Lise Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 9.Sınıflar

Lise Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 9.Sınıflar sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Lise Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 9.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Protistlerde sitoplazmada gerçekleşen yaşamsal faaliyetleri açıklayınız.


 2. Cevap: Protistlerdeki yaşamsal faaliyetlerin çoğu, sitoplazmik organellerde gerçekleşir. Bu organeller arasında mitokondri (solunum), kloroplast (fotosentez) ve endoplazmik retikulum (protein sentezi) sayılabilir. Açıklama:

  Protistler, basit yapıya sahip tek hücreli organizmalardır ve yaşamları boyunca hücre bölünmesi yoluyla çoğalırlar. Sitoplazmik organeller, bu tek hücreli organizmaların karmaşık metabolik faaliyetlerini yerine getirmelerini sağlar. 3. Arkelerin ekstrem ortamlarda yaşama uyum mekanizmalarına örnekler veriniz.


 4. Cevap: Arkelerin ekstrem ortamlarda yaşama uyumu için geliştirdikleri mekanizmalar arasında şunlar yer alır: * Yüksek sıcaklıklara dayanıklı enzimler * Aşırı tuzluluğa dayanıklı hücre zarları * Asidik veya bazik pH'lara tolerans gösteren hücresel yapılar Açıklama:

  Arkeler, diğer canlıların yaşayamayacağı aşırı ortamlarda bile hayatta kalabilen olağanüstü organizmalardır. Bu uyum mekanizmaları, arkelerin ekosistemlerdeki önemli rollerini vurgular. 5. Eklem bacaklıların hareket organları nelerdir ve ne gibi işlevleri vardır?


 6. Cevap: Eklem bacaklıların hareket organları yürüme, yüzme, sıçrama, zıplama, uçma, yakalama, kazma ve delme gibi değişik işlevleri yerine getirir. Açıklama:

  Eklem bacaklıların hareket organları, çeşitli görevleri gerçekleştirmek için özelleşmiştir ve onların karasal yaşama başarılı şekilde uyum sağlamalarını sağlar. 7. Derisi dikenli hayvanların su-damar sistemi nedir ve ne gibi işlevleri vardır?


 8. Cevap: Su-damar sistemi, derisi dikenlilere özgü bir sistemdir ve hareket, solunum, beslenme ve boşaltımda görevlidir. Açıklama:

  Su-damar sistemi, tüp ayaklar aracılığıyla vücut boyunca suyu dolaştırır ve bu da derisi dikenlilerin bu işlevleri yerine getirmesine olanak tanır. 9. AIDS'e neden olan virüsün adı ve özellikleri nelerdir?


 10. Cevap: AIDS'e neden olan virüsün adı İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsüdür (HIV). HIV, Afrika'daki bir şempanze türünde gribe neden olan virüsün (SIV) değişime uğramasıyla oluşmuştur. Virüs, hasta kişinin kanı, vücut sıvıları ve doğrudan temas yoluyla bulaşır. Açıklama:

  HIV, bağışıklık sistemine saldırarak onu zayıflatır ve çeşitli enfeksiyonlara ve kansere karşı savunmasız hale getirir. 11. Hücre hakkında bilgi ediniz.


 12. Cevap: Hücre, canlıların yapısal ve işlevsel birimidir. ilk kez mikroskopla gözlemlenmiştir. Açıklama:

  Hücre, tüm canlıların temel yapı taşıdır ve yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştiği yerdir. 13. Ribozomların görevini ve yapısını açıklayınız.


 14. Cevap: * Protein sentezi * Büyük ve küçük olmak üzere iki alt birimden oluşur * Prokaryotlarda sitoplazmada serbest, ökaryotlarda hem sitoplazmada hem de organellerde bulunabilir. Açıklama:

  Ribozomlar, hücrenin protein sentezinden sorumlu organellerdir. Proteinler, canlılık faaliyetleri için hayati önem taşır. 15. Endoplazmik retikulumun fonksiyonlarından bahsediniz.


 16. Cevap: Açıklama: 17. Bilimsel yöntemin basamaklarını sıralayınız.


 18. Cevap: - Problemin tespiti - Gözlemlerin yapılması ve verilerin toplanması - Hipotez oluşturulması - Hipotezlere dayalı tahminler yapılması - Kontrollü deneylerin tasarlanarak uygulanması - Sonuçların değerlendirilmesi - Hipotezin gözden geçirilerek yeni bir hipotez kurulması - Hipotezin gerçek hâline gelmesi Açıklama:

  Bilimsel yöntem, bir problemi çözmek için izlenen sistematik adımlar kümesidir. 19. Nitel ve nicel gözlemler arasındaki farkı açıklayınız.


 20. Cevap: * Nitel gözlem: Ölçme araçları kullanılmadan yapılan, öznel ve kesin sonuç içermeyen gözlemlerdir. * Nicel gözlem: Ölçme araçları kullanılarak yapılan, nesnel ve kesin sonuçlar içeren gözlemlerdir. Açıklama:

  Gözlem, bir konu ile ilgili veri toplama sürecidir. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Granüllü endoplazmik retikulum hücrenin zar sistemlerinin fabrikaları gibi çalışır.
  (.....) 2. Granülsüz endoplazmik retikulum steroid hormon sentezinde rol almaz.
  (.....) 3. Endoplazmik retikulumlar hücre bölünmesi sırasında kaybolur.
  (.....) 4. Golgi aygıtı hücrenin asidik-bazik tepkimelerini birbirinden ayırır.
  (.....) 5. Lizozomlar hücre içi sindirim yapamazlar.
  (.....) 6. Peroksizomlar alkolün zehirli etkilerini yok ederler.
  (.....) 7. Kofullar hücrenin salgılama işlevine katkıda bulunmazlar.
  (.....) 8. Besin kofulları tek katlı zarla çevrilidir.
  (.....) 9. Endoplazmik retikulumlar Golgi aygıtından daha büyüktür.
  (.....) 10. Golgi aygıtında ribozomlar bulunur.

 22. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. Y 8. D 9. Y 10. Y Açıklama: 23. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  Sorumlu Organel:
  a. Fotosentez
  b. Hücresel solunum
  c. Sindirim
  d. Protein sentezi
  e. Depolama
  f. Fagositoz
  g. Eksositoz
  h. Salgı yapımı
  ı. Atık madde atma
  i. Kasılma
  Organeller:
  1. Mitokondri
  2. Lizozom
  3. Kloroplast
  4. Endoplazmik Retikulum
  5. Vakuol
  6. Golgi Aygıtı
  7. Ribozom
  8. Hücre Zarı
  9. Kontraktil Koful
  10. Peroksizom

 24. Cevap: : a. Kloroplast b. Mitokondri c. Lizozom d. Ribozom e. Vakuol f. Lizozom g. Hücre Zarı h. Golgi Aygıtı ı. Kontraktil Koful i. Peroksizom Açıklama:

  Her organel, belirli bir hücresel işlevden sorumludur. 25. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Tüm canlıların temel yapısal ve işlevsel birimlerine _____________ denir.
  2. Canlıların en önemli gözlem ve ölçme araçlarına _____________ denir.
  3. Hücrenin keşfi _____________ ile mümkün olmuştur.
  4. Hücrelerin ilk gözlemlendiği doku _____________ dokusudur.
  5. Hücre kavramının kullanılmaya başlandığı yıl _____________'dır.
  6. Sperm hücrelerini ve bakterileri mikroskopla ilk kez gözlemleyen bilim insanı _____________'dır.
  7. Hücre, _____________ olarak tanımlanır.
  8. Hücre gözlemleri _____________ ile yapılır.
  9. Hücrelerin yapıları ve özellikleri _____________ kadar çeşitlidir.
  10. Canlılardaki hücrelerin en küçük yapı birimlerine _____________ denir.

 26. Cevap: 1. Hücre 2. Mikroskop 3. Mikroskobun icadı 4. Mantar 5. 1665 6. Anton van Leeuwenhoek 7. Canlıların yapısal ve işlevsel birimi 8. Mikroskop 9. Canlılar 10. Organel Açıklama:

  Hücrenin keşfi, 17. yüzyılda mikroskobun icadıyla gerçekleşti. Hücreler, her ne kadar çeşitlilik gösterseler de canlıların temel yapısal ve işlevsel birimleridir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 9.Sınıflar Detayları

Lise Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 9.Sınıflar 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 9.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 9.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


Lise Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 9.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • HÜCRE
  1. Canlılığın Temel Birimi Hücre

Ayrıca Lise biyoloji dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde 9.sınıflar için yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, protistlerdeki organel işlevlerini ve sitoplazmadan sorumlu oldukları yaşamsal faaliyetleri anlayacaklardır.

Öğrenciler, arkelerin ekstrem ortamlarda yaşayabilmelerini sağlayan adaptasyonları ve bunların önemini anlayacaklardır.

Öğrenciler, eklem bacaklıların hareket organlarının çeşitliliğini ve işlevlerini anlayacaktır.

Öğrenciler, derisi dikenli hayvanların su-damar sisteminin işlevlerini ve önemini anlayacaktır.

HIV'in doğası, bulaşma yolları ve sağlık üzerindeki etkilerini kavrama.

Canlıların temel yapı taşı olarak hücreyi tanımlayabilir.

Öğrenciler, ribozomların yapısını ve protein sentezindeki rolünü öğrenirler.Soru 1

Bilimsel yöntemin aşamalarını kavrama.

Nitel ve nicel gözlemlerin özelliklerini ayırt etme.

* Endoplazmik retikulumun fonksiyonlarını anlamak. * Golgi aygıtının yapısını ve görevlerini bilmek. * Lizozomların rolünü fark etmek. * Peroksizomların önemini kavramak. * Kofulların çeşitli türlerini ve işlevlerini öğrenmek.

Öğrenciler, hücre organellerinin farklı işlevlerini anlayabileceklerdir.

* Hücre kavramını anlamak * Hücrenin keşfinde mikroskobun önemini kavramak * Hücrelerin yapısal ve işlevsel özelliklerini bilmek

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 9.Sınıflar sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 9.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 9.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 9.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 9.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.