9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Başı Sınav - Klasik

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Başı Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Bakterilerin hücre yapıları hakkında bilgi veriniz.


 2. Cevap: Bakteriler, prokaryotik hücre yapılarına sahiptir ve çekirdek zarı, zarlı hücre organelleri ve gerçek sitoplazma yoktur. Bunun yerine, halka şeklinde bir DNA ve ribozomlar içerirler. Açıklama:

  Prokaryotik hücre yapısı, bakterilerin diğer canlı gruplarından farklılaşmasını sağlar. 3. Bakterilerin beslenme tiplerini üç tane örnek vererek açıklayınız.


 4. Cevap: * Fotosentetik ototroflar: Güneş ışığını enerji kaynağı olarak kullanıp inorganik maddelerden organik madde üretirler (örneğin, siyanobakteriler). * Kemoototroflar: İnorganik kimyasal bileşiklerin oksidasyonuyla enerji üretirler (örneğin, demir oksitleyen bakteriler). * Heterotroflar: Organik maddeleri besin olarak tüketirler (örneğin, koli basilinde olduğu gibi saprofit bakteriler veya parazit bakteriler). Açıklama:

  Bakterilerin çeşitli beslenme tipleri, farklı ortamlarda bulunmalarına olanak tanır. 5. Omurgasız hayvanların altı ana grubundan üç örnek veriniz.


 6. Cevap: Süngerler, derisidikenliler, eklem bacaklılar Açıklama:

  Omurgasız hayvanlar, iç iskeletleri ve omurgaları olmayan hayvanlardır. Süngerler denizde yaşayan basit organizmalardır, derisidikenliler deniz yıldızları ve deniz kestaneleri gibi omurgasız hayvanlardır, eklem bacaklılar ise böcekler, örümcekler ve kabuklular gibi dış iskeletli hayvanlardır. 7. Solucanların sindirim sistemi hakkında bilgi veriniz.


 8. Cevap: Bölmelere ayrılmış sindirim sistemi Açıklama:

  Solucanlar, toprakta veya suda yaşayan omurgasız hayvanlardır. Bölmelere ayrılmış sindirim sistemleri, besinleri sindirmek için kullanılan özel bölmelere sahiptir. 9. Ateş karıncalarının sal oluşturmasında gözlemlenen iş bölümü nedir?


 10. Cevap: Her karınca, komşusunun bacağını ısırır ve böylece birbirlerine yapışırlar. Açıklama:

  Bu iş bölümü, salın su geçirmemesini sağlar ve karıncaları dalgalara karşı korur. 11. Virüslerin temel özellikleri hakkında bilgi veriniz.


 12. Cevap: Virüsler, protein kılıf ile sarılmış, DNA veya RNA'ya sahip, cansız ve canlılar arasındaki geçiş formlarıdır. Metabolik aktivite gerçekleştiremezler ve sadece canlı bir hücrenin içerisinde canlılık özelliği gösterebilirler. Açıklama:

  Virüsler, kendilerine ait sitoplazmaları ve enzim sistemleri bulunmadığından, canlı olarak kabul edilmezler. 13. Çekirdeğin üç tane görevini yazınız.


 14. Cevap: * Genetik materyalin depolanması * Hücrenin büyüme ve onarımının kontrolü * Hücre bölünmesinin kontrolü Açıklama:

  Çekirdek, hücrenin hayati fonksiyonları için gerekli olan bilginin korunmasından ve hücresel süreçlerin düzenlenmesinden sorumludur. 15. Endoplazmik retikulumun çeşitlerini ve görevlerini açıklayınız.


 16. Cevap: * Granüllü Endoplazmik Retikulum: Ribozomların bulunduğu, protein sentezi içinde görev alan retikulum çeşididir. * Granülsüz (Düz) Endoplazmik Retikulum: Ribozom bulunmayan, lipid ve karbonhidrat metabolizmasında görev alan retikulum çeşididir. Açıklama:

  Endoplazmik retikulumlar, hücre içi kanallar sistemidir ve protein sentezi ve hücre içi taşıma gibi çeşitli görevlerde rol oynarlar. 17. Hücre zarının yapısını açıklayan modele ne denir?


 18. Cevap: Akıcı-Mozaik Zar Modeli Açıklama:

  Bu model, hücre zarının çift katlı bir fosfolipit tabakası içerdiğini ve bu tabakaya yerleştirilmiş protein ve karbonhidrat moleküllerinden oluştuğunu açıklar. 19. Hücre zarından madde geçişlerini etkileyen faktörler nelerdir?


 20. Cevap: * Maddenin büyüklüğü * Maddenin elektrik yükü * Maddenin yağda veya suda çözünebilirliği * Maddenin konsantrasyonu Açıklama:

  Küçük, nötr, yağda çözünen maddeler hücre zarından daha kolay geçerken, büyük, yüklü, suda çözünen maddeler daha zor geçer. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. ( ) Çekirdek zarı, çekirdek sıvısı ve sitoplazma arasında madde alışverişine imkan sağlar.
  2. ( ) Çekirdekçik, rRNA ve protein sentezinde görev alır.
  3. ( ) Kromatinler, ökaryot hücrelerdeki genetik materyali oluşturur.
  4. ( ) Riboзом, sadece zarsız organellerde bulunur.
  5. ( ) Granüllü endoplazmik retikulum, protein sentezi ile ilgilidir.
  6. ( ) Granülsüz endoplazmik retikulum, hücre duvarı sentezi ile ilgilidir.
  7. ( ) Endoplazmik retikulum, çekirdek zarı ile devamlılık gösterir.
  8. ( ) Hücre organelleri, hücre içindeki tüm yaşam aktivitelerini gerçekleştirir.
  9. ( ) Mitokondri, hücrenin güç merkezi olarak görev yapar.
  10. ( ) Bitki hücrelerinde bulunan kloroplastlar, fotosentez yapar.

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 23. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapınız.

  Sorular:
  1. Cinsin adı ve türün adı birlikte nasıl adlandırılır?
  2. Canlıların için kullanılan bilimsel adlar hangi dilden alınmıştır?
  3. İnsan türünün bilimsel adı nedir?
  4. Her bir cins adı hangisi ile başlar?
  5. Hangi organizmanın bilimsel adı Caenorhabditis elegans'dır?
  6. Canlıların bilimsel adlarının yalın hâli nasıldır?
  7. Bir cins adının yanına eklenen takının amacı nedir?
  8. Aynı cins içindeki farklı türleri birbirinden ayırmak için kullanılan ilave isim ne adla anılır?
  9. Tür adı hangi harfle yazılır?
  10. Bilimsel adlandırmada genelde hangi dil kullanılır?
  Önermeler:
  a. Cins adı büyük, tür adı küçük harfle yazılır.
  b. Binomial adı
  c. Tür adı
  d. İtalik
  e. Homo sapiens
  f. Türün niteliklerine göre verilir.
  g. Latince
  h. Nematod solucanı
  i. Büyük harfle

 24. Cevap: 1. b 2. g 3. e 4. i 5. h 6. d 7. f 8. c 9. a 10. g Açıklama:

  Linnaeus tarafından önerilen ikili adlandırma sistemi, her bir canlının Latince iki kelime ile adlandırılması sistemidir. Bu sistem, bilimsel adlandırmada evrensel bir standart oluşturmuştur. 25. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Ateş karıncaları dünyanın neredeyse her yerinde yaşayan ve __________ türüdür.
  2. Ateş karıncalarının yuvaları sular altında kaldığında, tüm koloni __________ bir arada kalarak bir sal oluşturur.
  3. Karıncaların oluşturduğu sal __________ batmayandır.
  4. Salda karıncalar __________ değişirler.
  5. Karıncalar, vücutlarındaki __________ sayesinde bir süre suyun altında kalabilirler.
  6. Karıncalar birbirlerine __________ yapışarak su geçirmeyen bir sal oluştururlar.
  7. Ateş karıncalarının oluşturduğu sal, __________ kadar __________'dır.
  8. Karınca salında her birey __________ sorumluluklarını yerine getirir.
  9. Ateş karıncalarının dayanıklı ve esnek salı, __________ haftalarca yoluna devam edebilir.
  10. Karıncalarda görülen dostane iş birliği __________ olarak tanımlanır.

 26. Cevap: 1. İstilacı 2. Dağılmadan 3. Su 4. Yerlerini 5. İnce kıllarla tuttukları küçük hava kabarcıkları 6. Isırarak 7. Esnek, dalgalara 8. Görev ve 9. On binlerce 10. Kooperasyon Açıklama:

  Ateş karıncaları, sel baskınlarına karşı birbirlerine yapışarak suda batmayan bir sal oluştururlar. Bu sal, on binlerce karıncanın itmesi ve çekmesi sayesinde haftalarca yoluna devam edebilir. Bu dostane iş birliği, karıncalarda kooperasyon olarak tanımlanır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Detayları

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Başı Sınav - Klasik 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Başı Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • HÜCRE
  1. Canlılığın Temel Birimi Hücre

Ayrıca 9.sınıf biyoloji dersi 2.dönem başı sınav soruları, klasik türde mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Bakterilerin hücresel organizasyonunu anlamak.

Bakterilerin beslenme ihtiyaçlarını ve çevresel ilişkilerini anlamak.

Öğrenciler omurgasız hayvanların altı ana grubunu tanıyabileceklerdir.

Öğrenciler solucanların sindirim sisteminin yapısı ve işlevini anlayabileceklerdir.

İşbirliği ve dayanışmanın hayatta kalmadaki önemini kavrama.

Virüslerin doğasını ve işlevlerini anlama.

* Çekirdeğin ana görevlerini bilir.

Öğrenciler, endoplazmik retikulumun çeşitlerini ve görevlerini öğrenirler.

Akıcı-Mozaik Zar Modelinin hücre zarının yapısını ve işlevlerini anlamamıza yardımcı olduğunu öğrenir.

Hücre zarından madde geçişlerini etkileyen faktörleri anlayarak, hücrelerin dış ortamla nasıl etkileşime girdiğini daha iyi kavrarız.

* Çekirdek yapısını ve fonksiyonlarını anlama. * Sitoplazmanın bileşimi ve fonksiyonlarını kavrama. * Hücre organellerinin yapısını, fonksiyonlarını ve birbirleriyle ilişkilerini öğrenme. * Ribozumların protein sentezinde rolünü anlama. * Endoplazmik retikulumun protein ve diğer maddelerin üretimi ve taşınmasındaki önemini kavrama. * Hücre organellerinin hücresel aktivitelerdeki koordinasyonunu anlama.

Öğrenciler, canlıların ikili adlandırma sistemini anlayacaklardır.

* Ateş karıncalarının suda batmayan sal oluşturma davranışını anlamak. * Kooperasyonun önemini kavramak. * Canlıların çevresel zorluklara uyum sağlama yöntemlerini incelemek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.