9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik

9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Troposferin kalınlığının Ekvator ve kutuplarda farklı olmasının nedenleri ve sonuçları nelerdir?


 2. Cevap: Troposferin kalınlığı, Ekvator'da ısınan hava kütlesinin yükselmesiyle artar, bu da kalınlığın artmasına neden olur. Kutuplarda ise soğuyan hava kütlesi alçalarak kalınlığın azalmasına yol açar. Sonuç olarak, troposferin kalınlığı Ekvator ve kutuplarda farklıdır. Bu farklılık, iklim ve hava olayları üzerinde etkilidir. Açıklama: 3. Atmosferin ozon tabakası neden stratosferde bulunur ve neden stratosferde daha fazla yatay hava hareketi görülür?


 4. Cevap: Ozon tabakası stratosferde bulunur çünkü bu tabakada güneşten gelen zararlı ultraviyole (UV) ışınlarını absorbe eder ve yeryüzüne ulaşmasını engeller. Stratosferde daha fazla yatay hava hareketleri görülür çünkü ozon tabakası bu bölgede bulunur ve bu tabakanın korunmasına katkıda bulunur. Açıklama: 5. İklimin farklı bölgelerdeki yer şekilleri üzerindeki etkisini açıklayın. Dağlar ve çöller gibi farklı iklimlerin, yer şekillerini nasıl etkilediğini karşılaştırın.


 6. Cevap: İklim, yer şekillerini farklı şekillerde etkiler. Dağlar yüksek kesimlerinde buzullar tarafından şekillendirilir ve bu, yüksek enlemlerdeki soğuk iklimin bir sonucudur. Yağışlı bölgelerde akarsuların oluşturduğu yer şekilleri yaygındır. Çöllerde ise rüzgârın etkisiyle oluşan yer şekilleri görülür. Açıklama: 7. İklimin çevresel ve ekonomik etkilere sahip olması, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik açısından neden önemlidir? İklim değişikliğiyle mücadele etmenin önemi nedir?


 8. Cevap: İklimin çevresel ve ekonomik etkileri, doğal kaynakların korunması ve insan yaşamının sürdürülebilirliği açısından kritiktir. İklim değişikliği, su kaynaklarının azalması, ekosistemlerin etkilenmesi ve aşırı hava olaylarının artması gibi sorunlara yol açar. Bu nedenle iklim değişikliğiyle mücadele etmek, gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya yaratmak için önemlidir. Açıklama: 9. Atmosferin sıcaklığa etkisini neden önemlidir? Atmosferdeki gazlar ve Güneş enerjisi ile ilgili faktörler, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile nasıl ilişkilidir?


 10. Cevap: Atmosferin sıcaklığı, gezegenimizdeki iklimi etkiler. Atmosferdeki gazlar, Güneş enerjisinin yeryüzüne ulaşmasını ve geri yansımasını etkiler. Bu faktörler, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi büyük çevresel sorunlara neden olabilir. Atmosferin sıcaklığını ve bileşimini anlamak, bu sorunlarla mücadele etmek için önemlidir. Açıklama: 11. Nem oranının hava sıcaklığına olan etkisini açıklayın. Nemli havaların ve bulutlu havalarda güneş ışınlarının yere olan etkisini nasıl farklılaştığını anlatın.


 12. Cevap: Nem oranı havanın ısınması ve soğuması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Nemli havalar geç ısınır ve geç soğurken, kuru havalar çabuk ısınır ve çabuk soğur. Bulutlar, güneş ışınlarının yere olan etkisini azaltır ve yere daha az enerji gelmesine neden olur. Aynı zamanda bulutlar, ışıma ile ısı kaybını azaltarak havanın soğumasını önler. Açıklama: 13. Sıcaklık haritalarının yıllık ortalama ve ocak ayı sıcaklıklarının yanı sıra temmuz ayı sıcaklıklarını neden incelemek daha fazla bilgi verir?


 14. Cevap: Yıllık ortalama sıcaklık, bir yıl boyunca belirli bir bölgedeki sıcaklık ortalamasını temsil eder. Ocak ayı sıcaklıkları, kuzey yarım kürede kışın etkilerini gösterirken, temmuz ayı sıcaklıkları kuzey yarım kürede yazın etkilerini yansıtır. Bu üç farklı zaman dilimindeki sıcaklık verilerini bir arada incelemek, mevsimsel değişimlerin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Açıklama:

  Yıllık sıcaklık değişimleri, bir bölgedeki iklimin belirlenmesinde önemlidir. Ocak ayı sıcaklıkları, kış aylarında hangi bölgelerin soğuk olduğunu gösterirken, temmuz ayı sıcaklıkları ise yaz aylarında hangi bölgelerin sıcak olduğunu gösterir. Bu verilerin bir arada incelenmesi, iklimin mevsimsel varyasyonlarını anlamamıza yardımcı olur. 15. Sıcaklık dağılışındaki en belirgin özellikler nelerdir?


 16. Cevap: Sıcaklık dağılışını incelediğimizde, en belirgin özellikler şunlardır: Sıcaklık genellikle Ekvator'dan kutuplara doğru azalır. En yüksek sıcaklıklar dönenceler çevresinde, özellikle Kuzey Afrika gibi bölgelerde görülür. En düşük sıcaklıklar kutup bölgelerinde, özellikle Kuzey Kutbu ve Güney Kutbu çevresinde görülür. Açıklama:

  Sıcaklık dağılışı, dünya yüzeyindeki farklı bölgelerdeki ortalama sıcaklık değerlerini gösterir. Bu dağılış, coğrafi konumun, iklim bölgelerinin ve yüzey özelliklerinin sıcaklık üzerindeki etkilerini gösterir. 17. Alizeler nedir ve nasıl oluşurlar?


 18. Cevap: Alizeler, Ekvator çevresindeki hava hareketleridir. Kuzey Yarım Küre'de kuzeydoğudan güneybatıya, Güney Yarım Küre'de ise güneydoğudan kuzeybatıya doğru eserler. Alizeler, karaların doğusuna yağış getirir ve deniz yüzeyinde daha güçlü ve sürekli olarak hissedilir. Ters alizeler ise üç-dört kilometre yüksekte ters yönde esen rüzgârlardır. Açıklama:

  Alizeler, Ekvator civarında oluşan termik basınç farklarına dayanır. Bu bölgede, sıcak hava yükselirken soğuk hava alçalır. Bu hareket, yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru bir hava akımı oluşturur. 19. Musonlar nedir ve nasıl oluşurlar?


 20. Cevap: Musonlar, belirli bölgelerde mevsimsel olarak değişen rüzgârlardır. Özellikle Güneydoğu Asya, Doğu Asya, Kuzey Avustralya ve Batı Afrika bölgelerinde etkilidirler. Yaz döneminde karalar denizlere göre daha sıcak olduğundan, alçak basınç alanı karada oluşur ve rüzgârlar denizden karaya doğru eser, bu dönemde bol miktarda yağış bırakır. Kış döneminde ise karalar daha soğuk olduğundan yüksek basınç alanı karada oluşur ve rüzgârlar karadan denize doğru eser, bu dönemde kuru ve serin bir hava hakim olur. Açıklama:

  Musonlar, deniz ve kara yüzeylerinin mevsimsel olarak farklı şekilde ısınması ve soğuması sonucunda oluşan rüzgârlardır. Bu rüzgârlar belirli dönemlerde yağış rejimini etkilerler. 21. Akdeniz ve çevresinde etkili olan rüzgar türlerinden birini seçerek açıklayınız.


 22. Cevap: Örneğin, Mistral rüzgarı Fransa'da Akdeniz kıyılarına doğru esen soğuk bir rüzgardır. Mistral rüzgarının oluşumu, Orta Avrupa'da yüksek basınç alanının Adriyatik kıyılarına doğru esmesiyle gerçekleşir. Bu rüzgar, soğuk ve kuru hava taşır. Açıklama:

  Mistral rüzgarı, yüksek basınç alanının Orta Avrupa'dan Adriyatik kıyılarına doğru esmesiyle oluşur. Bu rüzgar soğuk ve kuru havayı taşır ve Fransa'da etkili olur. 23. Yoğuşma nedir ve sis ile bulutların oluşumunu nasıl etkiler?


 24. Cevap: Yoğuşma, atmosferdeki su buharının ısı kaybederek sıvı hâle geçmesidir. Yoğuşma sonucu meydana gelen oluşumlardan biri sis ve bulutlardır. Sis, yeryüzü ile temas halinde olan havanın soğuması sonucu oluşur. Bulutlar ise yükselen hava kütlelerinin belirli bir yükseklikte doyma noktasına ulaşıp yoğuşmasıyla oluşur. Açıklama:

  Yoğuşma, su buharının gaz hâlden sıvı hâle geçmesidir. Sis, yeryüzü ile temas halindeki havanın soğuması sonucu oluşurken, bulutlar yükselen hava kütlelerinin belirli bir yükseklikte doyma noktasına ulaşıp yoğuşmasıyla meydana gelir. 25. Yağış rejimi nedir ve hangi iki ana gruba ayrılır? Örnek vererek açıklayınız.


 26. Cevap: Yağış rejimi, yeryüzündeki belirli dönemlerde yağış alan yerler ile yıl boyunca yağış alan yerler arasındaki dağılışı ifade eder. Yağış rejimi düzenli ve düzensiz yağış rejimleri olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Örneğin, Akdeniz iklim bölgesinde yağışlar yıl içinde düzensizdir; kış mevsiminde yağış miktarı artarken yazlar kurak geçer. Buna karşın ekvatoral iklim bölgeleri ve okyanusal iklim bölgelerinde yağış rejimleri daha düzenlidir, yıl boyunca yağışlar daha dengeli bir şekilde dağılır. Açıklama:

  Yağış rejimi, belirli bir coğrafi bölgenin yıl boyunca ne kadar yağış aldığını ve bu yağışların dağılışını ifade eder. Düzensiz yağış rejiminde yağışlar belirli dönemlerde yoğunlaşırken, düzenli yağış rejiminde yağışlar daha dengeli bir şekilde dağılır. 27. Orografik yağışlar hangi bölgelerde yaygındır ve nasıl oluşur?


 28. Cevap: Orografik yağışlar, dağlar ve yüksek arazi unsurları tarafından etkilenen bölgelerde yaygındır. Dağlar veya yükseltilmiş arazi unsurları, nemli hava kütlelerini zorlar, bu dağların yükseklikleri boyunca yükselirken soğumasına neden olur. Yükselirken soğuyan hava kütleleri, belirli bir yükseklikten sonra doyma noktasını aşarak yağışı bırakır. Bu durum, dağların rüzgar yönündeki tarafında yağışların yoğun olduğu ve dağın diğer tarafında daha az yağış aldığı bir etki yaratır. Açıklama:

  Orografik yağışlar, yüksek arazi unsurlarının nemli hava kütlelerinin yolunu engelleyerek oluşturduğu yağış türüdür. Dağlar veya yüksek tepeler, nemli hava kütlelerini zorlar ve yükselirken soğur. Bu yükselme sırasında soğuyan hava kütleleri yağış oluşturur. 29. Okyanusal iklim nedir? Hangi bölgelerde etkilidir ve temel özellikleri nelerdir?


 30. Cevap: Okyanusal iklim, orta kuşak karalarının batısında etkili olan bir iklim tipidir. Bu iklim tipinin oluşmasında sıcak su akıntıları ve batı rüzgarları etkilidir. Sıcak akıntılar hava sıcaklığını ve nem oranını yükseltirken, batı rüzgarları deniz yüzeyindeki nemli havayı karalara taşıyarak yağışa dönüştürür. Bu iklim tipinin etkili olduğu yerlerde yıl boyunca yağış görülür. Yazlar çok sıcak olmadığı gibi kışlar da çok soğuk olmaz. Açıklama:

  Okyanusal iklim, orta kuşak karalarının batı kesimlerinde etkili olan bir iklim türüdür. Bu iklimin oluşmasında sıcak su akıntıları ve batı rüzgarları önemli rol oynar. Sıcak su akıntıları hava sıcaklığını yükseltir ve nem oranını artırır. Batı rüzgarları ise deniz yüzeyindeki bu nemli havayı karalara taşıyarak yağışa dönüştürür. Okyanusal iklimin etkili olduğu bölgelerde yıl boyunca yağışlar görülür ve sıcaklık dengeli seyreder. 31. Ekvatoral iklim nedir? Hangi bölgelerde etkilidir ve karakteristik özellikleri nelerdir?


 32. Cevap: Ekvatoral iklim, 10° kuzey ve güney enlemleri arasında etkili olan bir iklim türüdür. Amazon ve Kongo havzaları ile Endonezya ve Malezya gibi bölgelerde bu iklim tipi görülür. Ekvatoral iklimde sıcaklık yıl boyunca 25 °C civarındadır ve güneş ışınlarının düşme açısının çok az değiştiği ve nem oranının yüksek olduğu bir bölgedir. Yıllık sıcaklık farkları en az seviyededir ve sıcaklık gün içinde çok az değişir. Ekvatoral bölgeler, yeryüzünün en fazla yağış alan bölgeleridir ve yıllık yağış miktarı 2000 mm civarındadır. Doğal bitki örtüsü bu bölgelerde geniş yapraklı ve yıl boyunca yeşil kalan ağaçlardan oluşan ormanlardır. Açıklama:

  Ekvatoral iklim, 10° kuzey ve güney enlemleri arasında etkili olan bir iklim türüdür. Bu bölgelerde sıcaklık yıl boyunca nispeten sabittir ve sıcaklık değişimleri sınırlıdır. Ekvatoral bölgelerde yıllık yağış miktarı oldukça yüksektir ve nem oranı fazladır. Bu nedenle, bu bölgeler yeryüzünün en fazla yağış alan yerleridir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik 9 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 09 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik


9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • BEŞERÎ SİSTEMLER
  1. TÜRKİYE’DE YERLEŞMELER
  2. YERLEŞME ŞEKİLLERİ

Ayrıca 9.sınıf coğrafya dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; tamamı klasik ve açık uçlu sorulardan cevap anahtarlı ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Bu soru, öğrencilere troposferin kalınlığının nedenlerini ve sonuçlarını anlama yeteneği kazandırır ve coğrafi etkileri tartışır.

Bu soru, öğrencilere atmosferin bileşenlerinin yerlerini ve işlevlerini anlama yeteneği kazandırır ve çevresel koruma önemini vurgular.

Bu soru, öğrencilere iklimin yer şekilleri üzerindeki etkisini anlama yeteneği kazandırır ve farklı iklimlerin sonuçlarını karşılaştırma fırsatı sunar.

Bu soru, öğrencilere çevresel sorunların önemini anlama ve sürdürülebilirlik kavramını değerlendirme yeteneği kazandırır.

Bu soru, öğrencilere atmosferin sıcaklığı ve bileşiminin küresel çevresel sorunlarla nasıl ilişkilendirildiğini anlama ve eleştirel düşünme yeteneği kazandırır.

Bu soru, öğrencilere nemin sıcaklık üzerindeki etkilerini açıklama yeteneği kazandırır.

Bu soruyla öğrenciler, sıcaklık verilerinin farklı zaman dilimlerinde nasıl değiştiğini anlamayı hedefler. Ayrıca, mevsimsel değişikliklerin iklimi nasıl etkilediğini kavramaları amaçlanır.

Bu soruyla öğrenciler, sıcaklık dağılışının temel özelliklerini tanımayı hedefler. Ayrıca, sıcaklığın coğrafi faktörlerle nasıl değiştiğini anlamaları amaçlanır.

Bu soruyla öğrenciler, alizelerin ne olduğunu, nasıl oluştuğunu ve hangi yönlere doğru eslediğini anlamayı hedefler.

Bu soruyla öğrenciler, musonların ne olduğunu, nasıl oluştuğunu ve mevsimsel olarak nasıl etki gösterdiklerini anlamayı hedefler

Bu soruyla öğrenciler, belirli bir rüzgar türünün nasıl oluştuğunu ve etkilerini anlamayı hedefler.

Bu soruyla öğrenciler, yoğuşma olayını anlamayı ve sis ile bulutların nasıl oluştuğunu kavramayı hedefler.

Bu soruyla öğrenciler, yağış rejimi kavramını ve farklı iklim bölgelerindeki yağış dağılımını anlamayı hedefler.

Bu soruyla öğrenciler, orografik yağışların oluşumunu ve neden dağların rüzgar yönündeki tarafında daha fazla yağış aldığını anlamayı hedefler.

Bu soruyla öğrenciler, okyanusal iklimin özelliklerini ve etkili olduğu bölgeleri anlamayı hedefler.

Bu soruyla öğrenciler, ekvatoral iklimin özelliklerini ve etkili olduğu bölgeleri anlamayı hedefler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.