TAL 9

TAL 9 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. TAL 9 CEVAPLARI

 1. Prokaryot hücrenin görevleri nelerdir 2 madde  Ökaryot hücrenin görevleri nelerdir örnek   Mitokondri nedir 5 madde
 2. Cevap:

  Prokaryot hücrenin görevleri: Prokaryot hücreler, mikroorganizmaların (bakteri ve arkea) temel yapı birimleridir ve çeşitli görevleri vardır. Bu hücreler, metabolik faaliyetlerini gerçekleştirir, enerji üretir, besinleri parçalar ve atıkları ortamdan uzaklaştırır. Ökaryot hücrenin görevleri: Ökaryot hücreler, bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve protistler gibi daha karmaşık organizmalarda bulunur ve çeşitli görevleri yerine getirir. Bu hücreler, organizmanın yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirir, dokuların ve organların yapısını oluşturur, metabolik süreçleri yönetir ve organizmanın çevresine uyum sağlar. Mitokondri hakkında 5 madde: Mitokondri, ökaryot hücrelerde bulunan bir organeldir ve enerji üretimiyle görevlidir. Hücre solunumu sürecinde, mitokondri, besinlerin oksidasyonuyla ATP (adenozin trifosfat) adlı enerji molekülünü üretir. Mitokondri, oksijen varlığında aerobik solunum yapar ve bu süreçte karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerin enerjiye dönüşmesini sağlar. Mitokondriler, kendi DNA'larına ve ribozomlarına sahip bağımsız yapılar olarak kabul edilir ve bu nedenle hücrenin enerji üretimi ve metabolik aktivitelerinde önemli bir rol oynarlar. Mitokondri, hücre içinde enerji üretimi, kalsiyum metabolizması, hücre sinyalizasyonu ve apoptozis gibi birçok önemli biyolojik sürecin düzenlenmesine katkıda bulunur.

  Açıklama: 3. Hücre hakkında bilgi ediniz.


 4. Cevap: Hücre, canlıların yapısal ve işlevsel birimidir. ilk kez mikroskopla gözlemlenmiştir. Açıklama:

  Hücre, tüm canlıların temel yapı taşıdır ve yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştiği yerdir. 5. Hücre çeşitlerini yazınız.


 6. Cevap: Prokaryot ve ökaryot Açıklama:

  Prokaryot hücreler çekirdek içermezken, ökaryot hücreler çekirdek içerir. 7. Çekirdek zarı nedir? Açıklayınız.


 8. Cevap: Çekirdek zarı, çekirdeği sitoplazmadan ayıran, seçici geçirgenliğe sahip çift katlı bir zardır. Açıklama:

  Çekirdek zarı, çekirdek içindeki genetik materyalin korunmasına ve sitoplazma ile çekirdek arasında madde alışverişinin düzenlenmesine yardımcı olur. 9. Çekirdeğin üç tane görevini yazınız.


 10. Cevap: * Genetik materyalin depolanması * Hücrenin büyüme ve onarımının kontrolü * Hücre bölünmesinin kontrolü Açıklama:

  Çekirdek, hücrenin hayati fonksiyonları için gerekli olan bilginin korunmasından ve hücresel süreçlerin düzenlenmesinden sorumludur. 11. Endoplazmik retikulumun çeşitlerini ve görevlerini açıklayınız.


 12. Cevap: * Granüllü Endoplazmik Retikulum: Ribozomların bulunduğu, protein sentezi içinde görev alan retikulum çeşididir. * Granülsüz (Düz) Endoplazmik Retikulum: Ribozom bulunmayan, lipid ve karbonhidrat metabolizmasında görev alan retikulum çeşididir. Açıklama:

  Endoplazmik retikulumlar, hücre içi kanallar sistemidir ve protein sentezi ve hücre içi taşıma gibi çeşitli görevlerde rol oynarlar. 13. Ribozomların görevini ve yapısını açıklayınız.


 14. Cevap: * Protein sentezi * Büyük ve küçük olmak üzere iki alt birimden oluşur * Prokaryotlarda sitoplazmada serbest, ökaryotlarda hem sitoplazmada hem de organellerde bulunabilir. Açıklama:

  Ribozomlar, hücrenin protein sentezinden sorumlu organellerdir. Proteinler, canlılık faaliyetleri için hayati önem taşır. 15. Endoplazmik retikulumun fonksiyonlarından bahsediniz.


 16. Cevap: Açıklama: 17. Mitokondrinin yapısında bulunan iki önemli zarı açıklayınız.


 18. Cevap: Mitokondrinin çift katlı zarı; iç ve dış zar. Açıklama:

  İç zar, krista adı verilen içeriye doğru girintiler yaparak yüzey alanını artırır ve ATP sentezi için gerekli enzimleri taşır. Dış zar ise daha geçirgendir ve madde alışverişinin kontrolünü sağlar. 19. Plastitler hakkında bilgi veriniz.


 20. Cevap: Plastitler, bitki hücrelerinde bulunan, çift katlı zara sahip, farklı görevleri yerine getiren organellerdir. Açıklama:

  Plastitler fotosentez yapabilir, pigmentler içerir, protein, yağ ve karbonhidrat sentezleyip depolar. Üç ana türü kloroplastlar, kromoplastlar ve lökoplastlardır. 21. Hücre zarının yapısını açıklayan modele ne denir?


 22. Cevap: Akıcı-Mozaik Zar Modeli Açıklama:

  Bu model, hücre zarının çift katlı bir fosfolipit tabakası içerdiğini ve bu tabakaya yerleştirilmiş protein ve karbonhidrat moleküllerinden oluştuğunu açıklar. 23. Hücre zarından madde geçişlerini etkileyen faktörler nelerdir?


 24. Cevap: * Maddenin büyüklüğü * Maddenin elektrik yükü * Maddenin yağda veya suda çözünebilirliği * Maddenin konsantrasyonu Açıklama:

  Küçük, nötr, yağda çözünen maddeler hücre zarından daha kolay geçerken, büyük, yüklü, suda çözünen maddeler daha zor geçer. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Granüllü endoplazmik retikulum hücrenin zar sistemlerinin fabrikaları gibi çalışır.
  (.....) 2. Granülsüz endoplazmik retikulum steroid hormon sentezinde rol almaz.
  (.....) 3. Endoplazmik retikulumlar hücre bölünmesi sırasında kaybolur.
  (.....) 4. Golgi aygıtı hücrenin asidik-bazik tepkimelerini birbirinden ayırır.
  (.....) 5. Lizozomlar hücre içi sindirim yapamazlar.
  (.....) 6. Peroksizomlar alkolün zehirli etkilerini yok ederler.
  (.....) 7. Kofullar hücrenin salgılama işlevine katkıda bulunmazlar.
  (.....) 8. Besin kofulları tek katlı zarla çevrilidir.
  (.....) 9. Endoplazmik retikulumlar Golgi aygıtından daha büyüktür.
  (.....) 10. Golgi aygıtında ribozomlar bulunur.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. Y 8. D 9. Y 10. Y Açıklama: 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Hücre zarı, hücreyi dış ortamdan ayıran seçici geçirgen bir yapıdır.
  2. (.....) Hücre zarının yapısı, akıcı-mozaik zar modeli ile açıklanmaktadır.
  3. (.....) Fosfolipitler, hücre zarının temel yapı taşlarıdır ve çift katlı bir tabaka oluştururlar.
  4. (.....) Glikoproteinler, hücre zarı yüzeyinde bulunan ve hücrenin antijenik özelliklerine katkıda bulunan moleküllerdir.
  5. (.....) Kolesterol, bitki ve mantar hücrelerinin hücre zarında bulunan bir steroittir.
  6. (.....) Pasif taşıma, küçük moleküllerin hücre zarından ATP harcaması olmadan geçişidir.
  7. (.....) Difüzyon, moleküllerin yoğunluk farkından dolayı hücre zarından geçişidir.
  8. (.....) Endositoz, büyük moleküllerin hücre zarından içeri alınmasıdır.
  9. (.....) Ekzositoz, hücre tarafından salgılanan maddelerin hücre zarından dışarı atılmasıdır.
  10. (.....) Hücre zarı, hücreye şekil verir ve hasara karşı korur.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  5. Kolesterol, hayvan hücrelerinin hücre zarında bulunur, bitki ve mantar hücrelerinde bulunmaz. 29. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  Sorumlu Organel:
  a. Fotosentez
  b. Hücresel solunum
  c. Sindirim
  d. Protein sentezi
  e. Depolama
  f. Fagositoz
  g. Eksositoz
  h. Salgı yapımı
  ı. Atık madde atma
  i. Kasılma
  Organeller:
  1. Mitokondri
  2. Lizozom
  3. Kloroplast
  4. Endoplazmik Retikulum
  5. Vakuol
  6. Golgi Aygıtı
  7. Ribozom
  8. Hücre Zarı
  9. Kontraktil Koful
  10. Peroksizom

 30. Cevap: : a. Kloroplast b. Mitokondri c. Lizozom d. Ribozom e. Vakuol f. Lizozom g. Hücre Zarı h. Golgi Aygıtı ı. Kontraktil Koful i. Peroksizom Açıklama:

  Her organel, belirli bir hücresel işlevden sorumludur. 31. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Tüm canlıların temel yapısal ve işlevsel birimlerine _____________ denir.
  2. Canlıların en önemli gözlem ve ölçme araçlarına _____________ denir.
  3. Hücrenin keşfi _____________ ile mümkün olmuştur.
  4. Hücrelerin ilk gözlemlendiği doku _____________ dokusudur.
  5. Hücre kavramının kullanılmaya başlandığı yıl _____________'dır.
  6. Sperm hücrelerini ve bakterileri mikroskopla ilk kez gözlemleyen bilim insanı _____________'dır.
  7. Hücre, _____________ olarak tanımlanır.
  8. Hücre gözlemleri _____________ ile yapılır.
  9. Hücrelerin yapıları ve özellikleri _____________ kadar çeşitlidir.
  10. Canlılardaki hücrelerin en küçük yapı birimlerine _____________ denir.

 32. Cevap: 1. Hücre 2. Mikroskop 3. Mikroskobun icadı 4. Mantar 5. 1665 6. Anton van Leeuwenhoek 7. Canlıların yapısal ve işlevsel birimi 8. Mikroskop 9. Canlılar 10. Organel Açıklama:

  Hücrenin keşfi, 17. yüzyılda mikroskobun icadıyla gerçekleşti. Hücreler, her ne kadar çeşitlilik gösterseler de canlıların temel yapısal ve işlevsel birimleridir. 33. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Küçük moleküllerin yoğun olduğu ortamdan yoğunluğun düşük olduğu ortama doğru yer değiştirmesine .... denir.
  2.Basit difüzyonda .... maddeler fosfolipit tabakadan doğrudan geçer.
  3.Kolaylaştırılmış difüzyonda maddeler .... proteinler üzerinden veya .... proteinlerin oluşturduğu kanallardan geçer.
  4. Suyun yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru seçici geçirgen zardan geçişine .... denir.
  5. Osmotik basıncın fazla olduğu yerde .... oluşur.
  6. Hücrenin sitoplazma yoğunluğuna eşit olan çözeltiye .... denir.
  7. Yoğunluğu hücre yoğunluğundan fazla olan ortama .... ortam denir.
  8. Yoğunluğu hücre yoğunluğundan az olan ortama hücreler .... alır.
  9. Plazmoliz, hücrenin .... azaltır.
  10. Hipotonik bir ortamda hücreler .... duruma geçer.

 34. Cevap: 1. Difüzyon 2. Yağda çözünen ve yağı çözen; kanallar 3. Taşıyıcı; protein 4. Osmoz 5. Emme kuvveti 6. İzotonik ortam 7. Hipertonik 8. Su 9. Turgor basıncını 10. Turgor Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
TAL 9 Detayları

TAL 9 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. TAL 9 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

TAL 9 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


TAL 9 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • HÜCRE
  1. Canlılığın Temel Birimi Hücre

Ayrıca HÜCRE,

Bu soruların cevaplarıyla birlikte, prokaryot ve ökaryot hücrelerin görevlerini anlamak ve mitokondri hakkında temel bilgilere sahip olmak mümkündür.

Canlıların temel yapı taşı olarak hücreyi tanımlayabilir.

Hücre çeşitlerini ayırt edebilir.

* Çekirdek zarı ve işlevlerini anlar.

* Çekirdeğin ana görevlerini bilir.

Öğrenciler, endoplazmik retikulumun çeşitlerini ve görevlerini öğrenirler.

Öğrenciler, ribozomların yapısını ve protein sentezindeki rolünü öğrenirler.Soru 1

Mitokondrinin yapısını ve işlevlerini anlar.

Plastitlerin yapısını, işlevlerini ve çeşitlerini anlar.

Akıcı-Mozaik Zar Modelinin hücre zarının yapısını ve işlevlerini anlamamıza yardımcı olduğunu öğrenir.

Hücre zarından madde geçişlerini etkileyen faktörleri anlayarak, hücrelerin dış ortamla nasıl etkileşime girdiğini daha iyi kavrarız.

* Endoplazmik retikulumun fonksiyonlarını anlamak. * Golgi aygıtının yapısını ve görevlerini bilmek. * Lizozomların rolünü fark etmek. * Peroksizomların önemini kavramak. * Kofulların çeşitli türlerini ve işlevlerini öğrenmek.

* Hücre zarının yapısını ve özelliklerini anlamak. * Hücre zarından madde geçiş mekanizmalarını kavramak. * Hücre zarının hücresel işlevlerdeki rolünü bilmek.

Öğrenciler, hücre organellerinin farklı işlevlerini anlayabileceklerdir.

* Hücre kavramını anlamak * Hücrenin keşfinde mikroskobun önemini kavramak * Hücrelerin yapısal ve işlevsel özelliklerini bilmek

* Difüzyon ve osmoz olaylarını açıklayabilme * Hücre zarının geçirgenlik özelliklerini kavrama * Farklı yoğunluktaki ortamlarda hücrelerin davranışlarını tahmin etme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

TAL 9 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

TAL 9 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

TAL 9 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız TAL 9 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

TAL 9 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.