7.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 (Kıssalar)

7.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 (Kıssalar) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 (Kıssalar) CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Hz. Davud ve Hz. Süleyman, İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdir.
  2. ( ) Hz. Davud, aynı zamanda hükümdar idi.
  3. ( ) Hz. Davud’a Zebur adı verilen bir kitap verilmiştir.
  4. ( ) Hz. Davud, Câlût’u yenerek İsrailoğullarını esaretten kurtarmıştır.
  5. ( ) Hz. Davud, çok iyi bir müzisyen ve şairdir.
  6. ( ) Hz. Davud, savaşlarda kullandığı gürz ile meşhurdur.
  7. ( ) Hz. Davud, çok güçlü ve cesur bir insandı.
  8. ( ) Hz. Davud, adil ve merhametli bir hükümdardı.
  9. ( ) Hz. Davud, Allah’a çok bağlı bir insandı.
  10. ( ) Hz. Davud, yaptığı işlerle İsrailoğullarına örnek olmuştur.

 2. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 3. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Hz. Davud (a.s.), İsrailoğulları'nın ikinci peygamberidir.
  2. ( ) Hz. Davud (a.s.), hükümdarlığının yanı sıra peygamberlik görevi de yapmıştır.
  3. ( ) Hz. Davud (a.s.), Zebur isimli kutsal kitabı indirilmiştir.
  4. ( ) Hz. Davud (a.s.), çok güzel bir sesle Zebur okurdu.
  5. ( ) Hz. Davud (a.s.), çok kuvvetli bir insandı.
  6. ( ) Hz. Davud (a.s.), çok adil bir hükümdardı.
  7. ( ) Hz. Davud (a.s.), çok zengin bir insandı.
  8. ( ) Hz. Davud (a.s.), çok merhametli bir insandı.
  9. ( ) Hz. Davud (a.s.), çok başarılı bir hükümdardı.
  10. ( ) Hz. Davud (a.s.), çok güzel bir sarayda yaşardı.

 4. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. Y Açıklama:

  1. Cümle: Hz. Davud (a.s.), İsrailoğulları'nın ikinci peygamberidir. Bu bilgi doğrudur. 2. Cümle: Hz. Davud (a.s.), hükümdarlığının yanı sıra peygamberlik görevi de yapmıştır. Bu bilgi doğrudur. 3. Cümle: Hz. Davud (a.s.), Zebur isimli kutsal kitabı indirilmiştir. Bu bilgi doğrudur. 4. Cümle: Hz. Davud (a.s.), çok güzel bir sesle Zebur okurdu. Bu bilgi doğrudur. 5. Cümle: Hz. Davud (a.s.), çok kuvvetli bir insandı. Bu bilgi doğrudur. 6. Cümle: Hz. Davud (a.s.), çok adil bir hükümdardı. Bu bilgi doğrudur. 7. Cümle: Hz. Davud (a.s.), çok zengin bir insandı. Bu bilgi yanlıştır. Hz. Davud (a.s.), çok sade bir hayat yaşamıştır. 8. Cümle: Hz. Davud (a.s.), çok merhametli bir insandı. Bu bilgi doğrudur. 9. Cümle: Hz. Davud (a.s.), çok başarılı bir hükümdardı. Bu bilgi doğrudur. 10. Cümle: Hz. Davud (a.s.), çok güzel bir sarayda yaşardı. Bu bilgi yanlıştır. Hz. Davud (a.s.), çok sade bir hayat yaşamıştır. 5. Tâlût’un emrine itaat edenler ve etmeyenlerden kimler geride kaldı?

  A) Yalnızca emre itaat edenler.
  B) Yalnızca emre itaat etmeyenler.
  C) Hem emre itaat edenler hem de etmeyenlerden bazıları.
  D) Sadece emre itaat etmeyenler geride kaldı.

 6. Cevap: C Açıklama:

  Tâlût’un emrine itaat edenler, nehirden yalnızca bir avuç su içtikleri için susuz kalmadılar. Bu nedenle, güç ve cesaretleri arttı. Emre itaat etmeyenler ise nehirden kana kana içtikleri için susuzluk çektiler. Bu nedenle, güç ve cesaretleri azaldı. Nihayetinde, hem emre itaat edenler hem de etmeyenlerden bazıları geride kaldı. 7. Tâlût’un emrine itaat edenler, neden güçlü ve cesur oldular?

  A) Emre itaat ettikleri için.
  B) Su içtikleri için.
  C) Az su içtikleri için.
  D) Nehirden su içtikleri için.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Tâlût’un emrine itaat etmek, Allah’a itaat etmektir. Allah’a itaat edenler, Allah’ın yardımını ve desteğini kazanırlar. Bu nedenle, Tâlût’un emrine itaat edenler, güçlü ve cesur oldular. 9. Hz. Davud, demiri eliyle şekillendirebilir ve çok güzel kılıç ve zırhlar yapardı. Bu, Hz. Davud'un hangi yönüne bir örnektir?

  A) Hz. Davud'un kuvvetli bir peygamber olduğu
  B) Hz. Davud'un zeki bir peygamber olduğu
  C) Hz. Davud'un yetenekli bir peygamber olduğu
  D) Hz. Davud'un sanatsal bir peygamber olduğu

 10. Cevap: ) Açıklama:

  Hz. Davud'un demiri eliyle şekillendirebilmesi ve çok güzel kılıç ve zırhlar yapabilmesi, onun yetenekli bir peygamber olduğunu gösterir. 11. Hz. Davud, Allah'ı çokça anar ve tesbih ederdi. Bu, Hz. Davud'un hangi yönüne bir örnektir?

  A) Hz. Davud'un inançlı bir peygamber olduğu
  B) Hz. Davud'un ibadetli bir peygamber olduğu
  C) Hz. Davud'un Allah'a bağlı bir peygamber olduğu
  D) Hepsi

 12. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Davud'un Allah'ı çokça anması ve tesbih etmesi, onun Allah'a bağlı bir peygamber olduğunu gösterir. 13. Hz. Süleyman Hüdhüd'ün nerede olduğunu nasıl anladı?

  A) Hüdhüd'ün izini sürdü.
  B) Hüdhüd'ü çağırdı.
  C) Hüdhüd'ü cezalandırdı.
  D) Hüdhüd'ün getirdiği haberi dinledi.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Süleyman Hüdhüd'ün nerede olduğunu onun izini sürerek anladı. Kur'an-ı Kerim'de Sebe suresinde Hüdhüd'ün izinin bulunamadığı anlatılır. 15. Hz. Süleyman Hüdhüd'ü neden cezalandırmakla tehdit etti?

  A) Hüdhüd izinsiz ortadan kaybolmuştu.
  B) Hüdhüd Sebe ülkesinden haber getirmemişti.
  C) Hüdhüd Belkıs'tan kötü haber getirmişti.
  D) Hüdhüd güneşin ilah olduğunu söylemişti.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Süleyman Hüdhüd'ü izinsiz ortadan kaybolduğu için cezalandırmakla tehdit etti. Kur'an-ı Kerim'de Sebe suresinde Hüdhüd'ün izni olmadan ortadan kaybolduğu ve bu yüzden Hz. Süleyman'ın onu cezalandırmakla tehdit ettiği anlatılır. 17. Süleyman Peygamber, Belkıs'ın elçisini kabul ettiğinde ona ne söylemiştir?

  A) Hediyelerinizi kabul etmiyorum.
  B) Hediyelerinizi kabul ediyorum.
  C) Hediyelerinizi kabul ediyorum ama bir şartım var.
  D) Hediyelerinizi kabul ediyorum ve size hediye veriyorum.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Süleyman Peygamber, Belkıs'ın elçisini kabul ettiğinde ona hediyelerini kabul ettiğini ama bir şartı olduğunu söylemiştir. Şartı ise Belkıs'ın ve halkının Allah'a inanmaları ve Süleyman Peygamber'i peygamber olarak kabul etmeleridir. 19. Süleyman Peygamber, Belkıs'ın tahtını nasıl getirmiştir?

  A) Cinlerden bir ifrit tahtı getirmiş.
  B) Hüdhüd kuşu tahtı getirmiş.
  C) Meleklerden biri tahtı getirmiş.
  D) Kendisi tahtı getirmiş.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Süleyman Peygamber, Belkıs'ın tahtını cinlerden bir ifrit getirmiştir. Bu ifrit, tahtı göz açıp kapamadan getirmiştir. 21. Hz. Süleyman’ın yaptığı en önemli işlerden biri hangisidir?

  A) Sebe Melikesi Belkıs’ı Müslüman yapması
  B) Cinlerle birlikte büyük bir mabet inşa etmesi
  C) Öldükten sonra bile ayakta kalan tahtı yapması
  D) Bütün dünyayı feth etmesi

 22. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Süleyman, Sebe Melikesi Belkıs’ı Müslüman yaparak büyük bir başarı elde etmiştir. Bu başarı, onun dinî ve kültürel açıdan önemli bir iş yapmasını sağlamıştır. 23. Hz. Süleyman’ın vefatı nasıl gerçekleşmiştir?

  A) Cinler tarafından öldürülmüştür.
  B) Bir ağaç kurdu tarafından tahtı yenildiği için yere düşerek ölmüştür.
  C) Bir hastalıktan dolayı ölmüştür.
  D) Bir kaza sonucu ölmüştür.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Süleyman’ın vefatı, Kur’an-ı Kerim’de “Bir ağaç kurdu tahtını kemirince, yere yıkıldı ve öldü” şeklinde anlatılmıştır. Bu nedenle, Hz. Süleyman’ın vefatı, bir ağaç kurdu tarafından tahtı yenildiği için gerçekleşmiştir. 25. İbrahim suresinin 3. ayetinde "Onlar dünya hayatını ahirete tercih edenlerdir…" buyrulmaktadır. Bu ayette dünya hayatını ahirete tercih edenlerin özellikleri nelerdir?

  A) Dünya hayatına önem verirler.
  B) Ahirete inanmazlar.
  C) Allah'a ve peygamberlere iman etmezler.
  D) Tümü

 26. Cevap: D Açıklama:

  Dünya hayatını ahirete tercih edenler, dünya hayatına önem verirler. Ahireti önemsemezler. Allah'a ve peygamberlere iman etmezler. 27. İbrahim suresinin 8. ayette "Rabb'imiz her türlü övgüye layıktır. O'na şükredilmeye ve ibadet edilmeye layık olan yalnız O'dur." buyrulmaktadır. Bu ayette Allah'ın hangi özellikleri vurgulanmıştır?

  A) Yüceliği ve kudreti
  B) Cömertliği ve rahmeti
  C) Adaleti ve adaleti
  D) Her türlü övgüye layık oluşu

 28. Cevap: D Açıklama:

  Bu ayette Allah'ın her türlü övgüye layık oluşu vurgulanmıştır. Çünkü Allah, her türlü güzellik ve mükemmelliğin kaynağıdır. 29. İbrahim suresinin 37. ayetinde geçen "Rabb’imiz! Ben çocuklarımdan bazısını, Senin kutsal evinin (Kâbe’nin) yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabb’imiz! Namazı dosdoğru kılmaları için (böyle yaptım)" ifadesi ne anlama gelmektedir?

  A) İbrahim peygamber, çocuklarını Mekke’de yetiştirmek istedi
  B) İbrahim peygamber, çocuklarını Kâbe’nin hizmetinde görevlendirmek istedi
  C) İbrahim peygamber, çocuklarının namaz kılmalarını sağlamak istedi
  D) İbrahim peygamber, çocuklarının ticaret yaparak zengin olmalarını istedi

 30. Cevap: C Açıklama:

  Ayet, İbrahim peygamberin çocuklarının namaz kılmalarını sağlamak için Mekke’ye yerleştirdiğini ifade etmektedir. Bu nedenle cevabımız C seçeneğidir. 31. İbrahim suresinin 40. ayetinde geçen "Rabb’im! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat" ifadesi ne anlama gelmektedir?

  A) İbrahim peygamber, kendisi ve soyundan gelenlerin namaz kılmalarını istedi
  B) İbrahim peygamber, kendisi ve soyundan gelenlerin ibadetlerini güzel yapmalarını istedi
  C) İbrahim peygamber, kendisi ve soyundan gelenlerin Allah’a yakın olmalarını istedi
  D) Hepsi

 32. Cevap: D Açıklama:

  Ayet, İbrahim peygamberin kendisi ve soyundan gelenlerin namaz kılmalarını istediğini ifade etmektedir. Bu nedenle cevabımız A seçeneğidir. 33. İnsanları hem dünyada hem ahirette mutlu edecek doğru kuralları koyma yetkisi kime aittir?

  A) İnsanlara        B) Peygamberlere   
  C) Allah'a          D) Herkese         
                     

 34. Cevap: C Açıklama:

  İnsanları hem dünyada hem ahirette mutlu edecek doğru kuralları koyma yetkisi Allah'a aittir. Çünkü Allah, insanları yoktan var eden ve onları en iyi tanıyan varlıktır. Bedenlerinin ve ruhlarının ihtiyaçlarını en iyi bilen de O'dur. 35. Din, insanların yaratılış gayelerini ve dünyada nasıl davranmaları gerektiğini öğreten bir rehberdir. Bu rehberin amacı nedir?

  A) İnsanları mutlu etmek
  B) İnsanları doğru yola iletmek
  C) İnsanları mükafatlarndırmak
  D) Hepsi

 36. Cevap: D Açıklama:

  Din, insanların yaratılış gayelerini ve dünyada nasıl davranmaları gerektiğini öğreten bir rehberdir. Bu rehberin amacı, insanları mutlu etmektir. Çünkü Allah, insanları mutlu etmek isteyen bir varlıktır. 37. İman, insanın amellerine yön veren bir kavramdır. Bu ifadenin anlamı nedir?

  A) İman, insanın ameline etki etmez.
  B) İman, insanın iyi amel işlemesine sebep olur.
  C) İman, insanın kötü amel işlemesine sebep olur.
  D) İman, insanın ameline hiçbir şekilde etki etmez.

 38. Cevap: B Açıklama:

  İman, insanın iyi amel işlemesine sebep olan bir kavramdır. İman sahibi olan insan, Allah'ın emirlerine uymaya ve yasaklarından kaçınmaya çalışır. Bu da onun iyi amel işlemesine sebep olur. 39. Allah'a, Peygamber'e ve büyüklere saygılı olmak ve onların buyruklarına uymak hangi kavramla ifade edilir?

  A) Tevhit    B) İtaat    C) İslam    D) İman    

 40. Cevap: B Açıklama:

  İtaat; Allah'a, Peygamber'e ve büyüklere saygılı olmak ve onların buyruklarına uymaktır. 41. Allah'a ve Resulü'ne itaat etmek aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

  A) İman    B) Tevhit    C) İtaat    D) Şirk    

 42. Cevap: A Açıklama:

  İman, Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe ve kadere inanmaktır. İtaat ise Allah'a, Peygamber'e ve büyüklere saygılı olmak ve onların buyruklarına uymaktır. Tevhit, Allah'ın bir ve tek olduğuna inanmaktır. Şirk ise Allah'a ortak koşmaktır. 43. Kur'an-ı Kerim'de itaatin sınırlarını belirten ayet ve hadislerden biri hangisidir?

  A) Enbiya suresi, 107. ayet    B) Nisa suresi, 59. ayet      
  C) Bakara suresi, 151. ayet    D) Enfal suresi, 46. ayet     
                                

 44. Cevap: B Açıklama:

  Nisa suresi, 59. ayetinde "Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, sizden olan ululemre itaat edin." buyrularak itaatin sınırlarının Allah'a isyan olmaması gerektiği belirtilmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 (Kıssalar) Detayları

7.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 (Kıssalar) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 04 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 (Kıssalar) Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 (Kıssalar) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 (Kıssalar) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


7.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 (Kıssalar) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’ANIN MESAJINI ANLIYORUM
  1. Kur’an Kavramlarını Öğreniyorum: Din, İman, Tevhid, İtaat
  2. Kur’an Kıssaları Öğreniyorum: Hz. Davud, Hz. Süleyman
  3. Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum (İsra 24)
  4. Sureleri Tanıyorum: İbrahim Suresi

Ayrıca 7.sınıf Kuran-ı kerim dersi I. ünite test soruları 2; kıssalar konusundan cevap ve açıklamalı sorulardan mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

* Kur’an-ı Kerim’in tarihsel perspektifini kavrar. * Kur’an-ı Kerim’de geçen peygamberlerin hayatlarını ve mucizelerini öğrenir. * Kur’an-ı Kerim’in mesajını anlar ve yorumlar.

Hz. Davud (a.s.)'ın hayatını ve özelliklerini kavrar.

* Kur’an-ı Kerim’deki kıssalardan ibret alır. * Kur’an-ı Kerim’deki kıssalarda yer alan mesajları kavrar.

* Kur’an-ı Kerim’deki kıssalardan ibret alır. * Kur’an-ı Kerim’deki kıssalarda yer alan mesajları kavrar.

* 7. Sınıf Kur'an-ı Kerim 1. Ünite 1. Ders: Hz. Davud ve Süleyman'ın Hayatı

* 7. Sınıf Kur'an-ı Kerim 1. Ünite 1. Ders: Hz. Davud ve Süleyman'ın Hayatı

7. Sınıf Kur'an-ı Kerim 3. Ünite 1. Ders

7. Sınıf Kur'an-ı Kerim 3. Ünite 1. Ders

Süleyman Peygamber'in Belkıs'ın elçisini kabul ettiğini ve ona bir şartı olduğunu açıklar.

Süleyman Peygamber'in Belkıs'ın tahtını cinlerden bir ifrit getirdiğini açıklar.

7. Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi 3. ünite kazanımlarından “Hz. Süleyman’ın Sebe Melikesi Belkıs’ı Müslüman yapması” kazanımını ölçer.

7. Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi 3. ünite kazanımlarından “Hz. Süleyman’ın vefatı” kazanımını ölçer.

* İman edenlerle inanmayanları ayırt eder.

* Allah'ın sıfatlarını bilir ve ona göre davranır.

* İbrahim suresinin 37. ayetini anlama

* İbrahim suresinin 40. ayetini anlama

* İnsanların hem dünyada hem ahirette mutlu olacak doğru kuralları koyma yetkisinin Allah'a ait olduğunu kavrar.

* Dinin amacının insanları mutlu etmek olduğunu kavrar.

* İmanın insanın ameline etkisini açıklar.

7. Sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 1. ünite 2. konu

7. Sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 1. ünite 3. konu

7. Sınıf Kur'an-ı Kerim 2. Ünite 1. Tema 1. Alt Tema 3. Kazanı

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 (Kıssalar) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

7.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 (Kıssalar) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 (Kıssalar) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 (Kıssalar) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 (Kıssalar) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.