9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Python programlama dilindeki sayısal değer türlerini açıklayınız.


 2. Cevap: Tam sayılar ve diziler Açıklama:

  Tam sayılar kesirli değer içermeyen pozitif, negatif veya sıfır değerlerdir; diziler ise karakter dizileri veya metin olarak ifade edilir. 3. Python'da değişken tanımı işlemini nasıl gerçekleştirirsiniz?


 4. Cevap: Değişkene bir değer atayarak Açıklama:

  Değişkenler, değerleri saklamak için kullanılır ve eşittir işareti (=) kullanılarak tanımlanır. 5. Aritmetik ifadelerde kullanılan öncelik ve birleşim kurallarını açıklayınız.


 6. Cevap: * Öncelik, farklı operatörlerin bir ifadede yer aldığında hangisinin ilk olarak uygulanacağını belirler. * Birleşim, aynı önceliğe sahip operatörlerin bir ifadede yer aldığında hangisinin ilk olarak uygulanacağını belirler. Açıklama:

  Python'da operatörler, öncelik ve birleşim kurallarına göre bir sırayla uygulanır. Bu kurallar, ifadelerin değerlerini doğru bir şekilde hesaplamak için önemlidir. 7. Mantık hatalarının yorumlayıcı tarafından algılanmasının zor olmasının nedenini belirtiniz.


 8. Cevap: Mantık hataları, programın söz dizimsel olarak doğru olmasına rağmen beklenen sonucu vermemesinden kaynaklanır. Açıklama:

  Yorumlayıcı, programın söz dizimsel doğruluğunu kontrol edebilir, ancak mantıksal doğruluğu kontrol edemez. Mantık hataları, genellikle programcının programın davranışını hatalı bir şekilde anlaması nedeniyle oluşur. 9. İç içe döngülerin çalışma mantığını açıklayınız.


 10. Cevap: İç içe döngülerde, dıştaki döngü, içteki döngüleri başlatır ve tekrar eder. İçteki döngü, her dış döngü tekrarı için baştan sona çalışır. Açıklama:

  İç içe döngüler, satır ve sütun içeren tablolar gibi çok boyutlu veri yapıları oluşturmak için kullanılır. 11. While döngüsünün söz dizimini ve akış şemasını açıklayınız.


 12. Cevap: While Döngüsü Söz Dizimi: while koşul: # Döngü içinde çalışacak kodlar While Döngüsü Akış Şeması: [Başla] -> [Koşul Doğru mu?] -> [Evet: Döngü Kodlarını Çalıştır] -> [Hayır: Döngüden Çık] -> [Bitir] Açıklama:

  While döngüsü, belirtilen koşul doğru olduğu sürece kodları tekrarlar. Koşul yanlış olduğunda, döngü sonlanır. 13. Birleşik fonksiyon yapısı nedir? Açıklayınız.


 14. Cevap: Modül adı ve fonksiyon adının birleştirilerek kullanıldığı yapıdır. Açıklama:

  Birleşik fonksiyon yapısı, programı daha basit ve anlaşılır hale getirir ve çoğu programcı tarafından tercih edilir. Örneğin, math.sqrt(x) ifadesi, math modülündeki sqrt fonksiyonunu kullanır. 15. Time modülündeki clock ve sleep fonksiyonlarının kullanım alanlarını veriniz.


 16. Cevap: * clock fonksiyonu: Programın belli bölümlerinin çalışma süresini ölçer. * sleep fonksiyonu: Programın belirtilen süre kadar durmasını sağlar. Açıklama:

  Clock fonksiyonu, performans analizi ve zamanlama işlemlerinde kullanılır. Sleep fonksiyonu, animasyonlar ve geriye sayımlar gibi işlemlerde kullanılır. 17. Nesne kavramı nedir? Açıklayın.


 18. Cevap: Nesneler, kendilerine özgü özelliklere sahip olan ve bu özelliklerine göre belirli davranışlar sergileyen somut veya soyut varlıklardır. Açıklama:

  Nesneler hem fiziksel (örneğin: araba) hem de soyut (örneğin: fonksiyon) olabilir ve yazılım geliştirmede sıklıkla kullanılır. 19. Python'daki nesneleri kullanmanın avantajları nelerdir?


 20. Cevap: Python'daki nesneleri kullanmanın avantajları şunlardır: * Kod tekrarını azaltmak * Modülerliği artırmak * Verileri ve yöntemleri bir araya getirerek encapsulation sağlamak Açıklama:

  Nesneler, yazılım geliştirmeyi daha verimli ve yönetilebilir hale getirir. 21. Python'da nesne örtüşmesi nedir ve nasıl kontrol edilir?


 22. Cevap: Nesne örtüşmesi, birden fazla değişkenin aynı nesneye işaret etmesidir. Nesne örtüşmesi, is fonksiyonu ile kontrol edilebilir. Nesne örtüşmesi, belleğin verimli kullanılmasına olanak tanır, ancak istenmeyen sonuçlara da yol açabilir. Açıklama:

  Python'da nesneler referanslar ile tanımlanır. Bu nedenle, farklı değişkenler aynı nesneye işaret edebilir. is fonksiyonu, iki değişkenin aynı nesneye işaret edip etmediğini kontrol etmek için kullanılır. 23. Liste oluşturmak için kullanılan yöntemi açıklayınız.


 24. Cevap: Birleştirme yöntemi Açıklama:

  + operatörü kullanılarak var olan iki liste tek bir liste haline getirilebilir. 25. Listelerde kullanılan dilimleme yöntemlerini üç örnek vererek açıklayınız.


 26. Cevap: * [0:3]: Listenin 0. indeksinden 2. indeksine (dahil değil) kadar olan elemanları seçer. * [3:len(list)]: Listenin 3. indeksinden son elemanına (dahil değil) kadar olan elemanları seçer. * [::2]: Listenin tüm elemanlarını 2'şer adım atlayarak seçer. Açıklama:

  Dilimleme, listelerden belirli elemanları veya alt kümeleri seçmek için güçlü bir araçtır. Listenin içeriğini değiştirmeden yeni bir liste oluşturur. 27. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

  1. Geliştirme aracının makine koduna çevirdiği üst düzey kod türüne ne ad verilir?
  2. Yazılım mühendisliği sürecinin ilk adımı hangisidir?
  3. Bilgisayar programlarında hata tespiti için kullanılan araca ne ad verilir?
  4. Makine kodunu okuyabilen bilgisayar donanımına ne denir?
  5. Yazılımı makine koduna dönüştüren araç türüne ne denir?
  6. Yazılım kullanabilmesi için bilgisayarın hafızasında hangi halde olması gerekir?
  7. Günümüzde programlamada en sık kullanılan üst düzey programlama dili hangisidir?
  8. Yazılım geliştirme sürecini destekleyen ve kaynak kod yazmayı sağlayan araç türüne ne ad verilir?
  9. Bir programın daha hızlı çalışmasını sağlamak için kullanılan araca ne ad verilir?
  10. Yazılım, bilgisayarların hangi amacı doğrultusunda çalışmasını sağlar?

 28. Cevap: 1. Kaynak kod 2. Programlama 3. Hata ayıklayıcı 4. İşlemci 5. Derleyici 6. Kaydedilmiş 7. Python 8. Editör 9. Yanaylaç 10. Kullanıcıların amaçları doğrultusunda Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 44 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 6 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PROGRAMLAMA
  1. Dosya İşlemleri
  2. Program Kontrolü
  3. Programlamanın Temelleri
  4. Proje Geliştirme

Ayrıca 9.sınıf bilgisayar bilimi dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Python'daki sayısal veri türlerini anlama

Python'da değişkenleri tanımlama becerisi

Aritmetik ifadeleri öncelik ve birleşim kurallarına göre yorumlayabilme.

Mantık hatalarının yorumlayıcı tarafından algılanmasının zorluğunu kavrama.

İç içe döngülerin çalışma mantığını anlama ve kullanma becerisi kazanılır.

While döngüsünün söz dizimini ve akış şemasını anlama ve uygulama becerisi geliştirilir.

Birleşik fonksiyon yapısının programın anlaşılırlığını artırdığını anlar.

Time modülündeki fonksiyonların zamanla ilgili işlemlerde kullanıldığını anlar.

* Nesne kavramının tanımını anlar.

* Python'da nesneleri kullanmanın faydalarını anlar.

Nesne örtüşmesi kavramını anlamak ve is fonksiyonunu kullanarak örtüşmeleri kontrol etmek.

Liste oluşturma yöntemlerini öğrenecek.

Öğrenciler, listelerde dilimleme yöntemlerini uygulayabilecek ve karmaşık veri işleme görevlerini basitleştirebilecektir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.