7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Yazılı

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Yazılı sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Yazılı CEVAPLARI

 1. Hz. Davud'un Allah'ın kendisine verdiği bir mucizeyle hangi önemli olayı gerçekleştirdiği Kuran'da anlatılır?

  A) Yıkılmak üzere olan Mescid-i Aksa'yı tamir etti.
  B) Kral ve askerlerinin yenilmez olduğunu gösterdi.
  C) Savaşta dev bir askeri yendi.
  D) Kuraklık döneminde yağmur duası yaparak yağmur yağdırdı.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Yıkılmak üzere olan Mescid-i Aksa'yı tamir etti." Hz. Davud'un Kuran'da anlatılan mucizesidir. Hz. Davud'un inşaatçı olduğu ve Allah'ın izniyle Mescid-i Aksa'yı tamir ettiği anlatılmaktadır. 3. Hz. Davud'un hayatından alınabilecek hangi önemli dersler vardır?

  A) Allah'a olan sevgi ve saygı çok önemlidir.
  B) Güç ve zenginlik her şey değildir, adalet ve merhamet önemlidir.
  C) Savaşta galip gelmek için her türlü yolu denemek gerekir.
  D) Başarılı olmak için başkalarını manipüle etmek gereklidir.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir: "Hz. Davud'un hayatından alınabilecek önemli dersler arasında güç ve zenginlik yerine adalet ve merhametin önemi vurgulanabilir." Hz. Davud, güçlü bir lider olmasına rağmen adalet ve merhamet konusunda da örnek bir tutum sergilemiştir. Bu nedenle, onun hayatından alınabilecek önemli dersler arasında güç ve zenginlikten ziyade adalet ve merhametin önemi vurgulanabilir. 5. Hz. Süleyman'ın en önemli özelliklerinden biri nedir ve bu özelliği ona nasıl bir avantaj sağlamıştır?

  A) Sabır, halkını yönetmede daha iyi kararlar almasına yardımcı oldu.
  B) Bilgelik, Allah'ın ona verdiği güçle birleşerek düşmanlarına karşı üstünlük sağlamasına yardımcı oldu.
  C) Cesaret, halkı arasında saygınlığını artırdı ve onun liderliğini güçlendirdi.
  D) Cömertlik, halkının sevgisini kazanmasına ve onların desteğini almasına yardımcı oldu.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) Bilgelik, Allah'ın ona verdiği güçle birleşerek düşmanlarına karşı üstünlük sağlamasına yardımcı oldu. Hz. Süleyman'ın bilgeliği, halkını yönetirken sağduyulu kararlar vermesine ve düşmanlarına karşı üstünlük kazanmasına yardımcı oldu. Ayrıca, onun bilgeliği sayesinde, Allah'ın kendisine verdiği güç ile dünyevi zenginliklerin yanı sıra manevi bir hazine olan hikmeti de elde ettiği söylenebilir. 7. Hz. Süleyman hangi konuda ün salmıştır ve bu alanda yaptığı işler nelerdir?

  A) Bilim ve teknoloji, astronomi ve matematik alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  B) Sanat ve edebiyat, şiir ve müzik alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  C) Mimari ve inşaat, büyük camiler ve saraylar inşa etmiştir.
  D) Tarım ve hayvancılık, verimli toprakların kullanımı ve hayvan yetiştirme alanlarında çalışmalar yapmıştır.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C" seçeneğidir. Hz. Süleyman mimari ve inşaat alanında ün salmıştır ve büyük camiler ve saraylar inşa etmiştir. Ayrıca, onun inşa ettiği Tapınak da İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi üç semavi din tarafından kutsal kabul edilen bir yerdir. 9. Hz. Süleyman'ın hükümdarlığı döneminde hangi olay gerçekleşti ve bu olay nasıl sonuçlandı?

  A) Bir kıtlık yaşandı ve Hz. Süleyman halkına yardım etti.
  B) Hz. Süleyman'ın kız kardeşi Firavun'a gitti ve onunla evlendi.
  C) Hz. Süleyman'ın ordusu, Kraliçe Belkıs'ın ordusunu yendi ve onunla barış yaptı.
  D) Hz. Süleyman'ın oğulları arasında taht kavgası çıktı ve ülke iç savaşa sürüklendi.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkıdır. Hz. Süleyman'ın hükümdarlığı döneminde gerçekleşen olay, Kraliçe Belkıs'ın ordusuyla yapılan savaştır. Hz. Süleyman'ın ordusu, Kraliçe Belkıs'ın ordusunu yendi ve barış yaptılar. 11. Hz. Süleyman'ın hikayesi bize hangi önemli dersi verir?

  A) Zengin olmak her şeyi satın alabilir.
  B) İnandığımız değerlerden asla taviz vermemeliyiz.
  C) İnsanlar arasında ayrım yapmak doğru değildir.
  D) Güç her zaman haklı olmayı garanti etmez.

 12. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Hz. Süleyman'ın hikayesi, inandığımız değerlere sadık kalmamız gerektiğini vurgular. Hz. Süleyman, Allah'ın kendisine verdiği güç ve zenginlikle ayrım yapmadan herkese adil davrandı ve inancından taviz vermedi. Bu nedenle, Hz. Süleyman'ın hikayesi, bize inandığımız değerlerden asla taviz vermememiz gerektiğini öğütler. 13. Hz. Süleyman hangi özellikleriyle bilinir?

  A) Zeki ve güçlü bir kraldı.
  B) Yapılan haksızlıklara sessiz kalmazdı.
  C) İyilik yapmayı ve cömert olmayı severdi.
  D) Hepsi.

 14. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Hepsi. Hz. Süleyman, İslam inancına göre, bilgeliği, zekası ve gücü ile tanınan bir kraldır. Ayrıca adaletli bir yönetici olarak da bilinir ve haksızlıklara sessiz kalmazdı. Aynı zamanda iyilik yapmayı ve cömert olmayı da severdi. 15. Hz. Süleyman hikayeleri bize hangi kavramı anlatır?

  A) Sabır    B) Adalet    C) Şükür    D) Cesaret

 16. Cevap: B Açıklama:

  Soru, Hz. Süleyman hikayelerinin bize hangi kavramı anlattığını soruyor ve cevap anahtarı "B) Adalet" olarak verilmiş. Hz. Süleyman hikayeleri, adalet kavramının önemine dair örnekler sunar ve bu örneklerin çoğu Hz. Süleyman'ın adaletli kararlarına ve hikayelerine dayanır. 17. Hz. Süleyman hangi konularda bilge olduğuyla bilinir?

  A) Hayvanlar ve bitkiler hakkında
  B) İnsan ilişkileri ve adalet hakkında
  C) Güç ve zenginlik hakkında
  D) Tarihi olaylar ve savaşlar hakkında

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) İnsan ilişkileri ve adalet hakkında. Hz. Süleyman, İslam inancına göre, peygamberler arasında bilgelik ve hikmetiyle tanınan bir liderdir. İnsan ilişkileri ve adalet konularında da oldukça bilge olduğu kabul edilir. Kur'an'da da Hz. Süleyman'ın adaleti, hikmeti ve bilgeliği övülmüştür. Ayrıca, hayvanlar ve bitkiler konusunda da bilgili olduğuna dair bazı hikayeler anlatılır, ancak bu konuların bilgelikleriyle özdeşleştirilmesi Hz. Süleyman'ın adalet ve insan ilişkileri konusundaki bilgeliği kadar yaygın değildir. 19. Hz. Süleyman’ın hayatındaki önemli olaylar nelerdir?

  A) Güvercinlerin dili konuşması, İblis’in tahtı getirilmesi, Kraliçe Belkıs’ın ziyareti
  B) Kraliçe Belkıs’ın ziyareti, zorlu bir sınavın başarıyla geçilmesi, Hz. İbrahim’in öğretilerinin yayılması
  C) Hz. Davud’un ölümü, İsrail Krallığı’nın yükselişi, Musa’nın öğretilerinin yayılması
  D) Savaşlarda zaferler kazanması, halkın refahının artması, güvercinlerin dili konuşması

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Hz. Süleyman'ın hayatında önemli olaylar arasında güvercinlerin dili konuşması, İblis'in tahtı getirilmesi ve Kraliçe Belkıs'ın ziyareti yer almaktadır. 21. Hz. Süleyman hangi konuda hüküm vermiştir?

  A) İki kadın arasındaki çocuk hakkında
  B) İki erkeğin arasındaki toprak anlaşmazlığı hakkında
  C) Hırsızlık yapan bir adamın cezası hakkında
  D) Suçlu birinin idam edilip edilmemesi hakkında

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneği olan "İki kadın arasındaki çocuk hakkında" dir. Hz. Süleyman, hikayesiyle de bilinen iki kadın arasındaki çocuk hakkındaki dava konusunda hikmetli bir karar vererek doğru annenin çocuğa sahip olmasını sağlamıştır. Bu olay, Hz. Süleyman'ın hikmet ve adaleti ile anılmasına neden olmuştur. 23. Hz. Süleyman hangi özellikleri ile bilinir?

  A) Bilge, cesur ve güçlü            B) Sabırlı, merhametli ve adil     
  C) Zengin, hırslı ve bencil         D) Kibirli, cimri ve kötü kalpli   

 24. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneği olan "Bilge, cesur ve güçlü" olarak belirlenmiştir. Hz. Süleyman, İsrail Krallığı'nın üçüncü kralıdır ve Tanah, Tevrat ve Kur'an'da anlatılan kıssalarıyla bilinir. Hz. Süleyman'ın bilgelik, cesaret ve güçlü liderlik özellikleriyle tanındığına inanılır. 25. Hz. Süleyman'ın kıssası hangi surede anlatılmaktadır?

  A) Yusuf Suresi        B) Bakara Suresi
  C) Neml Suresi        D) Enbiya Suresi

 26. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "Neml Suresi". Neml Suresi, Hz. Süleyman'ın hikayesini anlatan bir suredir ve surede Hz. Süleyman'ın Allah'tan aldığı güç ve bilgelikle gerçekleştirdiği mucizeler anlatılır. 27. Hz. Süleyman'ın hangi özelliği Kuran'da vurgulanmıştır?

  A) Cesaret    B) Bilgelik    C) Güç    D) Adalet

 28. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Süleyman'ın Kuran'da vurgulanan özellikleri arasında bilgelik ve adalet ön plana çıkmaktadır. Kuran'da Süleyman peygamberin Allah tarafından verilen bir hikmetle donatıldığı ve adaletle hükmettiği belirtilmektedir. Bu bilgiler, İslamiyet'in adalet ve hikmet ilkelerine vurgu yaparak bu değerlerin toplumsal hayatta önemini vurgulamaktadır. 29. Hz. Süleyman hangi varlıkla konuşabilme yeteneğine sahipti?

  A) İnsanlarla    B) Hayvanlarla    C) Meleklerle    D) Şeytanlarla

 30. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) Hayvanlarla'dır. Kuran'da Hz. Süleyman'ın hayvanlarla konuşabilme yeteneği vurgulanmaktadır. Süleyman pek çok hayvanın diliyle konuşabiliyordu ve bu yeteneği sayesinde, kendisine bağlı olan hayvanları yönetebiliyordu. Bu özelliğiyle Hz. Süleyman, bilgelik ve kudret sembolü olarak anılır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Yazılı Detayları

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Yazılı 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Yazılı Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EZBERLENECEK DUALAR, SURELER VE ANLAMLARI
  1. Fil Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  2. Fil Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  3. Fil Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  4. Kafirun Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

Ayrıca 7.sınıf Kuran-ı Kerim yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

İslam dininde Hz. Davud'un hayatına ve mucizelerine dair bilgi sahibi olma kazanımını ölçmektedir.

Liderlik ve insanlık gibi alanlarda genel geçer birer öğüt olarak değerlendirilebilir.

Hz. Süleyman'ın liderlik nitelikleri üzerine düşündürerek, liderlikteki önemli bir özellik olan bilgeliğin ne kadar değerli olduğunu vurgulamaktadır.

Tarihi figürlerin farklı alanlardaki başarıları hakkında bilgi edinme ve öğrenme fırsatı sağlamaktadır.

Hz. Süleyman'ın askeri gücü ve siyasi becerisi hakkında bilgi vermektedir.

Dini ve ahlaki değerleri anlama, yorumlama ve uygulama yeteneğini ölçmektedir.

İslamiyet ve Hz. Süleyman hakkında bilgi sahibi olma kazanımını ölçmek için sorulmuştur.

Hz. Süleyman hikayelerinin bize adalet kavramının önemini öğrettiğini anlamaktır.

Hz. Süleyman'ın bilgelik ve adaletle tanındığına dair İslam inancını anlamak.

Hz. Süleyman'ın hayatı hakkında bilgi sahibi olmaları ve farklı kaynaklardan edindikleri bilgileri doğru bir şekilde bağlantı kurarak kullanmaları hedeflenmektedir.

İslam tarihi ve kültürüne aşina olmalarını ve Hz. Süleyman'ın hayatı ve hikmetleri hakkında bilgi sahibi olmalarını hedeflemektedir.

Tarihi kişilikleri tanıma, özelliklerini anlama ve onlara ilişkin bilgileri hatırlama becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Kuran-ı Kerim'deki sureleri ve o surelerde yer alan önemli olayları ve kavramları öğrenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

İslamiyet'in adalet ve hikmet ilkelerinin önemini kavrayarak bu değerleri hayatımıza uyarlamak mümkündür.

İslam dini hakkında bilgi sahibi olmak ve Kur'an'daki peygamberlerin özellikleri hakkında fikir sahibi olmak sayılabilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Yazılı sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 7 kere doğru, 8 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.