2021-2022 6.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


6.Sınıf ait Kur’an-ı Kerim dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Kur’an-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

11 Kasım 2021  

Kuran ı kerimin en uzun ve en kısa suresi hangisidir?

A) yasin — felak            B) fatiha -- maun
C) bakara — kevser      D) fil — nas

11 Kasım 2021  

Kıraat nedir?

A) Kuranı kerimi kolayımıza gelen bir miktarını okumak
B) Kuranı kerimi doğru ve güzel okuma kurallarını içeren ilme denir.
C) Bir şeyi güzel yapmak ,süslemek
D) Kur’an-ı ağır ağır tane tane okumak

11 Kasım 2021  

Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yönüyle öne çıkan sahabeler kimlerdir?

A) Amr b. As
B) Mus’ab b. umeyr
C) Zeyd b. Sabit , Abdullah b. Mes’ud
D) Talha b. Zubeyr

11 Kasım 2021  

Sizin en hayırlınız, ………………….. öğrenen ve öğreteninizdir. ( Hz. Muhammed (s.a.v.)  boşluğa hangi kelime gelmelidir?

A) İncili   B) Tevratı   C) Kuranı kerimi   D) Zeburu

11 Kasım 2021  

Kur’an’ı, onu oluşturan harflerin çıkış yerlerine ve özelliklerine dikkat ederek okumaya ne ad denir?

A) Mukabele    B) Tefsir    C) Tecvid   D) Tilavet

11 Kasım 2021  

Kur’an’ı güzel bir ses ve tarzla okunmasına ne denir?

A) Tecvid    B) Kıraat    C) Kıyam    D) Tilavet

11 Kasım 2021  

Babasının rüyasında kendisini Allah için kurban ettiğini gördüğünü söyleyince, “….Babacığım ! sana emredileni yerine getir ,inşallah beni sabredenlerden bulacaksın” diyerek tam bir teslimiyet gösteren peygamber kimdir?

A) Hz.İshak                    B) Hz. İbrahim
C) Hz. Yakup                  D) Hz. İsmail

11 Kasım 2021  

Kur’an Kıssalarının temel amacı hangi seçenekte yanlış olarak verilmiştir?

A) Ders çıkarmamızı ister.
B) Önceki peygamberlerin yada milletlerin hayatlarından örnekler verir.
C) İyi olayları kendimize örnek almamızı ister.
D) Tarihi olayları bizlere anlatır.

11 Kasım 2021  

Kur’an da Nemrut ile mücadelesi anlatılan Peygamber hangisidir?

A) Hz. İsmail                    B) Hz. İshak
C) Hz. İbrahim                 D) Hz. İlyas

11 Kasım 2021  

Kuran-ı Kerim’de aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir?

A) Ahiret                    B) Peygamber Kıssaları
C) İman-İbadet          D) Kıyametin vakti

11 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Kur an-ı Kerim’in özelliklerinden değildir?

A) Kur an dan sonra ilahi kitaplar gelmeye devam etmiştir.
B) Cebrail (a.s)vasıtasıyla gönderilmiştir.
C) Kur an parça parça indirilmiştir.
D) Kur-an'ın dili Arapçadır.

11 Kasım 2021  

İlk vahiy geldiğinde peygamberimiz kaç yaşındaydı?

A) 60    B) 40    C) 50    D) 35

11 Kasım 2021  

Kur’an’ın ilk emri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oku                     B) Namaz kıl
C) Zekat ver            D) Peygambere uy

11 Kasım 2021  

Kur’an-ı Kerim’i niçin okumalıyız?
Yukarıdaki soruya aşağıdakilerden hangisi en güzel cevap olur?

A) Sadece sevap kazanmak için
B) Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını bilip hayatımıza uygulayabilmek için
C) İnsanların övgüsünü almak için
D) Sadece ölülerimizin ruhuna gitsin diye

11 Kasım 2021  

İnsanın yaratılış aşamalarından bahseden sure hangisidir?

A) Alak Suresi                B) Müddessir
C) Fatiha Suresi             D) Müddessir Suresi

11 Kasım 2021  

Farz olan namaz ibadetinde bir miktar kuran okumaya ne ad verilir?

A) Kıyam    B) Kıraat    C) Secde    D) Rüku

11 Kasım 2021  

Alak Suresinde geçen ‘’Gördün mü şu engel olanı?’’ ayetinde belirtilen ve Peygamberimizin Kabe’de namaz kılmasını engel olmaya çalışan kişi kimdir?

A) Ebu Talip                    B) Ebu Cehil
C) Velid bin Mugire        D) Varaka b.Nevfel

23 Ekim 2021  

“Ey Rabbimiz! Bu hizmetimizi bizden kabul buyur. Sen gören ve bilensin. Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadetlerimizin usulünü göster, tevbemizi kabul et; çünkü tevbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.” ( Bakara Suresi 127,128.ayetler ) dualarını eden, Kurban olayını yaşayan ve kıblemiz Kâbe’yi inşa eden peygamberler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz.İbrahim- Hz.İshak            B) Hz.İbrahim- Hz.İsmail
C) Hz.Nuh – Hz. Salih               D) Hz.Adem-Hz. Yusuf

23 Ekim 2021  

Oğlu ile birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir. Çok misafirperver biriydi. Kurban kesmeyi bize o öğretmiştir. Kendisine 10 sayfalık kitap verilmiştir. Babil hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atılmış, ateş kendisini yakmamıştır. Allah’ın dostu olarak anılırKur’an-ı Kerim’de bahsedilen özellikler hangi peygambere aittir ?

A) Hz.İsmail                    B) Hz.ishak
C) Hz.ibrahim                 D) Hz.süleyman

23 Ekim 2021  

Kur’an- Kerim kaç yılda nasıl inmiştir?

A) 63        B) 23        C) 25        D) 40