Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı (7.Sınıflar)

Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı (7.Sınıflar) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı (7.Sınıflar) CEVAPLARI

 1. Bakara Suresi 45. ayette, İsrailoğullarına hangi kitap verilmiştir?

  A) Tevrat    B) Zebur    C) İncil    D) Kur'an-ı Kerim

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bakara Suresi 45. ayette, İsrailoğullarına Tevrat'ın verildiği belirtilmektedir. Tevrat, Musevilerin kutsal kitabıdır ve Yahudi inancında büyük bir öneme sahiptir. 3. Bakara Suresi 48. ayette, hangi olaya değinilmektedir?

  A) Hz. Musa'nın firavunla olan mücadelesi
  B) Hz. Adem'in yaratılışı
  C) Hz. İbrahim'in putları kırması
  D) Hz. Muhammed'in (s.a.v) hicreti

 4. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Hz. Musa'nın firavunla olan mücadelesi" dir. Bakara Suresi 48. ayette, Allah'ın Hz. Musa'yı Firavun'a gönderdiği ve Firavun'un, Hz. Musa'nın gösterdiği mucizelere rağmen inatçı davrandığı anlatılmaktadır. Bu ayet, İslam dinindeki peygamberlerin görevlerine ve mücadelelerine ilişkin önemli bir örnek teşkil etmektedir. 5. Bakara Suresi'nin 35. ayetiyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

  A) Adem ve Havva, cennette Allah'ın yasakladığı meyveyi yediler.
  B) Adem ve Havva, cennette Allah'ın izin verdiği her şeyi yediler.
  C) Adem ve Havva, cennette yalnızca meyve yediler.
  D) Adem ve Havva, cennette aç kaldılar.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Bakara Suresi'nin 35. ayeti, Adem ve Havva'nın cennette Allah'ın yasakladığı meyveyi yediklerini anlatır. Bu ayet, İslam dininde insanın ilk günahı olan "yasak meyve yeme" hikayesini anlatır ve insanların günah işleme eğilimleri ve cezalandırılmalarının sebeplerini açıklar. 7. Bakara Suresi'nin 37. ayetiyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

  A) Adem, Allah'ın kendisine öğrettiği isimleri biliyordu.
  B) Adem, Allah'ın kendisine öğrettiği isimleri bilmiyordu.
  C) Melekler, Adem'e öğretilecek isimleri biliyordu.
  D) Melekler, Adem'e öğretilecek isimleri bilmiyordu.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Bakara Suresi'nin 37. ayetinde Allah, Adem'e bütün isimleri öğrettiğini söyler. Bu ayet, insanın bilgi sahibi olmasının Allah tarafından verildiği ve insanın bilgi sahibi olmasının öneminin vurgulandığı bir mesaj verir. 9. "Mülk Allah'ındır, O'na davet edersiniz, O da, dilediğine hidayet verir." (Mülk 67:1)
  Yorum: Bu ayet, her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu ve O'nun izni olmadan hiçbir şeyin gerçekleşemeyeceğini vurgular. Ayrıca, insanların Allah'a ibadet etmesi ve hidayetin sadece Allah'ın lütfuyla verilebileceği konusunda da hatırlatıcıdır.
  Bu ayet hangi konu hakkında bilgi vermektedir?

  A) Namaz kılmak
  B) Allah'ın gücü ve kontrolü
  C) Peygamberlerin görevleri
  D) Kurban kesmek

 10. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Allah'ın gücü ve kontrolüdür. Ayette, her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğu ve O'nun izni olmadan hiçbir şeyin gerçekleşemeyeceği vurgulanmaktadır. Ayrıca insanların Allah'a ibadet etmesi ve hidayetin sadece Allah'ın lütfuyla verilebileceği hatırlatılmaktadır. Bu ayet, İslam inancındaki temel prensiplerden biri olan Allah'ın kudreti ve kontrolüne vurgu yapar. 11. "Görmediler mi ki, biz her tarafını çevreleyen bir ateş yarattık." (Mülk 67:13)Yorum: Bu ayet, Allah'ın cehennemi yarattığını ve bu cehennemin her yeri kapladığını vurgular. İnsanların günah işlemekten kaçınmaları gerektiğini hatırlatır. Bu ayet hangi konu hakkında bilgi vermektedir?

  A) Cennetin güzellikleri             B) Allah'ın merhameti               
  C) Cehennemin varlığı                D) Peygamberlerin miraç yolculuğu   

 12. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "Cehennemin varlığı" olan bu soru, Mülk suresindeki bir ayetin anlamını sorgulamaktadır. Ayette Allah'ın cehennemi yarattığı ve her tarafını çevreleyen bir ateş oluşturduğu vurgulanarak insanların günah işlemekten kaçınmaları gerektiği hatırlatılmaktadır. 13. İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanmaktır. İman, Allah'ın emirlerine uyarak hayatını sürdürmek için gereklidir. İman, hangi şeylere inanmakla ilgilidir?

  A) Ahiret gününe ve peygamberlere
  B) Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe
  C) Sadece Allah'a
  D) Kitaplara ve peygamberlere

 14. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe" dir. İman, bir Müslümanın inanması gereken temel şeylerdir ve bu inançlar, İslam'ın beş şartı olarak bilinir. İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanmakla ilgilidir. 15. Tevhid, Allah'ın birliğine inanmak demektir. Tevhid, İslam'ın en önemli prensiplerinden biridir. Allah'ın varlığına ve gücüne inanmak, İslam'ın temel prensiplerinden biridir. Tevhid, hangi şeyi ifade eder?

  A) Allah'ın birliğini          B) Peygamberlerin varlığını   
  C) Ahiret gününü               D) İslam'ın tarihini          

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır, yani Tevhid Allah'ın birliğine inanmak demektir. Bu, İslam'ın en temel prensiplerinden biridir ve Müslümanlar için hayatlarında önemli bir yere sahiptir. 17. Tevhid, Allah'ın birliği inancıdır. Tevhid, İslam'ın en temel prensiplerinden biridir ve Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayı ifade eder. Tevhid inancı, bir insanın tüm hayatını Allah'ın emirlerine göre şekillendirmesini sağlar. Tevhid, hangi İslam prensibinin ifadesidir?

  A) Namazın önemi              B) Allah'ın birliği inancı   
  C) Peygamberlere inanç        D) Zekat verme zorunluluğu   

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Allah'ın birliği inancı. Tevhid'in neyi ifade ettiğini soruyor. Tevhid, İslam'ın en temel prensiplerinden biridir ve Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayı ifade eder. Bu inanç, bir insanın tüm hayatını Allah'ın emirlerine göre şekillendirmesini sağlar. Bu nedenle, cevap B seçeneği olan "Allah'ın birliği inancı" dır. 19. İsra Suresi 24. ayette hangi dua konu edilmektedir?

  A) İyilik için dua etmek
  B) Kötülükten korunmak için dua etmek
  C) Affedilme için dua etmek
  D) Rızık için dua etmek

 20. Cevap: C Açıklama:

  İsra Suresi 24. ayette, insanların günahları için tövbe ederek Allah'tan mağfiret dilemeleri konu edilmektedir. Ayette yer alan dua, "Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru" şeklindedir 21. İsra Suresi 24. ayette geçen "lütuf" kelimesi ne anlama gelmektedir?

  A) İyilik    B) Güç    C) Kötülük    D) Sevgi

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) İyilik"tir. İsra Suresi 24. ayette, "İyiliklerden ne kadar çok olursa o kadar çok lütuf ederiz." şeklinde bir ifade yer almaktadır. Lütuf kelimesi, birine iyilik yapmak, lütufta bulunmak anlamlarına gelir. 23. İsra Suresi 24. ayette istiğfar ederken Allah'a hangi sıfatla hitap edilmektedir?

  A) Rahman    B) Rahim    C) Aziz    D) Malik

 24. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "Rahim"dir. İsra Suresi 24. ayette Allah'a istiğfar edilirken "Rabbim, Senin rahmetin geniştir" şeklinde bir dua yer almaktadır. "Rahim" sıfatı, Allah'ın merhametli ve bağışlayıcı olduğunu ifade eder. 25. Tevhid kavramı, İslam inancında ne ifade eder?

  A) Allah'ın birliği inancı.
  B) İnsanların birbirine saygı göstermesi.
  C) Dünya hayatını daha iyi hale getirme çabaları.
  D) Allah'ın varlığına inanmak.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Tevhid, İslam inancında Allah'ın birliği inancını ifade eder. Bu inanç, Allah'ın tek ve bir olduğunu, O'nun ortağı veya eşi olmadığını, her şeyin O'nun kontrolü altında olduğunu ve O'na ibadet etmenin önemini vurgular. Bu kavram, İslam'ın en temel inancıdır ve Müslümanlar için hayatlarının merkezinde yer alır. 27. İtaat kavramı, İslam inancına göre ne anlama gelir?

  A) Allah'ın emirlerine uygun davranmak.
  B) Kendine karşı dürüst olmak.
  C) Başkalarına yardım etmek.
  D) Allah'a ibadet etmek.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Allah'ın emirlerine uygun davranmak. İtaat kavramı İslam inancında oldukça önemlidir ve Müslümanlar için Allah'a itaat etmek hayatın her alanında gereklidir. Allah'ın emirlerine uygun davranmak, İslam'ın temel prensiplerinden biridir ve Müslümanlar için bir görevdir. İtaat, Allah'a inananlar için, dünya ve ahirette mutlu ve huzurlu bir yaşamın anahtarıdır. 29. İsra Suresi 24. ayetteki "Rabbinin izniyle" ifadesi neyi vurgular?

  A) Duanın kabul edilmesi için Allah'ın izninin gerekliliğini
  B) Duanın Allah'a ulaşması için aracıların kullanılmasını
  C) Duanın kabul edilmesinin ancak duaların sayısına bağlı olduğunu
  D) Duanın Allah'a değil, aracılara yapılması gerektiğini

 30. Cevap: A Açıklama:

  İsra Suresi 24. ayetteki "Rabbinin izniyle" ifadesi, dua eden kişinin dualarının kabul edilmesinin Allah'ın iznine bağlı olduğunu vurgular. Bu ifade, insanların sadece Allah'a dua etmeleri gerektiğini ve Allah'ın gücü ve iradesi olmadan hiçbir şeyin gerçekleşemeyeceğini hatırlatır. 31. İsra Suresi'nin 24. ayeti hangi ibadet türünü teşvik etmektedir?

  A) Namaz kılmayı    B) Oruç tutmayı    C) Zekat vermeği    D) Dua etmeyi

 32. Cevap: D Açıklama:

  İsra Suresi'nin 24. ayeti dua etmeyi teşvik etmektedir ve bu dua etme ibadetinin önemini vurgulamaktadır. Bu ayette belirtilen konu, insanların Allah'a dua ederek O'ndan yardım ve merhamet dilemeleridir. 33. İbrahim Suresi'nin 7. ayetinde ne ifade edilmektedir?

  A) Allah'ın insanlara bir yol gösterdiği
  B) İnsanların Allah'a şirk koştukları
  C) İnsanların Allah'a inanmadıkları
  D) Allah'ın insanlara zulmettiği

 34. Cevap: A Açıklama:

  İbrahim Suresi'nin 7. ayetinde, Allah'ın insanlara bir yol gösterdiği ifade edilmektedir. Ayette, "Andolsun, biz İbrahim'e doğru yolu gösterdik. Bizden önce de o, sabırlı ve çok şükreden bir kimseydi." denmektedir. 35. İbrahim Suresi 34. ayette insanların Allah'a karşı takındıkları tavır nasıl özetlenir?

  A) İtaat ve teslimiyet           B) İsyan ve başkaldırı          
  C) Korku ve çekinme              D) İlgisizlik ve umursamazlık   

 36. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) İsyan ve başkaldırı şeklindedir. İbrahim Suresi'nin 34. ayetinde insanların Allah'a karşı isyan ve başkaldırı içinde oldukları ifade edilmektedir. Bu ayet, insanların Allah'ın emirlerine karşı gelmelerinin sonuçlarını da vurgulamaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı (7.Sınıflar) Detayları

Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı (7.Sınıflar) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı (7.Sınıflar) Testini Çöz tıklayın. Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı (7.Sınıflar) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı (7.Sınıflar) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı (7.Sınıflar) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EZBERLENECEK DUALAR, SURELER VE ANLAMLARI
  1. Fil Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  2. Fil Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  3. Fil Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  4. Kafirun Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

Ayrıca Kuran-ı Kerim dersi 7.sınıf 2.dönem 2.yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

İslam dini ve İslam peygamberi Hz. Muhammed'in Yahudilik ve Musevilik gibi diğer dinler hakkındaki bilgisini ve saygısını vurgulamaktadır.

İslam dinindeki peygamberlerin hayatları hakkında bilgi edinirler ve onların mücadeleleri ve örnek davranışlarından ilham alabilirler.

İslamiyet dini ve Kuran-ı Kerim'in anlaşılması hakkındaki bilgiyi ölçmektedir.

Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetleri anlama ve yorumlama yeteneğini ölçmektir.

İslam inancının temel prensiplerinden biri olan Allah'ın gücü ve kontrolü hakkında bilgi sahibi olurlar.

İslam dinine ait temel inançlar ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

İman, İslam dininde hayatı sürdürmek için önemlidir ve Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilir.

Tevhid inancı, İslam'ın diğer prensipleriyle birlikte Müslümanların yaşamındaki temel referans noktasını oluşturur.

İslam dininin temel prensiplerinden biri olan Tevhid'in anlamını ve önemini anlamak.

İslami bilgiler kapsamında ayetlerin anlamını anlama ve yorumlama becerisidir.

Kur'an-ı Kerim'deki kelimelerin anlamlarını anlama ve yorumlama becerisini ölçmektedir.

İslam dininin temel kavramlarına ve Kuran-ı Kerim'in anlamına yönelik bir anlayışı test etmektedir.

İslam inancının temel prensiplerinden biri olan tevhid kavramını anlamaları ve bu kavramın İslam inancı için neden önemli olduğunu kavramaları hedeflenir.

İtaat kavramının İslam inancındaki önemini anlamak.

İslam inancında dua etmenin önemi ve dua ederken Allah'a olan güvenin vurgulanması açıklanabilir.

İsra Suresi'nin 24. ayetinin içeriğini anlamak ve İslam'da dua etmenin önemini bilmek gerekmektedir.

Bu soru, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'den belli başlı ayetleri okuma ve anlama becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Kur'an-ı Kerim'den alıntılarla anlam çıkarma becerisidir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı (7.Sınıflar) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı (7.Sınıflar) Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 25 kere doğru, 11 kere yanlış cevap verilmiş.

Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı (7.Sınıflar) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı (7.Sınıflar) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı (7.Sınıflar) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı (7.Sınıflar) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.