10.Sınıf Biyoloji III. Ünite - Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları- Test 1

10.Sınıf Biyoloji III. Ünite - Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları- Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Biyoloji III. Ünite - Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları- Test 1 CEVAPLARI

 1. Ekosistemde sıcaklık değişimlerine hayvanlar nasıl uyum sağlar?

  A) Kürk renginin ve vücut yapısının değişmesiyle
  B) Metabolizma hızının artmasıyla
  C) Su kaybının artmasıyla
  D) Üreme ve büyüme hızının artmasıyla
  E) Besin bulma zorluğunun artmasıyla

 2. Cevap: A Açıklama:

  Sıcaklık değişimlerine bağlı olarak hayvanlar, farklı adaptasyonlar sergiler. Örneğin çöl ile kutup tilkisi farklı vücut yapısına sahiptir. Kulak, kuyruk gibi vücut çıkıntılarının büyüklükleri ve kürk renkleri fark- lılık gösterir. 3. Ekosistemde canlıların dağılımını etkileyen cansız bileşenlerden biri nedir?

  A) Işık    B) Su    C) Toprak    D) Hava    E) Tüm bunlar    

 4. Cevap: E Açıklama:

  Ekosistemde canlıların dağılımını etkileyen cansız bileşenler arasında ışık, su, toprak ve hava bulunur. 5. Aşağıdakilerden hangisi canlı bileşenlerden biri değildir?

  A) Üreticiler        B) Tüketiciler      
  C) Ayrıştırıcılar    D) Parazitler       
  E) Otçullar                              

 6. Cevap: D Açıklama:

  Parazitler, diğer canlıların üzerinde veya içinde yaşayarak beslenen canlılardır. Üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar ise ekosistemdeki canlı bileşenlerdir. 7. Aşağıdakilerden hangisi bir ekosistem örneği değildir?

  A) Orman    B) Çöl    C) Göl    D) Deniz    E) Bitki    

 8. Cevap: E Açıklama:

  Bitki, bir ekosistemin parçası olabilir ancak kendisi bir ekosistem değildir. Orman, çöl, göl ve deniz ise ekosistem örnekleridir. 9. Aşağıdakilerden hangisi bir komünite örneği değildir?

  A) Ormandaki tüm canlılar
  B) Çöldeki tüm canlılar
  C) Denizdeki tüm canlılar
  D) Bir ağacın üzerinde yaşayan canlılar
  E) Bir kayanın üzerinde yaşayan canlılar

 10. Cevap: D Açıklama:

  Bir ağacın üzerinde yaşayan canlılar bir komünite oluşturmaz. Komünite, belirli bir alanda yaşayan ve birbirleriyle etkileşim içinde olan popülasyonların oluşturduğu topluluğa denir. 11. Ekosistemde üretici canlıların görevi nedir?

  A) Tüketiciler için besin üretmek.
  B) Çevre kirliliğini temizlemek.
  C) Su kaynaklarını korumak.
  D) Toprağı zenginleştirmek.
  E) Orman yangınlarını söndürmek.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Ekosistemde üretici canlılar, güneş enerjisini veya kimyasal enerjiyi kullanarak inorganik maddelerden organik maddeler üretirler. Bu organik maddeler, tüketiciler tarafından besin olarak kullanılır. 13. Tüketiciler, beslenme şekillerine göre nasıl sınıflandırılır?

  A) Otobur, etçil ve hepçil.
  B) Fotosentetik, kemosentetik ve heterotrof.
  C) Üretici, tüketici ve ayrıştırıcı.
  D) Karasal, sucul ve uçan.
  E) Soğuk kanlı, sıcak kanlı ve değişken kanlı.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Tüketiciler, beslenme şekillerine göre otobur (bitkilerle beslenen), etçil (diğer hayvanlarla beslenen) ve hepçil (hem bitkilerle hem de hayvanlarla beslenen) olmak üzere üç grupta sınıflandırılırlar. 15. Hem ototrof hem heterotrof canlılara örnek olarak hangisi verilebilir?

  A) Öglena.    B) Hayvanlar.    C) Bitkiler.    D) Bakteriler.    E) Mantarlar.    

 16. Cevap: A Açıklama:

  Öglena, hem güneş enerjisi kullanarak fotosentez yapan hem de dış ortamdan hazır olarak besin alan bir canlıdır. Bu nedenle, hem ototrof hem heterotrof canlı olarak kabul edilir. 17. Ayrıştırıcı canlıların ekosistemdeki görevi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bitkisel ve hayvansal kalıntıları topraktaki humus ve minerallerine dönüştürür.
  B) Güneş enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürür.
  C) Otları, diğer canlılar tarafından yenebilecek hale getirir.
  D) Havadaki oksijeni ve karbondioksiti kullanır.
  E) Canlıların besin ihtiyaçlarını karşılar.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Ayrıştırıcılar, bitkisel ve hayvansal kalıntıları ayrıştırarak toprağa mineral ve humus kazandırır. Bu sayede toprak verimliliği artar. Ayrıştırıcılar, ekosistemin dengesinin korunmasında önemli bir rol oynar. 19. Besin zincirinde enerji akışı aşağıdaki basamaklarda nasıl gerçekleşir?

  A) Üreticilerden tüketicilere ve ayrıştırıcılara doğru tek yönlüdür.
  B) Tüketicilerden üreticilere ve ayrıştırıcılara doğru çift yönlüdür.
  C) Üreticilerden tüketicilere ve ayrıştırıcılara doğru çok yönlüdür.
  D) Tüketicilerden üreticilere ve ayrıştırıcılara doğru tek yönlüdür.
  E) Ayrıştırıcılardan tüketicilere ve üreticilere doğru çift yönlüdür.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Besin zincirinde enerji akışı, üreticilerden tüketicilere ve ayrıştırıcılara doğru tek yönlüdür. Üreticiler, Güneş enerjisini kullanarak besin üretir. Tüketiciler, üreticileri veya diğer tüketicileri yiyerek enerji elde eder. Ayrıştırıcılar, bitkisel ve hayvansal kalıntıları parçalayarak toprağa mineral ve humus kazandırır. 21. Besin piramidinde yukarı doğru çıkıldıkça aşağıdakilerden hangisi artar?

  A) Canlı sayısı
  B) Enerji miktarı
  C) Biyokütle
  D) Tek yönlü enerji akışı
  E) Canlıların vücudundaki oksijen miktarı

 22. Cevap: C Açıklama:

  Besin piramidinde yukarı doğru çıkıldıkça biyokütle artar. Biyokütle, popülasyonu oluşturan tüm bireylerin toplam kütlesini ifade eder. Üreticiler, besin piramidinin tabanında yer alır ve biyokütlesi en yüksektir. Tüketiciler, üreticileri yer ve biyokütlesi üreticilere göre daha azdır. Ayrıştırıcılar, tüm trofik düzeylerde bulunur ve biyokütlesi en düşüktür. 23. Madde döngüleri, canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için hangi maddelerin devirli kullanılmasını sağlar?

  A) Fosfor, azot, kükürt ve oksijen
  B) Karbon, azot, kükürt ve su
  C) Karbon, su, oksijen ve fosfor
  D) Fosfor, azot, kükürt ve hidrojen
  E) Karbon, su, azot ve hidrojen

 24. Cevap: C Açıklama:

  Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duydukları maddelerden olan karbon, su, oksijen ve fosfor, madde döngüleri sayesinde devirli olarak kullanılır. Bu maddeler, canlılar tarafından alınır, kullanılır ve tekrar dış ortama verilir. 25. Besin zincirinde DDT birikimi hangi canlıda en yüksek olur?

  A) Üretici               B) Birincil tüketici    
  C) İkincil tüketici      D) Üçüncül tüketici     
  E) Dördüncül tüketici                            

 26. Cevap: E Açıklama:

  DDT, besin zincirinde biyolojik olarak birikir. Yani, bir sonraki tüketiciye geçerken daha yüksek konsantrasyonlarda bulunur. Bu nedenle, besin zincirinin en üst basamağında yer alan dördüncül tüketicilerde DDT birikimi en yüksek olur. 27. Aşağıdakilerden hangisi madde döngülerinin önemini vurgulayan bir örnektir?

  A) Suda çözünen oksijenin balıklar tarafından solunması
  B) Azot içeren bileşiklerin toprakta bulunan bakteriler tarafından ayrıştırılması
  C) Fosfor içeren bileşiklerin bitkiler tarafından kullanılması
  D) Karbon içeren bileşiklerin canlılar tarafından solunması
  E) Kükürt içeren bileşiklerin hayvanlar tarafından kullanılması

 28. Cevap: B Açıklama:

  Azot içeren bileşikler, toprakta bulunan bakteriler tarafından ayrıştırılır ve amonyum iyonlarına dönüştürülür. Amonyum iyonları, nitrifikasyon adı verilen bir süreçle nitrit ve nitrat iyonlarına dönüştürülür. Nitrit ve nitrat iyonları, bitkiler tarafından emilir ve protein sentezinde kullanılır. Proteinler, hayvanlar tarafından tüketilir ve hayvanlar tarafından kullanıldıktan sonra tekrar toprağa geri döner. Bu döngü, azotun ekosistem içinde sürekli olarak dolaşmasını sağlar. 29. Karbon döngüsünde, organik maddelerin ayrışması sonucu ortaya çıkan gaz hangisidir?

  A) Oksijen            B) Karbon monoksit   
  C) Karbon dioksit     D) Azot              
  E) Hidrojen                                

 30. Cevap: C Açıklama:

  Karbon döngüsünde, organik maddelerin ayrışması sonucu ortaya çıkan gaz karbon dioksittir. 31. Azot döngüsünde, azot gazının toprağa bağlanmasını sağlayan bakteriler hangileridir?

  A) Nitrifikasyon bakterileri
  B) Denitrifikasyon bakterileri
  C) Azot bağlayıcı bakteriler
  D) Ayrıştırıcı bakteriler
  E) Fotosentetik bakteriler

 32. Cevap: C Açıklama:

  Azot döngüsünde, azot gazının toprağa bağlanmasını sağlayan bakteriler azot bağlayıcı bakterilerdir. 33. Su döngüsünde, suyun buharlaşarak atmosfere yükselmesi olayına ne ad verilir?

  A) Yoğuşma    B) Buharlaşma    C) Yağış    D) Terleme    E) Sızma    

 34. Cevap: B Açıklama:

  Su döngüsünde, suyun buharlaşarak atmosfere yükselmesi olayına buharlaşma adı verilir. 35. Güncel çevre sorunlarından biri olan biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olan faktörlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sanayileşme
  B) Tarım faaliyetleri
  C) Sulak alanların kurutulması
  D) Barajlar
  E) Orman yangınları

 36. Cevap: B Açıklama:

  Tarım faaliyetleri, doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi ve kimyasal gübre kullanımı nedeniyle biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olabilir. 37. Hava kirliliğine neden olan gazlardan biri olan ozonun, canlılar üzerindeki olumsuz etkilerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Cilt kanseri
  B) Katarakt
  C) Solunum yolu enfeksiyonları
  D) Bronşit
  E) Nefes darlığı

 38. Cevap: A Açıklama:

  Ozon, Güneş'ten gelen zararlı ışınları emerek canlıları korurken, aynı zamanda cilt kanseri gibi sağlık sorunlarına da neden olabilir. 39. Asit yağmurlarının oluşumuna neden olan gazlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Karbon dioksit     B) Karbon monoksit   
  C) Kükürt dioksit     D) Azot dioksit      
  E) Hidrojen sülfür                         

 40. Cevap: C Açıklama:

  Kükürt dioksit, sanayi tesislerinden ve motorlu taşıtlardan atmosfere salınan bir gazdır ve asit yağmurlarının oluşumuna neden olur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Biyoloji III. Ünite - Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları- Test 1 Detayları

10.Sınıf Biyoloji III. Ünite - Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları- Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Biyoloji III. Ünite - Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları- Test 1 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Biyoloji III. Ünite - Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları- Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Biyoloji III. Ünite - Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları- Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf Biyoloji III. Ünite - Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları- Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KALITIMIN GENEL İLKELERİ
  1. Kalıtım Ve Biyolojik Çeşitlilik
  2. Modern Genetik Uygulamaları

Ayrıca 10.sınıf biyoloji dersi III. ünite Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları test 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Ekosistemdeki sıcaklık değişimlerinin hayvanlar üzerindeki etkilerini açıklayabilme.

Ekosistemdeki canlıların dağılımını etkileyen cansız bileşenleri belirleyebilme.

Ekosistemdeki canlı bileşenleri tanımlayabilme.

Ekosistem kavramını açıklayabilme.

Komünite kavramını açıklayabilme.

Ekosistemdeki besin zincirinin önemini anlamak.

Tüketicilerin beslenme şekillerini ve ekosistemdeki rollerini anlamak.

Hem ototrof hem heterotrof canlıların özelliklerini ve yaşam biçimlerini anlamak.

Ekosistemdeki canlıların görevlerini ve etkileşimlerini açıklamak.

Ekosistemdeki enerji akışını açıklamak.

Besin piramidini açıklamak ve farklı trofik düzeylerdeki canlıların özelliklerini karşılaştırmak.

Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duydukları maddeleri ve bu maddelerin devirli kullanımını açıklar.

Besin zincirindeki canlıların DDT gibi maddeleri biriktirme eğilimini ve bu eğilimin nedenlerini açıklar.

Madde döngülerinin önemini ve bu döngülerin ekosistemdeki canlıların yaşamı için gerekliliğini açıklar.

Karbon döngüsünün aşamalarını ve önemini açıklamak.

Azot döngüsünün aşamalarını ve önemini açıklamak.

Su döngüsünün aşamalarını ve önemini açıklamak.

Biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olan faktörleri tanımlayabilme.

Hava kirliliğinin canlılar üzerindeki olumsuz etkilerini tanımlayabilme.

Asit yağmurlarının oluşumuna neden olan gazları tanımlayabilme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Biyoloji III. Ünite - Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları- Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Biyoloji III. Ünite - Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları- Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Biyoloji III. Ünite - Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları- Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Biyoloji III. Ünite - Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları- Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Biyoloji III. Ünite - Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları- Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.