Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 10.Sınıflar

Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 10.Sınıflar sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 10.Sınıflar CEVAPLARI

 1. A'râf Suresinin konusu nedir?


 2. Cevap: A'râf Suresi'nin konusu, iman meseleleri, vahyin önemi, ataları körü körüne taklit etmenin yanlışlığı, müminlerle inkârcıların ahiretteki durumlarının mukayesesi gibi itikadi konulardır. Açıklama:

  Surede geçmiş peygamberlerin hayatlarından örnekler verilerek onların iman uğrundaki mücadeleleri gözler önüne serilir. 3. Kur'anı anlamak için sahip oldukları imkânları yanlış kullanan kişilere değinilir. Hz. Peygamber’in çağrısına karşı gösterilen düşmanca tutumların ciddi sonuçları olacağı dile getirilir.


 4. Cevap: A'raf Suresi'nin 180-198. ayetlerinde yer almaktadır. Açıklama:

  Bu ayetlerde, Kur'anı anlamak için sahip oldukları imkânları yanlış kullanan kişilere değinilir. Hz. Peygamber’in çağrısına karşı gösterilen düşmanca tutumların ciddi sonuçları olacağı dile getirilir. 5. A'râf Suresi'nde inkârın sonuçları ile ilgili hangi kıssalar yer almaktadır?


 6. Cevap: Nuh, Hud, Salih, Lut, Şuayb, Musa (a.s.) peygamberlerin kıssaları. Açıklama: 7. Surada, ''İlahi mesajı bildiği hâlde buna aldırış etmeyen insan örneğinden söz edilerek bu çağrıyı bâtıl sayanlar uyarılır.'' Bu ifadeler hangi surede yer alır?


 8. Cevap: A'raf Suresi Açıklama:

  Surada, İlahi mesajı bildiği hâlde buna aldırış etmeyen insan örneğinden söz edilerek bu çağrıyı bâtıl sayanlar uyarılır. 9. Fem-i muhsin kimdir?


 10. Cevap: Fem-i muhsin, Kur'an öğretiminde yetkinliğe erişmiş kişidir. Açıklama:

  Fem-i muhsinler, Kur'an'ın lafız ve manasını iyi bilen, okuma ve okutma becerileri gelişmiş kişilerdir. Kur'an öğretiminde fem-i muhsinlerin rolü büyüktür. 11. Harfleri doğru telaffuz etmenin önemi nedir?


 12. Cevap: Harfleri doğru telaffuz etmek, Kur'an'ın doğru ve eksiksiz bir şekilde anlaşılması için önemlidir. Açıklama:

  Harflerin doğru telaffuzu, Kur'an'ın kelime ve cümle yapılarındaki edebî zevkin ortaya çıkmasını sağlar. Ayrıca, doğru telaffuz, Kur'an'ın doğru anlaşılmasını kolaylaştırır. 13. Kur'an öğretiminde temel hedefler nelerdir?


 14. Cevap: Kur'an öğretiminde temel hedefler arasında Kur'an'ı düzgün ve doğru bir şekilde okumayı öğretmek, Kur'an'ın anlamını ve mesajını öğrencilere aktarmak, öğrencilerin Kur'an'ı hayatlarına rehber edinmelerini sağlamak ve öğrencilerde Kur'an'a karşı sevgi ve saygı duygusu oluşturmak yer alır. Açıklama:

  Kur'an öğretimi, öğrencilerin Kur'an'ın içeriğini ve mesajını öğrenmelerine ve bu mesajları hayatlarına uygulamalarına yardımcı olmak için yürütülen eğitim sürecidir. Bu süreçte, öğrencilere Kur'an'ı doğru ve düzgün bir şekilde okuma becerisi kazandırılır, Kur'an'ın anlamı öğretilir ve Kur'an'ın hayatlarına rehber olması sağlanır. Ayrıca, öğrencilerde Kur'an'a karşı sevgi ve saygı duygusu oluşturulur. 15. Sema yöntemi nedir?


 16. Cevap: Sema yöntemi, Kur'an öğretiminde kullanılan bir yöntem olup, öğrencilerin Kur'an'ı ezberlemelerine yardımcı olur. Bu yöntemde, öğrenciler Kur'an'ı hocalarından dinler ve tekrar ederler. Açıklama:

  Sema yöntemi, öğrencilerin Kur'an'ı ezberlemelerine yardımcı olmak için kullanılan etkili bir yöntemdir. Bu yöntemde, öğrenciler Kur'an'ı hocalarından dinler ve tekrar ederler. Böylece, öğrenciler Kur'an'ı hem ezberler hem de doğru bir şekilde okuma becerisi kazanırlar. 17. Tecvit öğretiminde teori ve uygulama birlikteliği neden önemlidir?


 18. Cevap: Tecvit öğretiminde teori ve uygulama birlikteliği önemlidir çünkü öğrencilerin tecvit kurallarını hem teorik olarak öğrenmeleri hem de bu kuralları uygulamaları gerekir. Açıklama:

  Tecvit öğretiminde teori ve uygulama birlikteliği, öğrencilerin tecvit kurallarını daha iyi öğrenmelerini ve bu kuralları günlük hayatlarında kullanmalarını sağlar. Bu nedenle, tecvit öğretiminde teori ve uygulama birlikte yürütülmelidir. 19. Kur'an öğretiminde temel hedeflerden biri olan Kur'an'ı hayata rehber edinmek ne anlama gelir?


 20. Cevap: Kur'an öğretiminde temel hedeflerden biri olan Kur'an'ı hayata rehber edinmek, Kur'an'ın öğretilerini günlük hayatımızda uygulamak ve bu öğretilere göre yaşamak anlamına gelir. Açıklama:

  Kur'an, hayatımız için bir rehberdir. Kur'an'da, nasıl yaşamamız gerektiğine dair bilgiler yer alır. Bu nedenle, Kur'an'ı hayatımıza rehber edinmek, Kur'an'ın öğretilerini günlük hayatımızda uygulamak ve bu öğretilere göre yaşamak anlamına gelir. 21. Kur'an öğretiminde temel ilkeler nelerdir?


 22. Cevap: Sema, arz, eda, koro çalışması yapmak. Açıklama: 23. Arz yönteminin Kur'an öğretiminde önemi nedir?


 24. Cevap: Arz yöntemi, öğrencilerin eksiklerini ve hatalarını düzeltme açısından oldukça önemlidir. Açıklama:

  Arz yöntemi, öğrencilerin eksiklerini ve hatalarını düzeltme açısından oldukça önemlidir. Öğrenciler, hocasına okudukları bölümü tekrar ederek eksiklerini ve hatalarını görebilirler. Ayrıca, hocası da öğrencinin eksiklerini ve hatalarını düzeltmesine yardımcı olabilir. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Kur’an öğretiminde en önemli yöntemlerden biri olan sema yöntemi, öğrencinin hocasını dikkatle dinlemesi ve dudak hareketlerini takip etmesine dayanır.
  2. (.....)Kur’an öğretiminde arz yöntemi, öğrencinin ezberlediği bir yeri hocasına okumasına denir.
  3. (.....) Eda yöntemi, kısa aralıklarla ayetlerin bölümler hâlinde öğretilip tekrar edilmesi esasına dayanır.
  4. (.....) Koro çalışması yapmak, Kur’an öğretiminde bireysel olarak çalışmak kadar önemli bir yer tutmaz.
  5. (.....) Hocanın öğrencilerine iyi bir okuma becerisi kazandırması hedeflenen başarıya ulaşmada en önemli etken değildir.
  6. (.....) Kur’an öğretiminde ilk hoca oldukça önemli değildir.
  7. (.....) Kur’an öğretiminde öğrencilerin motivasyonu, dersin ve hocanın sevilmesi gibi durumlar tamamen öğrencilerin elindedir.
  8. (.....) Öğrenciler, hocalarının hatalı okuma ihtimali bulunan yerleri veya telaffuzu zor olan kelimeleri birkaç defa tekrar etmesi gerekir.
  9. (.....) Kur’an öğretiminde öğrencilerin dikkatini iyi toplaması, kendini derse tam anlamıyla vermesi oldukça önemsizdir.
  10. (.....) Sema yöntemi, Kur’an’ın doğru okunmasını sağlayan en önemli yöntemlerden biri değildir.

 26. Cevap: 1.D, 2.D, 3.D, 4.Y, 5.Y, 6.Y, 7.Y, 8.D, 9.Y, 10.Y Açıklama:

  Kur’an öğretiminde sema, arz ve eda yöntemleri, öğrencilerin Kur’an’ı doğru bir şekilde öğrenmelerini sağlayan önemli yöntemlerdir. Koro çalışması yapmak da öğrencilerin ders boyunca dikkatlerinin canlı kalmasını ve ders dışı şeylerle meşgul olmamalarını sağlar. Hocanın öğrencilerine iyi bir okuma becerisi kazandırması hedeflenen başarıya ulaşmada en önemli etkendir. İlk hoca, öğrencilerin Kur’an okuma alışkanlıklarının oluşmasında önemli bir rol oynar. Öğrencilerin motivasyonu, dersin ve hocanın sevilmesi gibi durumlar, öğrencilerin ders başarısını etkileyen önemli faktörlerdir. Öğrenciler, hocalarının hatalı okuma ihtimali bulunan yerleri veya telaffuzu zor olan kelimeleri birkaç defa tekrar etmesi gerekir. Kur’an öğretiminde öğrencilerin dikkatini iyi toplaması, kendini derse tam anlamıyla vermesi oldukça önemlidir. Sema yöntemi, Kur’an’ın doğru okunmasını sağlayan en önemli yöntemlerden biridir. 27. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Kur'an öğretiminde öğrencinin hocayı dinlemesi ve ezberlediği bölümleri hocaya okumasına ......................... denir.
  2. Kur'an öğretiminde hocanın öğrettiği şekilde lafızları tekrar etmek ve bunları öğretildiği biçimde okumaya............................. denir.
  3. Kur'an öğretiminde kısa aralıklarla ayetlerin bölümler hâlinde öğretilip tekrar edilmesi esasına .......... denir.
  4. Kur'an öğretiminde öğrencilerin belli bir okuyuş tarzını hocanın kendilerine öğrettiği şekliyle tekrar ederek doğru okuma becerisi kazanmasına ......................... denir.
  5. Kur'an öğretiminde öğrencilerin dikkatlerinin canlı kalmasını ve ders dışı şeylerle meşgul olmamalarını sağlayan yönteme..................... denir.
  6. Kur'an öğretiminde öğrencilerin birlikte iş yapma duygusu hâkim olur ve hocanın ve tüm öğrencilerin aktif olarak öğretim sürecine katılımı gerçekleşir.......................... denir.
  7. Kur'an öğretiminde öğrencilerin ezberlediği bölümleri hocasına okumasına............................. denir.
  8. Kur'an öğretiminde öğrencilerin eksiklerini ve hatalarını düzeltme açısından önemli bir yere sahip olan yönteme ................. denir.
  9. Kur'an öğretiminde öğrencinin okuma becerisi geliştikçe azaltılması gereken yönteme .............................. denir.
  10. Kur'an öğretiminde öğrencilerin Kur'an'ı doğru şekilde okumasını sağlayan en önemli yöntemlerden biri ......................... denir.

 28. Cevap: 1. Sema 2. Eda 3. Arz 4. Koro çalışması 5. Arz 6. Koro çalışması 7. Arz 8. Arz 9. Eda 10. Sema Açıklama:

  1. Sema, Kur'an'ın doğru okunmasını sağlayan en önemli yöntemlerden biridir. 2. Eda, Kur'an öğretiminde hocanın öğrettiği şekilde lafızları tekrar etmek ve bunları öğretildiği biçimde okumaktır. 3. Arz, öğrencinin hocasına okuduğu ezberlediği bölümdür. 4. Koro çalışması, öğrencilerin belli bir okuyuş tarzını hocanın kendilerine öğrettiği şekliyle tekrar ederek doğru okuma becerisi kazanmasıdır. 5. Arz, öğrencilerin dikkatlerinin canlı kalmasını ve ders dışı şeylerle meşgul olmamalarını sağlayan yöntemdir. 6. Koro çalışması, öğrencilerin birlikte iş yapma duygusu hâkim olur ve hocanın ve tüm öğrencilerin aktif olarak öğretim sürecine katılımı gerçekleşir. 7. Arz, öğrencinin hocasına okuduğu ezberlediği bölümdür. 8. Arz, öğrencilerin eksiklerini ve hatalarını düzeltme açısından önemli bir yere sahip olan yöntemdir. 9. Eda, öğrencinin okuma becerisi geliştikçe azaltılması gereken yöntemdir. 10. Sema, Kur'an'ın doğru okunmasını sağlayan en önemli yöntemlerden biridir. 29. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  1. Sema yöntemi
  2. Arz yöntemi
  3. Eda yöntemi
  4. Koro çalışması yöntemi
  a. Öğrencinin hocasına Kur’an okuması
  b. Öğrencinin hocasının okuyuşunu taklit etmesi
  c. Hocanın okuyuşunu dikkatle dinleme
  d. Hocanın öğrettiği şekilde belirlenen bölümleri tekrar etme

 30. Cevap: 1. c 2. a 3. b 4. d Açıklama:

  * Sema yöntemi: Hocanın okuyuşunu dikkatle dinleme ve taklit etme * Arz yöntemi: Öğrencinin hocasına Kur’an okuması * Eda yöntemi: Hocanın öğrettiği şekilde belirlenen bölümleri tekrar etme * Koro çalışması yöntemi: Öğrencilerin belli bir okuyuş tarzını hep birlikte tekrar etmeYorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 10.Sınıflar Detayları

Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 10.Sınıflar 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 10.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 10.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma
 • Eşleştirme


Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 10.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EZBERLENECEK SURELER, AYETLER VE ANLAMLARI

Ayrıca Lise 10.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 2.dönem başı sınav soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

A'râf Suresi'nin içeriğini anlamak ve bu içeriğin günlük hayattaki önemini kavramak.

A'râf Suresi'nin içeriğini anlamak ve bu içeriğin günlük hayattaki önemini kavramak.

A'râf Suresi'nde anlatılan peygamberlerin kıssalarını bilmek ve onların mücadelelerinden ders çıkarmak.

İlahi mesajın önemini anlamak ve ona göre yaşamaya çalışmak.

Fem-i muhsini tanımlayarak, Kur'an öğretiminde yetkinliğin önemini kavramak.

Harfleri doğru telaffuz etmenin önemini öğrenerek, Kur'an'ı doğru ve eksiksiz bir şekilde okumak.

Öğrenciler, Kur'an'ı düzgün ve doğru bir şekilde okuyabilir, Kur'an'ın anlamını ve mesajını anlayabilir, Kur'an'ı hayatlarına rehber edinebilir ve Kur'an'a karşı sevgi ve saygı duyabilirler.

Öğrenciler, Kur'an'ı ezberleyebilir ve doğru bir şekilde okuyabilirler.

Öğrenciler, tecvit kurallarını hem teorik olarak öğrenebilir hem de bu kuralları uygulamada kullanabilirler.

Öğrenciler, Kur'an'ın öğretilerini günlük hayatlarında uygulayabilir ve Kur'an'a göre yaşayabilirler.

Öğrenciler Kur'an öğretimi ile ilgili bilgi ve beceri kazanır.

Öğrenciler, Kur'an öğrenme sürecinde eksiklerini ve hatalarını düzelterek daha iyi bir okuma becerisine sahip olabilirler.

Öğrenciler, Kur’an öğretiminde kullanılan yöntemleri ve bu yöntemlerin önemini öğrenirler. Öğrenciler, Kur’an öğretiminde hocanın rolünün önemini kavrarlar. Öğrenciler, Kur’an öğretiminde öğrencinin rolünün önemini kavrarlar. Öğrenciler, Kur’an öğretiminde motivasyonun önemini kavrarlar. Öğrenciler, Kur’an öğretiminde dikkat ve konsantrasyonun önemini kavrarlar.

1. Öğrenciler, Kur'an öğretiminde kullanılan yöntemleri öğreneceklerdir. 2. Öğrenciler, sema, arz, eda ve koro çalışması yöntemlerinin özelliklerini öğreneceklerdir. 3. Öğrenciler, sema, arz, eda ve koro çalışması yöntemlerinin Kur'an öğretiminde nasıl kullanıldığını öğreneceklerdir. 4. Öğrenciler, sema, arz, eda ve koro çalışması yöntemlerinin önemini öğreneceklerdir.

Öğrenciler, Kur’an öğretiminde kullanılan sema, arz, eda ve koro çalışması yöntemlerini öğrenirler

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 10.Sınıflar sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 10.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 10.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 10.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 10.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Kur’an-ı Kerim Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi Ünite Özetleri