10.Sınıf Temel Dini Bilgiler II. Ünite Test 1

10.Sınıf Temel Dini Bilgiler II. Ünite Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır.



 10.Sınıf Temel Dini Bilgiler II. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. İslam ekonomisinde helal kazanç elde etmek için dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

  A) İşçinin işini en iyi şekilde yapması
  B) İşverenin işçisinin haklarını gözetmesi
  C) Üretilecek mal ve hizmetlerin helal olması
  D) Üretim ve ticarette adaletin gözetilmesi
  E) Tüm bu seçenekler

 2. Cevap: E Açıklama:

  İslam ekonomisinde helal kazanç elde etmek için dikkat edilmesi gereken hususlar, işçinin işini en iyi şekilde yapması, işverenin işçisinin haklarını gözetmesi, üretilecek mal ve hizmetlerin helal olması ve üretim ve ticarette adaletin gözetilmesidir.



 3. İslam ekonomisinde cömertlik kavramı neyi ifade eder?

  A) Kişinin sevgisini, şefkatini, bilgisini, zamanını ve servetini paylaşmasıdır.
  B) Îsar ahlakına dönüşür.
  C) Müslüman kardeşini kendine tercih ederek fedakârlıkla vermeyi ifade eder.
  D) Bu cömertlik anlayışı zamanla îsar ahlakına dönüşür.
  E) Tüm bu seçenekler

 4. Cevap: E Açıklama:

  İslam ekonomisinde cömertlik kavramı, kişinin sevgisini, şefkatini, bilgisini, zamanını ve servetini paylaşmasıdır. Bu cömertlik anlayışı zamanla îsar ahlakına dönüşür. Îsar, Müslüman kardeşini kendine tercih ederek fedakârlıkla vermeyi ifade eder.



 5. İnfak, İslam dininde hangi amaçla yapılan bir ibadettir?

  A) Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için yapılan bir ibadettir.
  B) İhtiyaç sahiplerine yardım etmek için yapılan bir ibadettir.
  C) Mal ve para biriktirmek için yapılan bir ibadettir.
  D) Zenginlerin zenginleşmesi için yapılan bir ibadettir.
  E) Fakirlere eziyet etmek için yapılan bir ibadettir.

 6. Cevap: A Açıklama:

  İnfak, Allah’ın (c.c.) hoşnutluğunu kazanmak amacıyla kişinin kendi malından harcama yapması, ihtiyaç sahiplerine yardım etmesi demektir. Bu yönüyle infak, farz olan zekâtı ve gönüllü olarak yapılan her çeşit yardımı içermektedir.



 7. İnfak, kişinin kazancını nasıl etkiler?

  A) İnfak, kişinin kazancını azaltır.
  B) İnfak, kişinin kazancını çoğaltır.
  C) İnfak, kişinin kazancını korumaz.
  D) İnfak, kişinin kazancını nasıl etkileyeceği belli değildir.
  E) İnfakın kişinin kazancına etkisi yoktur.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Kur’an-ı Kerim’de, mallarını Allah yolunda harcayanların kazançlarının bereketleneceği belirtilmiştir. Bu nedenle infak, kişinin kazancını çoğaltacak bir ibadettir.



 9. Peygamberimiz, infakın Allah katında önemini nasıl ifade etmiştir?

  A) İnfak edenin eli, esir eli gibidir.
  B) İnfak edenin malı, elden ele dolaşır.
  C) İnfak edenin malı, bereketlenir.
  D) İnfak eden, Allah'ın sevgisini kazanır.
  E) İnfak eden, cennete girer.

 10. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz, infakın Allah katında önemini şu şekilde ifade etmiştir: > "Malını Allah yolunda infak eden kimsenin eli, esir eli gibidir." (Tirmizî, Zekât, 26) > "İnfak edenin malı, elden ele dolaşarak bereketlenir." (Müslim, Zekât, 62) > "İnfak eden, Allah'ın sevgisini kazanır." (Buhârî, Zekât, 27) > "İnfak eden cennete girer." (Buhârî, Zekât, 30)



 11. İslam'ın ilk dönemlerinde infak kültüründe hangi gelişmeler yaşanmıştır?

  A) İnfak kültürü, komşuluk ilişkisi içerisindeki insanlar arasında yaygınlaşmıştır.
  B) İnfak kültürü, daha sistemli ve kalıcı hale gelmiştir.
  C) İnfak kültürü, İslam toplumunun önemli bir özelliği haline gelmiştir.
  D) İnfak kültürü, İslam toplumunun ekonomik gelişimine katkı sağlamıştır.
  E) Hepsi

 12. Cevap: E Açıklama:

  İslam'ın ilk dönemlerinde infak kültüründe şu gelişmeler yaşanmıştır: * İnfak kültürü, komşuluk ilişkisi içerisindeki insanlar arasında yaygınlaşmıştır. * İnfak kültürü, daha sistemli ve kalıcı hale gelmiştir. * İnfak kültürü, İslam toplumunun önemli bir özelliği haline gelmiştir. * İnfak kültürü, İslam toplumunun ekonomik gelişimine katkı sağlamıştır.



 13. Karz-ı hasen uygulamasında borçlu kimse borcunu öderken herhangi bir faiz ödemez. Bunun sebebi nedir?

  A) Faiz, İslam’da haramdır.
  B) Karz-ı hasende maddi çıkar gözetilmez.
  C) Faiz, borçluyu zor durumda bırakır.
  D) Faiz, borçlunun borcunu ödemesini engeller.
  E) Faiz, borç veren ile borçlu arasında anlaşmazlıklara yol açar.

 14. Cevap: B Açıklama:

  Karz-ı hasen, Allah rızasını kazanmak amacıyla gönüllü olarak borç verme uygulamasıdır. Bu uygulamada maddi çıkar gözetilmediği için faiz de talep edilmez. Faiz, İslam’da haram kılınan bir uygulamadır.



 15. Borç alıp vermekle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlardan biri nedir?

  A) Mecbur kalmadıkça borç almamak.
  B) Borç verenle yazılı sözleşme yapmak.
  C) Borcun faizini ödemek.
  D) Borcun süresini belirlemek.
  E) Borcun miktarını belirlemek.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Borç almak, sorumluluk doğurur. Bu nedenle, mecbur kalmadıkça borç alınmamalıdır. Borç alınmak zorunda kalınırsa, borç miktarı ve süresi önceden belirlenmelidir. Ayrıca, borç verenle yazılı sözleşme yapılması da tavsiye edilir.



 17. Kul hakkının ihlali ne gibi sonuçlar doğurur?

  A) Kul hakkının ihlali, kişinin ahirette cezalandırılmasına neden olur.
  B) Kul hakkının ihlali, kişinin dünyada sıkıntı çekmesine neden olur.
  C) Kul hakkının ihlali, kişinin toplumda itibarını kaybetmesine neden olur.
  D) Kul hakkının ihlali, kişinin ruhsal olarak huzursuz olmasına neden olur.
  E) Tüm bu sonuçlar doğabilir.

 18. Cevap: E Açıklama:

  Kul hakkının ihlali, kişinin ahirette cezalandırılmasına neden olur. Ayrıca, kişinin dünyada sıkıntı çekmesine, toplumda itibarını kaybetmesine ve ruhsal olarak huzursuz olmasına neden olabilir.



 19. Kul hakkının giderilmesi için neler yapılabilir?

  A) Kul hakkının giderilmesi için öncelikle hak sahibine helallik istenmelidir.
  B) Kul hakkının giderilmesi için hak sahibine maddi veya manevi olarak bir bedel ödenmelidir.
  C) Kul hakkının giderilmesi için hak sahibinin affedilmesi beklenmelidir.
  D) Kul hakkının giderilmesi için hak sahibinin şikayeti üzerine mahkemeye başvurulmalıdır.
  E) Tüm bu yöntemler denenebilir.

 20. Cevap: E Açıklama:

  Kul hakkının giderilmesi için öncelikle hak sahibine helallik istenmelidir. Eğer hak sahibi helallik verirse, kul hakkı giderilmiş olur. Eğer hak sahibi helallik vermezse, hak sahibine maddi veya manevi olarak bir bedel ödenebilir. Hak sahibinin affedilmesi de kul hakkının giderilmesine bir yoldur. Son olarak, hak sahibinin şikayeti üzerine mahkemeye başvurulabilir.



 21. İşçinin işverene karşı yerine getirmesi gereken sorumluluklar nelerdir?

  A) İşçi gücü oranında elindeki işi en iyi şekilde yapmak, dürüst davranmak.
  B) İşverenin verdiği talimatlara uymak, işverenin malına ve mülküne özen göstermek.
  C) İşverenin işyerinde çalışma disiplinine uymak, işverenin saygınlığını korumak.
  D) İşverenin kendisine verdiği görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak.
  E) İşverenin kendisiyle ilgili yaptığı konuşmaları başkalarıyla paylaşmamak.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bunun yanında, dürüst davranmak da işçinin işverene karşı önemli bir sorumluluğudur.



 23. İşçi ve işveren arasındaki ilişkide aşağıdakilerden hangisi önemlidir?

  A) İşçi ve işveren arasındaki ilişkinin hukuki bir zemine oturtulması.
  B) İşçi ve işveren arasındaki ilişkinin karşılıklı güven ve saygıya dayalı olması.
  C) İşçi ve işveren arasındaki ilişkinin adil ve hakkaniyetli olması.
  D) İşçi ve işveren arasındaki ilişkinin verimlilik ve karlılık odaklı olması.
  E) İşçi ve işveren arasındaki ilişkinin toplumsal sorumluluk bilinciyle yürütülmesi.

 24. Cevap: C Açıklama:



 25. İslam’da mülkiyet hakkının temel dayanağı nedir?

  A) İnsanın fıtratıdır.
  B) Allah’ın (c.c.) adaletidir.
  C) Allah’ın (c.c.) nimetleridir.
  D) Allah’ın (c.c.) iradesidir.
  E) Allah’ın (c.c.) kudretidir.

 26. Cevap: A Açıklama:

  İnsanların mal sevgisi, Allah’ın (c.c.) onları yaratırken yerleştirdiği bir özelliktir. Bu özellik, mülkiyet hakkının temel dayanağını oluşturur.



 27. İslam’da mülkiyet hakkının sınırlarını aşmanın sonuçları nelerdir?

  A) Kişi, malına sahip olamaz.
  B) Kişi, cezalandırılır.
  C) Kişi, günahkar olur.
  D) Hem cezalandırılır hem de günahkar olur.
  E) Hem malına sahip olamaz hem de cezalandırılır.

 28. Cevap: D Açıklama:

  İslam’da mülkiyet hakkının sınırlarını aşmak, hem hukuki hem de ahlaki bir suçtur. Bu suçu işleyen kişi hem cezalandırılır hem de günahkar olur.



 29. Rüşvet, İslam'da aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bir görevi yerine getirme karşılığında alınan para veya maldır.
  B) Bir makam veya yetkiyi kötüye kullanarak bir çıkar elde etmektir.
  C) Bir suçu örtbas etmek veya bir suçu işlemek için verilen para veya maldır.
  D) Yukarıdakilerin hepsidir.

 30. Cevap: D Açıklama:

  Rüşvet, İslam'da bir görevi yerine getirme karşılığında alınan para veya maldır. Ayrıca, bir makam veya yetkiyi kötüye kullanarak bir çıkar elde etmek veya bir suçu örtbas etmek veya bir suçu işlemek için verilen para veya mal da rüşvet olarak kabul edilir.



 31. İslam'da rüşvetin yasaklanmasının temel gerekçesi nedir?

  A) Rüşvet, haksız kazançtır.
  B) Rüşvet, toplumsal ilişkileri olumsuz etkiler.
  C) Rüşvet, adaleti bozar.
  D) Rüşvet, ekonomiyi olumsuz etkiler.
  E) Yukarıdakilerin hepsidir.

 32. Cevap: E Açıklama:

  Rüşvet, İslam'da haksız kazanç, toplumsal ilişkileri olumsuz etkileyen, adaleti bozan ve ekonomiyi olumsuz etkileyen bir davranış olarak kabul edildiği için yasaklanmıştır.



 33. İslam'da rüşvet vermek ve almak hangi cezayı gerektirir?

  A) Dört yıldan on iki yıla kadar hapis cezası
  B) Beş yıldan on yıla kadar hapis cezası
  C) Altı yıldan on beş yıla kadar hapis cezası
  D) Yedi yıldan on sekiz yıla kadar hapis cezası
  E) Sekiz yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası

 34. Cevap: A Açıklama:

  Türk Ceza Kanunu'nun 252. maddesine göre, görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, bir kamu görevlisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kişi, dört yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.



 35. İslam'da rüşvet alan kamu görevlisi için ne söylenebilir?

  A) Haksızlık yapandır    B) Günahkardır          
  C) Lanetlenmiştir        D) Hesap verecektir     
  E) Hepsi                                         

 36. Cevap: E Açıklama:

  İslam'da rüşvet alan kamu görevlisi, haksızlık yapan, günahkar, lanetlenmiş ve hesap verecek olan kişidir.



 37. Hileli satışın toplum hayatındaki yansımaları nelerdir?

  A) Güveni azaltır.           B) Huzuru bozar.            
  C) Bozgunculuğa yol açar.    D) Hepsi.                   
  E) Hiçbiri.                                              

 38. Cevap: D Açıklama:

  Hileli satış, toplum hayatında güveni azaltır, huzuru bozar ve bozgunculuğa yol açar. Çünkü hileli satış, insanların birbirine olan güvenini sarsar. Bu da toplumda huzursuzluğa ve bozgunculuğa neden olur.



 39. Günümüzde hileli satışların farklı görünümlerinden biri ihalelere fesat karıştırmaktır. İhalelere fesat karıştırmanın dinimizdeki hükmü nedir?

  A) Helaldir.        B) Haramdır.       
  C) Mekruhtur.       D) Mubahtır.       
  E) Belirtilemez.                       

 40. Cevap: B Açıklama:

  İhalelere fesat karıştırmak, dinimizce haramdır. Çünkü ihalelere fesat karıştırmak, haksızlık yapmak ve başkalarını aldatmak anlamına gelir. Bu tür bir davranış, İslam ahlakına aykırıdır.



 41. Bir ürünün fiyatını, piyasada oluşan kıtlık nedeniyle gerçek değerinden kat kat fazla bir fiyatla piyasaya sürmenin İslam’daki hükmü nedir?

  A) Helaldir
  B) Haramdır
  C) Helâl veya haram olması, ürünün türüne göre değişir.
  D) Helâl veya haram olması, ürünün miktarına göre değişir.
  E) Helâl veya haram olması, ürünün değerine göre değişir.

 42. Cevap: B Açıklama:

  İslam’da haksız kazanç yasaklanmıştır. Bir ürünün fiyatını, piyasada oluşan kıtlık nedeniyle gerçek değerinden kat kat fazla bir fiyatla piyasaya sürmek, haksız kazanç elde etmek anlamına gelir. Bu nedenle haramdır.



 43. İnsanların ihtiyacı olan ürünleri stoklayarak piyasadan çekmenin İslam’daki hükmü nedir?

  A) Helaldir
  B) Haramdır
  C) Helâl veya haram olması, ürünün türüne göre değişir.
  D) Helâl veya haram olması, ürünün miktarına göre değişir.
  E) Helâl veya haram olması, ürünün değerine göre değişir.

 44. Cevap: B Açıklama:

  İslam’da insanların ihtiyaçlarını sömürmek yasaklanmıştır. İnsanların ihtiyacı olan ürünleri stoklayarak piyasadan çekmek, insanların ihtiyaçlarını sömürmek anlamına gelir. Bu nedenle haramdır.



 45. Karaborsacılık yapanlar için hangi yaptırımlar uygulanabilir?

  A) Para cezası.     B) Hapis cezası.   
  C) Her ikisi de.    D) Hiçbiri.        
                     

 46. Cevap: C Açıklama:

  Karaborsacılık, toplum düzenini bozan bir suçtur. Bu nedenle, karaborsacılık yapanlar için para cezası veya hapis cezası gibi yaptırımlar uygulanabilir.



Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:




10.Sınıf Temel Dini Bilgiler II. Ünite Test 1 Detayları

10.Sınıf Temel Dini Bilgiler II. Ünite Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Temel Dini Bilgiler II. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Temel Dini Bilgiler II. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Temel Dini Bilgiler II. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test



Ayrıca 10.sınıf temel dini bilgiler dersi II. ünite test soruları 1; müfredata uygun tamamı test türünde cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, İslam ekonomisinde helal kazanç elde etmek için dikkat edilmesi gereken hususları kavrar.

Öğrenciler, İslam ekonomisinde cömertlik kavramının neyi ifade ettiğini kavrar.

Öğrenci, infakın İslam dininde bir ibadet olduğunu kavrar.

Öğrenci, infakın kişinin kazancını çoğaltacağını kavrar.

İnfakın Allah katındaki önemini bilir.

İslam'ın ilk dönemlerinde infak kültüründeki gelişmeleri bilir.

Karz-ı hasen uygulamasında faiz talep edilmemesinin sebebini açıklar.

Borç alıp vermekle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlardan birini açıklar.

Kul hakkının ihlalinin sonuçlarını açıklar.

Kul hakkının giderilmesi için yapılabilecek yöntemleri açıklar.

İşçinin işverene karşı sorumluluklarını kavrar.

İşçi ve işveren arasındaki ilişkinin adil ve hakkaniyetli olmasının önemini kavrar.

Öğrenci, İslam’da mülkiyet hakkının temel dayanağını kavrar.

Öğrenci, İslam’da mülkiyet hakkının sınırlarını aşmanın sonuçlarını kavrar.

Rüşvetin tanımını açıklar.

Rüşvetin yasaklanmasının gerekçelerini açıklar.

İslam'da rüşvet verme ve almanın hukuki sonuçlarını açıklar.

İslam'da rüşvet alan kamu görevlisinin durumunu açıklar.

Hileli satışın toplum hayatındaki yansımalarını kavrar.

İhalelere fesat karıştırmanın dinimizdeki hükmünü kavrar.

Haksız kazanç elde etmenin İslam’daki hükmünü bilir.

İnsanların ihtiyaçlarını sömürmenin İslam’daki hükmünü bilir.

Karaborsacılık yapanlar için uygulanabilecek yaptırımları açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Temel Dini Bilgiler II. Ünite Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

10.Sınıf Temel Dini Bilgiler II. Ünite Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 99 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 584 kere doğru, 621 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Temel Dini Bilgiler II. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Temel Dini Bilgiler II. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Temel Dini Bilgiler II. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Temel Dini Bilgiler II. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.