9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Test Soruları

9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Test Soruları sınavı 9.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Test Soruları CEVAPLARI

 1. Haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemlerinden hangisi üç boyutlu bir görünüm sağlar?

  A) Renklendirme               B) Tarama
  C) Kabartma                      D) İzohips
  E) Gölgelendirme

 2. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı şıkkı "C) Kabartma"dır. İşte çözüm açıklaması ve kazanımı: Haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemleri, coğrafi özelliklerin daha net ve anlaşılır bir şekilde aktarılmasını sağlar. Renklendirme, tarama, kabartma, izohips ve gölgelendirme gibi yöntemler kullanılır. Ancak, üç boyutlu bir görünüm sağlayan yöntem "C) Kabartma"dır. Kabartma yöntemi, haritanın yüzeyine kabartma malzemesi uygulanarak yükseklik farklarını ve yer şekillerini fiziksel olarak hissedilebilir hale getirir. 3. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın günlük hareketinin sonuçlarından biri değildir?

  A) Gece ve gündüzün ardalanması
  B) Muson rüzgarlarının oluşması
  C) Yerel saat farklarının oluşması
  D) Dinamik basınç kuşaklarının oluşması
  E) Sürekli rüzgarların yönlerinde sapmaların meydana gelmesi

 4. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun doğru cevabı B) Muson rüzgarlarının oluşması'dır. Dünya'nın günlük hareketi, yani kendi etrafında dönmesi, gece ve gündüzün ardalanmasına, yerel saat farklarının oluşmasına ve dinamik basınç kuşaklarının oluşmasına neden olur. Ancak muson rüzgarlarının oluşumu, Dünya'nın günlük hareketiyle doğrudan ilişkilendirilmemektedir. 5. Aşağıdakilerden hangisi doğal koşulların insan yaşamı üzerindeki etkilerine örnek değildir?

  A) İç Anadolu’da yerleşmelerin akarsu kenarlarında toplanması
  B) Doğu Anadolu’da nüfus yoğunluğunun az olması
  C) Marmara’da enerji tüketiminin fazla olması
  D) Ege’de termal turizminin yaygın olması
  E) Akdeniz Bölgesi’nde seracılığın ucuza mal olması

 6. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) Marmara’da enerji tüketiminin fazla olması'dır. Diğer seçenekler doğal koşulların insan yaşamı üzerindeki etkilerine örnek olarak verilebilir. İç Anadolu'da akarsu kenarlarında yerleşmelerin toplanması, Doğu Anadolu'da nüfus yoğunluğunun az olması, Ege'de termal turizminin yaygın olması ve Akdeniz Bölgesi'nde seracılığın ucuza mal olması, coğrafi koşulların insanların yerleşme, turizm, tarım ve nüfus yoğunluğu gibi faktörlere etkisini gösteren örneklerdir. 7. I. Orta enlemlerde ve ılıman kuşakta yer almaktadır.
  II. Petrol ve doğalgaz kaynakları açısından zengin ülkelere komşudur.
  III. Güney kıyılarının sıcaklık ortalaması kuzey kıyılarına göre daha yüksektir.
  Ülkemize ait yukarıda verilenlerden hangileri ülkemizin özel konumu ile açıklanabilir?

  A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) I ve II
  D) II ve III         E) I, II ve III

 8. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) Yalnız II'dir. Ülkemizin petrol ve doğalgaz kaynakları açısından zengin ülkelere komşu olması (II), ülkemizin özel konumuyla açıklanabilir. Bu durum, ekonomik ve enerji kaynaklarına erişim açısından ülkemizi etkilemektedir. 9. Sancaktepe Belediye Başkanı, imara açılan ilçelerin durumunu İmar Müdürü’nden en ayrıntılı bir şekilde açıklamasını istemektedir.
  Buna göre Sancaktepe İmar Müdürü’nün Belediye Başkanı’na aşağıdaki hangi ölçekli harita üzerinden brifing vermesi en uygun olacaktır?

  A) 1/10.000                B) 1/25.000
  C) 1/50.000                D) 1/100.000
  E) 1/500.000

 10. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı şıkkı "A) 1/10.000"dır. İşte çözüm açıklaması ve kazanımı: Sancaktepe İmar Müdürü'nün Belediye Başkanı'na en ayrıntılı brifingi verebilmesi için en uygun ölçekli harita 1/10.000 ölçeği olan haritadır. Bu ölçekteki harita, daha detaylı ve yakın mesafeden alanları göstererek imara açılan ilçelerin durumunu daha ayrıntılı bir şekilde gösterir. 11. 9.sınıf coğrafya sorusu
  Yukarıda verilen çizgi ölçeğin kesir ölçek değeri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 1/200.000            B) 1/250.000
  C) 1/500.000            D) 1/2.000.000
  E) 1/5.000.000

 12. Cevap: C Açıklama:

  Evet, doğru cevap "C) 1/500.000" olacaktır. Çizgi ölçeği dikkate aldığımızda, her birimlik çizgi uzunluğunun 500.000 birimlik gerçek mesafeye denk geldiğini görüyoruz. Bu nedenle çizgi ölçeğin kesir ölçek değeri 1/500.000 olarak bulunur. 13. Aşağıdakilerden hangisi 21 Haziran tarihinde yaşanan durumlardan birisi değildir?

  A) Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne öğle vaktinde dik gelir.
  B) Güney Kutup Dairesi’ne yaklaşıldıkça gece süresi kısalır.
  C) Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 saat gündüz yaşanır.
  D) Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüz yaşanır.
  E) Güney Yarım Küre’de kış mevsimi başlar.

 14. Cevap: B Açıklama:

  doğru cevap B seçeneğidir. 21 Haziran tarihinde Güney Yarım Küre'de kış mevsimi başlamaz. Diğer seçenekler doğru şekilde açıklanmıştır: Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne öğle vaktinde dik gelir (A doğru). Güney Kutup Dairesi'ne yaklaşıldıkça gece süresi kısalır (B doğru). Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat gündüz yaşanır (C doğru). Kuzey Yarım Küre'de en uzun gündüz yaşanır (D doğru). 15. Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi’ne dik açıyla geldiği tarihte aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

  A) Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden geçer.
  B) Kuzey Yarım Küre’de en uzun gece yaşanır.
  C) Güney Yarım Küre’de yaz mevsimi başlar.
  D) Kuzey Yarım Küre’de en kısa gölge boyu yaşanır.
  E) Dünya üzerinde herhangi bir noktadan kuzeye gidildikçe gündüz süresi kısalır.

 16. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun doğru cevap anahtarı D) Kuzey Yarım Küre'de en kısa gölge boyu yaşanır olmalıdır. Çünkü Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla geldiği tarihte Kuzey Yarım Küre'de kış mevsimi başlamaktadır. Bu nedenle Güneşin yüksekliği daha düşük olduğu için gölgeler daha kısa olur. Diğer seçenekler doğrudur: Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden geçer, Kuzey Yarım Küre'de en uzun gece yaşanır, Güney Yarım Küre'de yaz mevsimi başlar ve Dünya üzerinde herhangi bir noktadan kuzeye gidildikçe gündüz süresi kısalır. Bu sorunun çözümünde, öğrencilerin Güneş'in eğik ışınlarının Dünya üzerindeki etkilerini ve mevsimlerin oluşumunu anlamaları gerekmektedir. 17. Aşağıdaki grafikte 21 Haziran tarihinde 4 ayrı merkezde yaşanan gündüz süreleri gösterilmiştir.
  9.sınıf coğrafya sorusu
  Bu merkezlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) L merkezi Ekvator çizgisinin güneyindedir.
  B) Çizgisel hızı en fazla olan merkez M merkezidir.
  C) N merkezi Güney Yarım Küre’de orta kuşakta yer alır.
  D) K merkezi diğer merkezlere göre daha kuzeyde yer alır.
  E) Aynı uzunluktaki bir cismin gölge boyu N merkezinde L merkezine göre daha kısadır.

 18. Cevap: C Açıklama:

  oğru cevap C) olmalıdır. Çünkü verilen grafikte N merkezi, Güney Yarım Küre'de orta kuşakta yer almaktadır. Diğer seçenekler doğrudur: L merkezi Ekvator çizgisinin güneyindedir, Çizgisel hızı en fazla olan merkez M merkezi, K merkezi diğer merkezlere göre daha kuzeyde yer alır, ve aynı uzunluktaki bir cismin gölge boyu N merkezinde L merkezine göre daha kısadır. 19. A ülkesinde 21 Mart ilkbahar mevsiminin başlangıcıyken, aynı tarihte B ülkesinde sonbahar mevsimi başlamaktadır.
  Buna göre, A ve B ülkeleri aşağıdakilerden hangisi bakımından kesinlikle farklıdır?

  A) Doğu-batı yönündeki genişlik
  B) Kuzey-güney yönündeki genişlik
  C) Yer aldıkları yarım küre
  D) Ekvator'a olan uzaklık
  E) Bulundukları iklim kuşağı

 20. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir. A ve B ülkeleri, yer aldıkları yarımküre bakımından kesinlikle farklıdır. A ülkesi, 21 Mart'ta ilkbahar mevsiminin başlangıcını yaşarken, B ülkesi aynı tarihte sonbahar mevsimine geçmektedir. Bu durum, A ülkesinin Kuzey Yarım Küre'de, B ülkesinin ise Güney Yarım Küre'de yer aldığını gösterir. 21. 9.sınıf coğrafya sorusu
  45° Doğu boylamında bulunan Iğdır’da Güneşin ufuk düzlemindeki konumu şekildeki gibi iken 33° Doğu boylamında bulunan Ankara’da yerel saat kaçtır?

  A) 10.44                 B) 11.12
  C) 12.00                 D) 12.48
  E) 13.16

 22. Cevap: B Açıklama:

  . Doğru cevap B) 11.12'dir. Iğdır'da Güneşin ufuk düzlemindeki konumu 45° Doğu boylamı olduğu belirtilmiş. 33° Doğu boylamında bulunan Ankara ise 1 saat batıda yer aldığı için Iğdır'a göre 1 saat geridedir. Dolayısıyla, Iğdır'da saat 10.12 olduğunda Ankara'da saat 11.12 olacaktır. Her boylam 15 derece aralıklarla bir saat farkını temsil eder. Iğdır, 45° Doğu boylamında yer almaktadır. Ankara ise 33° Doğu boylamında bulunmaktadır. Iğdır'da Güneşin ufuk düzlemindeki konumu belirtilmiş, bu da genellikle sabah saatlerine denk gelir. 45° Doğu boylamından 33° Doğu boylamına doğru ilerlerken 2 saatlik bir fark oluşur. Iğdır'da saat 10.00 olduğunda Ankara'da saat 12.00 olacaktır. Dolayısıyla, Iğdır'da saat 10.12 olduğunda Ankara'da saat 11.12 olacaktır. 23. Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'nin mutlak konumu ile ilişkisi olduğu söylenemez?

  A) +2 ve +3 saat dilimleri arasında yer alması
  B) Kuzeyden gelen rüzgârların sıcaklığı düşürmesi
  C) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
  D) Gölge boyunun öğle vakti sıfır olmaması
  E) Başlangıç meridyeninin doğusunda bulunması

 24. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Üç tarafının denizlerle çevrili olması'dır. Türkiye'nin mutlak konumuyla ilişkilendirilen diğer ifadeler doğrudur. Türkiye'nin konumundan kaynaklanan saat dilimleri, rüzgar etkisi, gölge boyu ve başlangıç meridyeni gibi faktörler belirlenirken ülkenin coğrafi konumu göz önünde bulundurulmaktadır. - Türkiye'nin mutlak konumu, coğrafi konumunun özelliklerini tanımlar. - Türkiye, GMT+2 ve GMT+3 saat dilimleri arasında yer almaktadır. - Kuzeyden gelen rüzgarlar Türkiye'yi etkileyebilir ve sıcaklığın düşmesine neden olabilir. - Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır. - Gölge boyu, Güneşin yükseklik açısına ve zaman dilimine bağlı olarak değişir. - Türkiye, başlangıç meridyeninin doğusunda yer alır, bu da Greenwich'e göre doğuda bulunduğunu gösterir. - Dolayısıyla, Türkiye'nin mutlak konumuyla ilişkilendirilen ifadelerin hepsi doğrudur, bu nedenle C) Üç tarafının denizlerle çevrili olması ifadesiyle ilişkilendirilemeyen bir ifade yoktur. 25. A kentinden hareket ederek Ekvator üzerinde ilerleyen bir uçak 5550 km yol aldıktan sonra, B kentine iniyor.
  İki kent arasındaki yerel saat farkı ne kadardır?

  A) 3 saat 20 dakika        B) 3 saat 40 dakika
  C) 2 saat 50 dakika        D) 2 saat 20 dakika
  E) 4 saat 10 dakika

 26. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A seçeneğidir, yani 3 saat 20 dakika. Özür dilerim, hatalı bir açıklama yapmışım. A kentinden B kentine 5550 km yol alındığı belirtilmiştir. Her boylamda 1 saatlik fark olduğu düşünülürse, uçak 5550/111 = 50 boylam farkı geçmiştir. Her boylamda 4 dakika 15 saniye zaman farkı olduğu düşünülürse, 50 boylam farkı x 4 dakika 15 saniye = 210 dakika = 3 saat 30 dakika yerel saat farkı bulunur. 27. harita sorusu
  Yukarıdaki haritada eş yükselti eğrileri arasındaki mesafenin her yerde aynı olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Haritanın deniz kıyısını göstermesi
  B) Tepelerin uzanış yönü
  C) Eğimin yer yer farklı olması
  D) Yükseltinin az olması
  E) Harita ölçeğinin büyük olması

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir, yani tepelerin uzanış yönü. Eş yükselti eğrileri, aynı yükselti seviyesindeki noktaları birleştirir. Ancak, eş yükselti eğrileri arasındaki mesafenin her yerde aynı olmamasının nedeni, tepelerin uzanış yönüdür. Tepeler dik yamaçlara sahip olabilir ve bu durumda eğriler daha yakın aralıklarla birleşirken, yamaçların daha düşük eğimli bölgelerinde eğriler daha geniş aralıklarla birleşir. 29. Türkiye fiziki haritasında Silifke Ovası ile Konya Ovası’nın farklı renklerle gösterilmesi aşağıdakilerden hangisinin farklı olmasına bağlıdır?

  A) Yetiştirilen ürünler        B) Kış sıcaklıkları
  C) Toprak yapısı               D) Yükseltileri
  E) Yağış farkı

 30. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir. Fiziki haritalarda Silifke Ovası ile Konya Ovası'nın farklı renklerle gösterilmesi, yükseltilerinin farklı olmasına bağlıdır. Yani, bu ovaların deniz seviyesine göre yükseklikleri ve arazi şekilleri farklı olduğu için farklı renklerle gösterilir. 31. Kuzey Kutup Noktası'nı merkeze alan bir düzlem projeksiyon ile çizilmiş dünya haritasında hata oranı aşağıda verilen ülkelerden hangisinde daha azdır?

  A) Brezilya        B) Norveç        C) Türkiye
  D) Avustralya    E) Mısır

 32. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir. Kuzey Kutup Noktası'nı merkeze alan bir düzlem projeksiyonuyla çizilen dünya haritasında Norveç'teki hata oranı daha az olacaktır. Norveç, Kuzey Kutbu'na daha yakın bir konumda bulunur ve bu nedenle projeksiyon merkezine daha yakındır. Bu durumda, Norveç'in haritasında bozulma oranı diğer ülkelere göre daha düşük olacaktır. B 33. Düzlem projeksiyon ile çizilen haritalarda teğet geçtiği kutuplarda bozulma en az iken Ekvator'a doğru gidildikçe bozulma oranı artar.
  Düzlem projeksiyon ile çizilen bir haritada aşağıdaki yerlerden hangisinde bozulma en azdır?

  A) Kuzey Kutup Noktası         B) Danimarka
  C) Finlandiya                           D) Grönland
  E) Polonya

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır. Düzlem projeksiyon ile çizilen bir haritada Kuzey Kutup Noktası'nda bozulma en azdır. Düzlem projeksiyon, bir noktanın düzlem üzerine yansıtılmasıyla oluşturulan bir harita projeksiyonudur. Bu projeksiyonda teğet geçtiği noktada bozulma en az olurken, uzaklaştıkça bozulma artar. Kuzey Kutup Noktası'nda teğet geçtiği için bozulma en azdır. 35. haritalar
  Aşağıdakilerden hangisi görselde bulunan yer şekillerinden biri değildir?

  A) Tepe        B) Yamaç            C) Çanak
  D) Boyun      E) Vadi

 36. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir. Görselde bulunan yer şekillerinden biri "Boyun" değildir. Görselde Tepe, Yamaç, Çanak ve Vadi yer şekilleri bulunmaktadır, ancak "Boyun" yer şekli görselde temsil edilmemektedir. 37. Haritalarda ayrıntıların az ya da fazla olması haritanın ölçeğine bağlıdır.
  Buna göre aşağıda verilen ölçeklerle çizilecek Türkiye haritalarından hangisinde ayrıntı daha fazladır?

  A) 1/30.000                 B) 1/300.000
  C) 1/400.000               D) 1/3.000.000
  E) 1/4.000.000

 38. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı olarak A seçeneği verilebilir. Çünkü ölçeğin paydası ne kadar küçükse, harita üzerindeki birim uzunluk gerçek dünyadaki uzunluğa o kadar yaklaşır ve dolayısıyla daha fazla ayrıntı görülebilir. - A seçeneği, 1/30.000 ölçeğinde çizilecek bir harita, diğer seçeneklere göre daha büyük bir ölçekte olduğu için daha fazla ayrıntı içerecektir. - B, C, D ve E seçenekleri ise daha büyük ölçeklerde çizilecek haritaları temsil eder, dolayısıyla ayrıntı düzeyi daha düşük olacaktır. 39. Ülkemizde güneyden kuzeye doğru gidildikçe aşağıdaki özelliklerden hangisi görülmez?

  A) Güneş ışınlarının düşme açısı kuzeye doğru büyür.
  B) Bitki örtüsünde değişiklikler olur.
  C) Akdeniz'e göre Karadeniz'in tuzluluk oranı azalır.
  D) Toprak çeşidi değişir.
  E) Konutların yapı malzemelerinde değişiklik gözlemlenir.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır. Güneyden kuzeye doğru gidildikçe güneş ışınlarının düşme açısı kuzeye doğru büyür. Bu nedenle, diğer seçeneklerde belirtilen özelliklerde değişiklikler görülebilirken, güneş ışınlarının düşme açısı kuzeye doğru büyüdüğü için bu özellik gözlemlenmez. 41. Bir sınıfta öğretmen öğrencilerine Çanakkale ile Kars arasındaki yerel saat farkının fazla, Hatay ile Ordu arasındaki yerel saat farkının ise az olduğunu söylemiştir.
  Buna göre, öğretmen belirtilen merkezlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisine dayanarak bu yargıya varmıştır?

  A) Enlem değerlerine        B) Boylam değerlerine
  C) Yükseltilerine                D) Jeolojik yapılarına
  E) İklim özelliklerine

 42. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir. Öğretmen, Çanakkale ile Kars arasındaki yerel saat farkının fazla, Hatay ile Ordu arasındaki yerel saat farkının ise az olduğunu belirlemek için boylam değerlerine dayanmış olmalıdır. Boylam değerleri, yerel saat farklarının belirlenmesinde önemli bir faktördür. Çünkü dünya üzerindeki her bir boylam derecesi 4 dakikalık bir zaman farkını temsil eder. Dolayısıyla, daha geniş bir boylam aralığı olan Çanakkale ile Kars arasındaki yerel saat farkı daha fazla olurken, daha dar bir boylam aralığı olan Hatay ile Ordu arasındaki yerel saat farkı daha az olacaktır. 43. Troposferin etkileri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) İklim olayları bu katmanda gerçekleşir.
  B) Su buharının tamamı bu katmandadır.
  C) Güneş'ten gelen ultraviyole ışınları süzer.
  D) Kalınlığı Ekvator'da ortalama 16 km, kutuplarda 9 km'dir.
  E) Yerden yükseldikçe sıcaklık azalır.

 44. Cevap: C Açıklama:

  oğru cevap C seçeneğidir: "Güneş'ten gelen ultraviyole ışınları süzer." Troposfer katmanı, Güneş'ten gelen ultraviyole ışınlarının büyük bir kısmını süzer ve zararlı ışınların atmosfere daha az nüfuz etmesini sağlar. Bu sayede troposfer katmanı, yaşam için önemli bir koruma sağlar. Troposferin etkileriyle ilgili doğru ifadeler şunlardır: (1) İklim olayları, troposfer katmanında gerçekleşir. (2) Su buharı, troposferde bulunan en alt atmosfer katmanıdır ve çeşitli hava olaylarında önemli bir rol oynar. (3) Troposfer, yükseklikle birlikte sıcaklığın azaldığı bir katmandır. Ancak, (4) Güneş'ten gelen ultraviyole ışınları süzülerek zararlı etkilerin azaltılmasını sağlamaz, bu görev ozon tabakası tarafından yerine getirilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   Kırık
01 Ocak 2023

Neden beni sevmedi


9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Test Soruları Detayları

9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Test Soruları 15 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Test Soruları Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Test Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Test Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Test Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • BEŞERÎ SİSTEMLER
  1. TÜRKİYE’DE YERLEŞMELER
  2. YERLEŞME ŞEKİLLERİ

Ayrıca 9.sınıf coğrafya dersi 1.dönem 2.test soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Bu soru, öğrencilerin haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemlerini tanımalarını ve farklı yöntemler arasındaki farkları anlamalarını sağlamayı hedefler.

Dünya'nın günlük hareketinin sonuçlarından birini tanımlama.

Ülkemizin enerji kaynaklarına ve ekonomik ilişkilere olan coğrafi bağlantılarını anlama.

Bu soru, öğrencilerin harita ölçeklerini anlamalarını ve ölçekli haritaların farklı amaçlar için kullanıldığını kavramalarını sağlar.

Bu soru, öğrencilerin çizgi ölçeği okuma ve kullanma becerilerini değerlendirir.

Dünya'nın eğikliği ve mevsimler arasındaki ilişkiyi anlama.

Güneş'in eğik ışınlarının mevsimler üzerindeki etkisini anlama ve astronomik olayları yorumlama becerisi.

Dünya'nın yarımküreleri ve mevsimler arasındaki ilişkiyi anlama.

Türkiye'nin mutlak konumu ve bu konumun çeşitli faktörler üzerindeki etkilerini anlama ve ilişkilendirme.

Farklı boylamlarda yer alan noktalar arasındaki saat farkını hesaplama ve zaman dilimlerinin coğrafi konumlar üzerindeki etkisini anlama

Harita sembollerini ve işaretlerini anlama, eş yükselti eğrilerini yorumlama ve coğrafi formasyonların harita üzerinde nasıl temsil edildiğini anlama.

Bilgi, fiziki haritaların yükseltileri ve arazi şekillerini nasıl gösterdiğini anlama becerisidir.

Düzlem projeksiyonunun kullanım alanlarını anlama ve bozulma oranlarının farklı bölgelerde değişebileceğini anlama

Düzlem projeksiyonunun bozulma özelliğini anlama ve yerler arasındaki bozulma farklarını değerlendirme becerisi kazanmaları hedeflenmektedir.

Yer şekillerini tanıma ve görseldeki özellikleri analiz etme becerisi kazanmaları hedeflenmektedir.

Harita ölçeği ile ayrıntı düzeyi arasındaki ilişkiyi anlama

Türkiye'deki coğrafi özellikleri anlama ve bu özellikler arasındaki ilişkileri kavrama becerilerini ölçmek amacıyla bu soru sorulmuştur.

Coğrafi konumun saat farkları üzerindeki etkisini anlama ve boyutlar arasındaki ilişkiyi kurabilme becerilerini ölçmek amacıyla sorulmuştur.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Test Soruları sınavı 9.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Test Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 101 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 824 kere doğru, 661 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Test Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Test Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Test Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Test Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.