2021-2022 6.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


6.Sınıf ait Temel Dinî Bilgiler dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Temel Dinî Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

07 Nisan 2022  

İmanın şartlarını (İslam inanç esaslarını ) maddeler halinde yazınız?

1- ............. ................ .............. ....................
2- ............. ................ .............. ....................
3- ............. ................ .............. ....................
4- ............. ................ .............. ....................
5- ............. ................ .............. ....................
6- ............. ................ .............. ....................

07 Nisan 2022  

Aşağıda isimleri verilen peygamberlere gönderilen ilahi kitapları karşılarına doğru bir şekilde yazınız.

Hz. Musa (a.s) ………………….
Hz. Davud (a.s) ……………………
Hz. İsa (a.s) …………………
Hz. Muhammed (s.a.v)………………….

07 Nisan 2022  

Allah’ın Zati sıfatlarını yazınız ve bir cümle ile açıklayınız.

............. ................ .............. ....................

............. ................ .............. ....................

............ ................ .............. ....................

............. ................ .............. ....................

07 Nisan 2022  

Kelime-i Tevhid’i ve Kelime-i Şehadet’i anlamları ile birlikte yazınız.

............. ................ .............. ....................

............. ................ .............. ....................

............. ................ .............. ....................

............. ................ .............. ....................

07 Nisan 2022  

Aşağıdaki namazların rekat sayılarını doldurunuz.

a. Sabah namazının farzı……………..
b. Öğle namazının sünneti………..…..
c. Yatsı namazının tamamı………..….
d. Teravih namazı…………………….
e. Vitir namazı………………………..
f. Evvabin namazı……………………
g. Kuşluk namazı…………………….
h. Tahiyyetül mescid namazı…………

07 Nisan 2022  

Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle tamamlayınız.

a. Teravih namazı……………ayında kılınır.
b. Namazı usulune uygun hareketlerle, acele etmeden kılmaya……………………denir.
c. Namazı bozan durumlardan bir tanesi……………………….
d. Allah’a ortak koşan kişiye……………………….denir.
e. Allah’ı inkar eden kişilere……………………...denir.
f. İlk ezanı okuyan kişi………..……
g. Vitir namazında okunan dualara ………………………denir
h. Ezan okuyan kişiye………………………
i. Namazda örtülmesi gereken yerlerin örtülmesine…………………denir.
j. Namazın içindeki farzlardan biri………………………....

07 Nisan 2022  

Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz.
veda –bayram- kunut-malın –setriavret- güzel terbiyeden –nafile-kametin– kan davaları

“Hiçbir baba, çocuğuna, ………..…………… daha üstün bir hediye veremez.” (Hadisişerif)
Hz. Muhammed (s.a.v.) hayatı boyunca birçok hak ve özgürlüğün kısıtlanmaması için mücadele etti.
Ömrünün sonlarına doğru …………….…… Hutbesi’nde bir ömür oluşturmaya çalıştığı ilkeleri
özetledi.
Peygamberimiz (s.a.v.) yaşama hakkını tehdit eden cinayet ve ………….…………. nın yasaklandığını şöyle ifade etmiştir: “Ashabım! Dikkat ediniz, cahiliye döneminden kalma bütün
âdetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen ………..………. da tamamen kaldırılmıştır.
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de “Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın.” (Enam suresi, 152.
ayet)buyurmuştur. Bu ayet İslam dininin …………..……. dokunulmazlığına verdiği önemi ve hile ile başkalarını kandırmanın haram olduğunu gösterir.
Namazda örtülmesi gereken yerlerin örtülmesine……………………denir.
Farz namazların başında okunan …………..………. in sözleri ezanla benzerlik gösterir.
Yılda iki defa kılınan, vacip olan namaza, ………………………. namazı denir.
Farz-vacip dışında kalan ve Resulullah’ın (s.a.v.) kıldığını bildiğimiz na­mazlara …………… denir.
Günlük namazlarda sadece vitir namazında okun ……………………………… dır.

07 Nisan 2022  

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDEN DOĞRU OLANLARI ‘D’, YANLIŞ OLANLARI ‘Y’ İLE İŞARETLEYİNİZ.

(……..) Namazda ayakta duramayacak kadar hasta veya yaşlı olanlar oturarak namaz kılabilirler.
(……..) Çok önemli işimiz olduğunda namazımızı kazaya bırakabiliriz.
(……..) En büyük günah; şirktir. ( Allah’a cc ortak koşmaktır. )
(……..) İmama uyanın, imamdan önde durmaması ve imamdan önce rüku ve secde yapmaması gereklidir.
(……..) Camide gürültü yapmak, koşturmak, yerleri kirletmek, insanları rahatsız edecek şekilde konuşmak vb. davranışlar Müslümana yakışmaz.

07 Nisan 2022  

Aşağıdaki namazların karşılarındaki boşluğa toplam kaç rekat olduğunu yazınız

SABAH NAMAZI .....................
ÖĞLE NAMAZI: ..................
İKİNDİ NAMAZI: .................
AKŞAM NAMAZI: ....................
YATSI NAMAZI: ........................
TERAVİH NAMAZI: ....................


07 Nisan 2022  

Namazın vaciblerinden 4 tanesini yazınız.

1- ............. ................ .............. ....................
2- ............. ................ .............. ....................
3- ............. ................ .............. ....................
4- ............. ................ .............. ....................

07 Nisan 2022  

Namazı bozan durumlardan 4 tanesini yazınız.

1- ............. ................ .............. ....................
2- ............. ................ .............. ....................
3- ............. ................ .............. ....................
4- ............. ................ .............. ....................

07 Nisan 2022  

(Günlük 5 vakit namazın dışında) Farz olan namazlardan 2 (iki) tanesini yazınız.

1- ............. ................ .............. ....................
2- ............. ................ .............. ....................

07 Nisan 2022  

Namaza hazırlık şartlarını yazınız.(dışındaki farzlar)

1- ............. ................ .............. ....................
2- ............. ................ .............. ....................
3- ............. ................ .............. ....................
4- ............. ................ .............. ....................
5- ............. ................ .............. ....................
6- ............. ................ .............. ....................

24 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi mucizelere örnek gösterilemez?

A) Peygamber efendimize gönderilen Kuran-ı Kerim
B) Hz. İsa (a.s)'ın ölüyle konuşması
C) Hz. Musa (a.s)'ın denizi ikiye ayırması.
D) Hz. İbrahim (a.s)'in Kabe'yi inşa etmesi

24 Mart 2022  

Kutsal kitaplardan olan İncil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Hz. İsa'ya indirilmiştir.
B) Geçerliliğini halen korumaktadır.
C) Günümüzde değiştirilmiş şekli kullanılmaktadır.
D) Dört büyük kitaptan biridir.

24 Mart 2022  

Kıyamet ile alakalı aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Tüm canlılar yok olacaktır.
B) Hesap vaktidir.
C) Dünya hayatının bittiği andır.
D) Ne zaman gerçekleşeceği Kuran'da yazmaktadır.

24 Mart 2022  

Allah tarafından gönderilen kitaplarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) İlahi kitaplardır.
B) Bazı peygamberlere gönderilmiş bazılarına gönderilmemiştir.
C) Türkçe dilinde indirilmiştir.
D) İnsanlara öğüt vermek amacıyla indirilmiştir.

24 Mart 2022  

Dünya hayatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Dünya hayatı sonsuzdur.
B) Dünya hayatı bir gösteriden ibarettir.
C) Dünya hayatı ahiretin tarlası gibidir.
D) Dünya hayatı gelip geçicidir.

24 Mart 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Kıyamet günü şüphesiz gelecek.
B) Kıyamet Sür'a üflenme ile başlayacak.
C) Kıyamet gününde herkes hesaba çekilecek.
D) Kıyamet gününde hayvanlar da hesaba çekilecek.

24 Mart 2022  

12 yaşındaki Erdem peygamber efendimizin yaşantısını örnek alarak kendi yaşamında uygulamaktadır. Erdem'in örnek aldığı davranışlardan bir tanesi de güvenilir olmasıdır. Erdem insanlara karşı sürekli dürüst olup doğru konuşmuştur.
Buna göre Erdem'in örnek aldığı davranış aşağıdakilerden hangisi ile daha çok alakalıdır?

A) Sıdk    B) Tebliğ    C) Emanet    D) Fetanet