2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-30)

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-30) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-30) CEVAPLARI

 1. Algoritmanın tanımı nedir?

  A) Bir işlemi otomatikleştirmek için yazılmış bir kod
  B) Bilgisayarın hafızasına kaydedilen veri
  C) Adım adım bir problemi çözmek için yazılan bir prosedür
  D) Bir cihazın çalışma prensiplerini belirleyen bir metot
  E) Bilgisayar programlamasında kullanılan bir veri türü

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Adım adım bir problemi çözmek için yazılan bir prosedür. Algoritma, bir problemi çözmek veya bir işlemi gerçekleştirmek için adım adım izlenmesi gereken bir prosedür veya talimattır. Algoritmalar, belirli bir girdiye dayanarak istenen sonucu üretebilmek için tasarlanır. Algoritmalar genellikle yazılım veya programlama bağlamında kullanılır ve karmaşık problemleri daha küçük ve daha yönetilebilir adımlara böler. Adımlar sırasıyla izlenerek sonuca ulaşılır. 3. Programlama dilleri neden kullanılır?

  A) Bilgisayar işletim sistemlerini yönetmek için
  B) İşlem yapmak için gerekli verileri depolamak için
  C) İnternet bağlantısını sağlamak için
  D) Bilgisayar programları yazmak için
  E) Web sitelerini tasarlamak için

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Bilgisayar programları yazmak için. Programlama dilleri, bilgisayar programları oluşturmak ve çalıştırmak için kullanılan araçlardır. Programlama dilleri, insanların bilgisayarla iletişim kurmasını ve talimatları anlaşılır bir şekilde ifade etmesini sağlar. 2. Bilgisayar programları, belirli bir amaca hizmet eden talimatlar ve işlemler kümesidir. Programlama dilleri, bu talimatların yazılmasını ve bilgisayar tarafından anlaşılmasını sağlar. 3. Programlama dilleri, çeşitli sektörlerde kullanılan yazılımların geliştirilmesini sağlar. İşletim sistemleri, uygulama yazılımları, oyunlar, veritabanı sistemleri ve web siteleri gibi birçok farklı türde program, programlama dilleri kullanılarak oluşturulur. 5. Bir programda bir hata olduğunda, hatanın nerede olduğunu bulmak için ne yapılmalıdır?

  A) Programın tamamı silinerek tekrar yazılmalıdır
  B) Programı yeniden başlatmak gerekir
  C) Programdaki kodların tek tek kontrol edilmesi gerekir
  D) Bilgisayarın işletim sistemi güncellenmelidir
  E) Programın yazıldığı dil öğrenilmelidir

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Programdaki kodların tek tek kontrol edilmesi gerekir. Bir programda bir hata olduğunda, hatanın nerede olduğunu bulmak için genellikle programdaki kodların tek tek kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu işlem hata ayıklama (debugging) olarak adlandırılır. 2. Hata ayıklama sürecinde, programdaki hatalı veya yanlış çalışan kod parçalarını tespit etmek için adım adım ilerlenir. Hatanın yerini tespit etmek için programda yer alan değişken değerleri, akış kontrolü, döngüler ve koşullar dikkatlice incelenir. 3. Hatalı kod parçaları bulunduktan sonra, düzeltme yapılabilir veya gerekli düzeltmeler için eklemeler yapılabilir. Bu şekilde programın hatasız çalışması sağlanır. 7. Algoritmanın temel amacı nedir?

  A) Bir problemi çözmek için doğru adımları belirlemek
  B) Bilgisayar oyunları tasarlamak
  C) Web sitesi oluşturmak
  D) Veritabanı programlama yapmak
  E) Görsel efektler oluşturmak

 8. Cevap: A Açıklama:

  Algoritmanın temel amacı, bir problemi çözmek için doğru adımları belirlemektir. Algoritma, bir problemi çözmek veya bir görevi gerçekleştirmek için adım adım talimatlar ve mantıksal kontroller sağlayan bir dizi işlemdir. Algoritma, başlangıç durumu, hedef durumu ve ara adımları tanımlar ve bu adımları izleyerek başlangıç durumundan hedef duruma ulaşmayı sağlar. Algoritmalar, bilgisayar programlamasında kullanıldığı gibi genel problem çözme süreçlerinde de kullanılır. 9. Python'da hangi sözcük döngüleri belirtir?

  A) while ve for            B) if ve else
  C) try ve except         D) def ve return
  E) import ve from

 10. Cevap: A Açıklama:

  Sorunuzda, Python'da hangi sözcüklerin döngüleri belirttiğini sormaktasınız. Doğru cevap "A) while ve for" sözcükleridir. Python programlama dilinde "while" ve "for" sözcükleri döngülerin oluşturulmasında kullanılır. "while" döngüsü, belirli bir koşul doğru olduğu sürece belirli bir kod bloğunu tekrar tekrar çalıştırırken, "for" döngüsü ise bir dizi, liste veya aralık üzerinde dolaşarak belirli bir kod bloğunu çalıştırır. Python'da döngüleri belirtmek için "while" ve "for" sözcükleri kullanılır. "while" döngüsü, bir koşul doğru olduğu sürece belirli bir kod bloğunu tekrar tekrar çalıştırır. "for" döngüsü ise belirli bir dizi, liste veya aralık üzerinde dolaşarak belirli bir kod bloğunu çalıştırır. Bu döngüler, programların belirli işlemleri tekrarlamasını sağlar ve programların daha verimli ve esnek olmasını sağlar. Diğer seçenekler ise farklı program yapısını belirtmek için kullanılan sözcüklerdir. 11. Python'da bir değişkenin değerini artırmak için hangi işlem yapılır?

  A) +=    B) -=    C) *=    D) /=    E) **=

 12. Cevap: A Açıklama:

  Python'da bir değişkenin değerini artırmak için "+=" işlemi kullanılır. Bu işlem, mevcut değişkenin değerine bir sayı veya başka bir değişkenin değerini ekler ve sonucu tekrar aynı değişkene atar. Örneğin, "x += 5" ifadesi, "x" değişkeninin değerine 5 ekler ve sonucu "x" değişkenine atar. 13. Python'da hangi komut kullanılarak kullanıcının veri girmesi sağlanır?

  A) print()        B) input()            C) len()
  D) range()      E) round()

 14. Cevap: B Açıklama:

  Sorunuzda, Python'da kullanıcının veri girmesini sağlayan komutun hangisi olduğunu sormaktasınız. Doğru cevap "B) input()" komutudur. "input()" komutu, programın çalıştığı sırada kullanıcıdan bir giriş almak için kullanılır. Kullanıcıya bir mesaj gösterilir ve kullanıcı bir değer girdikten sonra bu değer, programın çalışmasına devam etmek için kullanılabilir. Python'da kullanıcının veri girmesini sağlamak için "input()" komutu kullanılır. "input()" komutu, programın çalıştığı sırada kullanıcıya bir mesaj gösterir ve kullanıcı bir değer girdikten sonra bu değeri alır. Alınan değer, programın devamında kullanılabilir. Bu komut, kullanıcıyla etkileşimli bir program oluşturmak veya kullanıcıdan giriş almak için önemlidir. Diğer seçenekler ise farklı işlevlere sahip olan Python komutlarıdır. 15. Python'da hangi işaret, iki değerin eşit olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır?

  A) ==    B) !=    C) <    D) >    E) <=

 16. Cevap: A Açıklama:

  Python'da iki değerin eşit olup olmadığını kontrol etmek için "==" işareti kullanılır. Bu işaret, sol tarafındaki değerin sağ tarafındaki değere eşit olup olmadığını sorgular. Örneğin, "x == y" ifadesi, "x" değişkeninin "y" değişkenine eşit olup olmadığını kontrol eder. Diğer seçeneklerdeki işaretler farklı karşılaştırma işlemlerini temsil eder. "!=" işareti, iki değerin eşit olmadığını kontrol etmek için kullanılır. "<" işareti, sol tarafındaki değerin sağ tarafındaki değerden küçük olduğunu kontrol eder. ">" işareti, sol tarafındaki değerin sağ tarafındaki değerden büyük olduğunu kontrol eder. "<=" işareti, sol tarafındaki değerin sağ tarafındaki değere küçük eşit veya eşit olduğunu kontrol eder. 17. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı nedir?
  print("Merhaba, Dünya!")

  A) Merhaba, Dünya!            B) Merhaba, Python!
  C) Python, Merhaba!            D) Dünya, Merhaba!
  E) Syntax hatası verir.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Merhaba, Dünya!" seçeneğidir. Bu Python kodunun çıktısı olarak "Merhaba, Dünya!" yazısı ekranda görüntülenecektir. - Python'da `print()` fonksiyonu, içine verilen değeri ekrana yazdırmak için kullanılır. - Verilen kodda `print("Merhaba, Dünya!")` ifadesi bulunmaktadır. Bu ifade, "Merhaba, Dünya!" yazısını ekrana yazdırmak için kullanılır. - Dolayısıyla, kod çalıştırıldığında çıktı olarak "Merhaba, Dünya!" yazısı ekranda görüntülenecektir. 19. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı nedir?
  a = 5
  b = 2
  c = a + b
  print(C)

  A) 2    B) 5    C) 7    D) 10    E) Syntax hatası verir.

 20. Cevap: E Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı E) Syntax hatası verir'dir. Kodda küçük bir hata bulunmaktadır. İlk önce `a`, `b` ve `c` değişkenleri tanımlanır. Ancak `c` değişkenine atama yapılırken büyük harf kullanılmıştır (`C` yerine `c`). Bu nedenle Python, `print(C)` ifadesini tanımlanmamış bir değişken olarak algılar ve "NameError: name 'C' is not defined" şeklinde bir hata mesajı verir. Doğru yazım `print(c)` olmalıdır. 21. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı nedir? 
  a = 5
  b = 3
  if a > b:
     print("a büyüktür b")
  else:
      print("b büyüktür a")

  A) a büyüktür b
  B) b büyüktür a
  C) a eşittir b
  D) Hiçbir şey yazdırılmaz.
  E) Syntax hatası verir.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı A) a büyüktür b'dir. Python'da "if-else" ifadesi, belirtilen koşulun doğru veya yanlış olmasına bağlı olarak farklı kod bloklarının çalışmasını sağlar. Bu kodda, a ve b değişkenleri karşılaştırılıyor. Eğer a, b'den büyükse "a büyüktür b" yazdırılır. Eğer a, b'den küçük veya eşitse ise "b büyüktür a" yazdırılır. Verilen durumda a = 5 ve b = 3 olduğu için a, b'den büyüktür ve "a büyüktür b" çıktısı verilir. 23. Python'da "if" deyimi ne işe yarar?

  A) Belirli bir işlemi belirli bir koşulda yapar
  B) Belirli bir işlemi belirli bir sayıda yapar
  C) Belirli bir işlemi belirli bir aralıkta yapar
  D) Belirli bir işlemi belirli bir liste içinde yapar
  E) Hiçbiri

 24. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Belirli bir işlemi belirli bir koşulda yapar'dır. - "if" deyimi, bir koşulu kontrol eder ve bu koşul doğru ise belirli bir işlemi gerçekleştirir. - Koşul doğru olduğunda if bloğu içerisindeki işlemler çalışır, aksi takdirde atlanır. - "if" deyimi, programların belirli şartlara göre farklı davranışlar sergilemesini sağlar. 25. Python'da "else" deyimi ne işe yarar?

  A) Bir "if" deyimiyle birlikte kullanılarak belirli bir koşulda belirli bir işlemi yapar
  B) Belirli bir aralıkta belirli bir işlemi yapar
  C) Belirli bir sayıda belirli bir işlemi yapar
  D) Belirli bir liste içinde belirli bir işlemi yapar
  E) Hiçbiri

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Bir "if" deyimiyle birlikte kullanılarak belirli bir koşulda belirli bir işlemi yapar'dır. "else" deyimi, bir "if" deyimiyle birlikte kullanılarak bir koşulun yanlış olduğu durumlarda belirli bir işlemi gerçekleştirir. - Eğer "if" bloğu içindeki koşul doğru ise, "else" bloğu atlanır ve işlem devam etmez. Ancak koşul yanlış ise, "else" bloğu içindeki işlemler çalışır. - "else" deyimi, alternatif bir durumun işlenmesini sağlar. 27. Bir Python programı içinde "print" fonksiyonu ne işe yarar?

  A) Verilen argümanı ekrana yazdırır
  B) Verilen argümanı sayıya dönüştürür
  C) Verilen argümanı liste haline getirir
  D) Verilen argümanı sözlük haline getirir
  E) Hiçbiri

 28. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Verilen argümanı ekrana yazdırmaktır. - "print" fonksiyonu, Python programında kullanılan bir yerleşik fonksiyondur ve verilen argümanı ekrana yazdırmak için kullanılır. - Fonksiyonun argümanı, yazdırılacak metin, sayı, değişken veya diğer veri türleri olabilir. - "print" fonksiyonu, programcının çıktıyı görmesini ve programın çalışmasını izlemesini sağlar. 29. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı ne olur?
  x = 5
  y = "3"
  print(x + y)

  A) 8    B) 53    C) "53"    D) TypeError    E) Hiçbiri

 30. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) TypeError'dır. - Python'da farklı veri tipleri arasında doğrudan matematiksel işlem yapmak bazı durumlarda hata üretebilir. - Kodda, x değişkeni bir tamsayı (integer) iken, y değişkeni bir metin (string) olarak tanımlanmıştır. - İki değişkeni toplamak istediğimizde, Python farklı veri tiplerini otomatik olarak dönüştürme yeteneğine sahip değildir ve bu durumda bir hata oluşur. - Tamsayı ile metni doğrudan toplamak istediğimizde TypeError hatası alırız. 31. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı ne olur?
  for i in range(5):
  print(i)
  if i == 2:
  break

  A) 0 1 2      B) 0 1 2 3 4            C) 1 2
  D) 2            E) Hiçbiri

 32. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) 0 1 2 olacaktır. - Bu kod parçası, 0'dan 4'e kadar olan sayıları ekrana yazdırmak için bir döngü kullanır. - Döngü `for i in range(5):` satırıyla başlar. Bu, 0'dan 4'e kadar olan sayıları temsil eden `i` değişkenini oluşturur. - Döngünün her adımında `print(i)` satırı çalışır ve `i` değeri ekrana yazdırılır. - `if i == 2:` satırı, `i` değerinin 2'ye eşit olup olmadığını kontrol eder. - `i` değeri 2 olduğunda, `break` ifadesi döngüyü sonlandırır. - Bu durumda, döngü 0, 1 ve 2'yi ekrana yazdırdıktan sonra sona erer. 33. Bir Python programında, bir if-else ifadesinin işlevi nedir?

  A) Bir döngüyü yürütmek için kullanılır.
  B) Belirli bir koşulu kontrol etmek ve farklı işlemler yapmak için kullanılır.
  C) Bir fonksiyon tanımlamak için kullanılır.
  D) Bir değişkeni tanımlamak için kullanılır.
  E) Bir dosyayı açmak için kullanılır.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) Belirli bir koşulu kontrol etmek ve farklı işlemler yapmak için kullanılır." olarak belirlenmiştir. Bir if-else ifadesi, bir programın belirli bir koşulu kontrol etmesini ve bu koşula bağlı olarak farklı işlemler yapmasını sağlar. Koşul ifadesi doğru ise if bloğu çalıştırılır, aksi halde else ifadesi çalıştırılır. Bu if-else ifadesi zinciri, birden fazla koşulu kontrol etmek ve farklı işlemler yapmak için kullanılabilir. Bu yapı, programlara esneklik kazandırır ve farklı senaryolara uygun işlemler yapılmasını sağlar. 35. Bir Python programında, bir for döngüsü ne işe yarar?

  A) Belirli bir koşulu kontrol etmek için kullanılır.
  B) Belirli bir işlemi belirli bir sayıda kez yürütmek için kullanılır.
  C) Verileri bir dosyaya yazmak için kullanılır.
  D) Verileri bir dosyadan okumak için kullanılır.
  E) Bir fonksiyonu çağırmak için kullanılır.

 36. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) Belirli bir işlemi belirli bir sayıda kez yürütmek için kullanılır." olarak belirlenmiştir. Bir for döngüsü, belirli bir işlemi belirli bir sayıda tekrarlamak için kullanılır. Bu döngü, bir dizi, liste veya aralık gibi bir veri yapısındaki elemanları tek tek dolaşarak her bir eleman için belirtilen işlemi gerçekleştirir. For döngüsü, tekrar sayısını takip eder ve işlem bu sayı kadar tekrarlanır. Bu yapı, özellikle bir liste veya dizi üzerindeki elemanlara erişmek ve her biriyle aynı işlemi yapmak için kullanışlıdır. 37. Aşağıdaki kod parçasında while döngüsü kullanılmıştır
  i = 0
  while i < 5:    
     print(i)
     i += 1

  Hangi seçenekte doğru bir açıklama verilmiştir?

  A) Döngü 5 kere çalışır.
  B) Döngü 4 kere çalışır.
  C) Döngü sonsuz kere çalışır.
  D) Döngünün kaç kez çalışacağı belirtilmemiş.
  E) Kod parçası hata içermektedir.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Döngü 5 kere çalışır" olarak belirlenmiştir. Kod parçası içindeki while döngüsü, i değeri 5'ten küçük olduğu sürece çalışır. Başlangıçta i değeri 0 olarak tanımlanır, ardından döngü içinde i değeri 1 artırılarak döngünün her bir adımında i'nin değeri artırılır. Bu şekilde döngü toplamda 5 kere çalışır ve 0'dan başlayarak 4'e kadar olan sayıları ekrana yazdırır. 39. Aşağıdaki kod parçasında bir if koşulu kullanılmıştır:
  x = 5
  if x < 10:
       print("x 10'dan küçüktür.")
  else:
       print("x 10'dan büyüktür.")
  x değişkeninin değeri ne olursa olsun, hangi metin ekrana yazdırılır?

  A) "x 10'dan küçüktür."
  B) "x 10'dan büyüktür."
  C) "x 10'a eşittir."
  D) Kod parçası hata içermektedir.
  E) Herhangi bir metin ekrana yazdırılmaz.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) 'x 10'dan küçüktür.'" olarak belirlenmiştir. Kod parçasında x'in değeri 10'dan küçük olduğu sürece if bloğu çalışır ve "x 10'dan küçüktür." metni ekrana yazdırılır. Eğer x'in değeri 10 veya daha büyük ise else bloğu çalışır ve "x 10'dan büyüktür." metni ekrana yazdırılır. Çözüm açıklaması olarak, if-else koşulunun bir kontrol yapısı olduğunu ve belirli bir koşulu kontrol ederek farklı kod bloklarını çalıştırdığını belirtebiliriz. 41. Python'da bir değişkenin veri tipini belirlemek için hangi fonksiyon kullanılır?

  A) print()    B) len()    C) type()    D) str()    E) int()

 42. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) type()" olarak belirlenmiştir. Python'da bir değişkenin veri tipini belirlemek için "type()" fonksiyonu kullanılır. "type()" fonksiyonu, bir nesnenin veri tipini döndürür. Örneğin, "type(x)" şeklinde kullanarak değişken "x" için veri tipini öğrenebiliriz. Bu fonksiyon sayesinde programda hangi veri türünü kullandığımızı doğrulayabilir ve gerektiğinde uygun işlemleri gerçekleştirebiliriz 43. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  a = "5"
  b = "10"
  c = a + b
  print(c)

  A) 5    B) 10    C) 15    D) 510    E) Hata verir

 44. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) 510'dur. Program, string veri tiplerindeki "a" ve "b" değişkenlerinin değerlerini birleştirerek, "c" değişkenine atar ve "print(c)" satırı ile birleştirilmiş string'i yazdırır. String birleştirme işlemi, "+" işareti kullanılarak yapılır ve sonuçta elde edilen string "510" olur. 45. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı ne olur?
  x = 5
  while x > 0:
      print(x)
      x -= 1

  A) 5 4 3 2 1      B) 1 2 3 4 5             C) 5 5 5 5 5
  D) 0 1 2 3 4      E) Bir hata verir.

 46. Cevap: A Açıklama:

  Bu kod, x değerini 5 olarak başlatır ve her döngüde x değerini 1 azaltarak 5'ten 1'e kadar olan sayıları ekrana yazdırır. Yani çıktı "5 4 3 2 1" olur. 47. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı ne olur?
  x = 10
  if x > 5:
      print("x is greater than 5")
  else:
      print("x is less than or equal to 5")

  A) x is greater than 5
  B) x is less than or equal to 5
  C) x is equal to 5
  D) x is greater than or equal to 5
  E) x is less than 5

 48. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) x is greater than 5'dir. Çünkü x değişkeni 10'a atanır ve 10, 5'ten büyüktür. Bu nedenle if koşulu doğrudur ve "x is greater than 5" ifadesi yazdırılır. 49. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  a = 3
  if a < 5:
      print("a 5'ten küçük")
  else:
      print("a 5'ten büyük veya eşit")

  A) a 5'ten küçük
  B) a 5'ten büyük veya eşit
  C) Hata verir
  D) Hiçbir şey yazdırılmaz
  E) Kod sonsuz döngüye girer.
 50. Cevap: A Açıklama:

  Bu kodun çıktısı "a 5'ten küçük" olacaktır. Kod, a değişkeninin 5'ten küçük olduğu durumda "a 5'ten küçük" yazdıracaktır. Değişkenin değeri 5'ten büyük veya eşit olduğunda ise "a 5'ten büyük veya eşit" yazdıracaktır. Bu örnekle birlikte, if-else bloklarının nasıl çalıştığı ve Python'da karar yapılarının nasıl oluşturulduğu anlatılabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-30) Detayları

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-30) 71 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 30 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-30) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-30) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-30) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-30) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PROGRAMLAMA
  1. Dosya İşlemleri
  2. Program Kontrolü
  3. Programlamanın Temelleri
  4. Proje Geliştirme

Ayrıca

Algoritmanın tanımı, bir problemi adım adım çözmek için kullanılan bir prosedürdür ve programlama veya yazılım geliştirme süreçlerinde sıkça kullanılır.

Programlama dillerinin bilgisayar programları yazmak için kullanıldığını anlama.

Bir programdaki hataları tespit etmek için programdaki kodların tek tek kontrol edilmesi ve hata ayıklama sürecini uygulayabilme.

Algoritmaları doğru bir şekilde oluşturmak, problem çözme becerilerini geliştirir ve verimli çözümler üretme yeteneğini artırır.

Python'da "while" ve "for" döngülerinin kullanımını bilmek, programların tekrarlayan işlemlerini etkili bir şekilde gerçekleştirmek için gereklidir.

Diğer seçeneklerdeki işlemler farklı matematiksel operasyonları temsil eder. "-=" işlemi, değeri azaltmak için kullanılır, "*=" işlemi, değeri çarpmak için kullanılır, "/=" işlemi, değeri bölmek için kullanılır, ve "**=" işlemi, değeri üssünü almak için kullanılır.

Python'da "input()" komutunu kullanarak kullanıcıdan veri almanın nasıl yapıldığını bilmek, programları kullanıcıyla etkileşimli hale getirmek ve dinamik girişlere izin vermek için önemlidir.

Python'da "==" işareti ile eşitlik kontrolü yapabilmek, programlarımızda farklı koşulları sorgulamamızı sağlar ve karar yapılarını doğru bir şekilde oluşturmamıza yardımcı olur.

Basit Python kodlarını çalıştırma ve çıktılarını tahmin etme becerisi.

Python'da değişken isimlendirirken büyük ve küçük harflerin dikkate alındığını, bu nedenle `C` ve `c` farklı değişkenler olarak kabul edildiğini bilmek.

Koşullu ifadeleri kullanarak karşılaştırma yapabilme ve doğru sonuçları elde edebilme becerisi.

Python programlama dilinde "if" deyimini kullanarak belirli bir koşula göre işlem yapabilme yeteneği.

Python programlama dilinde "else" deyimini kullanarak belirli bir koşulun yanlış olduğu durumda farklı bir işlem yapabilme yeteneği.

Bir Python programında "print" fonksiyonunu kullanarak verilen argümanı ekrana yazdırma becerisi.

Farklı veri tipleri arasında matematiksel işlemler yapmanın nasıl hatalara yol açabileceğini ve veri türleri arasında uygun dönüşümlerin önemini anlama.

Python'da döngülerin çalışma mantığını anlamak ve `break` ifadesinin döngüyü nasıl sonlandırdığını bilmek.

Bir if-else ifadesinin belirli bir koşulu kontrol etmek ve farklı işlemler yapmak için kullanıldığını bilmek.

Bir for döngüsünün belirli bir işlemi belirli bir sayıda tekrarlamak için kullanıldığını bilmek.

Bir döngünün belirli bir koşul sağlandığı sürece çalışacağını ve bu örnekte döngünün 5 kere çalışacağını anlama.

if-else koşullarını kullanarak belirli bir duruma göre farklı işlemler yapabilme yeteneğini kazanmak.

Python'da bir değişkenin veri tipini belirlemek için "type()" fonksiyonunu kullanmayı öğrenmek.

Bu soru, string birleştirme işlemi ve veri tipleri konusundaki temel bilgiyi ölçmektedir.

Python'da döngü kontrol yapıları olan while ve for döngülerini kullanarak tekrarlı işlemler yapabilme becerisini ölçmektir.

Basit bir Python if-else yapısı kullanımını anlama becerisini ölçer.

Karar yapıları hakkında temel bir anlayışa sahip olmaları ve basit karar yapılarının Python'da nasıl oluşturulacağını anlamaları hedeflenebilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-30) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-30) Testi İstatistikleri

Bu sınav 233 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 2876 kere doğru, 887 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-30) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-30) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-30) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-30) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.