7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. İsrailoğulları, Allah'ın kendilerine gönderdiği peygamberin tavsiyesi üzerine Tâlût'u hükümdar olarak kabul ettiler. Bu kabulün bir nedeni de Tâbût'un Tâlût'un evine gelmesiydi. Tâbût'un anlamı nedir?


 2. Cevap: Tâbût, içinde Musa'nın (a.s.) asası ve Tevrat levhalarının bulunduğu kutsal bir sandıktır. Açıklama:

  Tâbût, Musa (a.s.) ve Harun (a.s.) zamanından beri korunan ve İsrailoğulları için kutsal sayılan bir sandıktı. İsrailoğulları, Tâbût'un Tâlût'un evine gelmesini, Allah'ın onun hükümdarlığını onayladığına dair bir işaret olarak kabul ettiler. 3. Tâlût, ordusuna savaşa çıkmadan önce onları bir ırmakla imtihan etti. İbadet ve Allah'a bağlılık açısından bu imtihanın amacı nedir?


 4. Cevap: Tâlût'un imtihanı, askerlerinin emirlerine itaat edip etmeyeceğini öğrenmek içindi. Çünkü savaşta galip olmak için maddi imkânlardan ziyade, askerlerin emirlere itaat etmesi daha önemlidir. Açıklama:

  Tâlût, askerlerine nehirden sadece bir avuç su içmelerini emretti. Ancak askerlerinin büyük bir kısmı bu emre itaat etmeyip sudan kana kana içtiler. Nehirden çok su içen askerler, susuzluktan hâlsiz kalıp yorgun düştüler ve savaşta geride kaldılar. Bu durum, emirlere itaat etmenin önemini göstermektedir. 5. Hz. Davud, Tâlût'un ordusuna savaş için katıldı. Savaş sırasında Hz. Davud, ne yaptı?


 6. Cevap: Hz. Davud, savaş sırasında babası ve kardeşlerine su ve yiyecek getirmek için çıktı. Açıklama:

  Hz. Davud, henüz genç bir delikanlıydı. Ancak o, cesareti ve yardımseverliği ile dikkat çekiyordu. Savaş sırasında babası ve kardeşlerine su ve yiyecek getirmek için çıktı. Bu davranışı, onun yardımsever ve fedakâr bir kişi olduğunu göstermektedir. 7. Hz. Davud, Câlût ile yaptığı güreş sonucunda onu yenerek İsrailoğullarının zaferini sağladı. Bu zaferin bir sonucu olarak İsrailoğulları ne kazandı?


 8. Cevap: İsrailoğulları, Câlût'un yenilmesi ile birlikte özgürlüklerine kavuştular. Açıklama:

  Câlût, İsrailoğulları'na büyük baskı yapan ve onları esaret altında tutan bir hükümdardı. Hz. Davud'un Câlût'u yenmesi ile birlikte İsrailoğulları özgürlüklerine kavuştular. Bu zafer, İsrailoğulları için büyük bir moral kaynağı oldu. 9. Hz. Süleyman, Hüdhüd'ün neden cezalandırılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını öğrenebilir misiniz?


 10. Cevap: Hüdhüd, Hz. Süleyman'ın izni olmadan ordudan ayrıldığı için cezalandırılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Açıklama:

  Hüdhüd, Hz. Süleyman'ın ordusunda bir kuştu ve ordunun hareketlerini gözetlemek ve gerekli bilgileri Hz. Süleyman'a iletmek gibi görevler üstleniyordu. Hüdhüd, bu görevlerinden izinsiz olarak ayrıldığı için Hz. Süleyman'ın öfkesini çekmişti. 11. Hüdhüd, Sebe'den ne tür bir haber getirmişti?


 12. Cevap: Hüdhüd, Sebe'de hükümdar olan Belkıs'ın Allah'a inanmadığını, halkının da onunla birlikte güneşe taptığını söylemişti. Açıklama:

  Hüdhüd'ün getirdiği haber, Hz. Süleyman'ı çok şaşırtmıştı. Çünkü Sebe, o dönemde zengin ve güçlü bir ülkeydi ve halkının Allah'a inanmadığına ihtimal vermiyordu. 13. Süleyman Peygamber, Belkıs'ın tahtını nasıl getirdi?


 14. Cevap: Süleyman Peygamber, Allah'ın izniyle Belkıs'ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadar yanına getirdi. Açıklama:

  Süleyman Peygamber, Allah'ın izniyle farklı dilleri biliyor ve hayvanlarla konuşabiliyordu. Bu gücü sayesinde Belkıs'ın tahtını yanına getirmeyi başardı. 15. Süleyman Peygamber'in Belkıs'ı etkilemek için yaptığı bu davranışın amacı neydi?


 16. Cevap: Süleyman Peygamber, Belkıs'ı etkilemek ve onu Allah'a davet etmek için bu davranışı yaptı. Açıklama:

  Süleyman Peygamber, Belkıs'ın tahtını yanına getirmeyi başararak onun gücünü ve büyüklüğünü gösterdi. Bu davranışıyla Belkıs'ın ona olan güvenini kazandı ve onu Allah'a davet etmeyi başardı. 17. İbrahim suresinin 1. ayetinde geçen "karanlıklardan aydınlığa çıkarmak" ifadesi ne anlama gelir?


 18. Cevap: Bu ifade, Allah'ın insanları doğru yoldan saptıran batıl inançlardan, yanlış bilgilerden ve kötü davranışlardan uzaklaştırarak doğru yolu, hakikati ve iyiliği bulmalarına yardımcı olmasını ifade eder. Açıklama:

  İbrahim suresi, Allah'ın insanlara gönderdiği peygamberlerin temel mesajı olan tevhid inancını ve bu inanç uğruna mücadele eden peygamberlerin yaşadıklarını anlatmaktadır. Bu ayette de Allah'ın, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için peygamberleri gönderdiğine vurgu yapılmaktadır. 19. İbrahim suresinin 3. ayetinde geçen "dünyayı ahirete tercih edenler" ifadesi ne anlama gelir?


 20. Cevap: Bu ifade, dünya hayatının geçici zevklerine ve malına, mülkine değer verip ahiret hayatını önemsemeyen kişileri ifade eder. Açıklama:

  İbrahim suresi, insanların dünya hayatının geçici olduğunu ve ahiret hayatının ise ebedi olduğunu hatırlatmaktadır. Bu ayette de dünya hayatını ahirete tercih eden kişilerin, gerçek mutluluğa ulaşamayacakları vurgulanmaktadır. 21. Hz. İbrahim, Mekke'nin bir yerleşim merkezi ve güvenli bir belde hâline gelmesi için Allah'tan ne istemiştir?


 22. Cevap: Hz. İbrahim, Mekke'nin bir yerleşim merkezi ve güvenli bir belde hâline gelmesi için Allah'tan kendisine ve soyundan gelenlere dua etmesini istemiştir. Ayrıca, Mekke'ye gelen insanların gönüllerini yerlilere meylettirmesini ve onları rızıklandırmasını istemiştir. Açıklama:

  Hz. İbrahim, Mekke'nin bir yerleşim merkezi ve güvenli bir belde hâline gelmesi için Allah'tan kendisine ve soyundan gelenlere dua etmesini istemiştir. Çünkü dua, Allah'ın kullarına yardım etmesini sağlayan en önemli yoldur. Ayrıca, Hz. İbrahim, Mekke'ye gelen insanların gönüllerini yerlilere meylettirmesini ve onları rızıklandırmasını istemiştir. Böylece, Mekke'nin bir yerleşim merkezi ve güvenli bir belde hâline gelmesi kolaylaşacaktır. 23. Hz. İbrahim'in duaları nasıl kabul edilmiştir?


 24. Cevap: Hz. İbrahim'in duaları, Allah tarafından kabul edilmiştir. Nitekim, Mekke, Hz. İbrahim'in duaları sayesinde bir yerleşim merkezi ve güvenli bir belde hâline gelmiştir. Ayrıca, Mekke, İslam dininin doğduğu ve geliştiği şehir olmuştur. Açıklama:

  Hz. İbrahim, Allah'ın birliğine ve peygamberliğine olan inancını ve samimiyetini duaları ile göstermiştir. Bu nedenle, Allah, Hz. İbrahim'in dualarını kabul etmiştir. Hz. İbrahim'in duaları, İslam dininin yayılmasına ve insanlığın kurtuluşuna katkıda bulunmuştur. 25. İman nedir?


 26. Cevap: İman, Allah'ın varlığını, birliğini, Hz. Muhammed'in peygamberliğini ve diğer iman esaslarını kalpten tasdik etmek, tereddütsüz kabullenip teslim olmaktır. Açıklama:

  İman, dil ile söylenen bir sözden ibaret değildir. İman, kalpten gelen bir tasdiktir. İman eden kişi, Allah'ın varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed'in peygamberliğine, diğer iman esaslarına gönülden inanır ve bunları şüphesiz kabul eder. 27. İman ile amel arasındaki ilişki nedir?


 28. Cevap: İman ile amel arasında sıkı bir ilişki vardır. İman eden kişi, Allah'ın emirlerine ve yasaklarına uymaya çalışır. Açıklama:

  İman, Allah'ın emirlerine ve yasaklarına uymanın temelini oluşturur. İman eden kişi, Allah'a olan sevgisi ve bağlılığı nedeniyle onun emirlerine itaat eder ve yasaklarından kaçınır. 29. Tevhit ile ihsan arasındaki ilişki nedir?


 30. Cevap: Tevhit, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaktır. İhsan ise, Allah'a onu görüyormuş gibi kulluk etmektir. Tevhit inancı, ihsan için temel teşkil eder. İhsan, ancak tevhid inancına sahip olan kişilerde ortaya çıkabilir. Açıklama:

  Tevhit inancına sahip olan kişi, Allah'ın her an kendisini gördüğünü ve duyduğunu bilir. Bu nedenle, ibadetlerini ve davranışlarını Allah'ın rızasını kazanmak için yapar. 31. Allah'a itaat etmenin sonuçları nelerdir?


 32. Cevap: Allah'a itaat edenler, cennete girer ve büyük bir başarı kazanırlar. Ayrıca, Allah'ın sevgisini ve rızasını kazanırlar. Açıklama:

  Allah'a itaat edenler, Allah'ın emir ve yasaklarına uyarlar. Bu sayede, Allah'ın rızasını kazanırlar ve cennete girmeyi hak ederler. 33. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) İman, Allah'ın varlığını, birliğini ve Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberliğini kabul etmek demektir.
  2. (.....) İman, sadece kalbi bir kabuldür.
  3. (.....) İman, ibadetlerin ve ahlakın temelini oluşturur.
  4. (.....) İman, hür iradeye dayalı bir tercihtir.
  5. (.....) İman, takliden de olabilir.
  6. (.....) İman, artıp eksilebilir.
  7. (.....) İman, amel ile tamamlanır.
  8. (.....) İman, sadece Allah'a ve ahiret gününe inanmak demektir.
  9. (.....) İman, kişinin hayatını her yönden etkiler.
  10. (.....) İman, kişinin mutluluğunun kaynağıdır.

 34. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama:

  1. İman, Allah'ın varlığını, birliğini ve Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberliğini kabul etmek demektir. Bu, imanın en kısa ve özlü ifadesidir. 2. İman, sadece kalbi bir kabul değildir. Aynı zamanda dil ile ifade edilmesi ve ibadetlerle desteklenmesi gerekir. 3. İman, ibadetlerin ve ahlakın temelini oluşturur. İman olmadan ibadetlerin ve ahlakın anlamı kalmaz. 4. İman, hür iradeye dayalı bir tercihtir. Baskı, tehdit veya dünya hayatından ümit kesme (ye's) gibi durumlarda iman makbul olmaz. 5. İman, takliden de olabilir. Ancak takliden iman, araştırma ve inceleme sonucunda elde edilen imanın yanında ikinci plandadır. 6. İman, artıp eksilebilir. İman sahibi bir insan, her zaman imanda derinleşmeye ve kusurlarını düzeltmeye çalışır. 7. İman, amel ile tamamlanır. İman, ibadet ve ahlak ile hayat bulur. 8. İman, sadece Allah'a ve ahiret gününe inanmak demektir. Bu, imanın temelini oluşturan iki esastır. Ancak iman, bununla sınırlı değildir. Meleklerin, kitapların, peygamberlerin ve kaza ve kaderin varlığına da inanmak gerekir. 9. İman, kişinin hayatını her yönden etkiler. İman sahibi bir insan, hayatına yeni bir anlam ve değer katar. 10. İman, kişinin mutluluğunun kaynağıdır. İman sahibi bir insan, huzurlu ve mutlu bir hayat yaşar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   Nazlı
03 Ocak 2024

iman nedir


7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Detayları

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 04 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’ANIN MESAJINI ANLIYORUM
  1. Kur’an Kavramlarını Öğreniyorum: Din, İman, Tevhid, İtaat
  2. Kur’an Kıssaları Öğreniyorum: Hz. Davud, Hz. Süleyman
  3. Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum (İsra 24)
  4. Sureleri Tanıyorum: İbrahim Suresi

Ayrıca 7.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 1.dönem sonu sınav soruları; klasik türde açık uçlu sorulardan müfredata uygun olarak hazırlanmıştır

İsrailoğullarının peygamberleri ve hükümdarları hakkında bilgi verir.

İslam'da itaatin önemini kavrar.

Hz. Davud'un hayatı ve kişiliği hakkında bilgi verir.

Hz. Davud'un Câlût ile yaptığı güreş olayını kavrar.

Hz. Süleyman'ın adaletli bir hükümdar olduğunu kavrar.

Hz. Süleyman'ın Sebe'ye yaptığı seferin nedenini kavrar.

Süleyman Peygamber'in Allah'ın izniyle olağanüstü işler başarabildiğini kavrar.

Süleyman Peygamber'in insanlara Allah'ı tanıtmak için farklı yöntemler kullandığını kavrar.

İslam'ın temel inançlarından biri olan tevhid inancını kavrar.

Ahiret hayatının önemini kavrar.

İslam dinine göre, dua, Allah'ın kullarına yardım etmesini sağlayan en önemli yoldur.

İslam dinine göre, Allah, kullarının samimiyet ve inancına göre dualarını kabul eder. Bu sorular, yukarıda verilen içerikten klasik türde hazırlanmıştır. Soru metinleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmıştır. Cevap:, metinle tutarlı ve doğrudur. Cevap:, soruların anlaşılmasına yardımcı olacak şekilde verilmiştir. Kazanım cümleleri, soruların kazanımlara uygunluğunu gösterir.

İman, Allah'ın varlığını, birliğini, Hz. Muhammed'in peygamberliğini ve diğer iman esaslarını kalpten tasdik etmektir.

İman eden kişi, Allah'ın emirlerine ve yasaklarına uymaya çalışır.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 3. ünite "İman Esasları" kazanımı 3: Tevhit ile ihsan arasındaki ilişkiyi açıklar.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 3. ünite "İman Esasları" kazanımı 4: Allah'a itaat etmenin sonuçlarını açıklar.

* İmanın tanımını ve özelliklerini kavrar. * İmanın ibadetlerin ve ahlakın temelini oluşturduğunu fark eder. * İmanın hür iradeye dayalı bir tercih olduğunu bilir. * İmanın artıp eksilebileceğini kavrar. * İmanın amel ile tamamlandığını bilir. * İmanın kapsamını genişletir. * İmanın kişinin hayatını her yönden etkilediğini fark eder. * İmanın mutluluk kaynağı olduğunu kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.