2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-25)

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-25) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 9 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-25) CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki Python kodu ne yapar?
  def factorial(n):    
        if n == 0:
             return 1
       else:
             return n * factorial(n-1)
  print(factorial(5))

  A) 5!      B) 4!      C) 3!     D) 2!     E) 1!

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda verilen Python kodu, recursive (özyinelemeli) bir fonksiyon kullanarak faktöriyel hesabı yapmaktadır. Fonksiyon, öncelikle n değerinin 0 olup olmadığını kontrol eder. Eğer n = 0 ise, 1 değerini döndürür. Eğer n ≠ 0 ise, n değerini (n-1) değeri ile çarparak, recursive olarak fonksiyonu tekrar çağırır. Fonksiyon sonunda 5! (5 faktöriyel) değerini hesaplar ve bunu ekrana yazdırır. Dolayısıyla cevap A) 5! olarak verilir. 3. Aşağıdaki Python kodu ne yapar?
  numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
  squared = []
  for num in numbers:
       squared.append(num**2)
       print(squareD)

  A) numbers listesini yazdırır.
  B) numbers listesindeki sayıların karelerini alır ve squared listesine ekler, sonra squared listesini yazdırır.
  C) squared listesini yazdırır.
  D) numbers listesindeki sayıların karelerini alır ve numbers listesine ekler, sonra numbers listesini yazdırır.
  E) Bir hata verir.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Bu Python kodu, numbers listesindeki sayıların karelerini alır ve squared listesine ekler. Ardından her karenin yazdırır. Buna göre, şık B doğru cevaptır. 5. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı ne olur?
  x = 5
  while x > 0:
      print(x)
      x -= 1

  A) 5 4 3 2 1      B) 1 2 3 4 5             C) 5 5 5 5 5
  D) 0 1 2 3 4      E) Bir hata verir.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bu kod, x değerini 5 olarak başlatır ve her döngüde x değerini 1 azaltarak 5'ten 1'e kadar olan sayıları ekrana yazdırır. Yani çıktı "5 4 3 2 1" olur. 7. Aşağıdaki Python kodu ne yapar?
  def greet(name):
      print("Hello, " + name + "!")
  greet("John")

  A) "Hello, John!" yazdırır.
  B) "Hello, name!" yazdırır.
  C) Bir hata verir.
  D) Kullanıcıdan isim ister ve "Hello, name!" yazdırır.
  E) Hiçbir şey yazdırmaz.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A) "Hello, John!" yazdırır. Bu kod, `greet` adında bir fonksiyon tanımlar ve bu fonksiyona "John" adlı bir argüman geçirir. Fonksiyon `"Hello, " + name + "!"` ifadesini kullanarak "Hello, John!" yazdırır. Fonksiyonu çağıran son satır ise `greet("John")` şeklindedir ve `name` değişkenine "John" değeri atanır. Fonksiyon çağrısı, "Hello, John!" yazdırır. 9. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı ne olur?
  x = 10
  if x > 5:
      print("x is greater than 5")
  else:
      print("x is less than or equal to 5")

  A) x is greater than 5
  B) x is less than or equal to 5
  C) x is equal to 5
  D) x is greater than or equal to 5
  E) x is less than 5

 10. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) x is greater than 5'dir. Çünkü x değişkeni 10'a atanır ve 10, 5'ten büyüktür. Bu nedenle if koşulu doğrudur ve "x is greater than 5" ifadesi yazdırılır. 11. Python'da, bir dosyaya yazmak için kullanılan komut nedir?

  A) read()    B) append()    C) write()    D) open()    E) close()

 12. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "write()" komutudur. Python'da, dosyalara veri yazmak için "write()" komutu kullanılır. Dosyayı açmak için "open()" komutu kullanılır ve dosyayı kapatmak için "close()" komutu kullanılır. 13. Python'da, bir listeyi sıralamak için kullanılan komut nedir?

  A) sort()    B) append()    C) pop()    D) insert()    E) remove()

 14. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) sort()" komutudur. "sort()" metodu bir listedeki öğeleri sıralar ve orijinal listede değişiklik yapar. Bu yöntem, listedeki öğelerin doğrudan sayısal veya alfabetik olarak sıralanmasına izin verir. Örneğin, "sort()" metodu şu şekilde kullanılabilir: myList = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5] myList.sort() print(myList) # [1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 9] 15. Bir Python programında, bir değişkenin değerini kullanıcının girdiği değere eşitlemek için hangi fonksiyon kullanılır?

  A) print()    B) input()    C) len()    D) sum()    E) abs()

 16. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir, yani kullanıcının girdiği değeri bir değişkene atamak için Python'da input() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, kullanıcıdan veri girmesini isteyen bir mesaj yazdırır ve kullanıcının girdiği değeri bir dize olarak döndürür. Bu dize, int() veya float() fonksiyonları gibi diğer fonksiyonlarla sayısal bir değere dönüştürülebilir ve ardından programda kullanılabilir. 17. Python'da, bir string ifadeyi küçük harflere dönüştürmek için hangi komut kullanılır?

  A) upper()            B) capitalize()    C) lower()
  D) swapcase()     E) title()

 18. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) lower()" komutudur. Bu komut, bir string ifadesindeki tüm karakterleri küçük harfe dönüştürür. Bu işlem, string ifadeleri işlerken sıklıkla kullanılır ve Python programlama dilinde oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir. Bu komut, string ifadeleri manipüle etmek ve verileri daha kolay okunabilir hale getirmek için önemli bir araçtır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-25) Detayları

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-25) 16 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 9 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 25 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-25) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-25) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-25) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-25) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PROGRAMLAMA
  1. Dosya İşlemleri
  2. Program Kontrolü
  3. Programlamanın Temelleri
  4. Proje Geliştirme

Ayrıca

Özyinelemeli fonksiyonların mantığını anlama ve kullanabilme becerisini ölçmektedir.

Python dilinde listeler ve döngülerin nasıl kullanıldığını anlama kazanımı elde edilir.

Python'da döngü kontrol yapıları olan while ve for döngülerini kullanarak tekrarlı işlemler yapabilme becerisini ölçmektir.

Python fonksiyonunun nasıl tanımlanacağını ve çağrılacağını gösterir.

Basit bir Python if-else yapısı kullanımını anlama becerisini ölçer.

Python programlama dili temelleri ile ilgili bir konudur.

Python programlama dilindeki temel bir listeleme işlemi olan sıralama yöntemini anlamaya yöneliktir.

Python programlama dilinde temel kullanıcı girdisi işleme becerilerini ölçmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-25) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-25) Testi İstatistikleri

Bu sınav 61 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 292 kere doğru, 102 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-25) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-25) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-25) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-25) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.