Lise DKAB Test Soruları - 10.Sınıflar

Lise DKAB Test Soruları - 10.Sınıflar sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Lise DKAB Test Soruları - 10.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Allah'ın yaratma süreci nasıl tanımlanır ve neden sürekli bir şekilde devam eder?

  A) Allah yalnızca geçmişte yaratmıştır ve şu anda yaratma işlemi devam etmez.
  B) Allah sadece insana hayat verir, diğer canlıları yaratmaz.
  C) Allah'ın yaratması, sadece bilimsel açıklamalara dayalı bir konudur.
  D) Allah'ın yaratması, kesintisiz olarak devam eder çünkü O her şeyi kuşatır.
  E) Allah yalnızca büyük olaylarda yaratma işlemi gerçekleştirir.

 2. Cevap: D Açıklama:

  Allah'ın yaratma işlemi sürekli devam eder çünkü O her şeyi kuşatır ve her an tasarruf eder. 3. Hangi sıfat Allah'ın canlı ve diri olduğunu ifade eder?

  A) İlim    B) Semi    C) Basar    D) Hayat    E) Kelâm    

 4. Cevap: D Açıklama:

  "Hayat" sıfatı, Allah'ın canlı ve diri olduğunu ifade eder. Tüm varlıkların hayat kaynağı O'dur. 5. Allah'ın her şeyi görmesi hangi sıfatla ifade edilir?

  A) İrade               B) İlim               
  C) Kıyâm bi Nefsihî    D) Basar              
  E) Kudret                                    

 6. Cevap: D Açıklama:

  "Basar" sıfatı, Allah'ın her şeyi görmesini ifade eder. O'nun görmesi sınırsızdır. 7. Allah'ın dilemesi ve bir şeyin var olmasını istemesi hangi sıfatla açıklanır?

  A) Vahdaniyet                  B) Kıyâm bi Nefsihî           
  C) İrade                       D) Muhâlefetün li'l-Havâdis   
  E) Hayat                                                     

 8. Cevap: C Açıklama:

  "İrade" sıfatı, Allah'ın dilemesini ifade eder. Bir şeyin var olması için O'nun dilemesi yeterlidir. 9. Allah'ın her şeyi işitmesi hangi sıfatla tanımlanır?

  A) İlim                        B) Kıyâm bi Nefsihî           
  C) Semi                        D) Vahdaniyet                 
  E) Muhâlefetün li'l-Havâdis                                  

 10. Cevap: C Açıklama:

  "Semi" sıfatı, Allah'ın her şeyi işitmesini ifade eder. O, her şeyi duyar ve işitir. 11. Allah'ın her şeyi görmesi hangi sıfatla ifade edilir?

  A) İrade               B) İlim               
  C) Kıyâm bi Nefsihî    D) Basar              
  E) Kudret                                    

 12. Cevap: D Açıklama:

  "Basar" sıfatı, Allah'ın her şeyi görmesini ifade eder. O, her şeyi gözlemlemekte ve görmektedir. 13. Allah'ın maddi ve manevi lütuf ve ikramları yer yüzüne yayar anlamına gelen hangi sıfatı vardır?

  A) İlim                B) Kıyâm bi Nefsihî   
  C) Rezzâk              D) İrade              
  E) Vücud                                     

 14. Cevap: C Açıklama:

  "Rezzâk" sıfatı, Allah'ın lütuf ve rızık veren olduğunu ifade eder. O, maddi ve manevi ihtiyaçları karşılar. 15. Allah'ın kâinatı idare ettiğini ifade eden hangi sıfatı vardır?

  A) Vahdaniyet                  B) Kıdem                      
  C) Muhâlefetün li'l-Havâdis    D) Kayyum                     
  E) Semi                                                      

 16. Cevap: D Açıklama:

  "Kayyum" sıfatı, Allah'ın kâinatı idare ettiğini ve her şeyin varlığının O'na bağlı olduğunu ifade eder. 17. Kur'an-ı Kerim'e göre insanın yaratılış amacı nedir?

  A) Kendi çıkarlarını korumak
  B) Yeryüzünde zenginlik biriktirmek
  C) Allah'ı (c.c.) tanımak ve O'na kulluk etmek
  D) Diğer varlıkları kontrol etmek
  E) Bilimsel bilgiyi geliştirmek

 18. Cevap: C Açıklama:

  İnsanın yaratılış amacı, Allah'ı tanıması, O'na kulluk etmesi ve doğru yolu bulmasıdır. 19. İnsanın yaratılışı hangi nitelikle tanımlanır?

  A) Basit ve sıradan         B) Eksik ve yetersiz       
  C) Zayıf ve güçsüz          D) Üstün ve güzel          
  E) İhmalkar ve dikkatsiz                               

 20. Cevap: D Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'e göre insanın yaratılışı "en güzel biçimde" tanımlanır. 21. İnsanın davranışları ve tercihleri nasıl sonuçlar doğurur?

  A) Sadece bu dünyada sonuç doğurur
  B) Sadece ahirette sonuç doğurur
  C) Hem bu dünyada hem de ahirette sonuç doğurur
  D) Ne bu dünyada ne de ahirette sonuç doğurur
  E) Sadece insanın iç dünyasında sonuç doğurur

 22. Cevap: C Açıklama:

  İnsanın davranışları ve tercihleri hem bu dünyada hem de ahirette sonuçlar doğurur. 23. İnsanın Allah ile iletişim kurmasının yolları nelerdir?

  A) Sadece ibadet
  B) Sadece dua
  C) Dua, ibadet, tövbe, Kur'an okuma gibi yollar
  D) Sadece ailesiyle iletişim
  E) Sadece çevresiyle iletişim

 24. Cevap: C Açıklama:

  İnsanın Allah ile iletişim kurmasının yolları dua, ibadet, tövbe, Kur'an okuma gibi çeşitli yollarla gerçekleşir. 25. Hangi durumlarda dua etmek önerilir?

  A) Sadece zor zamanlarda
  B) Yemek yedikten sonra ve güzel haberler aldığında
  C) Sadece hastalıklar için
  D) Sadece maddi sıkıntı yaşandığında
  E) Sadece sevdiklerimiz için

 26. Cevap: B Açıklama:

  İnsanın sadece zor zamanlarda değil, aynı zamanda yemek yedikten sonra ve güzel haberler aldığında da dua etmesi önerilir. 27. İnsanın Allah ile irtibatını canlı tutması niçin önemlidir?

  A) Sadece ibadetin devam etmesi için
  B) Sadece ahlaki erdemlerin kazanılması için
  C) İmanın gereği olan yakınlığın gösterilmesi için
  D) Sadece toplumsal ilişkilerin güçlenmesi için
  E) Sadece maddi kazançlar elde etmek için

 28. Cevap: C Açıklama:

  İnsanın Allah ile irtibatını canlı tutması, imanın gereği olan yakınlığın gösterilmesi için önemlidir. 29. İbadet sadece zor zamanlarda mı yapılmalıdır?

  A) Evet, sadece zor zamanlarda
  B) Hayır, sadece güzel zamanlarda
  C) Hayır, sadece ibadet vakitlerinde
  D) Evet, sadece toplu dua edildiğinde
  E) Evet, sadece sevdiklerimize dua ederken

 30. Cevap: B Açıklama:

  İbadet sadece zor zamanlarda değil, aynı zamanda güzel zamanlarda da yapılmalıdır. 31. İbadetin sürekliliği neden önemlidir?

  A) Sadece toplumsal ilişkilerin güçlenmesi için
  B) Sadece gösteriş yapmak için
  C) Rabbimize yakınlaşmayı devam ettirmek için
  D) Sadece maddi kazanç sağlamak için
  E) Evet, sadece dua ederken

 32. Cevap: C Açıklama:

  İbadetin sürekliliği, Rabbimize yakınlaşmayı devam ettirmek ve imanı korumak için önemlidir. 33. İstiğfar ne anlama gelir?

  A) Hata yapma
  B) Günah işleme
  C) Allah'tan yardım dileme
  D) Günahların bağışlanmasını isteme
  E) Kendini beğenme

 34. Cevap: D Açıklama:

  İstiğfar, günahların bağışlanmasını isteme anlamına gelir. 35. Tövbe neden önemlidir?

  A) Sadece Allah'ın rızasını kazanmak için
  B) Sadece gösteriş yapmak için
  C) Sadece dünya hayatında başarı elde etmek için
  D) Sadece maddi kazanç sağlamak için
  E) Sadece toplumsal ilişkileri düzeltmek için

 36. Cevap: A Açıklama:

  Tövbe, sadece Allah'ın rızasını kazanmak için önemlidir. 37. Kur'an-ı Kerim'in neden önemli olduğu hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Sadece Müslümanların okuyabileceği bir kitaptır.
  B) Sadece dini bilgiler içerir.
  C) Yüce Allah'ın kelamıdır ve insanları doğru yola iletmek amacıyla indirilmiştir.
  D) Sadece tarihle ilgili bilgiler içerir.
  E) Yalnızca özel günlerde okunmalıdır.

 38. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ın kelamıdır ve insanları doğru yola iletmek amacıyla indirilmiştir. 39. Kıraat nedir?

  A) Kur'an'ı anlamak ve hayata geçirmek amacıyla okuma
  B) Sadece Kur'an'ı yüksek sesle okuma
  C) Yalnızca özel günlerde Kur'an okuma
  D) Kur'an'ı hiç okumama
  E) Kur'an'ı yalnızca cemaatle okuma

 40. Cevap: A Açıklama:

  Kıraat, Kur'an'ı anlamak ve hayata geçirmek amacıyla okumayı ifade eder. 41. Hz. Peygamber'in "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir." sözü neyi vurgular?

  A) Kur'an'ı yalnızca öğrenmek
  B) Kur'an'ı sadece kendine saklamak
  C) Kur'an'ı anlamadan öğrenmek
  D) Kur'an'ı öğrenip başkalarına öğretmenin önemini
  E) Kur'an'ı sadece cemaatle okumanın önemini

 42. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Peygamber'in bu sözü, Kur'an'ı öğrenip başkalarına öğretmenin önemini vurgular. 43. Rûm Suresi'nde hangi konular işlenmektedir?

  A) İnsanın günlük yaşamı ve alışkanlıkları
  B) Ahiret inancının önemi ve Allah'ın sınırsız kudretine işaret eden deliller
  C) İnsanların dünyevi hırsları ve çatışmaları
  D) Sadece Mekke Dönemi olayları
  E) Şirk inancının yüceltilmesi

 44. Cevap: B Açıklama:

  Rûm Suresi'nde ağırlıklı olarak ahiret inancının önemi, Allah'ın sınırsız kudretine işaret eden deliller ve şirk inancının çürütülmesi gibi konular işlenmektedir. 45. Rûm Suresi'nde hangi konu üzerinde durulmaktadır?

  A) İnsanların dünyevi hırsları ve çatışmaları
  B) İnsanların günlük yaşamı ve alışkanlıkları
  C) Evrende Yüce Allah'ın varlığına ve kudretine işaret eden deliller
  D) Sadece Mekke Dönemi olayları
  E) İnsanların gün içindeki ibadetlerinin önemi

 46. Cevap: C Açıklama:

  Rûm Suresi, evrende Yüce Allah'ın varlığına ve kudretine işaret eden deliller üzerinde durmaktadır. 47. Rûm Suresi'nde vurgulanan noktalardan biri nedir?

  A) Yoktan var etmek ve yeniden diriltmek arasındaki zorluk
  B) İnsanların dünyevi hırsları ve çatışmaları
  C) Sadece Mekke Dönemi olayları
  D) İnsanların günlük yaşamı ve alışkanlıkları
  E) İnsanların ahiret inancının önemi

 48. Cevap: A Açıklama:

  Rûm Suresi'nde vurgulanan konulardan biri, yoktan var etmek ve yeniden diriltmek arasındaki zorluktur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise DKAB Test Soruları - 10.Sınıflar Detayları

Lise DKAB Test Soruları - 10.Sınıflar 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 05 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise DKAB Test Soruları - 10.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. Lise DKAB Test Soruları - 10.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise DKAB Test Soruları - 10.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise DKAB Test Soruları - 10.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İBADET ALLAH İNANCI
  1. Allah Gözetendir
  2. Allah Her Şeyi Yaratandır.
  3. Allah Yaşatandır
  4. Allah'ın Varlığının ve Birliğinin Delilleri
  5. Dua
  6. İbadet
  7. İnsanın Allah'la İletişimi
  8. Kur'an Okuma
  9. Temel İnanç Esasları
  10. Tövbe

Ayrıca Lise DKAB test soruları; 10.sınıflar için tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Allah'ın hayat sıfatı, O'nun her şeyi diri ve canlı kılan yüce bir varlık olduğunu anlamamıza yardımcı olur.

Allah'ın her şeyi görmesi, O'nun bizi gözettiğini ve her an gözlemimizde olduğunu anlamamıza yardımcı olur.

Allah'ın iradesi, O'nun her an her şeyi dilediği gibi yaratma gücüne sahip olduğunu anlamamıza yardımcı olur

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise DKAB Test Soruları - 10.Sınıflar sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise DKAB Test Soruları - 10.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 42 kere doğru, 6 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise DKAB Test Soruları - 10.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise DKAB Test Soruları - 10.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise DKAB Test Soruları - 10.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise DKAB Test Soruları - 10.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri