10.Sınıf TDE III. Ünite Test 1

10.Sınıf TDE III. Ünite Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf TDE III. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiiri geleneğinde en sık işlenen temalar nelerdir?

  A) Halk, devlet, zaman
  B) Doğa, aşk, yiğitlik, ölüm
  C) Adalet, hikmet, bilgelik
  D) Savaş, zafer, kahramanlık
  E) Ticaret, göçebe yaşam, bilim

 2. Cevap: B Açıklama:

  Bu temalar koşuk, sagu ve destan gibi türlerde sıkça işlenmiştir. 3. İslamiyet öncesi Türk şiiri geleneğinde kullanılan ölçü ve nazım birimi nedir?

  A) Aruz ölçüsü - Gazel        B) Hece ölçüsü - Dörtlük     
  C) Serbest ölçü - Rubaiyat    D) Beşik ölçüsü - Mesnevi    
  E) Redif ölçüsü - Kaside                                   

 4. Cevap: B Açıklama:

  İslamiyet öncesi Türk şiiri genellikle hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimiyle yazılmıştır. 5. Kâşgarlı Mahmut'un "Dîvânü Lugāti’t-Türk" adlı eseri ne işe yaramıştır?

  A) İlk Türk destanını derlemiştir.
  B) Türk milletinin yaşam tarzını anlatan bir ansiklopedidir.
  C) Türk tarihini anlatan bir hikayeler kitabıdır.
  D) İlk Türkçe sözlüktür.
  E) Türk şiirinin temel kurallarını belirlemiştir.

 6. Cevap: D Açıklama:

  Kâşgarlı Mahmut'un eseri Türkçenin ilk sözlüğü olarak kabul edilir. 7. Kâşgarlı Mahmut'un eseri "Dîvânü Lugāti’t-Türk" hangi konuyu merkeze almıştır?

  A) Tarih    B) Coğrafya    C) Dil    D) Mitoloji    E) Hukuk    

 8. Cevap: C Açıklama:

  Eser, Türk dilini açıklamak amacıyla yazılmış bir sözlük niteliğindedir. 9. Kâşgarlı Mahmut'un eseri "Dîvânü Lugāti’t-Türk" hangi dil ve alfabelerle yazılmıştır?

  A) Latin alfabesi - Türkçe
  B) Arap alfabesi - Arapça
  C) Kiril alfabesi - Rusça
  D) Uygur ve Arap alfabesi - Türkçe ve Arapça
  E) Yunan alfabesi - Yunanca

 10. Cevap: D Açıklama:

  Eser, Uygur ve Arap alfabesi kullanılarak Türkçe ve Arapça olarak yazılmıştır. 11. Hoca Ahmet Yesevi'nin "Divan-ı Hikmet" adlı eseri aşağıdaki konulardan hangisine odaklanmıştır?

  A) Halk şairlerinin biyografileri
  B) Coğrafi bilgiler ve seyahatnameler
  C) Dinî-tasavvufi şiirler
  D) Savaş ve zaferler
  E) Doğa ve aşk temalı şiirler

 12. Cevap: C Açıklama:

  Divan-ı Hikmet, Hoca Ahmet Yesevi'nin dinî-tasavvufi şiirlerini içeren bir eserdir. 13. Pir Sultan Abdal'ın nefes türündeki şiirleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Nefesler aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
  B) Nefeslerde genellikle aşk teması işlenir.
  C) Nefes nazım birimi beşittir.
  D) Nefeslerde tasavvufi konular işlenmez.
  E) Nefesler, genellikle terimleri açıklayan şiirlerdir.

 14. Cevap: B Açıklama:

  Nefesler genellikle tasavvufi aşk temasını işler. 15. Dinî-tasavvufi halk şiirinin ilahi ve nefes dışındaki diğer nazım türlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kaside    B) Semai    C) Türkü    D) Mâni    E) Koçaklama    

 16. Cevap: C Açıklama:

  Türkü, dinî-tasavvufi halk şiirinin anonim ve âşık tarzındaki nazım türlerindendir. 17. Türkülerde en yaygın olarak hangi hece ölçüsü kullanılır?

  A) 6’lı hece ölçüsü
  B) 8’li hece ölçüsü
  C) 10’lu hece ölçüsü
  D) 7’li, 8’li ve 11’li hece ölçüsü
  E) 12’li hece ölçüsü

 18. Cevap: D Açıklama:

  Türkülerde genellikle 7’li, 8’li ve 11’li hece ölçüsü kullanılır. 19. Ağıt nazım biçimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Ağıt, sevgi ve aşk temalarını işler.
  B) Ağıt, ölen birinin ardından duyulan acıyı dile getirir.
  C) Ağıt, genellikle serbest ölçüyle yazılır.
  D) Ağıt, anonim halk şiirine özgü bir nazım biçimidir.
  E) Ağıt nazım birimi beşittir.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Ağıt, genellikle ölen birinin ardından duyulan acıyı dile getiren bir nazım biçimidir. 21. Taşlama nazım biçimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Taşlama, savaş ve yiğitlik temalarını işler.
  B) Taşlamalar genellikle 11’li hece ölçüsüyle söylenir.
  C) Taşlamalarda mahlas kullanılmaz.
  D) Taşlama, bir kişiyi yermek veya olumsuz durumları eleştirmek için kullanılır.
  E) Taşlama, genellikle semai formunda söylenir.

 22. Cevap: D Açıklama:

  Taşlama, bir kişiyi, durumu yermek veya toplumun olumsuz yönlerini eleştirmek için söylenen şiirlerdir. 23. Âşık Tarzı Halk Şiiri nazım birimleri arasında hangisi 3-5 dörtlükten oluşur ve genellikle saz eşliğinde söylenir?

  A) Koçaklama    B) Varsağı    C) Güzelleme    D) Destan    E) Semai    

 24. Cevap: A Açıklama:

  Koşma, genellikle 3-5 dörtlükten oluşan ve saz eşliğinde söylenen Âşık Tarzı Halk Şiiri nazım birimlerindendir. 25. Divan şiirinin genellikle hangi nazım birimi ile yazıldığına dair aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Dörtlük         B) Beyit          
  C) Onlu kıta       D) Rubai          
  E) Onbeşer kıta                      

 26. Cevap: B Açıklama:

  Divan şiiri genellikle beyit nazım birimi ile yazılmıştır. 27. Divan şiirinin en çok işlediği tema aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Doğa            B) Din            
  C) Sosyal hayat    D) Aşk            
  E) Politika                          

 28. Cevap: D Açıklama:

  Divan şiirinde en çok işlenen tema aşktır. 29. Aşağıdakilerden hangisi Baki'nin divan şiiriyle ilgili doğru bir ifadedir?

  A) Baki'nin şiirleri genellikle dinî-tasavvufi temaları işler.
  B) Baki, İstanbul dışında yaşamış bir şairdir.
  C) Baki'nin gazelleri iç kafiyelerinden dolayı dörtlük nazım birimine dönüştürülebilir.
  D) Baki'nin şiirlerinde genellikle İstanbul Türkçesi görülmez.
  E) Baki'nin en bilinen eseri "Su Kasidesi"dir.

 30. Cevap: D Açıklama:

  Baki'nin şiirlerinde ağırlıklı olarak İstanbul Türkçesi kullanılmaktadır. 31. Şarkı nazım biçiminde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Dört dizeden oluşur
  B) Tek bir bentten oluşur
  C) Üç ila yedi bentten oluşur
  D) Bentlerin sonunda tekrarlanan dizeye "miyan" denir
  E) Düz uyaklanmaz

 32. Cevap: C Açıklama:

  Şarkılar genellikle üç ila yedi bentten oluşur. 33. Rubai nazım birimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) İki beyitten oluşur
  B) Dört beyitten oluşur
  C) Düzyazı bir biçimdir
  D) Dörtlükler birbirine uyaklıdır
  E) Türk edebiyatına İran edebiyatından geçmiştir

 34. Cevap: B Açıklama:

  Rubai, dört beyitten oluşan ve mâni tipi uyaklanan bir nazım birimidir. 35. Hicviye nazım biçimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Kişiyi yerme amacı güder
  B) Nef'i'nin Siham-ı Kaza eserinde toplanmıştır
  C) Dinî-tasavvufi temaları işler
  D) Türünün en çok tanınan ismi Nef'i'dir
  E) Diğer şairleri hicvettiği şiirleri içerir

 36. Cevap: C Açıklama:

  Hicviye, bir kişiyi yermek amacı güder ve genellikle toplumsal konuları işler; dinî-tasavvufi temalar içermezYorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf TDE III. Ünite Test 1 Detayları

10.Sınıf TDE III. Ünite Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf TDE III. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf TDE III. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf TDE III. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf TDE III. Ünite Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Destan / Efsane
 • Dilekçe/Tutanak
 • Roman

Ayrıca 10.sınıf TDE III. Ünite test 1 soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf TDE III. Ünite Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

10.Sınıf TDE III. Ünite Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 69 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 466 kere doğru, 428 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf TDE III. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf TDE III. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf TDE III. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf TDE III. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri