2021-2022 6.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


6.Sınıf ait Kur’an-ı Kerim dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Kur’an-ı Kerim 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

26 Nisan 2022  

Kur’an ayetlerini düşünerek ağır ağır okumaya ne denir?

A) Tecvit     B) Tedvir     C) Tertil     D) Tilavet

26 Nisan 2022  

Paygamber efendimize saygı belirtmek için okunan duaya ne denir?

A) Kunut     B) Tesbih     C) Tahiyyat     D) Salavat

26 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi şükür ifadelerinden değildir?

A) Elhamdülillah         B) Hamd olsun
C) Allah’a şükür          D) Selamun Aleyküm

26 Nisan 2022  

“Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa Allah’ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Lokman suresi, 27. ayet.)
Yukarıdaki ayetten aşağıdaki seçeneklerden hangisi çıkarılamaz?

A) Allah çok güçlüdür.
B) Yeryüzündeki hüküm ve hikmet Allah’a aittir.
C) Allah’ın sözlerini yazmaya yeryüzündeki hiçbir şey yetmez.
D) Allah insanı çamurdan yaratmıştır.

26 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mutlu ve huzurlu bir hayat sürmemiz için Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlamaya önem vermeliyiz.
B) Kur’an-ı Kerim sadece peygamberlerin hayatlarından bahseder.
C) Namaz kılarken okumak için Kur’an-ı Kerim’den bazı ayet ve süreleri öğrenmeliyiz.
D) Kur’an okumak, insanı rahatlatır.

26 Nisan 2022  

Kur’ân-ı Kerim’de Nemrut ile mücadelesi anlatılan ve Ateşe atılan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz.Yunus             B) Hz.İbrahim
C) Hz.Yusuf              D) Hz.Luh

26 Nisan 2022  

Kur’an-ı Kerim’de her biri _______ sayfadan oluşan 30 _________ bulunur. “
Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdakilerden hangisi geldiğinde anlamlı bir cümle olur?

A) 20 -  ayet            B) 30 – cüz
C) 20 - cüz              D) 30 - ayet

26 Nisan 2022  

Kur’an-ı Kerim’in indirilen ilk ayetleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alak suresi 1-5.ayetler
B) Fatiha suresi 1-5 ayetler
C) İhlas Suresi 1-3 ayetler
D) Bakara Suresi 1-5.ayetler

26 Nisan 2022  

Kur’an’da anlatılan, bizlere ibret olacak, yaşanmış olaylara ne ad verilmektedir?

A) Kıssa    B) Destan    C) Efsane    D) Hadis

26 Nisan 2022  

"Sizin en hayırlınız Kuranı öğrenen ve öğretendir.” Hadiste neyin önemi vurgulanmıştır?

A) Kuranın fazileti
B) Kuranın faydası
C) Allahın emri
D) Kuranı öğrenmenin önemi

26 Nisan 2022  

Kuran-ı Kerim ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kuran-ı Kerim’de Allah kelamıdır.
B) Kuran-ı Kerim’in parça parça indirilmiştir.
C) Kuran-ı Kerim’in mucizevi bir kitaptır.
D) Kuran-ı Kerim’den sadece Araplar sorumludur.

26 Nisan 2022  

Kur’an-ı Kerim peygamberimize hangi yılda ve hangi ayda indirilmeye başlanmıştır?

A) 610 – Ramazan          B) 571 - Ramazan
C) 632 – Muharrem        D) 610 – Muharrem

26 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mutlu ve huzurlu bir hayat sürmemiz için Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlamaya önem vermeliyiz.
B) Kur’an-ı Kerim sadece peygamberlerin hayatlarından bahseder.
C) Namaz kılarken okumak için Kur’an-ı Kerim’den bazı ayet ve süreleri öğrenmeliyiz.
D) Kur’an okumak, insanı rahatlatır.

26 Nisan 2022  

"(Resulüm!) Sana bu mübarek Kitap’ı, ayetlerini düşünsünler ve aklını kullananlar öğüt alsınlar diye indirdik.” (Sad, 29 )
Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz?

A) Kur’an mübarek bir kitaptır.
B) İnsanların düşünmesi gereken bir kitaptır.
C) Öğüt alınması gereken bir kitaptır.
D) Kur’an-ı Kerim son ilahi kitaptır.

26 Nisan 2022  

Kur’an-ı Kerim nasıl korunmuştur?

A) Okunarak             B) Ezberlenerek
C) Yazılarak               D) Ezberlenip yazılarak

26 Nisan 2022  

“Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa Allah’ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” Yandaki ayetten aşağıdaki seçeneklerden hangisi çıkarılamaz?

A) Allah çok güçlüdür.
B) Yeryüzündeki hüküm ve hikmet Allah’a aittir.
C) Allah’ın sözlerini yazmaya yeryüzündeki hiçbir şey yetmez.
D) Allah insanı çamurdan yaratmıştır.

26 Nisan 2022  

“(Resulüm!) Sana bu mübarek Kitab’ı, ayetlerini düşünsünler ve aklını kullananlar öğüt alsınlar diye indirdik.” (Sad, 29 ) Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz?

A) Kur’an mübarek bir kitaptır.
B) İnsanların düşünmesi gereken bir kitaptır.
C) Öğüt alınması gereken bir kitaptır.
D) Kur’an-ı Kerim son ilahi kitaptır.

26 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi peltek harflerden değildir?

A) ث     B) ذ     C) ش     D) ﻇ