Lise 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)

Lise 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. Orman yangınları nasıl önlenebilir?


 2. Cevap: Orman yangınları, insanların bilinçlendirilmesi, doğa sevgisinin aşılanması, ormanlık alanlarda ateş, ormana yakın tarlalarda anız ve kuru otlar yakılmaması gibi önlemler alınarak önlenebilir. Açıklama:

  Orman yangınları, genellikle insanların dikkatsizliği veya ihmalinden kaynaklanır. Bu nedenle, insanların orman yangınlarının önlenmesi konusunda bilinçlendirilmesi ve doğa sevgisinin aşılanması önemlidir. Ayrıca, ormanlık alanlarda ateş, ormana yakın tarlalarda anız ve kuru otlar yakılmamalı, orman içi yollar ve söndürme hatları yapılmalıdır. 3. Ses kirliliği nedir?


 4. Cevap: Ses kirliliği, belirli bir ses şiddetinin üzerinde olan, istenmeyen seslere denir. Açıklama:

  Ses kirliliği, genellikle trafik gürültüsü, sanayi tesisleri, inşaat faaliyetleri, yüksek sesli müzik aletleri ile kara, hava, deniz ve demiryolu araçları gibi ulaşım araçlarının gürültüsünden kaynaklanır. 5. Su ayak izi nedir? Üç tane bileşenini yazınız.


 6. Cevap: Su ayak izi, bir ürünün veya hizmetin üretiminde, kullanımı sırasında ve atıklarının bertaraf edilmesi sürecinde kullanılan toplam su miktarıdır. Su ayak izinin üç bileşeni şunlardır: * Yeşil su ayak izi: Ürünün üretimi sırasında kullanılan yağmur suyudur. * Mavi su ayak izi: Ürünün üretimi sırasında kullanılan yüzey suyu veya yer altı suyudur. * Gri su ayak izi: Ürünün üretimi sırasında oluşan kirleticilerin temizlenmesi için kullanılan sudur. Açıklama:

  Su ayak izi, bir ürünün veya hizmetin çevresel etkisini değerlendirmek için kullanılan önemli bir göstergedir. Su ayak izini azaltmak için, su tasarrufu yapmak, su kaynaklarını korumak ve su kirliliğini önlemek gibi adımlar atılabilir. 7. Karbon ayak izini azaltmak için neler yapılabilir? Üç tane örnek veriniz.


 8. Cevap: Karbon ayak izini azaltmak için yapılabilecekler şunlardır: * Enerji tasarrufu yapmak: Evde ve iş yerinde enerji tasarruflu cihazlar kullanmak, ışıkları gereksiz yere açık bırakmamak, elektronik cihazları fişten çekmek gibi adımlar atılabilir. * Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak: Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, hidroelektrik enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, karbon ayak izini azaltmaya yardımcı olur. * Toplu taşıma araçlarını tercih etmek: Özel araç kullanımı yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmek, karbon ayak izini azaltır. Açıklama:

  Karbon ayak izini azaltmak için yapılabilecek birçok şey vardır. Bu adımlar, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için önemlidir. 9. Arboretum nedir? Üç örnek veriniz.


 10. Cevap: Belirli türdeki bitkilerin veya ağaçların yetiştirildiği bahçelere arboretum denir. Örnekler: - Atatürk Arboretumu (İstanbul) - Eskişehir Ormancılık Müdürlüğü Arboretumu (Eskişehir) - Ordu Arboretumu (Ordu) Açıklama:

  Arboretumlar, genellikle üniversiteler, botanik bahçeleri ve orman işletmeleri tarafından kurulur ve işletilmektedir. Arboretumlar, bitkilerin korunması, araştırılması ve eğitim amaçlı olarak kullanılmaktadır. 11. Ülkemizde doğal kaynakların sürdürülebilirliği için yapılan başarılı uygulamalardan üç örnek veriniz.


 12. Cevap: - Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretiminde kullanılması - Güneş enerjisi panellerinin yaygın olarak kullanılması - Geri dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi Açıklama:

  Ülkemizde doğal kaynakların sürdürülebilirliği için yapılan başarılı uygulamalar arasında yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretiminde kullanılması, güneş enerjisi panellerinin yaygın olarak kullanılması ve geri dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi yer almaktadır. 13. Türkiye'de bulunan biyolojik çeşitliliği korumak için alınan tedbirlerden bazıları nelerdir?


 14. Cevap: Millî parklar, tabiat parkları, tabiat koruma alanları ve tabiat anıtları oluşturulması, yaban hayatı koruma yasalarının uygulanması, nesli tükenmekte olan türlerin korunması, biyolojik çeşitliliğin izlenmesi ve raporlanması, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülmesidir. Açıklama:

  Bu tedbirler, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için önemlidir. 15. Biyokaçakçılğın önlenmesi için alınan tedbirlerden bazıları nelerdir?


 16. Cevap: Yasa dışı ticaretle mücadele edilmesi, biyokaçakçılık konusunda farkındalık yaratılması, biyokaçakçılık yapanlara ağır cezalar verilmesi, uluslararası iş birliğinin sağlanmasıdır. Açıklama:

  Bu tedbirler, biyokaçakçılığın önlenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması için önemlidir. 17. Mendel İlkelerine göre gerçekleşen monohibrit çaprazlamada birinci nesil bireylerin genotip oranı nedir?


 18. Cevap: % 100 heterozigot baskın. Açıklama:

  Mendel İlkelerine göre gerçekleşen monohibrit çaprazlamada birinci nesil bireylerin genotip oranı her zaman % 100 heterozigot baskın olur. Bu, baskın alelin çekinik alele göre daha güçlü olması ve fenotipte ortaya çıkması nedeniyledir. 19. Krossing over nedir?


 20. Cevap: Mayoz bölünme sırasında homolog kromozomlar arasında gerçekleşen gen alışverişidir. Açıklama:

  Krossing over, homolog kromozomların eşleşmesi ve ayrılması sırasında kromozomların bir kısmının koparak diğer kromozomla değiş tokuş edilmesi olayıdır. Bu olay, genetik çeşitliliğin artmasını sağlar ve yeni gen kombinasyonlarının oluşumuna yol açar. 21. Rh uyuşmazlığı nedir?


 22. Cevap: Annenin kan grubunun Rh-, babanın kan grubunun Rh+ ve fetüsün kan grubunun Rh+ olduğu durumlarda kan uyuşmazlığından söz edilir. Açıklama:

  h uyuşmazlığında, annenin bağışıklık sistemi, fetüsün kırmızı kan hücrelerindeki Rh proteinine karşı antikor üretir. Bu antikorlar plasentayı geçerek fetüse ulaşabilir ve fetüsün kırmızı kan hücrelerini yok edebilir. Bu durum, fetüste anemi, sarılık ve hatta ölüme yol açabilir. 23. Rh uyuşmazlığını önlemek için hangi önlemler alınabilir?


 24. Cevap: Rh uyuşmazlığını önlemek için, Rh- negatif annelerin gebeliklerinin erken döneminde anti-Rh immunglobulin enjeksiyonu yapılır. Bu enjeksiyon, annenin bağışıklık sisteminin fetüsün kırmızı kan hücrelerine karşı antikor üretmesini önler. Açıklama:

  Anti-Rh immunglobulin enjeksiyonu, genellikle gebeliğin 28. haftasında yapılır. Eğer anne daha önce Rh+ bebek doğurmuşsa veya düşük yapmışsa, enjeksiyon daha erken bir dönemde de yapılabilir. 25. Otozomal baskın özelliklerin kalıtımı nasıl olur?


 26. Cevap: Otozomal baskın özelliklerin kalıtımı, bir özelliğin homozigot veya heterozigot durumunda fenotipte gözlenmesiyle gerçekleşir. Açıklama:

  Otozomal baskın özellikler, hem homozigot hem de heterozigot durumda fenotipte gözlenir. İlgili alelin yalnızca anneden ya da babadan yavrulardaki genotiplere aktarılması yeterlidir. 27. X'e bağlı çekinik özelliklerin kalıtımı nasıl olur?


 28. Cevap: X'e bağlı çekinik özelliklerin kalıtımı, bir özelliğin yalnızca homozigot durumda fenotipte gözlenmesiyle gerçekleşir. Açıklama:

  X'e bağlı çekinik özellikler, yalnızca homozigot durumda fenotipte gözlenir. Bu özelliklerin heterozigot durumda fenotipte gözlenmesi mümkün değildir. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Biyolojik çeşitliliğin korunması insanların geleceği için önemli değildir.
  2. (.....) Biyolojik çeşitliliğin korunması için türlerin korunması, habitatların korunması ve sürdürülebilir kaynak kullanımı önemlidir.
  3. (.....) Biyolojik çeşitliliğin korunması için yasalar ve uluslararası anlaşmalar yeterlidir.
  4. (.....) Biyolojik çeşitliliğin korunması için toplumun bilinçlendirilmesi önemli değildir.
  5. (.....) Biyolojik çeşitliliğin korunması için eğitim ve araştırma faaliyetleri yapılmalıdır.
  6. (.....) Biyolojik çeşitliliğin korunması için genetik kaynakların korunması önemlidir.
  7. (.....) Biyolojik çeşitliliğin korunması için kentleşme ve sanayileşmenin önlenmesi gerekir.
  8. (.....) Biyolojik çeşitliliğin korunması için doğal kaynakların tüketimi kontrol altında tutulmalıdır.
  9. (.....) Biyolojik çeşitliliğin korunması için küresel iklim değişikliğinin önlenmesi önemlidir.
  10. (.....) Biyolojik çeşitliliğin korunması için biyokaçakçılık faaliyetleri engellenmelidir.

 30. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Biyolojik çeşitliliğin korunması insanların geleceği için çok önemlidir. Biyolojik çeşitlilik, insanların besin, ilaç, barınma ve diğer ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar. 2. Biyolojik çeşitliliğin korunması için türlerin korunması, habitatların korunması ve sürdürülebilir kaynak kullanımı önemlidir. Bu üç unsur birbiriyle bağlantılıdır ve birlikte ele alınmalıdır. 3. Biyolojik çeşitliliğin korunması için yasalar ve uluslararası anlaşmalar yeterli değildir. Bu yasalar ve anlaşmaların uygulanması ve toplumun bilinçlendirilmesi de önemlidir. 4. Biyolojik çeşitliliğin korunması için toplumun bilinçlendirilmesi önemlidir. Toplum, biyolojik çeşitliliğin önemi ve korunması konusunda bilinçlendirilirse bu konuda daha duyarlı davranacaktır. 5. Biyolojik çeşitliliğin korunması için eğitim ve araştırma faaliyetleri yapılmalıdır. Bu faaliyetler, biyolojik çeşitliliğin önemi, yapısı ve korunması için alınması gereken önlemler konusunda toplumun bilinçlenmesini sağlayacaktır. 6. Biyolojik çeşitliliğin korunması için genetik kaynakların korunması önemlidir. Genetik kaynaklar, canlıların çeşitliliğini ve evrimini anlamak için önemlidir. Ayrıca, yeni ilaçlar, gıdalar ve diğer ürünlerin geliştirilmesinde de kullanılırlar. 7. Biyolojik çeşitliliğin korunması için kentleşme ve sanayileşmenin önlenmesi gerekir. Kentleşme ve sanayileşme, doğal habitatları yok eder ve canlı türlerinin yaşaması için tehlike oluşturur. 8. Biyolojik çeşitliliğin korunması için doğal kaynakların tüketimi kontrol altında tutulmalıdır. Doğal kaynakların aşırı tüketimi, kaynakların tükenmesine ve biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol açar. 9. Biyolojik çeşitliliğin korunması için küresel iklim değişikliğinin önlenmesi önemlidir. Küresel iklim değişikliği, canlı türlerinin yaşam alanlarını değiştirir ve bu da biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol açar. 10. Biyolojik çeşitliliğin korunması için biyokaçakçılık faaliyetleri engellenmelidir. Biyokaçakçılık, yasa dışı olarak canlı türlerinin ticaretini yapmaktır. Bu faaliyet, canlı türlerinin yok olmasına yol açar. 31. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Belirli bir bölgede yaşayan birbirinden farklı canlılara ............. denir.
  2. Genetik, tür ve ekosistem çeşitliliğinin de bilinmesi gerekir. ........... çeşitlilik adı verilir.
  3. Belirli bir bölgede yaşayan farklı türler ise ......... çeşitliliğini oluşturur.
  4. Canlıların cansız etmenlerle olan etkileşimlerindeki farklılıklar ise ........ çeşitliliğinden kaynaklanır.
  5. Dünya üzerinde biyolojik çeşitlilik, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe .......... olur.
  6. Ekvator bölgelerinde dünya mirası olarak korunan tropikal yağmur ormanları gibi biyolojik çeşitliliği çok yüksek olan bölgeler ..... bulunur.
  7. Biyolojik çeşitlilik, bir .......... zenginliktir.
  8. Doğal zenginliklerin fazla olmasının, insanların kullanabileceği kaynakların fazla olmasına ve sür- dürülebilirliğe katkısı ........... olacaktır.
  9. Biyolojik çeşitliliğin azalması ........ gereksinimlerinin teminini zorlaştıracaktır.
  10. Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik yönünden zengin olmasını sağlayan faktörler nelerdir? ..........

 32. Cevap: 1. Biyolojik çeşitlilik 2. genetik 3. tür 4. ekosistem 5. azalır 6. bulunur 7. doğal 8. büyük 9. bu 10. Türkiye’nin coğrafik konumu, iklimsel ve coğrafik özellikleri; ülkemize çok çeşitli orman, dağ, step, sulak alan, kıyı ve deniz ekosistemleri kazandırmıştır. Bu durum biyolojik çeşitliliğin fazla olmasını sağlamıştır. Açıklama:

  Biyolojik çeşitlilik, belirli bir bölgede yaşayan birbirinden farklı canlıları ifade eder. Belirlenebilmesi için genetik, tür ve ekosistem çeşitliliğinin de bilinmesi gerekir. Genetik çeşitlilik, bir türün bireyleri arasındaki farklılıktır. Belirli bir bölgede yaşayan farklı türler tür çeşitliliğini oluşturur. Canlıların cansız etmenlerle olan etkileşimlerindeki farklılıklar ise ekosistem çeşitliliğinden kaynaklanır. Dünyada biyolojik çeşitlilik, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Ekvator bölgelerinde dünya mirası olarak korunan tropikal yağmur ormanları gibi biyolojik çeşitliliği çok yüksek olan bölgeler bulunur. Biyolojik çeşitlilik, doğal bir zenginliktir. Doğal zenginliklerin fazla olmasının, insanların kullanabileceği kaynakların fazla olmasına ve sürdürülebilirliğe katkısı büyük olacaktır. Biyolojik çeşitliliğin azalması bu gereksinimlerin teminini zorlaştıracaktır. Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik yönünden zengin olmasını sağlayan faktörler arasında ülkemizin coğrafik konumu, iklimsel ve coğrafik özellikleri yer almaktadır. Bu özellikler, ülkemize çok çeşitli orman, dağ, step, sulak alan, kıyı ve deniz ekosistemleri kazandırmıştır. Bu durum biyolojik çeşitliliğin fazla olmasını sağlamıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Detayları

Lise 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Lise 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma


Lise 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KALITIMIN GENEL İLKELERİ
  1. Kalıtım Ve Biyolojik Çeşitlilik
  2. Modern Genetik Uygulamaları

Ayrıca 10.sınıf biyoloji dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde yeni sınav sitemine uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenciler, orman yangınlarının nasıl önlenebileceğini öğrenirler.

Öğrenciler, ses kirliliğinin ne olduğunu öğrenirler.

Öğrenciler, su ayak izinin ne olduğunu, nasıl hesaplandığını ve nasıl azaltılabileceğini öğrenirler. Ayrıca, su kaynaklarının önemi ve su kirliliğinin zararları konularına karşı farkındalık kazanırlar.

Öğrenciler, karbon ayak izini azaltmak için neler yapılabileceğini öğrenirler. Ayrıca, küresel ısınma ve iklim değişikliği konularına karşı farkındalık kazanırlar.

Arboretumların ne olduğu ve örneklerinin bilinmesi sağlanır.

Ülkemizde doğal kaynakların sürdürülebilirliği için yapılan başarılı uygulamaların bilinmesi ve bu uygulamaların öneminin anlaşılması sağlanır.

Öğrenciler, Türkiye'de biyolojik çeşitliliği korumak için alınan tedbirleri öğrenirler.

Öğrenciler, biyokaçakçılığın önlenmesi için alınan tedbirleri öğrenirler.1. Tohum ve gen bankalarının ülke ekonomisine katkısı nedir? Cevap: Tohum ve gen bankaları, başta ülke ekonomisine olmak üzere birçok konuda fayda sağlar. Bunlar sayesinde başka ülkelerden tohum alımına gerek kalmaz. Böylece ülke ekonomisi desteklenir. Ayrıca, ithal edilen tohumların ülkemizin endemik türlerine zarar vermesinin önü geçilmiş olur. Açıklama: Tohum ve gen bankaları, ülke ekonomisine katkıda bulunan önemli kuruluşlardır. Kazanım: Tohum ve gen bankalarının ülke ekonomisine katkısını öğrenmiş oldunuz.

Mendel İlkeleri'ne göre gerçekleşen monohibrit çaprazlamanın genotip oranını açıklayabilme.

Krossing over kavramını ve önemini açıklayabilme.1.

Rh uyuşmazlığı hakkında bilgi sahibi olunması ve bu hastalığın önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması sağlanmıştır.

Rh uyuşmazlığını önlemek için alınması gereken önlemler hakkında bilgi sahibi olunması sağlanmıştır.

Otozomal baskın özelliklerin kalıtımını anlayabilir.

X'e bağlı çekinik özelliklerin kalıtımını anlayabilir. Mutasyon nedir? Açıklayınız. Cevap: Mutasyon, bir ya da birden fazla genin nükleotit diziliminde meydana gelen kalıcı değişimlerdir. Açıklama: Mutasyonlar rastlantı sonucu oluşur ve mutasyonların çoğu zararlıdır. Vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar sadece mutasyonun gerçekleştiği canlıyı etkiler, kalıtsal değildir, yavrularına aktarılmaz. Üreme ve üreme ana hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar ise gelecek kuşaklara aktarılabilir. Kazanım: Öğrenci, mutasyon kavramını ve özelliklerini açıklayabilecektir.

1. Öğrenciler, biyolojik çeşitliliğin önemini ve korunması için alınması gereken önlemleri öğrenirler. 2. Öğrenciler, biyolojik çeşitliliğin korunmasının insanların geleceği için önemli olduğunu anlarlar. 3. Öğrenciler, biyolojik çeşitliliğin korunması için toplumun bilinçlendirilmesinin önemini kavrarlar. 4. Öğrenciler, biyolojik çeşitliliğin korunması için eğitim ve araştırma faaliyetlerinin gerekliliğini öğrenirler. 5. Öğrenciler, biyolojik çeşitliliğin korunması için genetik kaynakların korunmasının önemini anlarlar. 6. Öğrenciler, biyolojik çeşitliliğin korunması için kentleşme ve sanayileşmenin önlenmesinin gerekliliğini kavrarlar. 7. Öğrenciler, biyolojik çeşitliliğin korunması için doğal kaynakların tüketiminin kontrol altında tutulmasının önemini öğrenirler. 8. Öğrenciler, biyolojik çeşitliliğin korunması için küresel iklim değişikliğinin önlenmesinin gerekliliğini anlarlar. 9. Öğrenciler, biyolojik çeşitliliğin korunması için biyokaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesinin önemini kavrarlar. 10. Öğrenciler, biyolojik çeşitliliğin korunmasının herkesin görevi olduğunu anlarlar.

Öğrenciler, biyolojik çeşitliliğin önemini ve Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik yönünden zengin olmasını sağlayan faktörleri öğrenirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.