Kuran-ı Kerim 10.Sınıflar 2.Dönem 1.Sınav - Klasik

Kuran-ı Kerim 10.Sınıflar 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim 10.Sınıflar 2.Dönem 1.Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Surada vahyin önemi hangi ayetlerde vurgulanmaktadır?


 2. Cevap: İlahi mesaj, her şeyi yaratan Allah (c.c.) tarafından gönderildiği için ona uyulması gerektiği, onun kuru toprağı diriltmek için indirilen yağmura benzediği ortaya konulur. (54-58. ayetler) Açıklama: 3. ''Âdem’in (a.s.) Allah’ın (c.c.) halifesi olarak atandığı zaman yapılan sözleşmeye dikkat çekilerek onun zürriyetinden gelen bütün insanların verilen o ahdi hatırlaması istenir.'' Surede bu ayetler hangi bölümde yer almaktadır?


 4. Cevap: 172-174. ayetler Açıklama:

  Bu ayetlerde, Âdem’in (a.s.) Allah’ın (c.c.) halifesi olarak atandığı zaman yapılan sözleşmeye dikkat çekilerek onun zürriyetinden gelen bütün insanların verilen o ahdi hatırlaması istenir. 5. Kur'an öğretiminde temel ilkeler nelerdir?


 6. Cevap: Kur'an öğretiminde temel ilkeler şunlardır: * Sevgi Temelli Yaklaşım * Tilavette Asla Uygunluk * Fem-i Muhsinden Öğrenmek * Harfleri Doğru Telaffuz Etmek * Tecvit Kurallarına Uygun Okumak * Tefekkür ve Tedebbüre Dikkat Etmek Açıklama:

  Kur'an öğretiminde temel ilkeler, zamana ve mekâna göre değişmeyen ilkelerdir. Bu ilkeler, Kur'an'ın doğru ve eksiksiz bir şekilde öğrenilmesini ve öğretilmesini sağlar. 7. "Tilavette asla uygunluk" ilkesi ne anlama gelir?


 8. Cevap: "Tilavette asla uygunluk" ilkesi, Kur'an'ın Peygamber Efendimize indirildiği şekilde öğretilmesi ve okunması gerektiğini ifade eder. Açıklama:

  "Tilavette asla uygunluk" ilkesi, Kur'an'ın lafız ve manasının korunması için önemlidir. Bu sayede, Kur'an'ın aslı korunmuş olur ve doğru bir şekilde anlaşılır. 9. Tefekkür ve tedebbüre dikkat etmenin önemi nedir?


 10. Cevap: Tefekkür ve tedebbüre dikkat etmenin önemi, Kur'an'ın anlamlarının daha iyi kavranmasıdır. Açıklama:

  Tefekkür ve tedebbür, Kur'an'ın anlamlarının daha iyi kavranmasını sağlar. Ayrıca, tefekkür ve tedebbür, Kur'an'ın mesajlarının daha iyi anlaşılmasını sağlar. 11. Kur'an'ı öğrenmek ve öğretmenin neden önemlidir?


 12. Cevap: Kur'an'ı öğrenmek ve öğretmenin önemi büyüktür. Kur'an, Allah'ın (c.c.) kelamıdır ve onu öğrenmek ve öğretmek ibadettir. Açıklama:

  Kur'an'ı öğrenmek ve öğretmek, Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmak için yapılan bir ibadettir. Ayrıca, Kur'an'ı öğrenmek ve öğretmek, Müslümanların imanlarını güçlendirir ve onları doğru yola iletir. 13. Koro çalışması yapmak ne işe yarar?


 14. Cevap: Koro çalışması yapmak, öğrencilerin Kur'an'ı düzgün ve doğru bir şekilde okumalarına yardımcı olur. Ayrıca, öğrencilerde Kur'an'a karşı sevgi ve saygı duygusu oluşturur. Açıklama:

  Koro çalışması yapmak, öğrencilerin Kur'an'ı düzgün ve doğru bir şekilde okumalarına yardımcı olan etkili bir yöntemdir. Bu yöntemde, öğrenciler hep birlikte Kur'an okurlar. Böylece, öğrenciler hem Kur'an'ı düzgün bir şekilde okuma becerisi kazanırlar hem de Kur'an'a karşı sevgi ve saygı duygusu geliştirirler. 15. Harf talimi yapmak/yaptırmak ne demektir?


 16. Cevap: Harf talimi yapmak/yaptırmak, öğrencilere Kur'an'ın harflerini öğretmek ve bu harfleri doğru bir şekilde okutmak anlamına gelir. Açıklama:

  Harf talimi yapmak/yaptırmak, Kur'an öğretiminin ilk aşamasıdır. Bu aşamada, öğrencilere Kur'an'ın harfleri öğretilir ve bu harfleri doğru bir şekilde okutmaları sağlanır. Böylece, öğrenciler Kur'an'ı okuyabilmek için gerekli temel becerileri edinirler. 17. Arz yöntemi ile eda yöntemi arasındaki fark nedir?


 18. Cevap: Arz yönteminde öğrenci, hocasından öğrendiği bölümleri ona geri okurken eda yönteminde öğrenci, hocanın öğrettiği bölümleri kısa aralıklarla tekrar eder. Açıklama:

  Arz yönteminde öğrenci hocasına okuduğu bölümü ezberlemiş olurken eda yönteminde öğrenci hocasının öğrettiği bölümü tekrar ederek ezberler. 19. Koro çalışması yapmanın Kur'an öğretiminde önemi nedir?


 20. Cevap: Öğrencilerin doğru okuma becerisi kazanmasını, dikkatlerinin canlı kalmasını, ders dışı şeylerle meşgul olmamalarını sağlar. Açıklama:

  Koro çalışması sayesinde öğrenciler hocanın kendilerine öğrettiği okuyuş tarzını tekrar ederek doğru okuma becerisi kazanırlar. Aynı zamanda birlikte iş yapma duygusu hâkim olur, hocanın ve tüm öğrencilerin aktif olarak öğretim sürecine katılımı gerçekleşir. Bu yöntem, öğrencilerin ders boyunca dikkatlerinin canlı kalmasını ve ders dışı şeylerle meşgul olmamalarını sağlar. 21. Harf talimi çalışmalarında harfler nasıl telaffuz edilmelidir?


 22. Cevap: Tek tek mahreçlerinden gür bir sesle, önce harekelerle sonra da sırasıyla cezm, şedde ve medlerle birlikte. Açıklama:

  Her bir harf, önce hoca tarafından seslendirilmeli, sonra da öğrenciler tarafından koro hâlinde tekrar edilmelidir. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Kur'an öğretimi, bireylerin Kur'an'ı okuyabilme, anlayabilme ve hayatlarına aktarabilme becerilerini kazandırmayı amaçlar.
  2. (.....) Kur'an öğretiminde temel yöntemlerden biri, sema yöntemidir.
  3. (.....) Arz yöntemi, öğrencilerin Kur'an'ı hocalarına okuduğu bir öğretim yöntemidir.
  4. (.....) Eda yöntemi, Kur'an'ın tecvid kurallarına uygun olarak okunmasını sağlayan bir öğretim yöntemidir.
  5. (.....) Koro çalışması yapmak, öğrencilerin Kur'an'ı toplu halde okumasını sağlayan bir öğretim yöntemidir.
  6. (.....) Harf talimi yapmak/yaptırmak, öğrencilere Kur'an harflerini öğreten bir öğretim yöntemidir.
  7. (.....) Tecvit öğretiminde teori ve uygulama birlikteliği, öğrencilerin tecvid kurallarını öğrenirken aynı zamanda bu kuralları uygulama fırsatı bulmasını sağlayan bir öğretim yöntemidir.
  8. (.....) Kur'an öğretiminde temel hedeflerden biri, öğrencilerin Kur'an'ı doğru ve güzel bir şekilde okuyabilmesini sağlamaktır.
  9. (.....) Kur'an öğretiminde temel hedeflerden biri, öğrencilerin Kur'an'ın anlamını anlayabilmesini sağlamaktır.
  10. (.....) Kur'an öğretiminde temel hedeflerden biri, öğrencilerin Kur'an'ın mesajlarını hayatlarına aktarabilmesini sağlamaktır.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Kur'an öğretimi, bireylerin Kur'an'ı okuyabilme, anlayabilme ve hayatlarına aktarabilme becerilerini kazandırmayı amaçlayan bir eğitim sürecidir. 2. Sema yöntemi, öğrencilerin hocalarını taklit ederek Kur'an'ı okumasını sağlayan bir öğretim yöntemidir. 3. Arz yöntemi, öğrencilerin Kur'an'ı hocalarına okuduğu bir öğretim yöntemidir. 4. Eda yöntemi, Kur'an'ın tecvid kurallarına uygun olarak okunmasını sağlayan bir öğretim yöntemidir. 5. Koro çalışması yapmak, öğrencilerin Kur'an'ı toplu halde okumasını sağlayan bir öğretim yöntemidir. 6. Harf talimi yapmak/yaptırmak, öğrencilere Kur'an harflerini öğreten bir öğretim yöntemidir. 7. Tecvit öğretiminde teori ve uygulama birlikteliği, öğrencilerin tecvid kurallarını öğrenirken aynı zamanda bu kuralları uygulama fırsatı bulmasını sağlayan bir öğretim yöntemidir. 8. Kur'an öğretiminde temel hedeflerden biri, öğrencilerin Kur'an'ı doğru ve güzel bir şekilde okuyabilmesini sağlamaktır. 9. Kur'an öğretiminde temel hedeflerden biri, öğrencilerin Kur'an'ın anlamını anlayabilmesini sağlamaktır. 10. Kur'an öğretiminde temel hedeflerden biri, öğrencilerin Kur'an'ın mesajlarını hayatlarına aktarabilmesini sağlamaktır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Kuran-ı Kerim 10.Sınıflar 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Detayları

Kuran-ı Kerim 10.Sınıflar 2.Dönem 1.Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Kuran-ı Kerim 10.Sınıflar 2.Dönem 1.Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Kuran-ı Kerim 10.Sınıflar 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


Kuran-ı Kerim 10.Sınıflar 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EZBERLENECEK SURELER, AYETLER VE ANLAMLARI

Ayrıca Kuran-ı Kerim dersi 10.sınıflar 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde müfredata uygun hazırlanmıştır

Vahyin önemini anlamak ve ona göre yaşamaya çalışmak.

A'râf Suresi'nin içeriğini anlamak ve bu içeriğin günlük hayattaki önemini kavramak.

Kur'an öğretiminde temel ilkeleri öğrenerek, etkili bir Kur'an öğreticisi olmak.

"Tilavette asla uygunluk" ilkesini öğrenerek, Kur'an'ı doğru ve eksiksiz bir şekilde okumak.

Tefekkür ve tedebbüre dikkat etmenin önemini öğrenerek, Kur'an'ın anlamlarını daha iyi kavramak.

Kur'an'ı öğrenmek ve öğretmenin önemini öğrenerek, Kur'an'ı öğrenmeye ve öğretmeye teşvik etmek.*

Öğrenciler, Kur'an'ı düzgün ve doğru bir şekilde okuyabilir ve Kur'an'a karşı sevgi ve saygı duyabilirler.

Öğrenciler, Kur'an'ın harflerini öğrenebilir ve bu harfleri doğru bir şekilde okuyabilirler.

Öğrenciler Kur'an'ı ezberleme becerisine sahip olurlar.

Öğrenciler Kur'an'ı doğru okuma becerisine sahip olurlar ve derslere aktif olarak katılırlar.

Öğrenciler, harf talimi çalışmalarında harflerin nasıl telaffuz edilmesi gerektiğini öğrenirler.

1. Öğrenciler, Kur'an öğretiminin temel hedeflerini bilir. 2. Öğrenciler, Kur'an öğretiminde kullanılan temel yöntemleri tanır. 3. Öğrenciler, Kur'an öğretiminde kullanılan temel yöntemleri uygulayabilir. 4. Öğrenciler, Kur'an'ı doğru ve güzel bir şekilde okuyabilir. 5. Öğrenciler, Kur'an'ın anlamını anlayabilir. 6. Öğrenciler, Kur'an'ın mesajlarını hayatlarına aktarabilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Kuran-ı Kerim 10.Sınıflar 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Kuran-ı Kerim 10.Sınıflar 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Kuran-ı Kerim 10.Sınıflar 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Kuran-ı Kerim 10.Sınıflar 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Kuran-ı Kerim 10.Sınıflar 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Kur’an-ı Kerim Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi Ünite Özetleri