2021-2022 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


7.Sınıf ait Kur’an-ı Kerim dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Kur’an-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

04 Kasım 2021  

Kur'an-ı Kerimde gerek peygamberler hakkında gerekse başka zatlar hakkında kısa bilgiler vererek bizlere öğüt veren yaşanmış olayları konu alan bölümlere ne denir?

A) Kıssa    B) Öğüt    C) Destan    D) Hadis

04 Kasım 2021  

Sağlığın şükrü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sağlıklı iken sağlığın değerini bilmeyi gerektirir.
B) Sağlığa zararlı şeylerden uzak durmayı gerektirir.
C) Sağlığımız için Allah'a şükretmeyi gerektirir.
D) Her gün düzenli spor yapmayı gerektirir.

04 Kasım 2021  

I. Yazılış dili Arapça'dır.
II. Tüm kainata indirilmiştir.
III. 2000 yıllık süresi vardır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Kur'an-ı Kerim için doğrudur?

A) I, II ve III    B) I ve III    C) II ve III   D) I ve II

04 Kasım 2021  

Hz. Süleyman ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Hayvanların dilinden anlamaktadır.
B) Cinler Allah'ın izni ile emrine verilmiştir.
C) Çok zengin ve hükümdar birisidir.
D) Sesi çok güzeldir.

04 Kasım 2021  

I. İnancımızın gerektirdiği esasları
II. Toplum ve insan ahlakını
III. Yaratıcımız hakkında bilgileri
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerini Kur'an-ı Kerim'den öğrenebiliriz?

A) Yalnız II  B) Yalnız III  C) II ve III  D) I, II ve III

04 Kasım 2021  

“Ey önderler! Onlar gelip teslim olmadan önce sizin hanginiz kraliçenin tahtını bana getirebilir? Cinlerden bir ifrit dedi ki: Ben, onu sana sen makamından kalkıncaya kadar getiririm. Bana güvenebilirsin, benim buna gerçekten gücüm yeter. O Kitap’tan bir bilgiye sahip olan kişi de: Ben onu sana gözünü açıp kapayıncaya kadar getiririm dedi ve getirdi..."
Ayetinde bahsedilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Süleyman          B) Hz. Musa
C) Hz. İsa                       D) Hz. Muhammed

04 Kasım 2021  

“Cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” ( Zariyat suresi, 56. ayet )
“Ey iman edenler! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb’inize kulluk edin. Umulur ki (Allah’ın azabından) korunursunuz.”( Bakara suresi, 21. Ayet)
Yukarıdaki ayetlere göre biz insanların yaratılış amacı nedir?

A) Dünyada güzel vakit geçirmek
B) Allah’ın emir ve yasaklarına uyarak O'nun rızasını kazanmak
C) Sürekli çalışıp para kazanmak
D) Sadece Ahiret hayatı için çabalamak

04 Kasım 2021  

Allah tarafından Hz. Davud'a gönderilen ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevrat  B) Zebur  C) İncil  D) Kur'an-ı Kerim

04 Kasım 2021  

1. İkisi de hükümdar ve peygamberdir.
2. İsrailoğullarını doğru yola çağırmışlardır.
3. Birisi baba diğeri onun oğluydu.
4. Allah (c.c) onlara değişik meslekler öğretmişti.
5. Allah’ın (c.c) izniyle birisi demiri işleyip zırhlar yapmıştır, diğeri ise rüzgâra hükmetmiştir.
Yukarıda bazı özellikleri sıralanan peygamberler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. İbrahim-Hz. İsmail
B) Hz. İbrahim-Hz. Süleyman
C) Hz. Davut - Hz. Yunus
D) Hz. Davud-Hz. Süleyman

04 Kasım 2021  

İnanç esaslarının, ibadetlerin, ahlak kurallarının ve toplum hayatı ile ilgili ilkelerin yer aldığı İslam’ın temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İncil  B) Tevrat  C) Zebur  D) Kur’an-ı Kerim

04 Kasım 2021  

Zariyat suresi 56. ayetini tamamlayınız?
‘’………………ve ……………ancak bana ibadet etsinler diye yarattım’’

A) taşları ve hayvanları    B) hayvanları ve cinleri
C) insanları ve taşları       D) Cinleri ve insanları

04 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi İbrahim suresinde bahsedilen konulardan değildir?

A) Allah Cellecelalüh’ün varlığı ve birliği
B) Temel inanç konuları, Vahiy ve peygamberler
C) Cinlerin Süleyman Mabedinini yapışı
D) Öldükten sonra dirilme ve hesaba çekilme

04 Kasım 2021  

Kur’an-ı Kerim’i niçin okumalıyız?

A) Sadece sevap kazanmak için
B) Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını bilip hayatımıza uygulamak için
C) İnsanların övgüsünü almak için
D) Sadece ölülerimizin ruhuna gitsin diye

04 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Süleyman (as) ın özelliklerinden biri değildir?

A) Hükümdar olmuştur.
B) Ticaretle uğraşmıştır.
C) Cinler emrine verilmiştir.
D) Hayvanların dilinden anlamaktadır.

04 Kasım 2021  

Kur’an-ı Kerim’de ahlakla ilgili Lokman’ın oğluna nasihatlerinden biri değildir?

A) Cömertlik yapma.       B) Çalımlı çalımlı yürüme.
C) Kibirlenme.                  D) Kendini beğenme.

24 Ekim 2021  

* İlmi öğrenmek
* Başkalarına ilim öğretmek
* Öğrenilen ilim ile amel etmek
Yukarıda özellikleri verilen şükür hangisidir?

A) Bilginin şükrü         B) İlmin şükrü
C) Sağlığın şükrü        D) Kitabın şükrü

24 Ekim 2021  

I. Malın zekatını vermek
II. Muhtaç insanlara yardım etmek
III. Fazla maldan dolayı yoldan sapmamak
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri servetin şükrü olarak kabul edilir?

A) I, II ve III    B) I ve III    C) II ve III    D) I ve II

24 Ekim 2021  

Allah katında en çok sevilen ve Davudi Orucu olarak ta bilinen oruç tutma şekli hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Bir gün oruç tutup bir gün tutmamak.
B) Bir hafta oruç tutup bir hafta tutmamak.
C) Bir ay oruç tutup bir ay tutmamak.
D) Senede bir ay oruç tutmak.

24 Ekim 2021  

* Demiri işleme yeteneği verilmiştir.
* Sesi güzeldir.
* Zebur indirilmiştir.
Yukarıda özellikleri verilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Musa               B) Hz. Davud
C) Hz. İsa                    D) Hz. İshak

24 Ekim 2021  

Hz. Lokman kıssasından yola çıkarak aşağıda verilen öğütlerden hangisi ilim ile ilgilidir?

A) Ey oğul! İnsan fakir de olsa ilim ve hikmetiyle hükümdarların meclisinde yer alır.
B) "Oğlum, namazını dos doğru kıl. İyiliği tavsiye et, kötülükten sakındır. Başına gelene sabret. Şüphesiz ki bunlar uğrunda azim ve sebat edilmeye değer işlerdendir.
C) 'Oğlum (ey oğul!) Allah'a ortak koşma. Muhakkak ki şirk pek büyük bir zulümdür.
D) "Oğlum, eğer yaptığın iş hardal tanesi kadar bile olsa ve bir taş içine girse, Allah onu ortaya çıkarır. Muhakkak ki, Allah en gizli işleri bütün inceliğiyle bilir, O her şeyden hakkıyla haberdardır.