7.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 1 (Kıssalar)

7.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 1 (Kıssalar) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 1 (Kıssalar) CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  ( ) Kur’an-ı Kerim, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed’e indirilmiştir.
  ( ) Kur’an-ı Kerim, 114 sure ve 6666 ayettir.
  ( ) Kur’an-ı Kerim, Arapça olarak indirilmiştir.
  ( ) Kur’an-ı Kerim, evrensel bir kitaptır.
  ( ) Kur’an-ı Kerim, Allah’ın sözüdür.
  ( ) Kur’an-ı Kerim, 23 yılda indirilmiştir.
  ( ) Kur’an-ı Kerim’in ilk ayeti Alak suresinin 1. ayetidir.
  ( ) Kur’an-ı Kerim’in son suresi Nebe suresidir.
  ( ) Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi Bakara suresidir.
  ( ) Kur’an-ı Kerim’in en kısa suresi Kevser suresidir.

 2. Cevap: 1. D, 2. Y, 3. D, 4. D, 5. D, 6. D, 7. D, 8. D, 9. D, 10. D Açıklama: 3. İsrailoğulları, Câlût ve ordusuna karşı savaşmak için hazırlık yapıyorlardı. Bu sırada Tâlût, ordusuna şöyle bir emir verdi:

  A) Yalnızca bir avuç su için.
  B) Nehirden istediğiniz kadar su için.
  C) Nehirden hiç su içmeyin.
  D) Nehirdeki balıkları yiyin.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Tâlût, ordusuna bir sınav yapmak istiyordu. Emirlerine itaat edenleri ve etmeyenleri ayırmak istiyordu. Bu nedenle, ordusuna nehirden yalnızca bir avuç su içmeleri emrini verdi. 5. Emre itaat etmek, neden önemlidir?

  A) Kişiyi güçlü ve cesur yapar.
  B) Kişiyi Allah’a yakınlaştırır.
  C) Kişiyi başarıya götürür.
  D) Hepsi.

 6. Cevap: D Açıklama:

  Emre itaat etmek, kişiyi güçlü ve cesur yapar. Çünkü emre itaat edenler, Allah’ın yardımını ve desteğini kazanırlar. Emre itaat etmek, kişiyi Allah’a yakınlaştırır. Çünkü emre itaat etmek, Allah’a teslimiyeti gösterir. Emre itaat etmek, kişiyi başarıya götürür. Çünkü emre itaat edenler, daha az hata yaparlar ve daha başarılı olurlar. 7. Hz. Davud, hükümdar olduktan sonra kendisine peygamberlik de verildi. Böylece o hem hükümdarlık hem de peygamberlik görevi olan ilk peygamberdi. Ayrıca dört büyük kitaptan biri olan Zebur da ona indirilmişti. Buna göre hangisi doğrudur?

  A) Hz. Davud, sadece hükümdardır.
  B) Hz. Davud, sadece peygamberdir.
  C) Hz. Davud, hem hükümdar hem de peygamberdir.
  D) Hz. Davud, sadece Zebur'un peygamberidir.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'de Hz. Davud'un hem hükümdar hem de peygamber olduğu bildirilmektedir. 9. Hz. Davud, hükümdar olarak insanlar arasında adaleti gözetirdi. Bu, Hz. Davud'un hangi yönüne bir örnektir?

  A) Hz. Davud'un adil bir peygamber olduğu
  B) Hz. Davud'un merhametli bir peygamber olduğu
  C) Hz. Davud'un şefkatli bir peygamber olduğu
  D) Hz. Davud'un vicdanlı bir peygamber olduğu

 10. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Davud'un hükümdar olarak insanlar arasında adaleti gözetmesi, onun adil bir peygamber olduğunu gösterir. 11. Hz. Süleyman'ın rehberi olan kuş hangisidir?

  A) Hüdhüd    B) Karınca    C) Fil    D) Güvercin    

 12. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Süleyman'ın rehberi olan kuş Hüdhüd'tür. Kur'an-ı Kerim'de Sebe suresinde Hüdhüd'ün Hz. Süleyman'a Sebe ülkesindeki Belkıs'tan haber getirdiği anlatılır. 13. Hz. Süleyman Hüdhüd'ün getirdiği habere nasıl cevap verdi?

  A) Hüdhüd'ü doğruladı.        B) Hüdhüd'ü yalanladı.       
  C) Hüdhüd'ü görevden aldı.    D) Hüdhüd'ü cezalandırdı.    
                               

 14. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Süleyman Hüdhüd'ün getirdiği habere doğrulayarak onu tebrik etti. Kur'an-ı Kerim'de Sebe suresinde Hüdhüd'ün getirdiği haberin doğru olduğu ve Hz. Süleyman'ın Hüdhüd'ü tebrik ettiği anlatılır. 15. Süleyman Peygamber, kraliçe Belkıs'a bir mektup yazıp onu Allah'a davet etmek istemiştir. Bu mektubu Hüdhüd kuşuna vermiştir. Hüdhüd kuşu mektubu kraliçe Belkıs'ın odasına bırakmıştır. Kraliçe Belkıs mektubu okuyunca ne yapmıştır?

  A) Hüdhüd kuşunu yakalatmıştır.
  B) Mektubu yakmıştır.
  C) Mektubu danışmanlarına göstermiştir.
  D) Mektubu kabul ederek Süleyman Peygamber'e gelmiştir.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Kraliçe Belkıs, Hüdhüd kuşunu yakalatmamıştır. Mektubu yakmamıştır. Çünkü o bir peygamberdir ve peygamberlerin mektuplarını yakmak doğru olmaz. Kraliçe Belkıs, mektubu kabul ederek Süleyman Peygamber'e gelmemiştir. Çünkü o önce danışmanlarına danışmak istemiştir. 17. Süleyman Peygamber, Belkıs'ın tahtını nasıl getirdiğini görünce ne yapmıştır?

  A) Şaşırmıştır.                B) Sevinmiştir.               
  C) Kızmıştır.                  D) Hiç bir şey yapmamıştır.   
                                

 18. Cevap: A Açıklama:

  Süleyman Peygamber, Belkıs'ın tahtını nasıl getirdiğini görünce şaşırmıştır. Çünkü bu, Allah'ın kendisine bir lütfudur. 19. Hz. Süleyman, Allah tarafından kendisine verilen güç ve kudreti nasıl kullanmıştır?

  A) Allah'ın rızasını kazanmak için kullanmıştır.
  B) Halkına iyilik ve güzellikle davranmıştır.
  C) Allah’ın emirlerine itaat etmiştir.
  D) Cinleri ve insanları kölesi yapmıştır.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Süleyman, kendisine verilen güç ve kudreti Allah’ın rızasını kazanmak için kullanmıştır. Halkına iyilik ve güzellikle davranmış, Allah’ın emirlerine itaat etmiştir. 21. Hz. Süleyman’ın hayatı bize hangi dersleri verir?

  A) Allah’a kulluk etmenin önemini
  B) Dünya malına ve makamına aldanmamayı
  C) Sabırlı ve azimli olmayı
  D) Hepsi

 22. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Süleyman, Allah’a kulluk etmede ve Allah’ın emirlerine itaatte son derece sabırlı ve azimli bir peygamberdir. Bu nedenle, onun hayatı bize sabırlı ve azimli olmayı öğretir. 23. İbrahim suresinin 1. ayetinde "Bu, Rabb'lerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır…" buyrulmaktadır. Bu ayette kitaptan kasıt nedir?

  A) Kur'an-ı Kerim    B) Tevrat           
  C) İncil             D) Zebur            
                      

 24. Cevap: A Açıklama:

  İbrahim suresi, Kur'an-ı Kerim'in 14. suresidir. Bu ayette kitaptan kasıt, Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü Kur'an-ı Kerim, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için indirilmiştir. 25. İbrahim suresinin 18. ayetinde "Onların dünyada yaptıkları iyi işlerin ahiretteki durumu, fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle savurduğu kül yığını gibi olacak, ahirette hiçbir değer ifade etmeyecektir." buyrulmaktadır. Bu ayette inanmayanların iyiliklerinin karşılığı nasıl olacaktır?

  A) Kabul edilecek ve ahirette mükâfatlandırılacaktır.
  B) Kabul edilmeyip ahirette hiçbir değer ifade etmeyecektir.
  C) Kabul edilecek, ancak ahirette mükâfatı dünya hayatındaki kadar olmayacaktır.
  D) Kabul edilmeyecek, ancak ahirette günahları bağışlanacaktır.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu ayette inanmayanların iyiliklerinin karşılığı kabul edilmeyip ahirette hiçbir değer ifade etmeyeceği vurgulanmıştır. Çünkü inanmayanların iyilikleri, Allah'a ve ahirete inanmadan yapıldığı için kabul edilmez. 27. İbrahim suresinin 36. ayetinde geçen "Kim bana uyarsa o, bendendir" ifadesi ne anlama gelmektedir?

  A) Benim dinimin mensubu olur
  B) Beni sever ve saygı duyar
  C) Benimle birlikte namaz kılar
  D) Benimle birlikte ticaret yapar

 28. Cevap: A Açıklama:

  Ayet, İbrahim peygamberin kendisine uyanları kendi dininin mensupları olarak kabul ettiğini ifade etmektedir. Bu nedenle cevabımız A seçeneğidir. 29. Kur'an-ı Kerim'de din kelimesinin geçtiği ayetlere baktığımızda, din kelimesinin aşağıdaki anlamlardan hangisiyle kullanıldığı söylenebilir?

  A) İnanç ve ibadetlerin bütünü
  B) Hesap günü
  C) Ahiretteki mükâfat ve cezalar
  D) İnsanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak kural ve tavsiyeler

 30. Cevap: A Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'de din kelimesinin geçtiği ayetlere baktığımızda, din kelimesinin genellikle "inanç ve ibadetlerin bütünü" anlamında kullanıldığı görülmektedir. Örneğin, Mâide suresi 3. ayette "Din yalnız Allah'a kulluk etmek ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmamaktır." denilmektedir. Bu ayette din kelimesi, inanç ve ibadetlerin bütünü olarak kullanılmıştır. 31. Allah katında yegâne din hangisidir?

  A) Hristiyanlık    B) Yahudilik      
  C) İslam           D) Hinduizm       
                    

 32. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın katında yegâne dinin İslam olduğu bildirilmektedir. Örneğin, Âl-i İmrân suresi 19. ayette "Allah katında yegâne din İslam'dır." denilmektedir. 33. İman, kalp ile tasdik edilmesi gereken bir kavramdır. Bu ifadenin anlamı nedir?

  A) İman, sadece dil ile söylenmelidir.
  B) İman, sadece kalp ile hissedilmelidir.
  C) İman, hem dil hem de kalp ile tasdik edilmelidir.
  D) İman, sadece inanç esaslarını kabul etmek demektir.

 34. Cevap: Açıklama:

  İman, sadece dil ile söylenmekle kalmaz, aynı zamanda kalp ile de tasdik edilmelidir. Dil ile söylenen iman, kalb ile tasdik edilmemişse, makbul olmaz. 35. İmanın makbul olması için gerekli şartlardan biri, hür iradeye dayalı bir tercih olmasıdır. Bu ifadenin anlamı nedir?

  A) İman, baskı, tehdit veya zorlama ile elde edilmemelidir.
  B) İman, kişinin kendi isteğiyle kabul edilmesi gerekir.
  C) İman, kişinin aklı ve mantığı ile kabul etmesi gerekir.
  D) Tümü

 36. Cevap: Açıklama:

  İman, kişinin kendi isteğiyle kabul edilmesi gereken bir kavramdır. Baskı, tehdit veya zorlama ile elde edilen iman, makbul değildir. 37. Allah'a ortak koşmak hangi kavramla ifade edilir?

  A) Tevhit    B) İtaat    C) Şirk    D) İman    

 38. Cevap: C Açıklama:

  Tevhit, Allah'ın bir ve tek olduğuna inanmaktır. İtaat, Allah'a, Peygamber'e ve büyüklere saygılı olmak ve onların buyruklarına uymaktır. İman ise Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe ve kadere inanmaktır. Şirk ise Allah'a ortak koşmaktır. 39. Allah'a ve Resulü'ne itaat edenler hangi nimetlere kavuşacaklar?

  A) Peygamberlerle birlikte olacaklar.
  B) Cennete gireceklerdir.
  C) Zengin olacaklardır
  D) Her türlü sıkıntıdan kurtulacaklardır.

 40. Cevap: B Açıklama:

  Allah'a ve Resulü'ne itaat edenler cennete gireceklerdir. Bu, Allah'ın onlara verdiği en büyük nimettir. 41. Kur'an-ı Kerim'de itaat edilmemesi gereken kişilerden biri kimdir?

  A) İyi ahlaklı ve günahkâr olmayan kimse
  B) Allah'ın koyduğu sınırları aşmayan kimse
  C) Yönetimleri altında bulunan insanları Allah yolundan uzaklaştıran kimse
  D) Allah'a isyan etmeyen kimse

 42. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'de yönetimleri altında bulunan insanları Allah yolundan uzaklaştıran kimselere itaat edilmemesi gerektiği belirtilmiştir. 43. İtaatin faydalarından biri nedir?

  A) Toplumda huzur ve düzeni sağlar.
  B) İnsanların Allah'a yakınlaşmasını sağlar.
  C) İnsanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlar.
  D) Hepsi

 44. Cevap: D Açıklama:

  İtaat, toplumda huzur ve düzeni sağlar, insanların Allah'a yakınlaşmasını sağlar ve insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 1 (Kıssalar) Detayları

7.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 1 (Kıssalar) 5 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 04 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 3 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 1 (Kıssalar) Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 1 (Kıssalar) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 1 (Kıssalar) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


7.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 1 (Kıssalar) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’ANIN MESAJINI ANLIYORUM
  1. Kur’an Kavramlarını Öğreniyorum: Din, İman, Tevhid, İtaat
  2. Kur’an Kıssaları Öğreniyorum: Hz. Davud, Hz. Süleyman
  3. Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum (İsra 24)
  4. Sureleri Tanıyorum: İbrahim Suresi

Ayrıca 7.sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite test soruları 1; kıssalar konusunu içerin sorulardan cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

* Kur’an-ı Kerim’deki kıssalardan ibret alır. * Kur’an-ı Kerim’deki kıssalarda yer alan mesajları kavrar.

* Kur’an-ı Kerim’deki kıssalardan ibret alır. * Kur’an-ı Kerim’deki kıssalarda yer alan mesajları kavrar.

* 7. Sınıf Kur'an-ı Kerim 1. Ünite 1. Ders: Hz. Davud ve Süleyman'ın Hayatı

* 7. Sınıf Kur'an-ı Kerim 1. Ünite 1. Ders: Hz. Davud ve Süleyman'ın Hayatı

7. Sınıf Kur'an-ı Kerim 3. Ünite 1. Ders

7. Sınıf Kur'an-ı Kerim 3. Ünite 1. Ders

Süleyman Peygamber'in kraliçe Belkıs'a bir mektup yazmasını ve Hüdhüd kuşunun bu mektubu kraliçe Belkıs'a getirmesini açıklar

Süleyman Peygamber'in Belkıs'ın tahtını nasıl getirdiğini görünce şaşırdığını açıklar.

7. Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi 3. ünite kazanımlarından “Hz. Süleyman’ın Allah’ın emirlerine itaat etmesi ve halka iyilik yapması” kazanımını ölçer.

7. Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi 3. ünite kazanımlarından “Hz. Süleyman’ın hayatı” kazanımını ölçer.

* Kur'an-ı Kerim'in indirilme amacını açıklar.

* İmansızlığın dünya ve ahiretteki sonuçlarını açıklar.

* İbrahim suresinin 36. ayetini anlama

* Kur'an-ı Kerim'de geçen din kelimesinin anlamını açıklar.

* Allah'ın katında yegâne dinin İslam olduğunu kavrar.

* İmanın kalb ile tasdik edilmesi gerektiğini açıklar.

* İmanın makbul olması için gerekli şartları açıklar.

7. Sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 1. ünite 2. konu

7. Sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 1. ünite 3. konu

7. Sınıf Kur'an-ı Kerim 2. Ünite 1. Tema 1. Alt Tema 4. Kazanım

7. Sınıf Kur'an-ı Kerim 2. Ünite 1. Tema 2. Kazanım

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 1 (Kıssalar) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

7.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 1 (Kıssalar) Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 19 kere doğru, 13 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 1 (Kıssalar) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 1 (Kıssalar) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 1 (Kıssalar) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 1 (Kıssalar) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.