2021-2022 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


7.Sınıf ait Kur’an-ı Kerim dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Kur’an-ı Kerim 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

29 Nisan 2022  

- Hz. Adem’den Hz. Muhammed (sav)’e kadar gönderilen bütün ilahi dinlerin ortak adı İslam’dır.
- Din bize yalnızca ahrette mutlu olmanın yolunu gösterir.
- Allah katında tek geçerli din İslam’dır.
- Cennet ehli iman edip Salih amel işleyenlerden oluşur.
Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

A) 1     B) 2     C) 3     D) 4

29 Nisan 2022  

Kur’an-ı Kerim peygamberimize hangi yılda ve hangi ayda indirilmeye başlanmıştır?

A) 610 – Ramazan          B) 571 - Ramazan
C) 632 – Muharrem         D) 610 – Muharrem

29 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangileri baba-oğul peygamberlerdendir?

A) Hz. Musa – Hz. Harun
B) Hz. Yusuf – Hz. İbrahim
C) Hz. Davud – Hz. Süleyman
D) Hz. İsmail – Hz. İshak

29 Nisan 2022  

Yüce Allah’ın gönderdiği son İlahi Kitap hangisidir?

A) İncil   B) Kur’an-ı Kerim   C) Tevrat   D) Sünnet

29 Nisan 2022  

Kur’an okurken bir harfin üzerinde hem durduğumuzda hem de geçtiğimizde var olup okunan sükûnun adı nedir?

A) Arızi sükûn          B) Lâzimî Sükûn
C) Tenvin                 D) İhfa

29 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Davud (a.s)’ın özelliklerinden değildir?

A) Sesi güzeldir.
B) Demiri şekillendirir.
C) Hayvanlarla konuşabilen peygamberdir.
D) Kendisine Zebur adlı kutsal kitap verilmiştir.

29 Nisan 2022  

"1.(Ey Peygamber!) Bilmez misin, senin Rabb’in fillerle ……………. yıkmaya gelenlere neler etti?! 2. Rabb’in onların ……………….. boşa çıkarmadı mı?! 3-4 Onların üzerine pişmiş çamurdan taşlar atan kuş sürüleri göndermedi mi?! 5. Nihayet Rabb’in onları adeta ezilip çiğnenmiş ekin yaprakları gibi (paramparça) yaptı."
Fil suresindeki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

A) Kudüs’ü, tuzaklarını     B) Kâbeyi, tuzaklarını
C) Kâbeyi, yediklerini       D) Kaleyi, dertlerini

29 Nisan 2022  

Kureyş suresinin dört ayetinin son kelimesinde de bulunan tecvid kuralı hangisidir?

A) İhfa       B) İzhar     C) İklab     D) Medd-i Lîn

29 Nisan 2022  

Hz. Süleyman ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hz. Davut’un oğludur
B) Cinler, kuşlar ve rüzgar emrine verilmiştir
C) Kendisine Zebur indirilmiştir.
D)Babası gibi hem hükümdar hem de peygamberdir.

29 Nisan 2022  

Peygamberimiz (a.s) şöyle buyurmuştur: “Size iki önemli şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe sapıtmazsınız. Bunlar: ………………ve ………………dir
Peygamberimizin yukarıdaki hadisinde boş bırakılan yerlere hangi iki ifade gelmelidir?

A) İman ve salih amel
B) Ailem ve Arkadaşlarım
C) Allah’ın kitabı ve benim sünnetim
D) Namaz ve güzel ahlak

29 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi şükür ifadelerinden değildir?

A) Elhamdülillah             B) Hamd olsun
C) Allah’a şükür              D) Selamun Aleyküm

29 Nisan 2022  

“Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa Allah’ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Lokman suresi, 27. ayet.)
Yukarıdaki ayetten aşağıdaki seçeneklerden hangisi çıkarılamaz?

A) Allah çok güçlüdür.
B) Yeryüzündeki hüküm ve hikmet Allah’a aittir.
C) Allah’ın sözlerini yazmaya yeryüzündeki hiçbir şey yetmez.
D) Allah insanı çamurdan yaratmıştır.

29 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mutlu ve huzurlu bir hayat sürmemiz için Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlamaya önem vermeliyiz.
B) Kur’an-ı Kerim sadece peygamberlerin hayatlarından bahseder.
C) Namaz kılarken okumak için Kur’an-ı Kerim’den bazı ayet ve süreleri öğrenmeliyiz.
D) Kur’an okumak, insanı rahatlatır.

29 Nisan 2022  

Kur’ân-ı Kerim’de Nemrut ile mücadelesi anlatılan ve Ateşe atılan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz.Yunus             B) Hz.İbrahim
C) Hz.Yusuf              D) Hz.Luh

29 Nisan 2022  

“(Resulüm!) Sana bu mübarek Kitab’ı, ayetlerini düşünsünler ve aklını kullananlar öğüt alsınlar diye indirdik.” (Sad, 29 )
Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz?

A) Kur’an mübarek bir kitaptır.
B) İnsanların düşünmesi gereken bir kitaptır.
C) Öğüt alınması gereken bir kitaptır.
D) Kur’an-ı Kerim son ilahi kitaptır.