8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 8.Sınıf kategorisinin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. 1 Dünya savaşının özel nedenlerinden 4 tanesini aşağıya yazınız.

  1.
  2.
  3.
  4.

 2. Cevap:

  1: Rusya ile Avusturya - Macaristan arsındaki çekişmeler -- 2: Rusya'nın yürüttüğü Panslavizm politikası -- 3: Avusturya-Macaristan'ın yürüttüğü Pancermenizm politikası -- 4: Alsas- Loren bölgesi sorunu

  Açıklama:

 3. Aşağıdaki boş bırakılan yerlere tablodaki kelimelerin uygun olanlarını yerleştiriniz.
  Havza Genelgesi—Amasya genelgesi—Erzurum kongresi—Sivas Kongresi—Amasya Görüşmeleri

  Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi, amacı ve yöntemi belirlendi. (…………………………………………….)
  Anadolu ve Rumeli’deki tüm cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildiği kongre (…………………………………….)
  İstanbul Hükümet, Milli Mücadeleyi ve Temsil Heyeti’nin varlığını resmen tanımıştır. (…………………………………….)
  Toplanış yönüyle bölgesel, alınan kararlar yönüyle milli bir kongredir.(…………………….…………………)
  İşgallerin protesto mitingleriyle kınanması istendi (……………………………………….)

 4. Cevap:

  .

  Açıklama:

 5. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlarının başına (D) ; yanlış olanların başına (Y) yazınız.

  ( ) 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat kaldırıldı.
  ( ) Ankara, Milli Mücadele’nin yönetim merkezi olduğu için Türkiye’nin başkenti olmuştur.
  ( ) Türkiye İktisat Kongresi Ankara’da toplandı.
  ( ) Tekâlif–i Milliye Emirleri devletin ekonomisini düzeltmek çıkarılmıştır.
  ( ) Türk Ordusunun son savunma savaşı Sakarya Savaşı’dır.
  ( ) İngiliz Muhipler Cemiyeti yaralı bir cemiyettir.

 6. Cevap:

  .

  Açıklama:

 7. İşgallere karşı ilk direniş nerede ve kime karşı yapılmıştır?
 8. Cevap:

  .

  Açıklama:

 9. Düzenli Ordu’nun elde ettiği başarının Kuvayımilliye’nin elde ettiği başarıdan çok daha etkili olmasının nedeni nedir?
 10. Cevap:

  .

  Açıklama:

 11. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına( D) , yanlış olanların başına (Y) harfini yazınız.

  ( ) 1. Lozan Antlaşmasını Osmanlı Mebusan Meclisi onaylamıştır.
  ( ) 2. Sevr Antlaşması, Kurtuluş Savaşımız bitiren bir antlaşmadır.
  ( ) 3. Saltanat 1 Kasım 1922 tarihinde kaldırılmıştır.
  ( ) 4. Temsil Heyetinin görevi TBMM açılınca son bulmuştur.
  ( ) 5. Türk ordusu Sakarya Meydan Muharebesinde başarılı olmuştur.
  ( ) 6. Lozan Antlaşması ile boğazlar sorunu çözülmüştür.
  ( ) 7. Saltanatın kaldırılması ile milli egemenlik için önemli bir adım atılmıştır.
  ( ) 8. İzmir İktisat Kongresi, ekonomik bağımsızlık için atılmış önemli bir adımdır.
  ( ) 9. TBMM’nin 23 Nisan 1920’de açılmasıyla Ankara başkent olmuştur.
  ( ) 10. Yunan ilerleyişinin amacı Sevr’i TBMM’ ye zorla kabul ettirmektir.

 12. Cevap:

  .

  Açıklama:

 13. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerleri uygun kelimeler ile doldurunuz.

  1. Lozan Antlaşması, ..................  Savaşını sona erdiren bir antlaşmadır.
  2. Düzenli ordunun ilk başarısı .......................... savaşıdır.
  3. Düzenli Türk ordusu..........................Savaşında yenilgiye uğramıştır.
  4. Misak-ı Milli kararlarını .................................. kabul etmiştir.
  5. Kurtuluş Savaşımızı sonlandıran ateşkes antlaşması.............................. .’dır.

 14. Cevap:

  .

  Açıklama:

 15. Aşağıdaki cümleleri doğru-yanlış olarak değerlendiriniz.

  (.....) Saltanatın kaldırılmasıyla milli egemenliğin önündeki en büyük engel kalkmış oldu.
  (.....) Lozan Barış Anlaşması’nda çözüme kavuşamayan konu ‘Musul Meselesi’dir.
  (.....) Türkiye İktisat Kongresi’nde kapitülasyonların devam ettirilmesine karar verildi.
  (.....) Halifeliğin kaldırılması yeni Türk devletinin laikleşmesine katkı sağlamıştır.
  (.....)Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile tüm okullar iç işleri bakanlığının bünyesinde toplanmış oldu.
  (.....) Kabotaj Kanunu ekonomi alanında çıkarılmış bir kanundur.
  (.....) T.C 1921, 1924, 1961, 1982 yıllarında anayasa hazırlamıştır.
  (.....) İzmir suikastı Mustafa Kemal’in şahsına yönelik bir saldırı girişimidir.
  (.....) Serbest Cumhuriyet Fırkası Atatürk’ün kurduğu ve ülkemizde ilk siyasi parti olma özelliği taşıyan partidir.
  (.....) Mustafa Kemal’in milli mücadele dönemini anlattığı en önemli eseri Nutuk’tur.

 16. Cevap:

  .

  Açıklama:

 17. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın önüne (D), yanlış olanın önüne (Y) yazınız.

  (………) Mavr-i Mira Cemiyeti’nin amacı Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermenistan Devleti kurmaktı.
  (………) Milli Cemiyetler,ilk kuruldukları zamanlarda sadece faaliyet gösterdikleri bölgeleri kurtarmayı amaçlamışlardır.
  (………) Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulmasında Mondros Ateşkes Antlaşması’na dayanılarak yapılan işgaller etkili olmuştur.
  (………) Son Osmanlı Mebusan Meclisi Sivas’ta toplanmıştır.
  (………) I.Dünya Savaşı’nın başlamasındaki en önemli neden İtilaf Devletleri’nin, Osmanlı Devleti topraklarını işgal etmek istemeleridir.
  (………) M. Kemal, Çanakkale Savaşları sonrası “Binbaşı” rütbesine yükselmiştir.

 18. Cevap:

  .

  Açıklama:

 19. I.Dünya Savaşı’ndaki cephelerden, Taarruz Cepheleri’ni ve yardım amaçlı açılan cepheleri yazınız.
 20. Cevap:

  .

  Açıklama:

 21. Erzurum Kongresi’nin önemini yazınız.
 22. Cevap:

  .

  Açıklama:

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Boşluk Doldurma
 • Doğru-Yanlış
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma
 • Doğru-Yanlış
 • Klasik


8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER
  1. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılma gerekçelerini ve uygulama sürecini değerlendirir.
  2. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir.
  3. İstanbul yönetimince imzalanan Sevr Antlaşması’na karşı Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin tutumunu değerlendirir.
  4. Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder.
  5. Misak-ı Millî’nin kabulünü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını “ulusal egemenlik”, “tam bağımsızlık” ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir.
  6. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir.
  7. Mustafa Kemal’in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir.
  8. Mustafa Kemal’in Millî Mücadeleyi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu çözüm yollarını, onun liderlik yeteneği ile ilişkilendirir
 • '' YA İSTİKLAL YA ÖLÜM ''
  1. Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir
  2. Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından değerlendirir.
  3. Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı ortamda Atatürk’ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye’nin millî ve çağdaş eğitimine verdiği önemi kavrar.
  4. Örnek eser incelemeleri yaparak dönemin toplumsal olaylarının sanat ve edebiyat üzerine yansımalarını fark eder.
  5. Sakarya Meydan Savaşı’nın ve Büyük Taarruz’un kazanılmasında Atatürk’ün rolünü fark eder.
  6. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslar arası etkilerini değerlendirir
  7. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının ifadesi olarak Tekâlif-i Millîye Kararları’nın uygulamalarını inceler.

Ayrıca 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 1.dönem 2.sınav soruları; açık uçlu sorulardan klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 8.Sınıf kategorisinin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Ünite Özetleri