Lise 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu sorular

Lise 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Lise 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu sorular CEVAPLARI

 1. Yazılım nedir? Açıklayınız.


 2. Cevap: Yazılım, bilgisayar donanımını anlamlı hale getiren ve bilgisayarları kullanıcı amaçları doğrultusunda kullanılmasını sağlayan kod, komut ve programlardır. Açıklama:

  Yazılım, bilgisayarların kullanıcı isteklerini yerine getirmesi için gerekli olan talimatları ve işlemleri içerir. 3. Yazılım geliştirme ortamlarında kullanılan üç derleyici örneği veriniz.


 4. Cevap: * C derleyicisi * C++ derleyicisi * Java derleyicisi Açıklama: 5. Python'da kullanılan aritmetik ikili operatörleri tanımlayınız.


 6. Cevap: * Toplama (+) * Çıkarma (-) * Çarpma (*) * Bölme (/) * Tam bölme (//) * Mod alma (%) * Üs alma () Açıklama:

  Bu operatörler, iki işlenen üzerinde çalışarak bir sonuç üretirler. 7. Python'da bir değişkene sabit bir değer atamanın söz dizimini açıklayınız.


 8. Cevap: ```python degiskenAdi = sabitDeger ``` Açıklama:

  Değişken adı, eşittir işareti ve sabit değer, bir atama ifadesi oluşturur. 9. For döngüsünün söz dizimi hakkında bilgi veriniz.


 10. Cevap: for döngüsü söz dizimi: for döngü değişkeni in range(başlangıç değeri, son değer, artırma/azaltma değeri) Açıklama:

  Döngü değişkeni, her tekrarlamada artırma/azaltma değeri kadar artarak veya azalarak başlangıç değerinden son değere kadar olan aralıktaki değerleri alır. 11. For döngüsü ile ilgili üç örnek veriniz.


 12. Cevap: Örnek 1: for i in range(1, 11): print(i) Örnek 2: for i in range(1, 10, 2): print(i) Örnek 3: for i in range(10, 0, -1): print(i) Açıklama:

  For döngüsü ile farklı aralıklar ve artış/azalış miktarları tanımlayarak çeşitli tekrarlar gerçekleştirilebilir. 13. sqrt() fonksiyonunun farklı kullanımlarını açıklayınız.


 14. Cevap: - Sabit bir değerin karekökünü almak - Bir değişkenin karekökünü almak - sqrt() fonksiyonunun içinde işlemler kullanmak - sqrt() fonksiyonunun dönen değerini bir değişkene atamak ve bu değeri işleme tabi tutmak - İç içe sqrt() fonksiyonu kullanmak Açıklama:

  sqrt() fonksiyonu çeşitli şekillerde kullanılabilir. Fonksiyona sabit bir değer, değişken veya işlem gönderilebilir. Fonksiyonun dönen değeri bir değişkene atanabilir ve işleme tabi tutulabilir. 15. Bir Python modülü nedir?


 16. Cevap: Python kodları içeren bir dosya. Açıklama:

  Python modülleri, yeniden kullanılabilir kod parçacıklarıdır. Standart kütüphane, 230'dan fazla modül içerir ve binlerce fonksiyonu kapsar. 17. Fonksiyonlarda kullanılan global değişkenlerin özellikleri nelerdir?


 18. Cevap: * Ne zaman hangi fonksiyon çağırılırsa çağırılsın program tarafından tanınırlar. * Programın tümü tarafından tanınır ve kullanılırlar. Açıklama:

  Global değişkenler, programın herhangi bir yerinde erişilebilen ve değiştirilebilen değişkenlerdir. Fonksiyon içinde tanımlanmazlar ve fonksiyonlar arası veri paylaşımını sağlarlar. 19. Varsayılan parametreler nedir, nerelerde kullanılırlar?


 20. Cevap: Bir fonksiyon tanımlanırken parametrelerine varsayılan değerler atanabilir. Bu değerler, fonksiyon çağrıldığında parametre verilmezse kullanılır. Açıklama:

  Varsayılan parametreler, fonksiyonun daha esnek ve kullanışlı hale gelmesini sağlar. Örneğin, bir geri sayım fonksiyonu varsayılan olarak 5'ten geri sayım yapacak şekilde tanımlanabilir ve kullanıcı isterse bu değeri değiştirebilir. 21. Dosya nesnesi oluşturmak ve dosyaya yazabilmek için kullanılan söz dizimini açıklayınız.


 22. Cevap: f = open("dosyam.txt", "w") Açıklama:

  Bu söz dizimi, "dosyam.txt" adlı bir dosya nesnesi ("f") oluşturur ve bu dosyaya yazma izni verir. Dosya yoksa yeni bir dosya oluşturur; varsa içindeki veriler yenileriyle değiştirilir. 23. Tkinter'da buton oluşturma işlemini anlatınız.


 24. Cevap: Tkinter'da buton oluşturmak için Button sınıfı kullanılır. Buton nesnesi, özellikler ve bir işlev ile yapılandırılır. Butonun görsel konumu ve penceredeki yerleşimi pack() veya grid() yöntemleri ile belirlenir. Açıklama:

  Tkinter'da butonlar, kullanıcıların grafiksel bir arayüzde eylemleri tetiklemek için kullandığı kritik bileşenlerdir. Özellikler, butonun görünümünü ve davranışını kontrol ederken, işlev butona tıklandığında gerçekleştirilen eylemleri tanımlar. 25. Liste dilimleme işlemini tanımlayınız ve üç örnek veriniz.


 26. Cevap: Liste dilimleme, bir listeyi belirtilen aralıkta bölerek yeni bir liste oluşturma işlemidir. Örnekler: * Lst[0:5]: Listenin ilk beş elemanını alır. * Lst[-5:]: Listenin son beş elemanını alır. * Lst[2:6:2]: Listenin 2'nci, 4'üncü ve 6'ncı elemanlarını alır. Açıklama:

  Dilimleme işleminde başlangıç, bitiş ve artım miktarı parametreleri kullanılır. Başlangıç parametresi varsayılan olarak 0'dır, bitiş parametresi varsayılan olarak listenin uzunluğudur ve artım miktarı varsayılan olarak 1'dir. 27. Listelerin çok boyutlu yapısı hakkında bilgi veriniz.


 28. Cevap: Listeler, birden fazla boyuta sahip olabilir. İki boyutlu listeler matris olarak bilinir ve dikdörtgen şeklinde elemanlar dizisi olarak temsil edilir. Çok boyutlu listeler, verileri daha karmaşık ve organize bir şekilde depolamak için kullanılır. Açıklama:

  Çok boyutlu listeler, hiyerarşik veri yapıları oluşturmak için kullanılabilir ve gerçek dünya sorunlarının modellenmesine yardımcı olur. Örneğin, bir matris, tablodaki verileri veya bir resmin piksellerini temsil edebilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu sorular Detayları

Lise 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu sorular 14 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 3 kullanıcı beğenmiş. Lise 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik


Lise 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PROGRAMLAMA
  1. Dosya İşlemleri
  2. Program Kontrolü
  3. Programlamanın Temelleri
  4. Proje Geliştirme

Ayrıca Lise 9.sınıf bilgisayar bilimi dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Yazılımın tanımını ve amacını anlar.

Öğrenciler, Python'da aritmetik işlemler yapmak için kullanılan operatörleri anlarlar.

Öğrenciler, Python'da değişkenlere değer atamak için kullanılan söz dizimini kavrarlar.

Öğrenciler for döngüsünün söz dizimini kavrarlar ve doğru bir şekilde uygularlar.

Öğrenciler for döngüsünü farklı senaryolar için kullanabilme becerisi geliştirirler.

Öğrenciler, sqrt() fonksiyonunun çeşitli kullanımlarını anlayacaklar.

Öğrenciler, Python modüllerinin ne olduğunu ve faydalarını anlayacaklar.

Global değişkenlerin kullanım alanlarını ve avantajlarını anlama.

Varsayılan parametrelerin fonksiyonları nasıl daha kullanıcı dostu yaptığını anlama.

* Dosya nesnelerinin nasıl oluşturulacağını anlarlar. * Dosyalara yazma işleminin nasıl gerçekleştirileceğini öğrenirler.

Tkinter'da buton oluşturmanın temel adımlarını öğrenmek.

Öğrenciler, listeleri dilimleyerek farklı aralıktaki elemanları almayı öğrenebilirler.

Öğrenciler, listelerin çok boyutlu doğasını ve gerçek dünya uygulamalarını anlayacaktır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.