Lise DKAB1.Dönem 1.Yazılı Soruları - 10.Sınıflar

Lise DKAB1.Dönem 1.Yazılı Soruları - 10.Sınıflar sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Lise DKAB1.Dönem 1.Yazılı Soruları - 10.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Kur'an-ı Kerim'de hangi gençlerin toplumlarından farklı bir sağduyuya sahip olduklarına

  işaret edilmektedir?        A) Hz. Meryem'in oğlu      
  B) Ashab-ı Kehf gençleri    C) Hz. Yusuf (a.s.)        
  D) Hz. Musa (a.s.)          E) Hz. İbrahim (a.s.)      
                             

 2. Cevap: B Açıklama:

  Ashab-ı Kehf gençleri, Allah'a (c.c.) iman konusunda toplumlarından farklı bir sağduyuya sahip olduklarına işaret edilmektedir. 3. Hangi peygamber, iffet ve sabır örneği olarak övgüyle bahsedilen bir gençtir?

  A) Hz. Meryem'in oğlu       B) Ashab-ı Kehf gençleri   
  C) Hz. Yusuf (a.s.)         D) Hz. Musa (a.s.)         
  E) Hz. İbrahim (a.s.)                                  

 4. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Yusuf (a.s.), iffet ve sabır örneği olarak övgüyle bahsedilen bir gençtir. 5. Hz. Muhammed (s.a.v.) gençlik yıllarında hangi lakapla tanınmıştır?

  A) El-Fezârî    B) El-Mübarek    C) El-Amin    D) El-Cahil    E) El-Müceddid    

 6. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.) gençlik yıllarında "El-Amin" lakabı ile tanınmıştır, bu da "güvenilir" anlamına gelir. 7. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) gençlik yıllarındaki arkadaş ilişkileri nasıldı?

  A) Kötü alışkanlıkları olan kişilerle yakın arkadaşlıklar kurmuştu.
  B) Arkadaş çevresini dini inançlarına uygun olarak seçmişti.
  C) Sosyal etkinliklerde ön plandaydı ve çok sayıda arkadaşı vardı.
  D) Yabancılarla çatışmalar yaşamıştı.
  E) Ticaret ortaklarıyla yakın ilişkiler kurmamıştı.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Muhammed, gençlik yıllarında arkadaş çevresini dini inançlarına uygun olarak seçmiş ve kötü alışkanlıklardan uzak durmuştur. 9. Hz. Muhammed (s.a.v.) gençlerin kişisel gelişimine nasıl katkıda bulunmuştur?

  A) Gençlerin sadece dini eğitim almalarına odaklanmıştır.
  B) Onları pasif tutmuş ve sorumluluk vermemiştir.
  C) Gençlerin ilgi alanlarına saygı duymuş ve kabiliyetlerini geliştirmelerine teşvik etmiştir.
  D) Gençlerin deneyimlerini değerlendirmemekte ısrar etmiştir.
  E) Sadece genç kızlara önem vermiştir.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Muhammed, gençlerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak için ilgi alanlarına saygı duymuş ve kabiliyetlerini geliştirmelerine teşvik etmiştir. 11. Hz. Ali (r.a.), Hz. Peygamber'in amcası Ebû Talib'in hangi oğludur?

  A) Hz. Ebu Bekir (r.a.)    B) Hz. Ömer (r.a.)        
  C) Hz. Hamza (r.a.)        D) Hz. Ali (r.a.)         
  E) Hz. Hasan (r.a.)                                  

 12. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Ali, Hz. Peygamber'in amcası Ebû Talib'in en küçük oğludur ve Müslümanlıkla özdeşleşmiştir. 13. Mus'ab b. Umeyr (r.a.), Mekke'de İslam'a nasıl dönüştü?

  A) Ailesinin zoruyla            B) Arkadaşlarının teşvikiyle   
  C) Hz. Ali'nin davetiyle        D) Kendi isteğiyle             
  E) Uhud Savaşı sırasında                                       

 14. Cevap: D Açıklama:

  Mus'ab b. Umeyr (r.a.), manevi bir boşluk hissettiği için Hz. Peygamber'in yanına gelip Müslüman oldu. 15. Mus'ab b. Umeyr (r.a.) hangi olaylar sonucu Habeşistan'a hicret etti?

  A) Ailesinin isteği üzerine
  B) Mekke'nin fethinden sonra
  C) Uhud Savaşı'nda yaralanması sonucu
  D) İslam'ı yaymak için
  E) Hz. Peygamber'in emriyle

 16. Cevap: D Açıklama:

  Mus'ab b. Umeyr (r.a.), İslam'ı yaymak amacıyla ailesini ve servetini terk edip Habeşistan'a hicret etti. 17. Hz. Aişe (r.a.) kaç hadis rivayet etmiştir?

  A) 100'den az    B) 500'den az    C) 1000'den az    D) 1500'den az    E) 2210    

 18. Cevap: E Açıklama:

  Hz. Aişe (r.a.), toplamda 2210 hadis rivayet etmiştir. 19. Hz. Fatıma (r.a.) hangi savaşta gazilere yiyecek ve su taşımıştır?

  A) Hendek Savaşı    B) Uhud Savaşı     
  C) Bedir Savaşı     D) Huneyn Savaşı   
  E) Tabuk Savaşı                        

 20. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Fatıma (r.a.), Uhud Savaşı'nda gazilere yiyecek ve su taşımıştır. 21. Hz. Fatıma (r.a.) çocuklarıyla ilişkilerinde hangi değerleri önemsemiştir?

  A) Adalet ve dürüstlük    B) Zenginlik ve servet   
  C) Ün ve şan              D) Güç ve kudret         
  E) Lüks ve rahatlık                                

 22. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Fatıma (r.a.) çocuklarıyla ilişkilerinde adalet ve dürüstlüğü önemsemiştir, onlara şefkatle yaklaşmış ve adaletli davranmıştır. 23. Hz. Esma binti Ebi Bekir (r.a.), Hz. Peygamber'in hangi amcasının kızıdır?

  A) Hamza (r.a.)        B) Abbas (r.a.)       
  C) Ebu Talib (r.a.)    D) Ali (r.a.)         
  E) Zübeyr (r.a.)                             

 24. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Esma binti Ebi Bekir (r.a.), Hz. Peygamber'in amcası Ebu Talib'in kızıdır. 25. İslam'ın eğitim metotlarına göre, hangi ilke uyarınca kararlar alınması önerilmektedir?

  A) Kendini yüceltme           B) Danışma ve istişare       
  C) Tek kişinin inisiyatifi    D) Kompromis arama           
  E) Gizli planlar yapma                                     

 26. Cevap: B Açıklama:

  İslam'ın eğitim metotlarına göre kararlar alınırken danışma ve istişare önerilmektedir. 27. Âl-i İmrân Suresi 159. ayette Allah'ın hoşnut olduğu bir davranış özelliği vurgulanmaktadır. Bu davranış özelliği nedir?

  A) Cezalandırıcı olma
  B) Yalnızca kendi kararlarına güvenme
  C) İş konusunda hızlı karar verme
  D) Tevekkül etme (ona dayanıp güvenmE)
  E) Yalnızca kendi zekasına güvenme

 28. Cevap: D Açıklama:

  Âl-i İmrân Suresi 159. ayette Allah'ın hoşnut olduğu davranış özelliği, tevekkül etme (ona dayanıp güvenme) olarak vurgulanmaktadır. 29. Allah'ın varlığı ve birliğini kanıtlayan deliller nelerdir?


 30. Cevap: Allah'ın varlığı ve birliğini kanıtlayan çeşitli deliller bulunmaktadır. Bu deliller arasında gaye ve nizam delili, ekmel (mükemmel) varlık delili, doğa ve evrenin düzeni gibi unsurlar yer alır. Bu deliller insanların gözlem ve akıl yoluyla Allah'ın varlığına ulaşmalarına yardımcı olur. Açıklama:

  Gaye ve nizam delili, gözlemlenen dünyadaki varlıkların düzenli ve amaçlı bir şekilde işlemesini temel alarak Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlamaya çalışır. Bu delil, gözlemlenen dünyadaki her şeyin bir amaca hizmet ettiğini ve bir düzende bulunduğunu gösterir. 31. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın varlığı ve birliği ile ilgili hangi ayetlere yer verilmiştir?


 32. Cevap: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın varlığı ve birliği ile ilgili birçok ayet bulunmaktadır. Örneğin, "Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık" (Kamer suresi, 49. ayet) ayeti, gaye ve nizam delilini destekler. Ayrıca, "O ki birbiri ile tam bir uyum içinde yedi göğü yaratmıştır..." (Mülk suresi, 3-4. ayetler) ayeti, evrendeki kusursuz düzeni vurgular. Açıklama:

  Bu ayetler, gözlemlenen evrende Allah'ın varlığına işaret eder. Evrendeki düzenin, bir yaratıcının varlığını ve bu yaratıcının birliğini gösterdiğini belirtir. 33. Allah'ın isim ve sıfatlarının insanlar için önemi nedir?


 34. Cevap: Allah'ın isim ve sıfatları, insanlar için önemlidir çünkü bu isimler ve sıfatlar, insanların Allah'ı tanımasına, O'na yakınlaşmasına ve O'na ibadet etmesine yardımcı olur. Aynı zamanda bu isimler ve sıfatlar, Allah'ın büyüklüğünü ve kudretini hatırlatır. Açıklama:

  Allah'ın isim ve sıfatları, insanların dua, niyaz ve ibadetlerinde kullanılır. Bu isimler ve sıfatlar, insanların Allah'a yönelmelerini ve O'na olan bağlılıklarını artırır. 35. Allah'ın hayat, ilim ve irade gibi sıfatları nelerdir ve neden önemlidirler?


 36. Cevap: Allah'ın hayat, ilim ve irade gibi sıfatları, O'nun eşsiz varlığını ve gücünü vurgular. Hayat, O'nun canlı ve diri olduğunu gösterir. İlim, O'nun her şeyi bilmesini ifade eder. İrade, O'nun her şeye dilediği gibi hükmetme yeteneğini belirtir. Açıklama:

  Bu sıfatlar, Allah'ın varlığını ve yaratma gücünü anlamamıza yardımcı olur. İlim, insanların O'na olan güvenini artırırken, irade, O'nun mutlak hükümranlığını vurgular. 37. İnsanın Allah ile ilişkisi nasıl olmalıdır ve bu ilişki neden önemlidir?


 38. Cevap: İnsanın Allah ile ilişkisi, iman, ibadet, dua ve doğru yaşam biçimi gibi unsurları içermelidir. Bu ilişki, insanın Allah'a yakınlaşmasını, hayatını anlamlandırmasını ve doğru yolu bulmasını sağlar. Açıklama:

  İnsanın Allah ile ilişkisi, İslam inancına göre hayatın merkezinde olmalıdır. Bu ilişki, insanın dünya ve ahiret saadeti için kritik bir öneme sahiptir. 39. İnsanın tercihleri ve davranışları nasıl hayatını etkiler?


 40. Cevap: İnsanın tercihleri ve davranışları, hayatını büyük ölçüde etkiler. İyi tercihler ve davranışlar insanı yüceltirken, kötü tercihler ve davranışlar insanı aşağı çeker. İnsan, kendi tercihleri ve davranışlarıyla hayatını şekillendirir. Açıklama:

  İnsanın tercihleri ve davranışları, onun karakterini ve kaderini belirler. İyilik ve kötülük arasındaki seçimler, insanın dünya ve ahiret saadeti üzerinde derin etkilere sahiptir. 41. İbadetler ve dualar sadece zor zamanlarda mı yapılır? Neden?


 42. Cevap: İbadetler ve dualar sadece zor zamanlarda yapılmaz, aksine her zaman yapılabilir. Çünkü insanların Allah'a (c.c.) olan ihtiyaçları her an ve her durumda vardır. İbadetler ve dualar, insanların Allah'a (c.c.) yönelişini, teşekkürünü ifade etmesini ve Rabbine olan bağlılığını her zaman devam ettirmesini sağlar. Açıklama:

  İslam'a göre, ibadetler ve dualar sadece zor zamanlarda değil, aynı zamanda güzel zamanlarda da yapılmalıdır. İnsanlar nimetlere şükretmeli ve başarıya ulaştıklarında da dua etmelidirler. Bu, Allah'a (c.c.) karşı bir içtenlik göstergesidir. 43. İslam'a göre, ibadetlerde samimiyet neden önemlidir?


 44. Cevap: İslam'a göre, ibadetlerde samimiyet önemlidir çünkü samimiyet, insanın Rabbine olan bağlılığını ve inancını gösterir. Samimiyet olmadan yapılan ibadetler sadece gösteriş olabilir ve Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmaya yardımcı olmaz. İbadetlerde samimiyet, insanın kalbinin Allah'a (c.c.) yönelik içten bir istekle dolu olduğunu gösterir. Açıklama:

  İslam'a göre, samimiyetle yapılan ibadetler ve dualar daha fazla değer taşır. İnsanlar, Rabbine karşı içtenlikle dua etmeli, O'na olan bağlılıklarını samimi bir şekilde ifade etmelidirler. Samimiyet, ibadetlerin ve duaların kabul edilme olasılığını artırır. 45. Kur'an okurken nelere dikkat etmelidir ve nasıl bir niyetle okunmalıdır?


 46. Cevap: Kur'an okurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: Temizlik: Kur'an okurken beden ve giysi temiz olmalıdır. Saygı: Kur'an, Allah'ın (c.c.) kelamıdır, bu nedenle okurken saygılı olunmalıdır. Anlama: Kur'an okurken anlamaya çalışmalı ve içeriğini düşünmelidir. Doğru telaffuz: Kur'an kelimeleri doğru bir şekilde telaffuz edilmelidir. İçtenlikli niyet: Kur'an okurken Allah'ın (c.c.) rızasını kazanma niyetiyle okunmalıdır. Açıklama:

  Kur'an okurken temizlik, saygı, anlama ve içtenlikli bir niyet önemlidir. Kur'an, Allah'ın (c.c.) kelamıdır ve bu nedenle büyük bir saygıyla okunmalıdır. 47. Rûm Suresi'nde hangi konular işlenmektedir ve bu surede hangi önemli mesajlar verilmektedir?


 48. Cevap: Rûm Suresi, ahiret inancının önemi, Allah'ın (c.c.) sınırsız kudretine işaret eden deliller, Allah'ın birliği ve şirk inancının çürütülmesi gibi konuları işler. Ayrıca, yeryüzünde bulunan her varlığın Allah'ı (c.c.) tesbih ettiği ve insanların gün içinde ibadetlerle Allah'ı hatırlamaları gerektiği vurgulanır. Açıklama:

  Rûm Suresi, Allah'ın (c.c.) varlığını ve kudretini anlamak için evrende bulunan işaretlere dikkat çeker. Ayrıca, ahiret inancının önemi ve Allah'ın birliği vurgulanarak insanların doğru yolu bulmaları teşvik edilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise DKAB1.Dönem 1.Yazılı Soruları - 10.Sınıflar Detayları

Lise DKAB1.Dönem 1.Yazılı Soruları - 10.Sınıflar 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 05 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise DKAB1.Dönem 1.Yazılı Soruları - 10.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. Lise DKAB1.Dönem 1.Yazılı Soruları - 10.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise DKAB1.Dönem 1.Yazılı Soruları - 10.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik


Lise DKAB1.Dönem 1.Yazılı Soruları - 10.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İBADET ALLAH İNANCI
  1. Allah Gözetendir
  2. Allah Her Şeyi Yaratandır.
  3. Allah Yaşatandır
  4. Allah'ın Varlığının ve Birliğinin Delilleri
  5. Dua
  6. İbadet
  7. İnsanın Allah'la İletişimi
  8. Kur'an Okuma
  9. Temel İnanç Esasları
  10. Tövbe

Ayrıca Lise din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1.dönem 1.yazılı soruları; 10.sınıflar için müfredata uygun olarak mebsinavlari.com tarafından test-klasik türü sorulardan cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Hz. Aişe'nin hadis rivayetleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Hz. Fatıma'nın Uhud Savaşı'ndaki fedakarlığı hakkında bilgi sahibi olmak.

Hz. Fatıma'nın çocuklarıyla ilişkileri ve değerleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Hz. Esma binti Ebi Bekir'in ailesi ve İslam'daki rolü hakkında bilgi sahibi olmak.

Danışma ve istişarenin İslam'daki karar alma süreçlerindeki önemini anlamak.

Tevekkülün İslam'daki önemini anlamak.

Bu deliller sayesinde öğrenciler, gözlem ve akıl yoluyla Allah'ın varlığını ve birliğini anlamaya başlarlar. Ayrıca doğadaki düzenin ve varlıkların bir amacı olduğunu kavrarlar.

Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın varlığı ve birliği hakkında verdiği mesajları anlarlar. Ayetler aracılığıyla Allah'ın yaratıcı olduğu ve evrendeki düzeni sağladığı fikrini kavrarlar.

Öğrenciler, Allah'ın isim ve sıfatlarının insanlar için ne kadar önemli olduğunu ve bu isimlerin ibadetlerinde nasıl kullanıldığını anlarlar.

Öğrenciler, Allah'ın hayat, ilim ve irade gibi sıfatlarının insanlar için ne anlama geldiğini ve bu sıfatların imanlarını nasıl güçlendirdiğini anlarlar.

Öğrenciler, insanın Allah ile olan ilişkisinin nasıl olması gerektiğini ve bu ilişkinin neden önemli olduğunu kavrarlar. Aynı zamanda imanın, ibadetin ve dua etmenin önemini anlarlar.

Öğrenciler, insanın tercihleri ve davranışlarının hayatını nasıl etkilediğini ve bu tercihlerin sonuçlarını anlarlar. Aynı zamanda doğru tercihlerin önemini kavrarlar.

İbadetlerin ve duaların her zaman yapılması gerektiğini anlama.

İbadetlerin ve duaların samimiyetle yapılmasının neden önemli olduğunu kavrama.

Kur'an okurken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve nasıl bir niyetle okunması gerektiğini anlama.

Rûm Suresi'nde işlenen konuları anlama ve bu surenin mesajlarını değerlendirme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise DKAB1.Dönem 1.Yazılı Soruları - 10.Sınıflar sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise DKAB1.Dönem 1.Yazılı Soruları - 10.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 17 kere doğru, 25 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise DKAB1.Dönem 1.Yazılı Soruları - 10.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise DKAB1.Dönem 1.Yazılı Soruları - 10.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise DKAB1.Dönem 1.Yazılı Soruları - 10.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise DKAB1.Dönem 1.Yazılı Soruları - 10.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri