10.Sınıf TDE Yazılı Soruları (Açık Uçlu Sorular)

10.Sınıf TDE Yazılı Soruları (Açık Uçlu Sorular) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf TDE Yazılı Soruları (Açık Uçlu Sorular) CEVAPLARI

 1. İslamiyet öncesi Türk şiirinin temel özelliklerini açıklayınız. Bu dönemdeki şiirlerde hangi temalar işlenmiştir?


 2. Cevap: İslamiyet öncesi Türk şiiri, "baksı, kam, ozan, şaman" gibi kişilerin yönetiminde, "kopuz" eşliğinde söylenen şiirleri içermektedir. Doğa, aşk, yiğitlik ve ölüm gibi temalar bu dönemde öne çıkmaktadır. Açıklama: 3. Soru (Analiz): Koşuk adlı metinde kullanılan hece ölçüsü ve dörtlük nazım biriminin şiirin anlatımına katkısını değerlendiriniz.


 4. Cevap: İslamiyet öncesi Türk şiirinin bir örneği olan koşuk, 7'li hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimi kullanmaktadır. Bu unsurların şiirin ritmi ve ifade gücü üzerindeki etkilerini anlamak önemlidir. Açıklama: 5. Sagu adlı metinde ölen kişinin nitelikleri nasıl ifade edilmiştir? Bu ifadeler, metnin ana temasına nasıl katkı sağlamaktadır?


 6. Cevap: Saguda ölen kişinin iyilikleri, yiğitliği ve cömertliği vurgulanmaktadır. Bu özellikler, ölümün ardındaki duygu ve düşünceleri ifade ederek metnin ana temasına katkı sağlamaktadır. Açıklama: 7. Geçiş Dönemi Türk Şiiri'nde kullanılan Uygur ve Arap alfabesi, Arapça ve Farsça sözcükler hangi amaçla kullanılmıştır?


 8. Cevap: Geçiş dönemi eserlerinde, Uygur ve Arap alfabesi kullanımıyla birlikte Arapça ve Farsça sözcüklerin varlığı dikkat çeker. Bu unsurların kullanımının amacını araştırmak önemlidir. Açıklama: 9. Kutadgu Bilig adlı eserin öne çıkan temalarını ve sembollerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendiriniz.


 10. Cevap: Kutadgu Bilig, sembolik kişilikler aracılığıyla adalet, mutluluk, aklın rolü gibi temaları işler. Öğrencilerden bu temaları ve sembollerin etkisini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmeleri istenebilir. Açıklama: 11. Kâşgarlı Mahmut'un "Dîvânü lugāti’t-Türk" adlı eseri hakkında bilgi veriniz. Bu eser, Türkçe üzerine nasıl bir katkı sağlamıştır?


 12. Cevap: Kâşgarlı Mahmut'un XI. yüzyılda yazdığı "Dîvânü lugāti’t-Türk," Türkçenin ilk sözlüğüdür ve ansiklopedik bir sözlük olarak Türk milletinin dilini, edebiyatını, inançlarını ve yaşam tarzını açıklamaktadır. Açıklama: 13. Atebetü’l-Hakayık adlı eserin dil ve biçim özelliklerini açıklayınız. Eserin yazıldığı dönemin etkilerini nasıl yansıtmaktadır?


 14. Cevap: Atebetü’l-Hakayık, aruz ölçüsü ve bölümler hâlinde yazılmış bir ahlak ve öğüt kitabıdır. Dilinde yalınlık bulunur ve düşünceler kimi zaman ayet ve hadislerle desteklenir. Açıklama: 15. Divan-ı Hikmet adlı eserde işlenen konulardan birini seçerek, bu konunun dinî-tasavvufi halk şiiri içindeki önemini açıklayınız.


 16. Cevap: Divan-ı Hikmet'te işlenen konular arasından birini seçerek, ilahi aşk, peygamber sevgisi, tasavvuf gibi konuların dinî-tasavvufi halk şiiri içindeki rolünü değerlendiriniz. Açıklama: 17. Dîvânü lugāti’t-Türk'teki beyit örneğini analiz ederek, kullanılan ölçü ve nazım biriminin eserin anlamına katkısını değerlendiriniz.


 18. Cevap: Dîvânü lugāti’t-Türk'teki beyit örneği üzerinden, hece ölçüsü ve dörtlük biçiminin eserin ifade gücüne nasıl katkı sağladığını açıklayınız. Açıklama: 19. Hoca Ahmet Yesevi'nin "Divan-ı Hikmet" adlı eserini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendiriniz. Eserin toplumsal ve kültürel etkilerini düşünerek, yazarın mesajlarını eleştiriniz.


 20. Cevap: Divan-ı Hikmet üzerinden, Hoca Ahmet Yesevi'nin eserini eleştirel bir perspektifle değerlendirerek, eserin toplumsal ve kültürel etkilerini düşünün. Açıklama: 21. Anonim Halk Şiiri içinde yer alan mânileri düz, artık, kesik ve karşılıklı mâniler olarak nasıl sınıflandırabilirsiniz? Her bir mâni türünün özelliklerini açıklayınız.


 22. Cevap: Anonim Halk Şiiri içinde yer alan mâniler, düz, artık, kesik ve karşılıklı mâniler olarak sınıflandırılır. Düz mânilerde dört dize, artık mânilerde ek dizeler, kesik mânilerde cinaslı uyak ve karşılıklı mânilerde iki kişi arasında geçen diyalog özellikleri bulunur. Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf TDE Yazılı Soruları (Açık Uçlu Sorular) Detayları

10.Sınıf TDE Yazılı Soruları (Açık Uçlu Sorular) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf TDE Yazılı Soruları (Açık Uçlu Sorular) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf TDE Yazılı Soruları (Açık Uçlu Sorular) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik


10.Sınıf TDE Yazılı Soruları (Açık Uçlu Sorular) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Destan / Efsane
 • Dilekçe/Tutanak
 • Roman

Ayrıca 10.sınıf TDE yazılı soruları; açık uçlu sorulardan tamamı cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenci, İslamiyet öncesi Türk şiirinin temel unsurlarını anlayarak, dönemin kültürel ve edebi özelliklerini değerlendirebilir.

Öğrenci, metindeki ölçü ve nazım birimi seçimlerinin, şiirin duygusal atmosferini ve anlamını nasıl etkilediğini analiz edebilir.

Öğrenci, sagunun ölümün ardındaki duygusal yükü nasıl taşıdığını anlayarak, metnin anlamını derinlemesine değerlendirebilir.

Öğrenci, bu dönemdeki eserlerin dil özelliklerini anlamak ve farklı kültürlerle etkileşimin nasıl gerçekleştiğini kavramak için araştırma yapabilir.

Öğrenci, eserin sembollerini ve temalarını eleştirel bir perspektifle değerlendirerek, yazarın mesajlarını ve amaçlarını anlama becerisi kazanabilir.

Öğrenci, Kâşgarlı Mahmut'un sözlüğünün Türk kültür ve dil tarihindeki önemini anlayarak, eserin dilbilimsel katkılarını değerlendirebilir.

Öğrenci, eserin dil ve biçim özelliklerini anlayarak, yazıldığı dönemin sosyal ve kültürel etkilerini değerlendirebilir.

Öğrenci, Divan-ı Hikmet içindeki ahlaki değerleri anlamak ve bu değerlerin toplumsal etkilerini değerlendirmek için analitik beceriler kazanabilir.

Öğrenci, eserin dil yapısını analiz ederek, metnin anlamını daha derinlemesine anlamak için dilbilimsel beceriler kazanabilir.

Öğrenci, eserin toplumsal ve kültürel etkilerini değerlendirerek, yazarın düşünce dünyasını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme becerisi kazanabilir.

Öğrenci, anonim halk şairinin farklı mâni türlerini tanıyarak, her birinin özelliklerini belirleyebilir ve sınıflandırabilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf TDE Yazılı Soruları (Açık Uçlu Sorular) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

10.Sınıf TDE Yazılı Soruları (Açık Uçlu Sorular) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf TDE Yazılı Soruları (Açık Uçlu Sorular) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf TDE Yazılı Soruları (Açık Uçlu Sorular) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf TDE Yazılı Soruları (Açık Uçlu Sorular) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri