9.Sınıf Kimya 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Açık Uçlu)

9.Sınıf Kimya 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Açık Uçlu) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Kimya 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Açık Uçlu) CEVAPLARI

 1. Nötronların atomlar üzerindeki etkisi nedir?


 2. Cevap: Nötronlar atomların fiziksel özelliklerini belirler. Nötron sayısı, atomların kütle numaralarını artırır. Atomların kimyasal özelliklerini ise protonlar ve elektronlar belirler. Açıklama:

  Nötronlar, atomların çekirdeğinde bulunur ve kütle numarasını artırarak atomun kütlesini belirlerler. Ancak nötronlar atomların kimyasal özelliklerini etkilemezler; bu özellikler protonlar ve elektronlar tarafından kontrol edilir. 3. Neden trityum izotopu radyoaktif bir izotoptur ve nasıl kullanılır?


 4. Cevap: Trityum izotopu, kararsız bir atom çekirdeğine sahip olduğu için radyoaktif bir izotoptur. Trityum, radyoaktif bozunma sonucu düşük seviyede beta ışıma yapar ve bu özelliği fosforu uyararak uzun süre ışık vermesi için kullanılır. Açıklama:

  Trityumun radyoaktif bozunması, fosfor ile etkileşime girerek fosforun ışık yaymasını sağlar. Bu nedenle trityum, fosforlu saatlerde ışık kaynağı olarak kullanılır. 5. Neden lantanitler ve aktinitler modern periyodik tablonun altında ayrı bir sıra halinde bulunur?


 6. Cevap: Lantanitler ve aktinitler, modern periyodik tabloda altıncı ve yedinci periyotta bulunan otuz ikişer elementin sıralandığı bir ek sıradır. Bu, periyodik tablonun boyutunu makul bir şekilde tutmak için yapılmış bir düzenlemedir. Açıklama:

  Lantanitler ve aktinitler, altın altıncı ve yedinci periyotta bulunan elementlerin düzenli bir şekilde sıralandığı ek sıralardır. Bu, periyodik tablonun boyutunu yönetilebilir bir şekilde tutmak için yapılmış bir düzenlemedir. 7. Bir elementin atom numarasının ve son katmandaki elektron sayısının periyodik tablodaki yerini nasıl belirleyebiliriz?


 8. Cevap: Bir elementin atom numarası, katman sayısını (periyot numarasını) ve son katmandaki elektron sayısını (değerlik elektronlarını) belirlememize yardımcı olur. Katman sayısı, elementin periyot numarasını, son katmandaki elektron sayısı ise grup numarasını belirler. Örneğin, periyot numarası 3 ve grup numarası 8A olan element periyodik tabloda bulunur. Açıklama:

  Atom numarası, bir elementin temel tanımlayıcı özelliğidir ve elementin kimliğini belirler. Katman sayısı, periyot numarasını ve son katmandaki elektron sayısı, grup numarasını belirleyerek elementin periyodik tablodaki yerini bulmamıza yardımcı olur. 9. Ametallerin özellikleri nelerdir?


 10. Cevap: Ametallerin özellikleri şunlardır: Katı hâlde olanlar mat görünümlüdür. Oda sıcaklığında katı, sıvı veya gaz hâlinde bulunabilirler. Isıyı ve elektrik akımını iletmezler (karbonun grafit formu hariç). Tel ve levha haline getirilemezler, dövülerek işlenemezler. Genellikle doğada serbest hâlde moleküller hâlinde bulunurlar. Erime, kaynama noktaları ve yoğunlukları metallere göre düşüktür. Bileşik oluştururken elektron vererek pozitif (+), elektron alarak negatif (-) yüklü iyon hâline geçebilirler. Açıklama:

  Ametaller, periyodik tablodaki belirli elementleri oluşturur. Metallerden farklı olarak, genellikle ısı ve elektrik iletimi yapmazlar ve çoğu zaman doğada moleküler formda bulunurlar. 11. Yarı metallerin özellikleri nelerdir?


 12. Cevap: Yarı metallerin özellikleri şunlardır: Hem metallerin hem ametallerin özelliklerini taşırlar. Hem pozitif hem de negatif yüklü iyon hâline geçebilirler. Katı hâldedirler ve işlenebilirler. Parlak veya mat olabilirler. Elektriği ametallerden daha iyi, metallerden daha az iletirler. Açıklama:

  Yarı metaller, periyodik tablodaki belirli elementleri oluşturur. Hem metallerin hem de ametallerin özelliklerini taşıdıkları için ara bir konumda bulunurlar. 13. Iyonlaşma enerjisi nedir ve neden iyonlaşma enerjisi yüksek olan elementlerin atom yarıçapı küçüktür?


 14. Cevap: Iyonlaşma enerjisi, gaz hâlindeki nötr bir atomdan elektron koparılarak pozitif yüklü bir iyon oluşturmak için verilmesi gereken enerji miktarını temsil eder. Iyonlaşma enerjisi yüksek olan elementler, atomlarının daha küçük atom yarıçapına sahip olma eğilimindedir, çünkü bu elementlerde elektronları koparmak daha zordur. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere iyonlaşma enerjisinin tanımını ve neden yüksek iyonlaşma enerjisine sahip elementlerin küçük atom yarıçapına sahip olduğunu anlatır. 15. Periyodik cetvelde hangi periyotta atom yarıçapı artar ve hangi periyotta atom yarıçapı azalır?


 16. Cevap: Periyodik cetvelde, aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru hareket edildikçe atom yarıçapı artar, ancak aynı periyotta soldan sağa doğru hareket edildikçe atom yarıçapı genellikle azalır. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere periyodik cetvelde atom yarıçapının nasıl değiştiğini ve bu değişimin nedenini açıklar. 17. Elektronegatiflik nedir ve hangi element en yüksek elektronegatifliğe sahiptir?


 18. Cevap: Elektronegatiflik, bir atomun bağ elektronlarını kendine çekme yeteneğinin ölçüsüdür. 7A grubundaki flor elementi, elektronegatiflik açısından en yüksek değere sahiptir. Açıklama:

  Bu soru öğrencilere elektronegatiflik kavramını tanıtarak, en yüksek elektronegatifliğe sahip elementi belirtir. 19. Aynı grupta bulunan elementlerin elektronegatiflikleri nasıl değişir ve neden?


 20. Cevap: Aynı grupta bulunan elementlerin elektronegatiflikleri, aynı değerlik elektron sayısına sahip oldukları için genellikle benzerdir. Ancak aynı grupta yukarıdan aşağıya inildikçe elektronegatiflik azalır, çünkü elektronlar çekirdeğe daha uzak ve çekim kuvveti daha zayıf olur. Açıklama:

  Bu soru öğrencilere aynı grupta bulunan elementlerin elektronegatifliklerinin nasıl değiştiğini ve bu değişimin nedenini açıklar. 21. İyon nedir ve hangi durumlarda oluşurlar?


 22. Cevap: İyon, bir atomın elektron vermesi veya alması sonucunda oluşan yüklü bir taneciktir. İyonlar elektron verdiğinde pozitif yüklü katyon, elektron aldığında negatif yüklü anyon oluşur. Açıklama:

  Bu soru öğrencilere iyon kavramını tanıtır ve iyonların nasıl oluştuğunu açıklar. 23. Hidrojen ve oksijen gazının suyu oluşturması kimyasal bir değişim midir? Neden?


 24. Cevap: Evet, hidrojen ve oksijen gazının suyu oluşturması kimyasal bir değişimdir. Bu, iki hidrojen atomunun bir oksijen atomu ile kimyasal bağlar oluşturarak su molekülünü oluşturmasından kaynaklanır. Açıklama:

  Bu soru ile öğrencilere kimyasal değişim ve kimyasal reaksiyon kavramları tanıtılır ve suyun nasıl oluştuğu açıklanır. 25. Sodyum klorür (NaCl) nasıl bir bağ ile bir araya gelir ve bu bağın adı nedir?


 26. Cevap: Sodyum klorür, iyonik bir bağ ile bir araya gelir. Bu bağ, sodyum iyonu (Na+) ve klor iyonu (Cl-) arasındaki elektrostatik çekim kuvveti sonucunda oluşur. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere iyonik bağ kavramını tanıtır ve sodyum klorürün nasıl oluştuğunu açıklar. 27. Sodyum (Na) ve klor (Cl) elementlerinin Lewis yapılarını oluşturun ve oluşan sodyum klorür (NaCl) bileşiğinin Lewis yapısını gösterin.


 28. Cevap: Sodyumun Lewis yapısı: Na Clorün Lewis yapısı: Cl Oluşan sodyum klorürün Lewis yapısı: Na+ Cl- Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere Lewis yapıları ve iyonik bağ oluşturmayı gösterir. 29. Kurşun(II) klorürün bileşik formülünü yazın.


 30. Cevap: PbCl2 Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere bir bileşiğin adından formülünü nasıl oluşturacaklarını gösterir. 31. Demir(III) sülfatın adını yazın.


 32. Cevap: Demir(III) sülfat Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere değişken değerlikli metallerin bileşiklerinin nasıl adlandırılacağını gösterir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Kimya 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Açık Uçlu) Detayları

9.Sınıf Kimya 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 7 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Kimya 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Açık Uçlu) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Kimya 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Açık Uçlu) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik


9.Sınıf Kimya 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Açık Uçlu) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
  1. Atom Modelleri
  2. Atomun Yapısı
  3. Periyodik Sistem

Ayrıca 9.sınıf kimya dersi 1.dönem sonu yazılı soruları; 2. ve 3. üniteden tamamı klasik türde yeni sınav sistemine uygun cevap anahtarlı ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Bu soru ile öğrenciler nötronların atomlardaki rolünü anlamış olacaklar.

Bu soru ile öğrenciler trityumun radyoaktif özelliklerini ve fosforlu saatlerde nasıl kullanıldığını anlamış olacaklar.

Bu soru ile öğrenciler modern periyodik tablonun yapısını ve lantanitler ile aktinitlerin neden ayrı bir sıra halinde bulunduğunu anlamış olacaklar.

Bu soru ile öğrenciler elementlerin periyodik tablodaki konumunu atom numarası, katman sayısı ve değerlik elektronları kullanarak nasıl belirleyebileceklerini öğrenmiş olacaklar.

Bu soru ile öğrenciler ametallerin genel özelliklerini öğrenmiş olacaklar.

Bu soru ile öğrenciler yarı metallerin genel özelliklerini öğrenmiş olacaklar.

Bu soru ile öğrenciler iyonlaşma enerjisi kavramını ve atom yarıçapı ile ilişkisini anlayacaklardır.

Bu soru ile öğrenciler periyodik cetvelde atom yarıçapının nasıl değiştiğini anlayacaklar.

Bu soru ile öğrenciler elektronegatiflik kavramını ve periyodik cetveldeki elektronegatiflik trendini anlayacaklardır.

Bu soru ile öğrenciler aynı gruptaki elementlerin elektronegatifliklerinin neden yukarıdan aşağıya doğru azaldığını anlayacaklardır.

Bu soru ile öğrenciler iyon kavramını ve iyonların oluşma koşullarını anlayacaklardır.

Bu soru ile öğrenciler kimyasal değişimin ne olduğunu anlayacaklardır.

Bu soru ile öğrenciler iyonik bağların nasıl oluştuğunu ve özelliklerini anlayacaklardır.

Bu soru ile öğrenciler elementlerin Lewis yapılarını oluşturma ve iyonik bileşiklerin Lewis yapılarını anlama becerisi kazanacaklardır.

Bu soru ile öğrenciler iyonik bileşiklerin formüllerini yazma becerisi kazanacaklardır.

Bu soru ile öğrenciler değişken değerlikli metallerin bileşiklerini adlandırma yeteneği kazanır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Kimya 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Açık Uçlu) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9.Sınıf Kimya 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Açık Uçlu) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Kimya 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Açık Uçlu) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Kimya 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Açık Uçlu) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Kimya 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Açık Uçlu) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.