2023-2024 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-17)

2023-2024 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-17) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-17) CEVAPLARI

 1. Kur’an-Kerim, iman bakımından insanları, belli özellikleriyle çeşitli kavramlarla tanıtmaktadır. Buna göre aşağıda verilen kavramları açıklayınız.

  Mümin:
  ......................................................................
  Münafık:
  ……...............................................................
  Kafir:
  ………...................................................
  Müşrik:
  ………...................................................

 2. Cevap: 1. Mümin: Mümin, İslam'a göre iman eden, inancını samimi bir şekilde yaşayan ve Allah'a olan bağlılığını koruyan kişiyi ifade eder. İman etmek, Allah'ın birliğine, peygamberlere ve İslam'ın temel prensiplerine inanmak ve bu inançları yaşamak anlamına gelir. Müminler, imanlarını yaşayarak günlük hayatlarında iyi ahlakı korumaya çalışır ve ibadetlerini yerine getirirler.
  2. Münafık: Münafık, İslam geleneğinde iki yüzlü veya samimiyetsiz bir kişiyi tanımlar. Münafıklar, dışarıdan Müslüman gibi görünebilirler, ancak içtenlikle İslam'a inanmazlar veya Müslüman topluluğun zararına çalışırlar. İslam'a yüzeysel bir bağlılık gösterirlerken aslında samimiyetsizlik ve ikiyüzlülük taşırlar. Kur'an-ı Kerim'de münafıkların özellikleri ve tutumları detaylı bir şekilde açıklanır.
  3. Kafir: Kafir, İslam geleneğinde "inkâr eden" veya "inanmayan" kişiyi ifade eder. İslam'a inanç getirmeyen veya Allah'ın birliğini ve peygamberleri reddeden kişiler kafir olarak kabul edilirler. Kafir kelimesi, İslam'ın temel inançlarına karşı gelen veya inkâr eden kişilere atıfta bulunur. Ancak bu terim, İslam toplumunda olumsuz bir çağrışım taşır ve dikkatli kullanılması gereken bir kavramdır.
  4. Müşrik: Müşrik, İslam'a göre Allah'a ortak koşan veya O'na başka ilahlar atfeden kişiyi ifade eder. İslam, tevhidi (Allah'ın birliğini) vurgular ve müşriklik, bu birliği zedeleme veya reddetme olarak kabul edilir. Müşrikler, birden fazla ilaha inanarak veya Allah'ı başka nesnelerle veya varlıklarla birleştirerek şirk koşarlar. İslam, müşrikliği en büyük günahlardan biri olarak kabul eder ve tevhid ilkesini koruma gerekliliği vurgular. Açıklama:

 3. Hz. Davud'un Süleyman'a verdiği öğütlerden birini yazınız.


 4. Cevap: Hz. Davud, oğlu Süleyman'a şöyle öğüt vermiştir: "Ey oğulcuğum! Allah'a karşı gelmekten sakın, namazı dosdoğru kıl, emri bil maruf ve nehyi anil münkeri yap, iyiliği emret, kötülükten sakındır, sabrı tavsiye et, doğru sözlü ol." Açıklama:

  Hz. Davud, oğlu Süleyman'a Allah'a karşı gelmekten sakınmasını, namazı dosdoğru kılmasını, iyiliği emretmesini, kötülükten sakındırmasını ve sabretmesini öğütlemiştir. Ayrıca, doğru sözlü olmasını da tavsiye etmiştir. 5. Süleyman Peygamber, Belkıs'ın tahtını nasıl getirdi?


 6. Cevap: Süleyman Peygamber, Allah'ın izniyle Belkıs'ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadar yanına getirdi. Açıklama:

  Süleyman Peygamber, Allah'ın izniyle farklı dilleri biliyor ve hayvanlarla konuşabiliyordu. Bu gücü sayesinde Belkıs'ın tahtını yanına getirmeyi başardı. 7. İbrahim suresinin 3. ayetinde geçen "dünyayı ahirete tercih edenler" ifadesi ne anlama gelir?


 8. Cevap: Bu ifade, dünya hayatının geçici zevklerine ve malına, mülkine değer verip ahiret hayatını önemsemeyen kişileri ifade eder. Açıklama:

  İbrahim suresi, insanların dünya hayatının geçici olduğunu ve ahiret hayatının ise ebedi olduğunu hatırlatmaktadır. Bu ayette de dünya hayatını ahirete tercih eden kişilerin, gerçek mutluluğa ulaşamayacakları vurgulanmaktadır. 9. Hz. İbrahim, Mekke'nin bir yerleşim merkezi ve güvenli bir belde hâline gelmesi için Allah'tan ne istemiştir?


 10. Cevap: Hz. İbrahim, Mekke'nin bir yerleşim merkezi ve güvenli bir belde hâline gelmesi için Allah'tan kendisine ve soyundan gelenlere dua etmesini istemiştir. Ayrıca, Mekke'ye gelen insanların gönüllerini yerlilere meylettirmesini ve onları rızıklandırmasını istemiştir. Açıklama:

  Hz. İbrahim, Mekke'nin bir yerleşim merkezi ve güvenli bir belde hâline gelmesi için Allah'tan kendisine ve soyundan gelenlere dua etmesini istemiştir. Çünkü dua, Allah'ın kullarına yardım etmesini sağlayan en önemli yoldur. Ayrıca, Hz. İbrahim, Mekke'ye gelen insanların gönüllerini yerlilere meylettirmesini ve onları rızıklandırmasını istemiştir. Böylece, Mekke'nin bir yerleşim merkezi ve güvenli bir belde hâline gelmesi kolaylaşacaktır. 11. Din nedir?


 12. Cevap: Din, Allah'ın insanlara gönderdiği ve dünya ve ahirette mutlu olmalarını sağlayan kural ve tavsiyelerdir. Açıklama:

  Din, Allah'ın insanlara gönderdiği ve onların dünya ve ahirette mutlu olmalarını sağlayan kural ve tavsiyelerdir. Din, insanın yaratılış gayesini ve dünyada nasıl davranacağını öğretir. 13. İslam'dan başka din kabul edilmeyecektir. Bu ifadeyi açıklayınız.


 14. Cevap: Allah, insanlara gönderdiği tek din İslam'dır. İslam'dan başka dinler, Allah'ın koyduğu kurallara aykırıdır. Bu nedenle, İslam'dan başka dinler Allah katında kabul edilmeyecektir. Açıklama:

  Allah, insanları en iyi bilendir. Onların dünya ve ahirette mutlu olmaları için en doğru kuralları koymuştur. Bu nedenle, Allah'ın koyduğu tek din İslam'dır. İslam'dan başka dinler, Allah'ın koyduğu kurallara aykırıdır. Bu nedenle, İslam'dan başka dinler Allah katında kabul edilmeyecektir. 15. İmanın geçerli olması için hangi şartlar gereklidir?


 16. Cevap: İmanın geçerli olması için hür iradeye dayalı olması, baskı, tehdit veya dünya hayatından ümit kesme (ye's) gibi nedenlerle olmaması gerekir. Açıklama:

  İman, kişinin özgür iradesiyle yapması gereken bir eylemdir. İman eden kişi, Allah'a olan inancını baskı, tehdit veya dünya hayatından ümit kesme gibi nedenlerle değil, kendi özgür iradesiyle kabul etmelidir. 17. Tevhit nedir?


 18. Cevap: Tevhit, yüce Allah'ı zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek kabul etmek, eşi ve benzerinin bulunmadığına inanmak, hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadeti yalnız Allah için yapmaktır. Açıklama:

  Tevhit, İslam dininin en önemli ilkesidir. Tevhit inancına göre, Allah'tan başka ilah yoktur. O, her şeyin yaratıcısı, rızık vericisi ve tek sahibidir. 19. İtaat nedir?


 20. Cevap: İtaat, Allah'a, Peygamber'e ve büyüklere saygılı olmak ve onların buyruklarına uymaktır. Açıklama:

  İtaat, imanın bir sonucu ve mümin olmanın temel özelliğidir. Allah'a ve Peygamber'e itaat edenler, cennete girer ve büyük bir başarı kazanırlar. 21. İslam'a göre itaat edilmesi gerekenler kimlerdir?


 22. Cevap: Allah'a, Peygamberine, yöneticilere, ana babaya, büyüklere, eğitim ve öğretime katkıda bulunan hocalara ve âlimlere itaat etmek gerekir. Açıklama:

  İslam'a göre itaat, Allah'ın emirlerine ve yasaklarına uymaktır. Bu emir ve yasaklar, Kur'an-ı Kerim ve sünnetle belirlenmiştir. İtaat, sadece Allah'a değil, Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışan kişilere de yapılır. Bu kişiler, Allah'ın izniyle insanlar üzerinde otorite sahibi olan kişilerdir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   Gülçin
02 Ocak 2024

Cevapları nerde


2023-2024 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-17) Detayları

2023-2024 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-17) 10 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 17 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 4 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-17) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-17) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-17) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik


2023-2024 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-17) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’ANIN MESAJINI ANLIYORUM
  1. Kur’an Kavramlarını Öğreniyorum: Din, İman, Tevhid, İtaat
  2. Kur’an Kıssaları Öğreniyorum: Hz. Davud, Hz. Süleyman
  3. Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum (İsra 24)
  4. Sureleri Tanıyorum: İbrahim Suresi

Ayrıca

Hz. Davud'un oğlu Süleyman'a verdiği öğütlerden birini tanır.

Süleyman Peygamber'in Allah'ın izniyle olağanüstü işler başarabildiğini kavrar.

Ahiret hayatının önemini kavrar.

İslam dinine göre, dua, Allah'ın kullarına yardım etmesini sağlayan en önemli yoldur.

Din, Allah'ın insanlara gönderdiği kural ve tavsiyelerdir.

İslam'dan başka din kabul edilmeyecektir.

İmanın geçerli olması için hür iradeye dayalı olması, baskı, tehdit veya dünya hayatından ümit kesme (ye's) gibi nedenlerle olmaması gerekir.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 3. ünite "İman Esasları" kazanımı 1: Tevhit inancını ve önemini açıklar.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 3. ünite "İman Esasları" kazanımı 2: İtaatin önemini açıklar.

İslam'a göre itaat edilmesi gerekenler, Allah, Peygamber, yöneticiler, ana baba, büyükler, eğitim ve öğretime katkıda bulunan hocalar ve âlimlerdir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-17) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-17) Testi İstatistikleri

Bu sınav 13 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 0 kere doğru, 0 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-17) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-17) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-17) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-17) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.