2021-2022 6.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


6.Sınıf ait Kur’an-ı Kerim dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Kur’an-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

23 Mart 2022  

Aşağıdaki numaralandırılmış kavramları, tanımlara uygun bir şekilde yerleştiriniz.
1. Med
2. Sükun
3. Meddi tabi
4. Meddi Muttasıl
5. Meddi Munfasıl

(      ) Bitişik uzatma demektir. Med harfi ile hemze aynı kelimede ve yan yana bulunursa 4 elif miktarı uzatır.
(      ) Uzatma demektir. Tecvit ilminde ise o harfi en az 1 elif miktarı uzatır.
(      ) Doğal uzatma demektir. Uzatma harfinden sonra sükun veya hemze gelmezse olur ve 1 elif miktarı uzatır.
(      ) ayrık uzatma demektir. Med harfi ile hemze ayrı ayrı kelimelerde ve yan yana bulunursa 4 elif miktarı uzatır.
(      ) Bir harfin sakin olma halidir.

23 Mart 2022  

Boşlukları aşağıdaki kelimelerden uygun olanlarıyla doldurunuz.
Esma-ül Hüsna - secde - zikir - dua - tesbih

1. Sözlükte “itaat ve tevâzu içinde eğilmek, boyun eğmek, yere kapanmak, yüzü yere sürmek” gibi anlamlara gelen _____________ dinî bir kavram olarak, Allah’ın emirlerine boyun eğmek, Allah’a kulluk etmek maksadıyla ayaklar, dizler ve ellerle beraber alnın yere konması demektir.
2.  __________ sözlükte “anmak, hatırlamak anlamına gelir. Allah’ı anmak ve hatırlamak, O’nu unutma­maktır. Allah ismini, Allah isminin geçtiği tekbir ve tesbih sözlerini söylemektir. “La ilahe illallah” ve “el-hamdü lillah” cümlelerini tekrarlamak da __________________ dir, Allah’ı anmaktır.
3. _____ ________ ; Kur’an’a göre “Sübhanallah” (Allah’ı eksik sıfatlardan arındırırım) demek ve namaz kılmak” anlamlarına gelir. Allah’ı güzel isimleriyle anmak, onu yüceltmektir.
4. “En güzel isimler Allah’ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin” Allah’ın güzel isimleri __________________ ile ifade edilir.

23 Mart 2022  

Aşağıdaki harflerin ( ﺍ ﯼ ﻭ ) med harfi olması için hangi şartları taşıması gerektiğini boşluklara yazınız.

Vav(ﻭ) :
......................... .................. ......................
Ya (ﯼ)
......................... .................. ......................
Elif (ﺍ):
......................... .................. ......................

23 Mart 2022  

Aşağıda geçen ifadelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

(     ) Hem durulduğunda hem de geçildiğinde var olan sükûna, arızi sükûn denir
(     ) Kur’an harflerinin çıkış yerlerine mahreç denir
(     ) ﺮ (Ra) harfi, üstün ve ötreli gelirse kalın, esreli gelirse ince okunur.
(     ) Lafzatullah (ﺍﷲ) Allah Lafzı her zaman kalın okunur
(     ) Bir elif miktarı uzatmak demek, parmağı kaldırıp indirinceye kadar geçen süre demektir.

23 Mart 2022  

Aşağıdaki verilen kavramların tanımlarını verilen boşluklara yazınız.

Hemze:
......................... .................. ......................
Sükun:
......................... .................. ......................
Tenvin:
......................... .................. ......................
Şedde:
......................... .................. ......................
Cezm:
......................... .................. ......................

23 Mart 2022  

Aşağıdaki Sureler ile anlamlarını eşleştiriniz.

A. Nalh(……)              Hızlı koşan atlar
B. Maide(……)            Güneş
C. Bakara(……)          Karınca
D. Ankebut(……)         Bal arısı
E. Şems(……)             Örümcek
F. Adiyat(……)            Yemek sofrası
G. Neml (……)             İnek

23 Mart 2022  

Aşağıdaki kelimeleri cümlelerdeki boşluklara uygun olacak şekilde yazınız.

1. Kur’an-ı Kerim’de …………………tane sure vardır.
2. Kur’an-ı Kerim………………………………………zamanında kitap haline getirilmiştir.
3. Kur’an-ı Kerim’in Mekke şehrinde inen surelerine………………………sureler denir.
4. Kur’an-ı Kerim’ de ………………..tane ayet vardır.
5. Kur’an-ı Kerim……………………………….zamanında çoğaltılmıştır.
6. Kur’an-ı Kerim’de ………………tane cüz vardır.
7. Kur’an-ı Kerim’de…………………………….adı geçen tek kadındır.
8. Kur’an-ı Kerim’in Medine şehrinde inen surelerine………………………sureler denir.

23 Mart 2022  

Aşağıdaki ayetlerin okunuşlarını altlarına yazınız.

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ
......................... .................. ......................
......................... .................. ......................
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ
......................... .................. ......................
......................... .................. ......................
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيَاتِ
......................... .................. ......................
......................... .................. ......................

23 Mart 2022  

Aşağıdaki Arapça kelimelerin okunuşlarını yanlarına yazınız.

.................. ......................: بَيْنَهُمْ بَغْياً
 .................. ......................: نَبَاتاً حَسَناً
 .................. ......................: اِنْ كُنْتُمْ
 .................. ......................: مِنْ خَوْفٍ
 .................. ......................وَلَا الضَّٓالّ۪ين:

23 Mart 2022  

Aşağıdaki tanımlardan yanlış olanı işaretleyiniz.

A) Ötre harekesi kalın harfleri u, ince harfleri u/ü sesi ile okutur.
B) Üstün harekesi kalın harfleri a, ince harfleri e sesi ile okutur.
C) Şedde harfleri uzatarak okutur.
D) Tenvin, kelimelerin son harekesinde yer alır.

23 Mart 2022  

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde med harfi olan elif vardır?

A) فَارْغَبْ    B) مَشَوْا    C) وَاعْبُدُوا    D) كَانُوا

23 Mart 2022  

Harflerin çıkış yerleriyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) ذ: Peltek bir harftir. Türkçe karşılığı yoktur.
B) ث: Peltek bir harftir. Türkçe karşılığı yoktur.
C) ظ: Peltek bir harftir. Türkçe karşılığı yoktur.
D) ز : Peltek bir harftir. Türkçe karşılığı yoktur.
23 Mart 2022  

Med Sebebi kaç tanedir ve isimleri nelerdir?

A) Üç tanedir: elif, vav, ye
B) İki tanedir: hemze ve sükun
C) İki tanedir: lazımi ve arızi
D) Üç tanedir: elif, vav, hemze

23 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yönleriyle öne çıkan sahabelerden biridir?

A) Zeyd b. Sabit            B) Ömer b. Hattab
C) Ammar b. Yasir        D) Ali b. Ebu Talip

23 Mart 2022  

Aşağıdaki kelime ile açıklamaları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Tecvid: Kur’an-ı Kerim harflerin çıkış yerlerine, özelliklerine ve kurallarına dikkat ederek okumak.
B) Tilavet: Kur’an-ı Kerim’i güzel ve sesli olarak, usulünce okumak.
C) Mukabele: Kur’an-ı Kerim’i baştan sona ezberlemek ve okumak.
D) Tertil: Kur’an-ı Kerim ayetleri üzerinde düşünerek ağır ağır tane tane okumak.

20 Şubat 2022  

Bir insan Allah’a ne zaman dua etmelidir?

A) Hasta olduğunda            B) Üzülünce
C) Mutlu olduğu zaman      D) Her zaman

20 Şubat 2022  

“Sizin en hayırlınız Kuranı öğrenen ve öğretendir.” Hadiste neyin önemi vurgulanmıştır?

A) Kuranın fazileti    B) Kuranın faydası
C) Allahın emri         D) Kuranı öğrenmenin önemi

20 Şubat 2022  

“Allah'ım! ancak senden yardım isteriz ,bizi bağışlamanı ve doğru yola iletmeni isteriz. Tövbe edip sana döneriz…"  geçen ifadeleri ………….. örnek olarak verebiliriz. Boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Duaya    B) Namaza    C) Sadakaya    D) Selama

20 Şubat 2022  

Peygamberimiz Hz. Muhammed'e farz, biz ümmetine sünnet olan ve geceleyin kılınan namaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabah    B) İkindi    C) Teheccüd    D) Bayram

20 Şubat 2022  

‘’Kur’an’da adı 43 defa geçer. Bir gemi inşa edip yeryüzündeki bütün canlıları bu gemiye almasıyla bilinir. Daha sonra Dünya’da büyük bir tufan olmuş, ona inanmayan kavmi Allah tarafından helak edilmiştir. ‘’
Yukarıda hakkında bilgiler verilen peygamber kimdir?

A) Hz. Adem  B) Hz. Nuh  C) Hz. Davut  D) Hz. Salih