7.Sınıf Kuran-ı Kerim Test Soruları

7.Sınıf Kuran-ı Kerim Test Soruları sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Kuran-ı Kerim Test Soruları CEVAPLARI

 1. Bakara Suresi 43. ayette, namazın hangi durumda terk edilebileceği belirtilmektedir?

  A) Uykuda olunca
  B) Yolculuk sırasında
  C) Hastalık halinde
  D) Hangi durum olursa olsun namaz terk edilemez

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Hastalık halinde. Bakara Suresi 43. ayette, namazın hastalık gibi bazı özel durumlarda terk edilebileceği belirtilmektedir. Ancak bu gibi durumlarda namazın terk edilmesi yerine farklı şekillerde yerine getirilmesi gerektiği vurgulanır. Bu ayet, İslam dininde namazın önemini ve kutsallığını vurgularken, aynı zamanda insanların sağlık ve güvenlik gibi önceliklerinin de korunması gerektiğini belirtir. 3. Bakara Suresi'nin 32. ayetiyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

  A) İblis, Allah'ın emrini yerine getirerek Adem'e secde etti.
  B) İblis, Allah'ın emrine itaat etmeyerek Adem'e secde etmedi.
  C) İblis, Adem'in yaratılmasına öncülük etti ve ona saygı gösterdi.
  D) İblis, Adem'e secde etmek yerine Allah'a kafa tuttu.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Bakara Suresi'nin 32. ayetinde, İblis'in Allah'ın emrine itaat etmediği ve Adem'e secde etmediği belirtilmektedir. İblis'in bu hareketi, onun günah işlemesine ve cennetten kovulmasına sebep olmuştur. 5. Bakara Suresi'nin 40. ayetiyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

  A) İsrailoğulları, Allah'ın emirlerine karşı geldiler ve büyük günahlar işlediler.
  B) İsrailoğulları, Allah'ın emirlerine tam olarak uyarak doğru yolda kaldılar.
  C) İsrailoğulları, Allah'ın emirlerini anlamadıkları için hata yaptılar.
  D) İsrailoğulları, Allah'ın emirlerine uymakta tereddüt ettiler.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) İsrailoğulları, Allah'ın emirlerine karşı geldiler ve büyük günahlar işlediler. Ayet, İsrailoğulları'nın Allah'ın emirlerine karşı gelerek günah işlediklerini belirtmektedir. Bu ayet, İsrailoğulları'nın tarihi boyunca defalarca Allah'ın emirlerine karşı geldikleri ve bu nedenle çeşitli sıkıntılara maruz kaldıkları gerçeğini vurgular. Bu ayet aynı zamanda, İslam öğretisinde itaat ve günah arasındaki ilişkiyi de vurgular. 7. Bakara Suresi'nin 43. ayetiyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

  A) Namaz kılmayanların akıbeti cehennemdir.
  B) Namaz kılmak, insanların Allah'ın rızasını kazanmasına yardımcı olur.
  C) Namaz kılmak sadece Allah'a karşı bir görevdir, başka hiçbir şey için değildir.
  D) Namaz kılmak, yalnızca erkeklerin yapması gereken bir ibadettir.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir: "Namaz kılmak, insanların Allah'ın rızasını kazanmasına yardımcı olur." Bakara Suresi'nin 43. ayeti, namazın önemini vurgular ve müminlerin namazı kılması gerektiğini belirtir. Namaz, insanların Allah'a yaklaşmasını, O'nun rızasını kazanmasını ve manevi bir bağ kurmasını sağlar. 9. Din, Allah'ın insanlara gönderdiği bir rehberdir. İnsanların Allah'ın emirlerine uyarak hayatlarını sürdürmeleri gerekmektedir. Din, insanları kötülüklerden korur ve insanlar arasında huzurun sağlanmasına yardımcı olur. Din, insanların hayatlarını sürdürmek için neden önemlidir?

  A) Kötülükleri yok etmek için
  B) İnsanlar arasında huzur sağlamak için
  C) İnsanların arzularını yerine getirmek için
  D) İnsanların eğlence kaynağı olmak için

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) İnsanlar arasında huzur sağlamak için. Din, insanların hayatlarını sürdürmek için önemlidir çünkü insanların yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunların üstesinden gelmelerine yardımcı olur. Din, insanları kötülüklerden korur ve insanlar arasında huzurun sağlanmasına yardımcı olur. Din, aynı zamanda insanların manevi ihtiyaçlarını karşılamalarına ve hayatlarına anlam katan bir düzen sağlamalarına da yardımcı olur. 11. Din, insanların kendilerini yaratılış amaçlarına uygun şekilde yaşamalarını sağlayan bir hayat tarzıdır. İnsanlar, din sayesinde kendilerini, Allah'ı ve yaratılış amacını anlayarak hayatlarını düzenleyebilirler. Din, insanların ruhsal ve toplumsal yönden gelişimlerine katkı sağlar ve insanların birbirleriyle uyum içinde yaşamalarına yardımcı olur. Din, insanların hayatını nasıl etkiler?

  A) Sadece ruhsal yönden etkiler
  B) Yalnızca toplumsal yönden etkiler
  C) Hem ruhsal hem de toplumsal yönden etkiler
  D) Hiçbir yönden etkilemez

 12. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Hem ruhsal hem de toplumsal yönden etkiler" şeklindedir. Din, insanların hayatını hem ruhsal hem de toplumsal yönden etkiler. İnsanların kendilerini, Allah'ı ve yaratılış amacını anlamalarını sağlayarak hayatlarını düzenlemelerine yardımcı olur. Aynı zamanda insanların birbirleriyle uyum içinde yaşamalarına ve toplumsal gelişimlerine katkı sağlar. 13. İman, Allah'a ve peygamberlerine, meleklerine, kutsal kitaplarına, ahiret gününe ve kaderin hayrına ve şerrine inanmaktır. İman, bir insanın Allah'a olan bağlılığını ifade eder ve Allah'ın emirlerine uyması için güç verir. İman, insanların hayatındaki ahlaki değerleri de şekillendirir. İman, bir insanın hayatındaki hangi değerleri şekillendirir?

  A) Sadece ahlaki değerleri            B) Sadece sosyal değerleri           
  C) Hem ahlaki hem sosyal değerleri    D) Hiçbir değeri şekillendirmez      

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Hem ahlaki hem sosyal değerleri şekillendirir. 15. İsra Suresi 24. ayetinde hangi kelime geçmektedir ve ne anlama gelmektedir?

  A) Şirke – Allah’ın birliğine inanmak
  B) Tövbe – Yeniden doğmak
  C) Zikir – Allah’ı anmak
  D) İstiğfar – Mağfiret dilemek

 16. Cevap: D Açıklama:

  İsra Suresi 24. ayette "istiğfar" kelimesi geçmektedir ve bu kelime "mağfiret dilemek" anlamına gelmektedir. Bu ayette, Allah'a tövbe ederek ve O'ndan af dilemek için dua etmenin önemi vurgulanmaktadır. 17. İsra Suresi 24. ayette geçen "rabbena" kelimesi ne anlama gelmektedir?

  A) Ey bizim rabbimiz            B) Ey sizin rabbınız           
  C) Ey onların rabbı             D) Ey bütün insanların rabbı   

 18. Cevap: A Açıklama:

  İsra Suresi 24. ayette geçen "rabbena" kelimesi, "Ey bizim Rabbimiz" anlamına gelmektedir. Bu kelime dua eden kişinin Allah'a hitap ederek kendisini ve diğer insanları O'nun korumasına, rahmetine ve merhametine sığınmasını ifade etmektedir. 19. İman kavramı, İslam inancına göre ne anlama gelir?

  A) Allah'a inanmak ve O'na itaat etmek.
  B) Dünya hayatını daha iyi hale getirmek için çalışmak.
  C) Kendine ve çevresine karşı dürüst olmak.
  D) Sadece Allah'a ibadet etmek.

 20. Cevap: A Açıklama:

  İman kavramı, İslam inancına göre Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, O'na itaat etmek, peygamberlerin varlığına ve risaletlerine inanmak, meleklerin varlığına inanmak, ahiret gününe inanmak ve kaderin Allah tarafından belirlendiğine inanmak gibi altı temel inanç unsurunu kapsar. Bu inançlar, Müslümanların hayatında merkezi bir role sahiptir ve İslam dininin özünü oluştururlar. 21. İsra Suresi 24. ayet, insanların hangi şeyi aramalarını tavsiye eder?

  A) Dünya nimetleri      B) İlmi bilgi          
  C) Allah'ın rızasını    D) Dünya şöhreti       

 22. Cevap: C Açıklama:

  İsra Suresi 24. ayet, insanların Allah'ın rızasını aramalarını tavsiye eder. Bu ayet, insanların dünya nimetlerine değil, ahiret hayatında Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaları gerektiği mesajını verir. Bu ayet aynı zamanda İslam dininde önemli bir kavram olan "takva"yı hatırlatır, yani Allah'a saygı ve korku duygusu ile O'nun emirlerine uygun davranmak. 23. İbrahim Suresi 14. ayetinde Allah'ın insanlara sunduğu nimetlerden bahsedilir. Ayette hangi nimetlerden bahsedilmemiştir?

  A) Su    B) Gıda    C) Barınak    D) Giyecek

 24. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Giyecek" olarak verilmiştir. İbrahim Suresi 14. ayette, insanlara verilen nimetler arasında su, gıda ve barınak gibi temel ihtiyaçların yanı sıra başka nimetler de sayılmaktadır. Giyecek ise ayette bahsedilmemiştir. 25. İbrahim Suresi 15. ayette insanların Allah'ın nimetlerine karşı nasıl davranmaları gerektiği belirtilir. Buna göre insanlar ne yapmalıdır?

  A) Nimetlerin kıymetini bilmeli ve şükretmelidirler.
  B) Nimetlerin kendilerine ait olduğunu düşünmeli ve sahiplenmelidirler.
  C) Nimetlerin gelip geçici olduğunu düşünmeli ve boşvermelidirler.
  D) Nimetlerin kaynağına inanmamalı ve ona karşı kör olmalıdırlar.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Nimetlerin kıymetini bilmeli ve şükretmelidirler." şeklindedir. İbrahim Suresi 15. ayette insanlara nimetlerin Allah'tan geldiği hatırlatılarak, bu nimetlerin kıymetinin bilinip şükredilmesi gerektiği vurgulanır. Bu ayet aynı zamanda insanların nankörlükten kaçınması ve şükür duygusunu koruması gerektiğini de anlatır. 27. İbrahim Suresi 39. ayette insanların dünya hayatında yaptıklarının ahiretteki karşılığı nasıl belirtilir?

  A) Dünyada yaptıklarının kat kat fazlasını alırlar.
  B) Dünyada yaptıklarının aynısını tekrar yaşarlar.
  C) Dünyada yaptıklarının yarısı kadarını alırlar.
  D) Dünyada yaptıklarının hiçbir karşılığı yoktur.

 28. Cevap: A Açıklama:

  İbrahim Suresi 39. ayette insanların dünya hayatında yaptıklarının ahiretteki karşılığı olarak "dünyada yaptıklarının kat kat fazlasını alacakları" belirtilir. Bu ayet, İslam dinindeki inançlardan biri olan ahiret hayatı ve insanların dünya hayatındaki davranışlarının ahiretteki karşılığına ilişkin önemli bir mesaj içermektedir. 29. Hz. Davud'un kıssası hangi surede anlatılmaktadır?

  A) Yusuf Suresi            B) Tevbe Suresi
  C) Bakara Suresi          D) Sad Suresi

 30. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "D) Sad Suresi"dir. Hz. Davud'un kıssası Sad Suresi'nin 21-26. ayetlerinde anlatılmaktadır. Bu ayetlerde Hz. Davud'un Allah'ın kendisine verdiği güçle bir devi yenerek İsrail Krallığı'na hükmettiği ve birçok mucizevi olay gerçekleştirdiği anlatılmaktadır. 31. Hz. Davud'un peygamberlik görevi kaç yıl sürmüştür?

  A) 30 yıl    B) 40 yıl    C) 50 yıl    D) 60 yıl

 32. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) 40 yıl'dır. Hz. Davud, İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiş ve yaklaşık 40 yıl boyunca peygamberlik görevini sürdürmüştür. Peygamberliği sırasında Tevrat'ı yazdığına inanılır ve İsrailoğulları'nın İsrail Krallığı'nı kurmasında da önemli bir rol oynamıştır. 33. Hz. Davud'un hayatı hakkında Kuran'da anlatılanlardan neler öğreniyoruz?

  A) Hz. Davud'un hayatı hakkında hiçbir bilgi yoktur.
  B) Hz. Davud, peygamberler arasında en az bilinenidir.
  C) Hz. Davud, İsrailoğulları'nın bir kralıydı ve Allah tarafından birçok mucizeyle desteklendi.
  D) Hz. Davud, sıradan bir insan olarak yaşadı ve hiçbir olağanüstü olaya tanıklık etmedi.

 34. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C seçeneğidir. Kuran'da Hz. Davud'un hayatı hakkında anlatılanlar, onun İsrailoğulları'nın bir kralı olduğunu ve Allah tarafından birçok mucizeyle desteklendiğini göstermektedir. Bununla birlikte, Kuran'da diğer peygamberlerin hayatlarına kıyasla Hz. Davud'un hayatı hakkında daha az ayrıntı bulunmaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Kuran-ı Kerim Test Soruları Detayları

7.Sınıf Kuran-ı Kerim Test Soruları 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Kuran-ı Kerim Test Soruları Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Kuran-ı Kerim Test Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Kuran-ı Kerim Test Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


7.Sınıf Kuran-ı Kerim Test Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EZBERLENECEK DUALAR, SURELER VE ANLAMLARI
  1. Fil Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  2. Fil Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  3. Fil Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  4. Kafirun Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

Ayrıca 7.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 2.dönem 2.sınav test soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Bakara Suresi 43. ayetinde belirtilen namazın hastalık halinde terk edilebileceği konusunu anlayabilirim.

İnsanlık tarihinin başlangıcında gerçekleşen önemli bir olayı anlatmaktadır. Kazanım olarak, Kur'an'ın anlaşılması ve yorumlanması becerisi ile ilgilidir.

Kur'an-ı Kerim'de belirtilen İsrailoğulları'nın hikayesi üzerinden, itaat ve günah arasındaki ilişkiyi anlayarak, doğru yolu seçme ve hatalardan kaçınma konusunda daha bilinçli bir yaklaşım geliştirmek.

İslam dininde namazın önemini ve anlamını anlama konusunu test eder.

Dinin insanlar arasında huzur sağlama ve kötülükleri yok etme gibi önemli bir rolü olduğunu anlamak.

Dinin insan hayatı üzerindeki etkilerini anlamak.

İman, bir insanın Allah'a olan bağlılığını ifade eder ve bu bağlılık insanın hayatındaki ahlaki ve sosyal değerleri de şekillendirir. İman, insanların Allah'ın emirlerine uyması için güç verir ve bu da insanların ahlaki değerlerini etkiler. Ayrıca, imanın insanlar arasında birlik ve beraberliği teşvik ettiği için sosyal değerleri de etkiler.

Kur'an-ı Kerim'deki bazı kelimelerin anlamlarını anlamalarına ve Kur'an-ı Kerim'deki önemli kavramları kavramalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

İslamiyet'in temel kavramlarına ve dualarına ilişkin bilgiyi ölçmektedir.

İman kavramının anlaşılması, İslam'ı anlamak ve uygulamak açısından önemlidir.

İslam dinindeki önemli kavramları anlama ve yaşama bilincini artırmayı hedefler.

İbrahim Suresi'nin içeriğini anlama ve ayetler arasındaki farklılıkları fark etme becerisini ölçmektedir.

Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri anlama ve yorumlama becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin anlamını anlayarak dini bilgi sahibi olmak olarak ifade edilebilir.

İslamiyet'te geçen kıssaları ve peygamberlerin hayatlarını öğrenerek dini bilgi birikimini artırmaktır.

İslamiyet ve peygamberler hakkındaki genel bilgiyi ölçmektedir.

Kuran'da anlatılan Hz. Davud hakkındaki bilgilerini ve anlama becerilerini ölçmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Kuran-ı Kerim Test Soruları sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Kuran-ı Kerim Test Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 3 kere doğru, 11 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf Kuran-ı Kerim Test Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Kuran-ı Kerim Test Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Kuran-ı Kerim Test Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Kuran-ı Kerim Test Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.