MUSTAFA KEMAK ORTAOKULU 1.DÖNEM 2.YAZILI AÇIK ULUSLU ÇALIŞMA SINAVI

MUSTAFA KEMAK ORTAOKULU 1.DÖNEM 2.YAZILI AÇIK ULUSLU ÇALIŞMA SINAVI sınavı 8.Sınıf kategorisinin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. MUSTAFA KEMAK ORTAOKULU 1.DÖNEM 2.YAZILI AÇIK ULUSLU ÇALIŞMA SINAVI CEVAPLARI

 1. İtilaf Devletleri Lozan Konferansı’na Yeni Türk Devleti ile birlikte Osmanlı yönetimini de çağırarak ikilik yaratmayı hedeflemişlerdir.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesini zorunlu ve kaçınılmaz kılmıştır?

  A) Kapitülasyonların kaldırılması
  B) Cumhuriyet’in ilanı
  C) Halifeliğin kaldırılması
  D) Saltanatın kaldırılması

 2. Cevap: D Açıklama:

 3. Anadoluda işgaller başlayınca halk işgallere karşı koymaya başlamıştır. İşgallere karşı ilk direniş aşagıdakilerin hangisinde olmuştur?

  A) Hatay/Dörtyol     B) izmir/Ödemiş
  C) Antep/Kilis         D) Maraş

 4. Cevap: A Açıklama:

 5. ” Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”
  Atatürk bu sözüyle İzmir suikastının aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğunu vurgulamıştır?

  A) Halifeliğe
  B) Türk ordusuna
  C) Ekonomik yatırımlara
  D) Cumhuriyet değerlerine

 6. Cevap: D Açıklama:

 7. • Menemen olayı  • İzmir suikastı • Şeyh Sait İsyanı Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleşen bu olayların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çok partili demokratik yaşama karşı olmaları
  B) Halkın çoğunluğu tarafından desteklenmeleri
  C) Mustafa Kemal ve inkılaplara karşı olmaları
  D) Dinî amaçlı hareket olmaları

 8. Cevap: C Açıklama:

 9. Türk ordusu gücünün büyük bir bölümünü Şeyh Sait İsyanı’nın bastırılması için kullandı. Bu nedenle de Musul sorunu, İngilizlerin istedikleri şekilde sonuçlandı.
  Verilen bilgiyi en kapsamlı biçimde yorumlayan yargı, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Şeyh Sait İsyanı, İngilizler tarafından desteklenmiştir.
  B) İçte yaşanan sorun dış politikayı olumsuz etkilemiştir.
  C) Türk ordusu isyanı bastırırken İngilizlerle savaşmıştır.
  D) İç politikada başarılı olmak için dış politikada da başarılı olmak gerekir.

 10. Cevap: A Açıklama:

 11. İtilaf devletleri TBMM’nin varlığını resmen ilk defa nerede tanımıştır?

  A) Amasya Görüşmesi
  B) Londra Konferansı
  C) Paris Barış Konferansı
  D) Gümrü Barış Antlaşması

 12. Cevap: B Açıklama:

 13. “Eğitim öğretimde birlik olmadıkça aynı fikirde, aynı düşünüş biçiminde bireylerden oluşmuş bir millet yapmaya imkân aramak boş şeylerle uğraşmak olmaz mıydı?”
  Mustafa Kemal Paşa bu ifadesiyle aşağıdaki inkılaplardan hangisinin gerekçesini belirtmiştir?

  A) Türk Dil Kurumunun kurulmasının
  B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılmasının
  C) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesinin
  D) Türk Tarih Kurumunun açılmasının

 14. Cevap: B Açıklama:

 15. Saltanatın kaldırılması
  TBMM’nin açılması
  Cumhuriyetin ilan edilmesi
  Yukarıda verilen inkılapların yapılmasının ortak amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

  A ) Devlet kurumlarını laikleştirmek
  B) Hukuk birliğini gerçekleştirmek
  C) Ulusal egemenliği sağlamak
  D) Sosyal devlet anlayışını yerleştirmek

 16. Cevap: C Açıklama:

 17. * Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
  * Yasama ve yürütme yetkisi milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisine aittir.
  Aşağıdakilerden hangisinin, bu maddeler doğrultusunda yapıldığı söylenebilir?

  A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
  B) Saltanatın kaldırılması
  C) Soyadı Kanunu’nun çıkarılmas
  D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü

 18. Cevap: B Açıklama:

 19. Mustafa Kemal’e hangi savaştan sonra “Mareşallik” ve “Gazilik” unvanı verilmiştir?

  A) Sakarya
  B) Eskişehir-Kütahya
  C) I.İnönü
  D) Başkomutanlık

 20. Cevap: D Açıklama:

 21. Fransa, Ankara Antlaşması’nı imzalayarak TBMM’yi resmen tanımıştır. Bunun sonucu olarak Güney Cephesi kapanmış, bu bölgedeki kaynaklar Batı Cephesi’ne kaydırılmıştır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Yunanlılar mücadeleden vazgeçmiştir
  B) Millî Mücadele’deki cephe sayısı azalmıştır.
  C) Batı Cephesi güçlenmiştir.
  D) TBMM itibar kazanmıştır

 22. Cevap: A Açıklama:

 23. Gerçekten milletimiz, düşmanın hazırlıklarına karşılık verme için hiçbir özveriden çekinmedi. Ordumuzu kuvvetlendirmek için para, insan, silah, hayvan, araba, kısacası her ne gerekse, son derece istekle verdi.”
  Atatürk bu sözlerini, aşağıdakilerden hangisinin sonucuna dayanarak söylemiş olabilir?

  A) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılmasının
  B) Kuvayımilliye hareketinin başlamasının
  C) Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin uygulanmasının
  D) Düzenli ordunun kurulmasının

 24. Cevap: C Açıklama:

 25. Millî Mücadele Dönemi’nde kazanılan askerî başarılar, dış politikayı etkilemiştir.” diyen bir öğrenci, bu düşüncesine aşağıdakilerden hangisini gerekçe gösteremez?

  A) TBMM’nin Londra Konferansı’na çağrılmasını
  B) Fransa’nın, TBMM ile Ankara Antlaşması’nı imzalaması
  C) İstiklal Marşı’nın millî marş olarak kabul edilmesin
  D) Sovyet Rusya ile Kars Antlaşması’nın yapılmasını

 26. Cevap: C Açıklama:

 27. Kuvayımilliye birlikleri ayaklananları kendi kurallarına göre cezalandırıyorlardı. Bu birlikler ihtiyaçlarını karşılamak için halktan zorla para ve malzeme alıyorlardı.
  Bu bilgide Kuvayımilliye’nin kaldırılış gerekçelerinden hangisi vurgulanmıştır?

  A) Güç birliği oluşturamamaları
  B) Hukuka uygun davranışlarda bulunmamaları
  C) Genel savunma yapamamaları
  D) Yunan işgallerini önleyememeleri

 28. Cevap: A Açıklama:

 29. Misakımillî’nin aşağıdaki maddelerinden hangisiyle kapitülasyonlara son verilmesi kararı tüm dünyaya ilan edilmiştir?

  A) Azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul edilecektir.
  B) Batı Trakya’nın geleceğinin belirlenmesinde halk oylamasına başvurulmalıdır.
  C) İstanbul ve Marmara’nın güvenliği sağlanmalıdır.
  D) Siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olacak sınırlamalar kaldırılmalıdır.

 30. Cevap: D Açıklama:

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
MUSTAFA KEMAK ORTAOKULU 1.DÖNEM 2.YAZILI AÇIK ULUSLU ÇALIŞMA SINAVI Detayları

MUSTAFA KEMAK ORTAOKULU 1.DÖNEM 2.YAZILI AÇIK ULUSLU ÇALIŞMA SINAVI 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Ocak 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. MUSTAFA KEMAK ORTAOKULU 1.DÖNEM 2.YAZILI AÇIK ULUSLU ÇALIŞMA SINAVI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

MUSTAFA KEMAK ORTAOKULU 1.DÖNEM 2.YAZILI AÇIK ULUSLU ÇALIŞMA SINAVI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


MUSTAFA KEMAK ORTAOKULU 1.DÖNEM 2.YAZILI AÇIK ULUSLU ÇALIŞMA SINAVI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER
  1. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılma gerekçelerini ve uygulama sürecini değerlendirir.
  2. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir.
  3. İstanbul yönetimince imzalanan Sevr Antlaşması’na karşı Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin tutumunu değerlendirir.
  4. Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder.
  5. Misak-ı Millî’nin kabulünü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını “ulusal egemenlik”, “tam bağımsızlık” ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir.
  6. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir.
  7. Mustafa Kemal’in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir.
  8. Mustafa Kemal’in Millî Mücadeleyi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu çözüm yollarını, onun liderlik yeteneği ile ilişkilendirir
 • '' YA İSTİKLAL YA ÖLÜM ''
  1. Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir
  2. Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından değerlendirir.
  3. Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı ortamda Atatürk’ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye’nin millî ve çağdaş eğitimine verdiği önemi kavrar.
  4. Örnek eser incelemeleri yaparak dönemin toplumsal olaylarının sanat ve edebiyat üzerine yansımalarını fark eder.
  5. Sakarya Meydan Savaşı’nın ve Büyük Taarruz’un kazanılmasında Atatürk’ün rolünü fark eder.
  6. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslar arası etkilerini değerlendirir
  7. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının ifadesi olarak Tekâlif-i Millîye Kararları’nın uygulamalarını inceler.

Ayrıca İNKILAP CEPHELER etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

MUSTAFA KEMAK ORTAOKULU 1.DÖNEM 2.YAZILI AÇIK ULUSLU ÇALIŞMA SINAVI sınavı 8.Sınıf kategorisinin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

MUSTAFA KEMAK ORTAOKULU 1.DÖNEM 2.YAZILI AÇIK ULUSLU ÇALIŞMA SINAVI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

MUSTAFA KEMAK ORTAOKULU 1.DÖNEM 2.YAZILI AÇIK ULUSLU ÇALIŞMA SINAVI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız MUSTAFA KEMAK ORTAOKULU 1.DÖNEM 2.YAZILI AÇIK ULUSLU ÇALIŞMA SINAVI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

MUSTAFA KEMAK ORTAOKULU 1.DÖNEM 2.YAZILI AÇIK ULUSLU ÇALIŞMA SINAVI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Ünite Özetleri