9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Tür kavramını açıklayınız.


 2. Cevap: Tür, ortak bir atadan gelen, yapı ve işlev bakımından benzer özellikler taşıyan ve doğal koşullarda çiftleştiklerinde kısır olmayan yavrular (verimli döller) verebilen bireyler topluluğudur. Açıklama:

  Türler, doğal koşullarda birbirleriyle çiftleşerek verimli yavrular verebilirler. Kromozom sayıları farklı olan türler de olabilir. 3. İkili adlandırma sistemi nedir? Örnek vererek açıklayınız.


 4. Cevap: İkili adlandırma sistemi, her bir tür için biri cins ismi, diğeri o türü niteleyen isim olmak üzere Latince iki kelimeden oluşan iki kelimelik bir adlandırma sistemidir. Örneğin, insanın bilimsel adı Homo sapiens'tir, burada Homo cins ismi, sapiens ise tür ismidir. Açıklama:

  İkili adlandırma sistemi, türlerin evrensel olarak tanımlanmasına ve sınıflandırılmasına olanak tanır. 5. Bitkilerin taşıdığı fotosentez pigmentini belirtiniz.


 6. Cevap: Klorofil Açıklama:

  Bitkiler fotosentezi klorofil isimli pigment sayesinde gerçekleştirmektedir. 7. Bitki örtüsünün dört faydasını sayınız.


 8. Cevap: - Oksijen üretimi - Karbondioksit emilimi - Erozyonun önlenmesi - Canlılara yaşam ortamı sağlaması Açıklama:

  Bitki örtüsü, yaşam için gerekli olan oksijenin üretiminde ve karbondioksidin emiliminde hayati bir rol oynar. Ayrıca erozyonu önler ve farklı canlı türlerine yaşam alanı sağlar. 9. Sürüngenlerde görülen deri değişimi hakkındaki bilgiyi açıklayınız.


 10. Cevap: Sürüngenlerin pullu deri değiştirmesi, büyümeyi engellediği için gerçekleşir. Bu sürece deri değişimi denir. Açıklama: 11. İki yaşamlılarda başkalaşımın evrelerini sıralayınız.


 12. Cevap: Yumurta, larva, ergin Açıklama:

  İki yaşamlılar, yumurtadan larva olarak çıkar ve erginliğe ulaşmak için başkalaşım geçirirler. 13. Hücre çeşitlerini yazınız.


 14. Cevap: Prokaryot ve ökaryot Açıklama:

  Prokaryot hücreler çekirdek içermezken, ökaryot hücreler çekirdek içerir. 15. Çekirdek zarı nedir? Açıklayınız.


 16. Cevap: Çekirdek zarı, çekirdeği sitoplazmadan ayıran, seçici geçirgenliğe sahip çift katlı bir zardır. Açıklama:

  Çekirdek zarı, çekirdek içindeki genetik materyalin korunmasına ve sitoplazma ile çekirdek arasında madde alışverişinin düzenlenmesine yardımcı olur. 17. Mitokondrinin yapısında bulunan iki önemli zarı açıklayınız.


 18. Cevap: Mitokondrinin çift katlı zarı; iç ve dış zar. Açıklama:

  İç zar, krista adı verilen içeriye doğru girintiler yaparak yüzey alanını artırır ve ATP sentezi için gerekli enzimleri taşır. Dış zar ise daha geçirgendir ve madde alışverişinin kontrolünü sağlar. 19. Plastitler hakkında bilgi veriniz.


 20. Cevap: Plastitler, bitki hücrelerinde bulunan, çift katlı zara sahip, farklı görevleri yerine getiren organellerdir. Açıklama:

  Plastitler fotosentez yapabilir, pigmentler içerir, protein, yağ ve karbonhidrat sentezleyip depolar. Üç ana türü kloroplastlar, kromoplastlar ve lökoplastlardır. 21. Biyoloji laboratuvarında kullanılan temel araç ve gereçleri sayınız.


 22. Cevap: Mikroskop, lam ve lamel, deney tüpü, beherglas, Erlenmayer, cam balon, havan, dereceli silindir, pipet, büret, sacayağı ve termometre. Açıklama:

  Bu araç ve gereçler, biyoloji laboratuvarlarında deneyler yapmak ve canlıları incelemek için kullanılır. 23. Laboratuvar güvenliği için uyulması gereken önlemleri üç örnek veriniz.


 24. Cevap: Eldiven, maske ve gözlük takmak. Açıklama:

  Bu önlemler, laboratuvar çalışmalarında karşılaşılabilecek tehlikelere karşı kendinizi ve çevrenizi korumak için alınır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Hücre zarı, hücreyi dış ortamdan ayıran seçici geçirgen bir yapıdır.
  2. (.....) Hücre zarının yapısı, akıcı-mozaik zar modeli ile açıklanmaktadır.
  3. (.....) Fosfolipitler, hücre zarının temel yapı taşlarıdır ve çift katlı bir tabaka oluştururlar.
  4. (.....) Glikoproteinler, hücre zarı yüzeyinde bulunan ve hücrenin antijenik özelliklerine katkıda bulunan moleküllerdir.
  5. (.....) Kolesterol, bitki ve mantar hücrelerinin hücre zarında bulunan bir steroittir.
  6. (.....) Pasif taşıma, küçük moleküllerin hücre zarından ATP harcaması olmadan geçişidir.
  7. (.....) Difüzyon, moleküllerin yoğunluk farkından dolayı hücre zarından geçişidir.
  8. (.....) Endositoz, büyük moleküllerin hücre zarından içeri alınmasıdır.
  9. (.....) Ekzositoz, hücre tarafından salgılanan maddelerin hücre zarından dışarı atılmasıdır.
  10. (.....) Hücre zarı, hücreye şekil verir ve hasara karşı korur.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  5. Kolesterol, hayvan hücrelerinin hücre zarında bulunur, bitki ve mantar hücrelerinde bulunmaz. 27. Eşleştirmeleri Yapın

  a) Basit difüzyon
  b) Kolaylaştırılmış difüzyon
  c) Osmoz
  d) İzotonik ortam
  e) Hipertonik ortam
  f) Hipotonik ortam
  1. Protein kanallarından veya taşıyıcı proteinler üzerinden geçiş
  2. Seçici geçirgen zardan suyun düşük yoğunluktan yüksek yoğunluğa doğru geçişi
  3. Zarın her iki tarafındaki yoğunluk eşitleninceye kadar gerçekleşen geçiş
  4. Hücre içi yoğunluğa eşit ortamdır
  5. Hücre içi yoğunluktan yüksek ortamdır
  6. Hücre içi yoğunluktan düşüktür

 28. Cevap: Açıklama: 29. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Küçük moleküllerin yoğun olduğu ortamdan yoğunluğun düşük olduğu ortama doğru yer değiştirmesine .... denir.
  2.Basit difüzyonda .... maddeler fosfolipit tabakadan doğrudan geçer.
  3.Kolaylaştırılmış difüzyonda maddeler .... proteinler üzerinden veya .... proteinlerin oluşturduğu kanallardan geçer.
  4. Suyun yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru seçici geçirgen zardan geçişine .... denir.
  5. Osmotik basıncın fazla olduğu yerde .... oluşur.
  6. Hücrenin sitoplazma yoğunluğuna eşit olan çözeltiye .... denir.
  7. Yoğunluğu hücre yoğunluğundan fazla olan ortama .... ortam denir.
  8. Yoğunluğu hücre yoğunluğundan az olan ortama hücreler .... alır.
  9. Plazmoliz, hücrenin .... azaltır.
  10. Hipotonik bir ortamda hücreler .... duruma geçer.

 30. Cevap: 1. Difüzyon 2. Yağda çözünen ve yağı çözen; kanallar 3. Taşıyıcı; protein 4. Osmoz 5. Emme kuvveti 6. İzotonik ortam 7. Hipertonik 8. Su 9. Turgor basıncını 10. Turgor Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • HÜCRE
  1. Canlılığın Temel Birimi Hücre

Ayrıca 9.sınıf biyoloji dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, tür kavramını anlar ve bir türün özelliklerini tanımlama becerisi geliştirir.

Öğrenciler, ikili adlandırma sistemini anlar ve türlerin bilimsel adlarını kullanma becerisi geliştirir.

Bitkilerin fotosentez pigmentinin önemini anlamak.

Bitki örtüsünün ekolojik önemini kavramak.

Sürüngenlerin deri değişiminin amacını öğrenmek

İki yaşamlıların başkalaşım evrelerini hatırlamak

Hücre çeşitlerini ayırt edebilir.

* Çekirdek zarı ve işlevlerini anlar.

Mitokondrinin yapısını ve işlevlerini anlar.

Plastitlerin yapısını, işlevlerini ve çeşitlerini anlar.

Biyoloji laboratuvarında kullanılan temel araç ve gereçleri öğrenmiş olur.

Laboratuvar güvenliği önlemlerini öğrenmiş olur ve laboratuvar çalışmalarında güvenli bir şekilde çalışabilir.

* Hücre zarının yapısını ve özelliklerini anlamak. * Hücre zarından madde geçiş mekanizmalarını kavramak. * Hücre zarının hücresel işlevlerdeki rolünü bilmek.

* Difüzyon ve osmoz olaylarını açıklayabilme * Hücre zarının geçirgenlik özelliklerini kavrama * Farklı yoğunluktaki ortamlarda hücrelerin davranışlarını tahmin etme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.