9.Sınıf Kimya II. Ünite Test 1

9.Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. Thomson Atom Modeline göre atomların yapısı hakkında hangi varsayımlar geçerlidir?

  A) Elektronlar homojen olarak pozitif yüklü atom içinde dağılır.
  B) Atomların büyüklükleri sabittir.
  C) Elektronlar pozitif yüklü çekirdek üzerine düşer.
  D) Atomların yükleri pozitif yüklerle dengelidir.
  E) Elektronların kütlesi atom kütlesinin büyük bir kısmını oluşturur.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Thomson Atom Modeli'ne göre elektronlar homojen olarak pozitif yüklü atom içinde dağılırlar. 3. Rutherford'un altın levha deneyi sonucunda hangi sonuçlara varılmıştır?

  A) Atomların negatif yüklerle dolu olduğu anlaşılmıştır.
  B) Atomların boşluk olduğu anlaşılmıştır.
  C) Atomların elektronları çekirdeğin etrafında döner.
  D) Atomların büyüklükleri sabittir.
  E) Atomların homojen yapıya sahip olduğu gösterilmiştir.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Rutherford'un deneyi sonucunda atomların büyük bir kısmının boşluk olduğu anlaşılmıştır. 5. İzotop atomlar nedir?

  A) Aynı elementin atomlarının aynı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip varyasyonlarıdır.
  B) Aynı elementin atomlarının farklı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip varyasyonlarıdır.
  C) Aynı elementin atomlarının proton sayılarına göre sınıflandırılmış varyasyonlarıdır.
  D) Aynı elementin atomlarının nötron sayılarına göre sınıflandırılmış varyasyonlarıdır.
  E) Aynı elementin atomlarının elektron sayılarına göre sınıflandırılmış varyasyonlarıdır.

 6. Cevap: A Açıklama:

  İzotoplar, aynı elementin atomlarıdır ancak aynı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahiptirler. 7. İzoton atomlar nedir?

  A) Aynı elementin atomlarının aynı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip varyasyonlarıdır.
  B) Aynı elementin atomlarının farklı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip varyasyonlarıdır.
  C) Aynı elementin atomlarının proton sayılarına göre sınıflandırılmış varyasyonlarıdır.
  D) Aynı elementin atomlarının nötron sayılarına göre sınıflandırılmış varyasyonlarıdır.
  E) Aynı elementin atomlarının elektron sayılarına göre sınıflandırılmış varyasyonlarıdır.

 8. Cevap: C Açıklama:

  İzotonlar, aynı elementin atomlarıdır ve proton sayılarına göre sınıflandırılırlar. 9. İzoton atomların kimyasal özellikleri neye göre farklıdır?

  A) Proton sayısına göre      B) Nötron sayısına göre     
  C) Elektron sayısına göre    D) Kütle numarasına göre    
  E) İyon yüküne göre                                      

 10. Cevap: A Açıklama:

  İzoton atomların kimyasal özellikleri, proton sayısına göre farklıdır. 11. Periyodik tabloyu kim geliştirmiştir?

  A) Julius Lothar Mayer    B) Dmitri Mendeleev      
  C) Henry Moseley          D) Dimitri Mendeleyev    
  E) Albert Einstein                                 

 12. Cevap: B Açıklama:

  Periyodik tabloyu Dmitri Mendeleev geliştirmiştir. 13. Modern periyodik sistemin kaç periyot ve kaç grup içerdiği nedir?

  A) 7 periyot, 18 grup    B) 8 periyot, 16 grup   
  C) 6 periyot, 20 grup    D) 5 periyot, 14 grup   
  E) 9 periyot, 21 grup                            

 14. Cevap: A Açıklama:

  Modern periyodik sistem 7 periyot ve 18 grup içerir. 15. Periyodik tablonun hangi bölümünde lantanitler ve aktinitler bulunur?

  A) İlk yatay sırada       B) İkinci yatay sırada   
  C) 7. periyotta           D) 8A grubunda           
  E) 8B grubunda                                     

 16. Cevap: B Açıklama:

  Lantanitler ve aktinitler, periyodik tablonun ikinci yatay sırasında bulunur. 17. Yarı metallerin özelliklerinden biri nedir?

  A) Elektriği ametallerden daha iyi iletme
  B) Katı hâlde olmamaları
  C) Sadece pozitif (+) yüklü iyon hâline geçebilmeleri
  D) Hem metallerin hem de ametallerin özelliklerini taşımaları
  E) Oda sıcaklığında gaz hâlinde olmaları

 18. Cevap: D Açıklama:

  Yarı metaller, hem metallerin hem de ametallerin özelliklerini taşırlar. 19. Hangi element soy (asal) gaz olarak sınıflandırılmaz?

  A) Ne (Neon)       B) Kr (Kripton)   
  C) He (Helyum)     D) O (Oksijen)    
  E) Xe (Xenon)                        

 20. Cevap: D Açıklama:

  Oksijen, soy (asal) gazlar arasında yer almaz. 21. Atom yarıçapının azalmasına neden olan faktör nedir?

  A) Proton sayısının artması
  B) Elektron sayısının artması
  C) Periyodik tablodaki sıra numarası
  D) Isıtma işlemi
  E) Atomun yoğunluğu

 22. Cevap: A Açıklama:

  Atom yarıçapının azalmasının nedeni, aynı periyotta soldan sağa doğru proton sayısının artmasıdır. 23. Bir atomun ikinci elektronunu koparmak için gerekli enerjiye ne ad verilir?

  A) 1. iyonlaşma enerjisi
  B) 2. iyonlaşma enerjisi
  C) İyonlaşma enerjisi çiftlemesi
  D) Elektronik iyonlaşma enerjisi
  E) Çift iyonlaşma enerjisi

 24. Cevap: B Açıklama:

  İkinci elektronu koparmak için gerekli enerjiye 2. iyonlaşma enerjisi denir. 25. Periyodik tablodaki hangi gruptaki elementler genellikle elektron almaya yatkındır?

  A) 1A    B) 2A    C) 7A    D) 8A    E) 6A    

 26. Cevap: C Açıklama:

  7A grubundaki elementler (halojenler) genellikle elektron almaya yatkındır ve ametalik özellik gösterirler. 27. Atom yarıçapı hangi yönde artar?

  A) Aynı periyotta soldan sağa
  B) Aynı periyotta yukarıdan aşağıya
  C) Aynı grupta soldan sağa
  D) Aynı grupta yukarıdan aşağıya
  E) Aynı periyotta merkezden çevreye doğru

 28. Cevap: B Açıklama:

  Atom yarıçapı aynı periyotta yukarıdan aşağıya doğru artar çünkü yeni enerji seviyeleri eklenir. 29. Elektronegatiflik değeri en yüksek olan element hangisidir?

  A) Hidrojen (H)      B) Flor (F)         
  C) Lityum (Li)       D) Berilyum (BE)    
  E) Fransiyum (Fr)                        

 30. Cevap: B Açıklama:

  Flor, elektronegatiflik değeri en yüksek olan elementtir. 31. Periyodik tablonun aynı periyotta soldan sağa hareket ederken ne gibi bir eğilim gösterir?

  A) Atom yarıçapı artar.          B) İyonlaşma enerjisi azalır.   
  C) Elektron ilgisi azalır.       D) Elektronegatiflik artar.     
  E) Metalik özellikler artar.                                     

 32. Cevap: D Açıklama:

  Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe, genellikle elektronegatiflik artar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. 33. Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri genellikle neye benzer?

  A) Aynı periyottaki elementlere
  B) Aynı ametal grubundaki elementlere
  C) Aynı elektronegatiflikteki elementlere
  D) Aynı gruptaki elementler
  E) Aynı periyottaki metal grubundaki elementlere

 34. Cevap: D Açıklama:

  Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri genellikle benzerdir. 35. Elektronegatiflik değeri en düşük olan element hangisidir?

  A) Azot (N)        B) Oksijen (O)    
  C) Karbon (C)      D) Hidrojen (H)   
  E) Helik (HE)                        

 36. Cevap: D Açıklama:

  Hidrojen, periyodik tabloda elektronegatiflik değeri en düşük olan elementtir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 Detayları

9.Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
  1. Atom Modelleri
  2. Atomun Yapısı
  3. Periyodik Sistem

Ayrıca 9.sınıf kimya dersi II. Ünite test soruları 1; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak açıklamalı ve müfredata uygun hazırlanmıştır

Periyodik tabloda, aynı periyotta proton sayısının artmasının atom yarıçapını azalttığını anlamak.

Periyodik tabloda, bir atomun ikinci elektronunu koparmak için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulduğunu anlamak.

7A grubundaki elementlerin ametalik özelliklerini tanımak.

Atom yarıçabının periyot içindeki değişimini anlamak.

Elektronegatifliğin elementler arasındaki farklılığını bilmek

Periyodik tablonun aynı periyotta soldan sağa doğru hareketi sırasında elektronegatiflik artar.

Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri genellikle benzerdir.

Hidrojen, elektronegatiflik değeri en düşük olan elementtir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9.Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 27 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 127 kere doğru, 199 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.