2021-2022 6.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


6.Sınıf ait Kur’an-ı Kerim dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Kur’an-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

29 Aralık 2021  

Kur’an’da “Sübhanallah” demek ve “namaz kılmak” ve  Allah’ı eksik, noksan sıfatlardan uzak tutmak, arındırmak anlamına gelir.
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dua    B) Zikir    C) Tesbih    D) Tertil

29 Aralık 2021  

Kur’an’ın açık ve düzgün bir şekilde, tane tane ve yavaş yavaş, mânası üzerinde düşünerek okunmasına ....................... denir.
Yukarıda verile boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) dua    B) zikir    C) tesbih    D) tertil

29 Aralık 2021  

Allah’ın yüceliğini güzel isimleriyle dile getirmeye .................. denir.
Yukarıda verile boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) dua    B) zikir    C) tesbih    D) tertil

29 Aralık 2021  

Aşağıda verilenlerden hangisi dua ile ilgili değildir?

A)  “(Ey Muhammed!) De ki: Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin!”
B) “Rabbinize alçak gönüllülükle ve için için dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.”
C) “Rabbini, içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah-akşam zikret ve gafillerden olma!”
D) "Sizin dostunuz (veliniz) ancak Allah'tır, Resûlüdür, iman edenlerdir; onlar ki Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılar, zekâtı verirler."

29 Aralık 2021  

Dua ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Allah katında saygınlık kazandıran özelliklerden birisidir
B) Dua, Kur’an’ın değindiği en temel konulardan biridir.
C) Duayı özellikle başımız sıkıştığı zaman yapılmalıdır.
D) Dua, sahip olduğumuz en büyük hazinedir. 

29 Aralık 2021  

Müddessir suresi ile ilgili olarak;
I. Kıyamet günü sıkıntılarından bahsetmiştir.
II. Hz. Peygamber’in dini tebliğ görevi, inkârcıların uyarılması ve bu konuda karşılaşacağı sıkıntılara katlanması emredilmiştir.
III. Peygamber’in açıktan ibadet yaptığı dönemde indirilmiştir. 
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) II ve III    B) I ve II    C) I, II ve III    D) I ve III

29 Aralık 2021  

Müzzemmil suresi ile ilgili olarak;
I. Adını “örtünüp bürünen” anlamından almıştır.
II. Kendini yeterli ve üstün gören, Alah’a karşı nankör olan insanların cezalandırılacağını belirtir. 
III. Gece namaz kılmak, Kur’an’ı güzel okumak ve Kur’an’la meşgul olmayı içerir.
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) II ve III    B) I ve II    C) I, II ve III    D) I ve III

29 Aralık 2021  

Alak suresi ile ilgili olarak;
I. Mekke’de inmiştir. 
II. İlk beş ayet ilk inen ayetlerdir.
III. İbadet ve itaatle Allah’a yaklaşılmasını emreder.
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) II ve III    B) I ve II    C) I, II ve III    D) I ve III

29 Aralık 2021  

Hz. Sare'nin oğlu ......................, Hz. Yakub’un babası ve Hz. Yusuf’un dedesidir..
Yukarıda  boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A) Hz. İsmail                B) Hz. İbrahim 
C) Hz. İshak                 D) Hz. Yakup

29 Aralık 2021  

Bir gün Hz. İbrahim Hz. Hacer’e yol hazırlığı yapmasını söyledi. Hz. İsmail henüz küçüktü. Hz. Hacer çölde yalnız kaldığında su arayışına girişti. Bunu için Merve ve Safa tepeleri arasında gidip geldi, döndüğünde Hz. İsmail yanında bir su kaynağı gördü. Bu .................... suyuydu.
Yukarıda verilen kıssada boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A) zemzem    B) kutsal    C) hayat    D) kan

29 Aralık 2021  

Bir gün tapınaktaki putların hepsini yıkıp, en büyük putu bıraktı. İnsanlar şenlik gününde gelip putların o durumunu görünce “Bunu tanrılarımıza kim yaptı?…” Bunu ......................’e sorduklarında en büyük puta sormalarını istedi. 
Yukarıda verilen kıssada boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A) Hz. İsmail                B) Hz. İbrahim 
C) Hz. İshak                 D) Hz. Muhammed

29 Aralık 2021  

Hz. İbrahim dönemi için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) İnsanlar Allah’a inanmaz puta taparlardı.
B) Hz. İbrahim gençliğinde çok yumuşak huylu ve putlara hiç tapmayan biriydi. 
C) Gelip geçici varlıkların tanrı olabileceğini düşünmüştür.
D) Yaratıcısının aramak için güneşe, aya, yıldızlara bakmıştır.

29 Aralık 2021  

Hz. İsmail ile ilgili olarak;
I.  Hz. İbrahim'in oğludur.
II.  Peygamberdir.
III. Hz. İbrahim Hz. İsmail'i kurban etmeye götürmüş yalnız bıçak kesmemiştir.
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

29 Aralık 2021  

Hz. İbrahim ile ilgili olarak;
I.  Döneminde kavminin putlarını kırarak yaratıcının sadece Allah olduğunu göstermiştir.
II.  Ululazm olarak bilinen peygamberlerdendir.
III. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in büyük dedesidir
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

29 Aralık 2021  

İnanç esaslarının, ibadetlerin, ahlak kurallarının ve toplum hayatı ile ilgili ilkelerin yer aldığı İslam’ın temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İncil    B) Tevrat    C) Zebur    D) Kur’an-ı Kerim

29 Aralık 2021  

Peygamberimize ilk vahiy geldiğinde Hz. Hatice onu kime götürmüştür?

A) Hz. Ebubekir Bin Ebu Kuhafe’ye
B) Hz. Ali Bin Ebi Talib’e
C) Varaka Bin Nevfel’e
D) Hz. Osman Bin Affan’a

29 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Hz. İbrahim’in oğlu, Hz.Yakup’un babası, Hz. Yusuf’un dedesi olan Hz. İshak’ın annesidir?

A) Hz. Hacer                B) Hz. Sare
C) Hz. Asiye                 D) Hz. Meryem

29 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Müzemmil suresinin anlattığı konulardan birisi değildir?

A) Müzemmil ‘’örtünüp bürünen’’ anlamına gelir.
B) 5.Ayetindeki ‘’ağır söz’’den maksat Kur’an ve Ona göre hareket etmektir.
C) 8-10. ayetlerde Hz Muhammed ,ilâhî mesajı manevi hayatında yansıtması, insanlara iletmesi(tebliğ) için psikolojik olarak hazırlanıyor.
D) 11–17. ayetlerin Mekkeli müşrik Velîd b. Muğîre hakkında indirilmiştir.

29 Aralık 2021  

Aşağıdaki şıklardan hangisinde; Allah’ın Kur’an’dan anlattığı yaratılış aşamaları ile ilgili doğru bir sıralama verilmiştir?

A) Allah bizi topraktan + nutfeden (sperm) + belli belirsiz canlı bir et parçası (organları zamanla oluşan cenin) + alekadan (aşılanmış yumurta/embriyo) yaratmıştır.
B) Allah bizi topraktan + nutfeden (sperm) + alekadan (aşılanmış yumurta/embriyo) + belli belirsiz canlı bir et parçası (organları zamanla oluşan cenin) yaratmıştır.
C) Allah bizi topraktan + alekadan (aşılanmış yumurta/embriyo) + belli belirsiz canlı bir et parçası (organları zamanla oluşan cenin) + nutfeden(sperm) yaratmıştır.
D) Allah bizi topraktan + belli belirsiz canlı bir et parçası (organları zamanla oluşan cenin) nutfeden(sperm) + alekadan(aşılanmış yumurta/embriyo) yaratmıştır.

29 Aralık 2021  

‘’Öyleyse dört tane kuş yakala, onları yanına al, kendine alıştır, sonra (kesip parçala),her dağın başına onlardan bir parça koy. Sonra da onları kendine çağır; kuşların koşarak sana geldiklerini göreceksin. Bil ki Allah üstündür ve hikmet sahibidir.’’ Bu ayetler niçin indirilmiştir?

A) Hz İbrahim’in Nemru’da meydan okuduğunu göstermek
B) Hz İbrahim Allah’ın varlığına tam inanmayı istemesi
C) Hz İsmail’in babasına olan sevgisini belirtmek
D) Hz İbrahim’in Nemruttan ölüleri diriltmesini istemesi