2021-2022 6.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


6.Sınıf ait Temel Dinî Bilgiler dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Temel Dinî Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

23 Ekim 2021  

Aşağıda verilen ilahi kitaplardan hangisi günümüze kadar üzerinde hiç oynanmadan, bozulmadan gelmiş kitaptır?

A) İncil    B) Kur'an-ı Kerim    C) Zebur    D) Tevrat

23 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı sorumluluklarımızdan biri olamaz?

A) Zararlı alışkanlıklardan ve arkadaşlardan uzak durmak
B) Çoluk çocuğumuzun geçimini sağlamak
C) Beden ve kıyafet temizliğimize özen göstermek
D) Helal ve temiz gıdalarla beslenmek

23 Ekim 2021  

Kıyamet gününde mümin kulun terazisinde en ağır gelecek olan şey………………
Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) İbadet                    B) Güzel ahlak
C) İman                      D) Namaz

23 Ekim 2021  

Peygamberimizin ismi anıldığında ona ………………………………..getirmeliyiz?
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisini getirmeliyiz?

A) Salavat    B) İtaat    C) Şükür    D) İhsan

23 Ekim 2021  

“Aza şükretmeyen çoğa da şükretmez. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah’a da teşekkür etmez. Allah’ın nimetini hatırlayıp konuşmak şükürdür. Nimeti anmamak ise nankörlüktür…”
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki hadiste verilmek istenen mesajlardan biri değildir?

A) Nimeti vereni hatırlamak şükürdür
B) Şükretmek güzel bir davranıştır
C) İnsanlara teşekkür etmek gerekir
D) Şükretmeyenler ahirette cezalandırılacaktır

23 Ekim 2021  

Sorumluluk bilincini ve Allah’a karşı gelmekten sakınmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sılayırahim    B) Tevhit    C) Takva    D) İhsan

23 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Ahirete inanmanın sağladığı faydalardan biri değildir?

A) Ahirete inanmak dünya hayatımızı değerli ve anlamlı kılar.
B) Dünyada yaptıklarının karşılıksız kalmayacağına inanan insanların kötülük yapması zorlaşır.
C) Ahiret inancı, ölüm korkusunu yenmemize yardımcı olur.
D) Ahirete inanırsak Allah’ın verdiği nimetler için şükretmeyiz.

23 Ekim 2021  

Hz. Muhammed (S.A.V) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Son peygamberdir.
B) Kendisine Kur’an-ı Kerim indirilmiştir.
C) İnsan değil bir melektir.
D) Miraç mucizesini göstermiştir.

23 Ekim 2021  

Cinlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Cinler de insanlar gibi Allah’a kulluk etmekle sorumludurlar.
B) Cinler ateşten yaratılmışlardır.
C) Cinler insanlardan farklı olarak geleceği bilebilirler.
D) Şeytan da bir cindir.

23 Ekim 2021  

Allah’ın emriyle İnsanların canını, yeri ve zamanı geldiğinde alan meleğe ne denir?

A) İsrafil    B) Azrail    C) Cebrail    D) Mikail

23 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi 4 büyük meleklerden biri değildir?

A) Münker    B) Cebrail    C) Mikail    D) Azrail

23 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir?

A) Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır.
B) Melekler, güçlü, kuvvetli ve son derece süratli varlıklardır.
C) Ahiret inancı, ölüm korkusunu yenmemize yardımcı olur.
D) Ahirete inanırsak Allah’ın verdiği nimetler için şükretmeyiz.

23 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın Zati sıfatlarından değildir?

A) Hayat    B) Kıdem    C) Beka    D) Vücut

23 Ekim 2021  

Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de geçen birçok ismi vardır. Bu isimlere “En Güzel İsimler” anlamına gelen aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?

A) Sünnetullah              B) Alim
C) Rahman                     D) Esma-i Hüsna

23 Ekim 2021  

“…Allah’a karşı gelmekten sakının ve akrabalık bağlarına saygı gösterin…” (Ayet-i Kerime)
“Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine ikram etsin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, akrabasına iyilik etsin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun!”(Hadis)
“Yoksula verilen sadakada bir sevap vardır. Akrabaya verilen sadakada ise iki sevap vardır. Biri sadaka sevabı, diğeri akrabayı koruyup gözetme sevabıdır.” !”(Hadis)
Yukarıdaki ayet ve hadislerde kimlere karşı görev ve sorumluluklarımızdan bahsedilmektedir?

A) Topluma Karşı Sorumluluklarımız
B) Komşularımıza Karşı Sorumluluklarımız
C) Allah’a Karşı Sorumluluklarımız
D) Akrabalarımıza Karşı Sorumluluklarımız

23 Ekim 2021  

“Rabb’in şöyle buyurdu: Allah’tan başkasına ibadet etmeyin. Anneye ve babaya güzel davranın. Şayet onlardan her ikisi veya biri yaşlanmış olarak senin yanında bulunursa sakın onlara ‘Öf!’ bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve gönül alıcı sözler söyle.
Onlara merhamet ederek şefkat kanadını üzerlerine ger ve ‘Rabb’im! Küçüklüğümde onlar beni nasıl
yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et!’ diyerek dua et.” İsrâ suresi 23 ve 24. ayetleri
Yukarıdaki ayete göre aşağıdakilerden hangisi Anne-babamıza karşı görevlerimizden değildir?

A) Anneye ve babaya güzel davranmak
B) Anne babanın“namaz kılmama” emrini dinlemek
C) Onları azarlamadan tatlı ve gönül alıcı sözler söylemek
D) Onlara merhamet ederek onlar için hayır dua etmek

23 Ekim 2021  

Hz. Peygamber (s.a.v.),
- Bir kimsenin kendi ana babasına küfretmesi büyük günahlardandır,buyurmuştu.
Ashab-ı Kiram (r.a.),
- Ya Resulallah! İnsan kendi anne ve babasına
hiç küfreder mi? deyince Peygamberimiz şöyle buyurdu:
- Evet, o birinin babasına küfreder, oda onun babasına küfreder. Birinin anasına küfreder, o da onun anasına küfreder.Böylece kişi kendi anne ve babasına küfretmiş olur.Buhari, Edeb, 4; Müslim, İman, 146.
Yukarıdaki hadiste yasaklanan davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir kişinin kendi ana babasına küfretmesi
B) Bir kişinin Anne ve babasına beddua etmesi
C) Bir kişinin başkasının Anne ve babasına beddua etmesi
D) Bir kişinin başkasının ana babasına küfretmesi

23 Ekim 2021  

Peygamberimizin bildirdiğine göre insanların en cimrisi kimdir?

A) Allaha ibadet etmeyenler
B) Allah’ın verdiği nimetlere şükretmeyenler
C) Yanında Peygamberimizin adı anılıp da ona salâvat getirmeyenler
D) Zengin olduğu halde insanlara yardım etmeyenler

23 Ekim 2021  

“O, size istediğiniz her şeyden verdi. Allah’ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız…” İbrâhîm suresi, 34. ayet. “Aza şükretmeyen çoğa da şükretmez. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah’a da şükretmez. Allah’ın nimetini hatırlayıp konuşmak şükürdür. Nimeti anmamak ise nankörlüktür…”(Hadis)
Yukarıdaki ayet ve hadiste Allaha karşı görevlerimizin hangisinden bahsedilmektedir?

A) Allah’ın yarattıklarına şefkatli ve merhametli olmak
B) Allah’ı her şeyden daha çok sevmek
C) Güzel ahlak sahibi
D) Verdiği nimetlerden dolayı Allah’a şükretmek

23 Ekim 2021  

Peygamberimiz “Kıyamet gününde mümin kulun terazisinde en ağır gelecek olan şey güzel ahlaktır...”
Bir başka hadis-i şerifte ise “Kıyamet gününde bana en yakın olan ve benim en sevdiğim kimse ahlakı güzel olan kimsedir.” buyurmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlak sahibi insana ait bir davranış olamaz?

A) Adaletli davranmak
B) Hoş görülü ve merhametli olmak
C) Yakın akrabalarını kayırmak
D) Bencillik, cimrilik, yalan söylemek ve kin beslemek gibi kötü huylardan uzak durmak