaki tanımlardan hangileri yanlıştır?

A) I-III-V                B) II-IV-VI
C) I-II-III                D) IV-V-VI

21 Kasım 2021  

“Bu Kur’an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır...” (İbrahim Suresi, 1.ayet)
“(Allah'ın emirlerini) onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Çünkü O, güç ve hikmet sahibidir.” (İbrahim Suresi, 4.ayet)
 “İşte bu Kur'an, insanlara bir bildiridir; onunla uyarılmaları, ibadete layık olanın yalnızca Allah olduğunu bilmeleri ve aklı başında kişilerin iyice düşünüp anlamaları için gönderilmiştir.” (İbrahim Suresi, 52.ayet)
Yukarıdaki ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Kur’an, insanlara doğru yolu göstermek için indirilmiştir.
B) Bütün kutsal kitaplar Arapça indirilmiştir.
C) Kur’an insanların uyarılmaları ve Allah’ı bilmeleri için gönderilmiştir.
D) Kur’an iyice düşünülüp anlaşılsın diye gönderilmiştir.

21 Kasım 2021  

Hz. Süleyman(a.s.) hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi hatalıdır?

A) Ayakta asasına dayalı olarak vefat etmiştir.
B) Sebe hükümdarı Belkıs’ı İslam dinine davet etmiştir.
C) Hüdhüd adlı kuş kendisine rehberlik yapmıştı.
D) On üç yaşında iken önce peygamber, sonra kral olmuştur.

21 Kasım 2021  

Kur’an-ı Kerim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kur’an-ı Kerim, bütün çağlara ve insanlara seslenir.
B) Kur’an-ı Kerim, anlamı bilinmeden okunmalıdır.
C) Kur’an-ı Kerim, yaşayan insanlar için indirilmiştir.
D) Kur’an-ı Kerim, inananların hayat rehberidir.

21 Kasım 2021  

Kur’an-ı Kerim’de aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabını bulamayız?

A) Ben niçin varım ve sonunda ne olacağım?
B) Öldükten sonra nasıl bir hayat var?
C) Gelecekte insanların başına neler gelecektir?
D) İnsanı ve evreni yaratan kimdir?

21 Kasım 2021  

Allah Teâlâ’nın peygamberleri vasıtasıyla insanlara gönderdiği mesajlara, bilgilere ve sözlere ne ad verilir?

A) Vahiy    B) Sünnet    C) Hadis    D) İlham

21 Kasım 2021  

Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) “Muhakkak ki Allah; adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, ahlaksız ve çirkin davranışları, kötülükleri yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.”
B) “Doğrusu Allah, kendisine şirk (ortak) koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan başka her şeyi dilediği kimse için bağışlar. Allah'a şirk koşan, büyük bir günah ile sapıtmıştır.”
C) “ Kibirli davranarak insanlara yüzünü dönme, yerde çalımlı çalımlı yürüme! Çünkü Allah kibirle kasılan, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez.”
D) “(Lokman, öğütlerine devamla şöyle demişti:) Yavrucuğum! Yaptığın iş (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu, bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (senin karşına) getirir. Doğrusu Allah, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.”