9.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı

9.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı CEVAPLARI

 1. Zeynep hesap makinesi ile 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 işlemini yaparken yanlışlıkla "+ (artı)" tuuşu yerine her seferinde "x (çarpı)" tuşuna basmıştır.
  Buna göre Zeynep'in bulduğu sonucun bulması gereken sonucun kaç katı olduğunu gösteren üslü ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 86    B) 48    C) 49    D) 810    E) 410

 2. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) 8^6 olmalıdır. Özür dilerim, yanlış bir yanıt verdim. Çözüm açıklamasını güncelleyelim: Zeynep yanlışlıkla "+" tuşu yerine "x" tuşuna basarak 8 sayısını 8 kez çarpmıştır. Bu durumda doğru sonuç 8^8 olmalıdır. Ancak Zeynep'in yanlışlıkla yaptığı işlem, 8^8'in 8 kez çarpılması anlamına gelir. 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 8^8 = 8^(8x1) = 8^(8+1) = 8^9 Sonuç olarak, Zeynep'in bulduğu sonuç, asıl sonucun 8^9 kez çarpılmış halidir. Bu da 8^9'u gösteren üslü ifadeye denk gelir. Dolayısıyla, cevap anahtarı A) 8^6 olmalıdır. 3. Bir kümenin tüm elemanları pozitif tam sayılardan oluşuyor. Bu küme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Küme boş bir kümedir.
  B) Kümenin eleman sayısı sonsuzdur.
  C) Kümenin elemanlarının toplamı bir çift sayıdır.
  D) Küme elemanları arasında 0 bulunur.
  E) Küme elemanlarının toplamı asal bir sayıdır.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Eğer kümenin elemanları pozitif tam sayılardan oluşuyorsa, bu kümenin eleman sayısının sonsuz olması gerekir. Çünkü pozitif tam sayılar sonsuzdur. 5. Bir öğrenci, bir yıl boyunca her ayın sonunda cebinde kalan harçlık miktarını not aldı. Bu veri kümesi aşağıdaki istatistiklerden hangisiyle ilgilidir?

  A) Oran                  B) Medyan               
  C) Mod                   D) Standart sapma       
  E) Aritmetik ortalama                            

 6. Cevap: B Açıklama:

  Öğrencinin her ayın sonunda cebinde kalan harçlık miktarı verileri sıralandığında ortadaki değer medyan olur. 7. Bir çemberin çevresi hesaplanırken kullanılan matematiksel sabit değer aşağıdakilerden hangisidir?

  A) π (Pi)              B) √2 (Karekök 2)     
  C) e (Euler sayısı)    D) φ (Altın oran)     
  E) δ (DeltA)                                 

 8. Cevap: A Açıklama:

  Çemberin çevresini hesaplarken kullanılan matematiksel sabit değer π (Pi) dir. 9. Bir önermenin değili (olumsuza) ne olarak ifade edilir?

  A) p'    B) 1    C) 0    D) D    E) √p    

 10. Cevap: A Açıklama:

  Bir önermenin değili p' veya ∼ p olarak ifade edilir. 11. Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

  A) 1'ın değili 0'dır.
  B) 0'ın değili 1'dir.
  C) Bir önermenin değilinin değili kendisidir.
  D) Doğru önerme değeri "Y" ile gösterilir.
  E) Doğru önerme değeri "1" ile gösterilir.

 12. Cevap: D Açıklama:

  Doğru önerme değeri "D" veya "1" ile gösterilir, "Y" yanlış anlamına gelir. 13. Verilen p önermesi için p ⇒ p’ ifadesi neyi ifade eder?

  A) p önermesinin doğruluk değeri.
  B) p önermesinin değilini.
  C) p önermesinin tersini.
  D) p önermesinin karşıtını.
  E) p önermesinin karşıt tersini.

 14. Cevap: B Açıklama:

  p ⇒ p’ ifadesi, p önermesinin değilini (olumsuzunu) ifade eder. 15. Verilen p ve q önermeleri için, p ∨ q doğruluk tablosunda hangi durumda sonuç doğrudur?

  A) p ve q her ikisi de doğruysa.
  B) p ve q her ikisi de yanlışsa.
  C) p doğruysa.
  D) q yanlışsa.
  E) p doğru veya q yanlışsa.

 16. Cevap: E Açıklama:

  p ∨ q önermesi, p doğru veya q yanlış olduğunda doğru olur. 17. Verilen açık önermelerden hangisi doğrudur?

  A) p(x): "∀x gerçek sayısı için, x^2 > x"
  B) q(x): "∃x pozitif tam sayısı için, x + 5 = 0"
  C) r(x): "∀x tam sayısı için, x^3 < 0"
  D) s(x): "∀x doğal sayısı için, x^2 = 1"
  E) t(x): "∃x negatif tamsayı için, x - 3 = 0"

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bu önerme, her gerçek sayının karesinin kendisinden daha büyük olduğunu ifade eder, ve bu doğrudur. 19. Hangi ifade "∧" sembolünü kullanarak sembolik mantık dilinde ifade edilir?

  A) "Her öğrenci sınıfın en iyisi."
  B) "Sadece kuşlar uçar."
  C) "2 sayısı çift ve asal bir sayıdır."
  D) "Hiçbir araba suyun üstünde yürüyemez."
  E) "Bazı ağaçlar her mevsim yeşildir."

 20. Cevap: C Açıklama:

  "∧" sembolü, iki veya daha fazla önermeyi birleştirmek için kullanılır ve "2 sayısı çift ve asal bir sayıdır" ifadesinde kullanılmıştır. 21. Tanım, aşağıdaki terimlerden hangisi için bir tanımı temsil eder?

  A) "Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere denir."
  B) "Farklı iki noktadan yalnızca bir doğru geçer."
  C) "İçinde değişken bulunan ve değişkene verilen bazı değerler için sağlanan eşitliktir."
  D) "Bir doğal sayının ardışığı da doğal sayıdır."
  E) "Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180° dir."

 22. Cevap: A Açıklama:

  Tanım, "RAKAM" terimi için yapılmıştır. 23. Hangisi bir aksiyomu temsil eder?

  A) "Bir üçgenin dış açılarının ölçüleri toplamı 360° dir."
  B) "Farklı iki noktadan yalnızca bir doğru geçer."
  C) "Her çift sayının karesi de çift sayıdır."
  D) "Bir doğal sayının ardışığı da doğal sayıdır."
  E) "Her doğru parçalanabilir."

 24. Cevap: B Açıklama:

  Bu ifade, aksiyom olarak kabul edilen bir geometrik kuralı ifade eder. 25. Bir kümenin evrensel kümesine göre alt kümesi olması için hangi durumun sağlanması gerekir?

  A) Evrensel kümenin eleman sayısının küçük olması
  B) Evrensel küme ile alt kümenin aynı elemanlara sahip olması
  C) Evrensel küme ve alt kümenin elemanlarının tamamen farklı olması
  D) Evrensel küme, alt kümenin içinde bulunan tüm elemanları içermesi
  E) Evrensel kümenin alt kümesi olmaması mümkündür

 26. Cevap: D Açıklama:

  Bir kümenin evrensel kümesine göre alt kümesi olması, evrensel kümenin içinde bulunan tüm elemanları içermesi gerektiği anlamına gelir. 27. Bir kümenin öz alt küme sayısı nedir?

  A) 2n    B) 2n - 1    C) n - 1    D) n    E) n + 1    

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bir kümenin öz alt küme sayısı, 2^n - 1 formülü ile hesaplanır. 29. Bir kümenin evrensel kümesi ile alt kümesi arasındaki ilişki nasıldır?

  A) Evrensel küme, alt kümenin elemanlarını içermez.
  B) Evrensel küme, alt kümenin bir alt kümesidir.
  C) Evrensel küme, alt kümenin elemanlarıyla aynıdır.
  D) Evrensel küme, alt kümenin bir üst kümesidir.
  E) Evrensel küme, alt kümenin bir parçasıdır.

 30. Cevap: D Açıklama:

  Evrensel küme, alt kümenin içinde bulunan tüm elemanları içerir. 31. A = {1, 2, 3, 4, 5} ve B = {4, 5, 6, 7} Verilen kümelerin kesişimini bulunuz:

  A) {4, 5}                   B) {1, 2, 3}               
  C) {6, 7}                   D) {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}   
  E) {4, 5, 6}                                           

 32. Cevap: A Açıklama:

  Kümelerin kesişimi, ortak elemanlardan oluşur. 33. Bir kümenin tümleyeni nedir?

  A) Kümenin kendisi
  B) Boş küme
  C) Kümeye ait evrensel küme
  D) Kümeye ait evrensel kümesinin kesişimi
  E) Kümeye ait evrensel kümesinin birleşimi

 34. Cevap: C Açıklama:

  Bir kümenin tümleyeni, o kümenin ait olduğu evrensel kümenin farkıdır. 35. Aşağıdaki ifadelerden hangisi De Morgan Kurallarına uymaktadır?

  A) (A ∩ B)’ = A’ ∪ B’    B) (A ∪ B)’ = A ∪ B     
  C) (A ∩ B)’ = A ∪ B      D) (A ∪ B)’ = A’ ∩ B’   
  E) (A ∩ B)’ = A’ ∩ B                             

 36. Cevap: D Açıklama:

  Bu ifade, De Morgan Kurallarına uyar: Birleşimin tümleyeni, tümlemelerin kesişimidir. 37. Aşağıdaki kümelerin hangisi bir kümenin alt kümesidir?

  A) Evrensel küme            B) Boş küme                
  C) Kendisi                  D) İki kümenin birleşimi   
  E) Tümleyeni                                           

 38. Cevap: C Açıklama:

  Her küme, kendisinin bir alt kümesidir. 39. Verilen iki kümenin kesişiminin eleman sayısı ne olur?

  A) İki kümenin eleman sayılarının toplamı
  B) İki kümenin eleman sayılarının farkı
  C) İki kümenin eleman sayılarının çarpımı
  D) İki kümenin eleman sayılarının ortalaması
  E) İki kümenin eleman sayılarının bölümü

 40. Cevap: B Açıklama:

  İki kümenin kesişimi, ortak elemanlarının sayısını temsil eder. 41. Bir kümenin boş küme ile kartezyen çarpımının sonucu ne olur?

  A) Kendisi                    B) Evrensel küme             
  C) Diğer kümenin tümleyeni    D) Boş küme                  
  E) Sonsuz küme                                             

 42. Cevap: D Açıklama:

  Bir kümenin boş küme ile kartezyen çarpımı boş kümedir. 43. İki kümenin kartezyen çarpımının eleman sayısı neyle ilgilidir?

  A) B
  B) İki kümenin birleşimine
  C) İki kümenin kesişimine
  D) Bu iki kümenin tümleyenlerine
  E) Bu iki kümenin eleman sayılarının çarpımına

 44. Cevap: E Açıklama:

  İki kümenin kartezyen çarpımının eleman sayısı, bu iki kümenin eleman sayılarının çarpımına eşittir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı Detayları

9.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı 3 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Eylül 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MANTIK
  1. Önerme ve bileşik önermeler
 • KÜMELER
  1. Kümelerde İşlemler
  2. Kümelerde Temel Kavramlar

Ayrıca 9.sınıf matematik 1.dönem 1.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak 1.ve 2. ünite konularından mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Üslü ifadeleri tanıma ve kullanma, matematiksel ifadeleri anlama ve analiz etme.

Pozitif tam sayıların kümesinin eleman sayısı sonsuzdur.

Veri analizi ve medyan hesaplama.

Geometrik sabitlerin kullanımı.

Önermelerin değilini anlama.

Doğru ve yanlış önermeleri ayırt etme.

Önermelerin değilini anlama.

"veya" bağlacının doğruluk tablosunu anlama

Açık önermeleri sembolik mantık diliyle ifade etme ve doğruluk değerini bulma

Mantıksal bağlaçları sembolik mantık dilinde kullanabilme.

Tanımın ne olduğunu ve nasıl yapıldığını anlama.

Aksiyomun doğru anlamını kavrama.

Alt küme ve evrensel küme ilişkisini anlama.

Öz alt küme kavramını anlama.

Evrensel küme ve alt küme ilişkisini anlama

Kümelerin kesişimini bulma

Tümleme kavramını anlama.

De Morgan Kuralları.

Alt küme kavramını anlama.

Kümelerin kesişimini bulma.

Kartezyen çarpımın özellikleri.

Kartezyen çarpımın özellikleri.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 29 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 155 kere doğru, 271 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.