7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Hz. Davud'un Allah'a olan bağlılığını gösteren örneklerden birini açıklayınız.


 2. Cevap: Hz. Davud, her zaman Allah'a ibadet etmiş, ona şükretmiş ve ona itaat etmiştir. Ayrıca, Allah'ın emirlerini yerine getirmeye özen göstermiştir. Açıklama:

  Hz. Davud, her zaman Allah'a ibadet ederek ona olan bağlılığını göstermiştir. Ayrıca, Allah'ın emirlerini yerine getirmeye özen göstererek onun rızasını kazanmaya çalışmıştır. 3. Hz. Davud'un Süleyman'a verdiği öğütlerden birini yazınız.


 4. Cevap: Hz. Davud, oğlu Süleyman'a şöyle öğüt vermiştir: "Ey oğulcuğum! Allah'a karşı gelmekten sakın, namazı dosdoğru kıl, emri bil maruf ve nehyi anil münkeri yap, iyiliği emret, kötülükten sakındır, sabrı tavsiye et, doğru sözlü ol." Açıklama:

  Hz. Davud, oğlu Süleyman'a Allah'a karşı gelmekten sakınmasını, namazı dosdoğru kılmasını, iyiliği emretmesini, kötülükten sakındırmasını ve sabretmesini öğütlemiştir. Ayrıca, doğru sözlü olmasını da tavsiye etmiştir. 5. Süleyman Peygamber, Sebe Melikesi Belkıs'a neden mektup yazdı?


 6. Cevap: Süleyman Peygamber, Sebe Melikesi Belkıs'ı ve halkı Allah'a davet etmek için mektup yazdı. Açıklama:

  Süleyman Peygamber, zamanın en büyük hükümdarı ve peygamberiydi. Allah'ın kendisine verdiği ilham ve hikmet sayesinde farklı dilleri biliyor ve hayvanlarla konuşabiliyordu. Bu gücü sayesinde Sebe Melikesi Belkıs'ı ve halkını Allah'a davet etmek istedi. 7. Süleyman Peygamber, Belkıs'ın elçisine ne söyledi?


 8. Cevap: Süleyman Peygamber, Belkıs'ın elçisine, eğer Allah'a inanmaz ve onu peygamber olarak kabul etmezse ordusuyla onlara savaş açacağını söyledi. Açıklama:

  Süleyman Peygamber, Sebe Melikesi Belkıs'ı Allah'a davet etmek için elçi gönderdi. Ancak Belkıs'ın elçisi, Süleyman Peygamber'in gücünü ve büyüklüğünü görünce korktu ve Belkıs'a Süleyman Peygamber'in onlardan savaş açacağını söyledi. 9. Hz. Süleyman’ın vefatı nasıl oldu?


 10. Cevap: Hz. Süleyman, çok öncesinde ölmüştü fakat değneğe dayanarak ayakta kalmıştı. Dayandığı ağacı ise içeriden ağaç kurtları yemişti. Eğer ağaç kurtları yememiş olsaydı vefat ettiğini kimse fark etmeyecekti. Açıklama:

  Kur’an-ı Kerim’de Hz. Süleyman’ın vefatı hakkında şöyle buyurulur: > “(Süleyman’ın) Ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. (Sonunda yere) Yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilselerdi o küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı.” (Neml suresi, 44) 11. Hz. Süleyman’ın hayatı bize neler öğretir?


 12. Cevap: Hz. Süleyman’ın hayatı bize, Allah’a sığınmanın, Allah’ın emirlerine uymanın, sabırlı olmanın ve iyilik yapmanın önemini öğretir. Açıklama:

  Hz. Süleyman, Allah’ın emirlerine uyan, sabırlı ve iyilik yapan bir peygamberdi. Allah ona büyük bir mülk ve saltanat vermişti. Ancak o, bu nimetleri Allah’ın rızasını kazanmak için kullandı. Allah’a sığınarak, sabır göstererek ve iyilik yaparak Allah’ın sevgisini kazandı. 13. Hz. İbrahim, Mekke'nin güvenli bir şehir olmasını Allah'tan niçin istemiştir?


 14. Cevap: Hz. İbrahim, Mekke'nin güvenli bir şehir olmasını istemiştir çünkü can ve mal güvenliğinin bulunmadığı bir yerde dinî ve dünyevi görevler yerine getirilemez. Ayrıca, Mekke'nin güvenli bir şehir olması, İslam dininin yayılmasına ve insanlığın kurtuluşuna katkıda bulunacaktır. Açıklama:

  Hz. İbrahim, Mekke'nin güvenli bir şehir olmasını istemiştir çünkü bu şehrin hem dünyevi hem de uhrevî açıdan önemli bir yere sahip olduğunu biliyordu. Mekke, İslam dininin doğduğu ve geliştiği şehirdir. Bu nedenle, bu şehrin güvenli olması, İslam dininin yayılması ve insanlığın kurtuluşuna katkıda bulunacaktır. 15. Hz. İbrahim, oğullarını putperestlikten nasıl korumak istemiştir?


 16. Cevap: Hz. İbrahim, oğullarını putperestlikten korumak için onlara Allah'ın birliğini ve peygamberliğini öğretmiştir. Ayrıca, onları iyi bir ahlaka sahip olmaları için yetiştirmiştir. Açıklama:

  Hz. İbrahim, oğullarının putperestlikten korunması için onlara Allah'ın birliğini ve peygamberliğini öğretmiştir. Böylece, oğulları Allah'ın tek olduğunu ve ona ibadet etmeleri gerektiğini öğreneceklerdir. Ayrıca, Hz. İbrahim, oğullarını iyi bir ahlaka sahip olmaları için yetiştirmiştir. Böylece, oğulları doğruluk, adalet ve merhamet gibi erdemleri benimseyeceklerdir. 17. Din, insanların başıboş bırakılmadığının bir göstergesidir. Bu ifadeyi açıklayınız.


 18. Cevap: Allah, insanları başıboş bırakmamıştır. Onları yaratılış gayelerini gerçekleştirmeleri için din göndermiştir. Din, insanların dünya ve ahirette mutlu olmalarını sağlayan bir rehberdir. Açıklama:

  Allah, insanları yaratırken bir amaç edinmiştir. Bu amaç, insanların dünya ve ahirette mutlu olmaktır. Allah, insanları bu amaca ulaştırmak için din göndermiştir. Din, insanların dünya ve ahirette mutlu olmalarını sağlayan bir rehberdir. 19. İslam'dan başka din kabul edilmeyecektir. Bu ifadeyi açıklayınız.


 20. Cevap: Allah, insanlara gönderdiği tek din İslam'dır. İslam'dan başka dinler, Allah'ın koyduğu kurallara aykırıdır. Bu nedenle, İslam'dan başka dinler Allah katında kabul edilmeyecektir. Açıklama:

  Allah, insanları en iyi bilendir. Onların dünya ve ahirette mutlu olmaları için en doğru kuralları koymuştur. Bu nedenle, Allah'ın koyduğu tek din İslam'dır. İslam'dan başka dinler, Allah'ın koyduğu kurallara aykırıdır. Bu nedenle, İslam'dan başka dinler Allah katında kabul edilmeyecektir. 21. Tevhit nedir?


 22. Cevap: Tevhit, yüce Allah'ı zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek kabul etmek, eşi ve benzerinin bulunmadığına inanmak, hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadeti yalnız Allah için yapmaktır. Açıklama:

  Tevhit, İslam dininin en önemli ilkesidir. Tevhit inancına göre, Allah'tan başka ilah yoktur. O, her şeyin yaratıcısı, rızık vericisi ve tek sahibidir. 23. İtaat nedir?


 24. Cevap: İtaat, Allah'a, Peygamber'e ve büyüklere saygılı olmak ve onların buyruklarına uymaktır. Açıklama:

  İtaat, imanın bir sonucu ve mümin olmanın temel özelliğidir. Allah'a ve Peygamber'e itaat edenler, cennete girer ve büyük bir başarı kazanırlar. 25. İtaat edilmemesi gereken kişiler kimlerdir?


 26. Cevap: Kötü ahlaklı ve günahkâr kimseler, Allah'ın koyduğu sınırları aşanlar ve yönetimleri altında bulunan kişileri Allah yolundan uzaklaştıran gruplar itaat edilmemesi gereken kişilerdir. Açıklama:

  İtaat, iyi ve doğru olanı yapmaktır. Kötü ahlaklı ve günahkâr kimseler, Allah'ın emirlerine aykırı davranan kişilerdir. Bu nedenle onlara itaat edilmemelidir. Allah'ın koyduğu sınırları aşanlar da Allah'ın emirlerine aykırı davranan kişilerdir. Bu nedenle onlara da itaat edilmemelidir. Yönetimleri altında bulunan kişileri Allah yolundan uzaklaştıran gruplar da Allah'ın emirlerine aykırı davranan kişilerdir. Bu nedenle onlara da itaat edilmemelidir. 27. İtaatin önemi nedir?


 28. Cevap: İtaat, toplum düzenini ve huzurunu sağlayan önemli bir erdemdir. İtaat eden kişiler, sorumluluklarını yerine getirir ve topluma faydalı olurlar. Açıklama:

  İtaat, toplumda düzen ve huzurun sağlanmasında önemli bir rol oynar. İtaat eden kişiler, toplum kurallarına uyarlar ve sorumluluklarını yerine getirirler. Bu sayede toplumda huzur ve düzen sağlanır. İtaat eden kişiler, aynı zamanda topluma faydalı olurlar. İyi bir vatandaş olmak, topluma faydalı olmak için itaat etmek gerekir. 29. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Allah'a itaat etmek, O'nun emir ve yasaklarına uymak demektir.
  2. (.....) Allah'a itaat etmek, sadece ibadetlerle sınırlıdır.
  3. (.....) Allah'a itaat edenler, dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşırlar.
  4. (.....) Allah'a itaat etmek, sadece Müslümanlara farzdır.
  5. (.....) Allah'a itaat etmek, sadece iyi insanlara farzdır.
  6. (.....) Allah'a itaat etmek, sadece akıllı insanlara farzdır.
  7. (.....) Allah'a itaat etmek, sadece sağlıklı insanlara farzdır.
  8. (.....) Allah'a itaat etmek, sadece zengin insanlara farzdır.
  9. (.....) Allah'a itaat etmek, sadece erkeklere farzdır.
  10. (.....) Allah'a itaat etmek, sadece yetişkinlere farzdır.

 30. Cevap: D Y D Y Y Y Y Y Y Y Açıklama:

  Allah'a itaat etmek, O'nun emir ve yasaklarına uymak, O'na gönülden bağlı olmak ve O'nun rızasını kazanmak için çalışmak demektir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 5 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 04 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 3 kullanıcı beğenmiş. 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’ANIN MESAJINI ANLIYORUM
  1. Kur’an Kavramlarını Öğreniyorum: Din, İman, Tevhid, İtaat
  2. Kur’an Kıssaları Öğreniyorum: Hz. Davud, Hz. Süleyman
  3. Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum (İsra 24)
  4. Sureleri Tanıyorum: İbrahim Suresi

Ayrıca 7.sınıf Kuran-ı Kerim 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde yeni sınav sitemine uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Hz. Davud'un Allah'a olan bağlılığını gösteren örnekleri tanır.

Hz. Davud'un oğlu Süleyman'a verdiği öğütlerden birini tanır.

Süleyman Peygamber'in insanlara ve hayvanlara hitap etme yeteneğinin onun peygamberliğini destekleyen bir delil olduğunu kavrar.

üleyman Peygamber'in Allah'ın emirlerine uymayanlara karşı sert davrandığını kavrar.

Bu soru, Kur’an-ı Kerim’deki anlatılanları anlama ve yorumlama becerisini ölçer.

Bu soru, Kur’an-ı Kerim’deki anlatılanları yorumlama ve hayata uygulama becerisini ölçer.

İslam dinine göre, güvenli bir ortamda dinî ve dünyevi görevler daha kolay yerine getirilir.

İslam dinine göre, çocuklara Allah'ın birliğini ve peygamberliğini öğretmek, onları putperestlikten korumanın en önemli yoludur.

Din, insanların başıboş bırakılmadığının bir göstergesidir.

İslam'dan başka din kabul edilmeyecektir.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 3. ünite "İman Esasları" kazanımı 1: Tevhit inancını ve önemini açıklar.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 3. ünite "İman Esasları" kazanımı 2: İtaatin önemini açıklar.

Kötü ahlaklı ve günahkâr kimseler, Allah'ın koyduğu sınırları aşanlar ve yönetimleri altında bulunan kişileri Allah yolundan uzaklaştıran gruplar itaat edilmemesi gereken kişilerdir.

İtaat, toplum düzenini ve huzurunu sağlayan önemli bir erdemdir.

Öğrenciler, Allah'a itaatin anlamını öğrenirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.