2021-2022 6.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


6.Sınıf ait Temel Dinî Bilgiler dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Temel Dinî Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

07 Ocak 2022  
I- Veda Hutbesi ile Peygamberimiz herkesin malının kutsal olduğunu bildirmiştir
II- Medine Vesikası ile Hz. Muhammed Medineli Yahudilerin dinlerini serbestçe yaşayacaklarını bildirmiştir
III- Kuran-ı Kerim’e göre birisini haksız yere öldürmek tüm insanlığı öldürmek gibidir
Yukarıda verilenlere göre İslam'ın koruma altına aldığı değerler arasında hangisi yer almaz?

A) Aklın Korunması         B) Dinin Korunması
C) Malın Korunması        D) Canın Korunması

07 Ocak 2022  

İslam dini akıl sağlığının korunmasına önem vermiş, bunun için önlemler almıştır. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin akıl sağlığının korunması için aldığı önlemlerden sayı­lamaz?

A) İçkinin kullanımının yasaklanması
B) Uyuşturucu kullanılmasının önlenmesi
C) Kumar oynanmasının yasak olması
D) Anne babaya karşı yumuşak davranılması

07 Ocak 2022  

I- İçki içmek
II- Hırsızlık yapmak
III-  Uyuşturucu kullanmak
Yukarıda verilenlerden hangileri akıl sağlığını etkilemektedir?

A) I-II    B) I-II-III    C) I-III    D) Yalnız II

07 Ocak 2022  

Aşağıdaki isimlerden hangisinin peygamber olup olmadığı Kur’an da kesin belirtilmemiştir?

A) Eyüp    B) Lokman    C) İdris    D) Şit

07 Ocak 2022  

Hangi şıkta kendilerine suhuf verilen peygamberler doğru olarak verilmiştir?

A) Hz. Adem , Hz. İdris, Hz. Musa, Hz. Yunus
B) Hz. Adem, Hz. İdris, Hz. Şit, Hz İbrahim
C) Hz. İsmail, Hz. İlyas, Hz. Şit, Hz. İdris
D) Hz  Nuh, Hz. Hud, Hz. İbrahim, Hz. İsa

07 Ocak 2022  

Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisinde yapılan bir kötülüğün imkân ölçüsünde üç şekilde düzeltilmesi gerektiğini söylemiştir. Aşağıdakilerden hangisi kötülüğü düzeltme konusunda Peygamberimizin yaptığı tavsiyeler arasında yer almaz?

A) Zorla düzeltmek    B) El ile düzeltmek
C) Dil ile söylemek     D) Kalbiyle sevmemek

07 Ocak 2022  

I- Kendine bir şey emanet edilince ihanet eder,
II- Konuştuğunda yalan söyler,
III- Söz verince sözünde durmaz,
IV- Biriyle tartışırken aşırıya gider(nerede duracağını bilmez.)
Yukarıda sayılan özellikler Peygamberimiz tarafından kimlerin özelliği olarak sayılmıştır?

A) Müşriklerin            B) Musevîlerin
C) Münafıkların         D) Haniflerin

07 Ocak 2022  

Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurdu: “İşçinin ücretini alın teri kurumadan ödeyiniz. İşçinin ücretini (zamanında ve tam) vermeyen kimsenin hasmıyım.”
Yukarıdaki hadise göre Peygamberimiz aşağıdaki hangi konuya dikkat çekmiştir?

A) Emeğe saygı gösterilmesi
B) Çalışmaya önem verilmesi
C) İşveren olmaya çalışılması
D) Parayla çalışılması gerektiği

07 Ocak 2022  

Merhametle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Merhamet sadece insanlara gösterilir.
B) Merhamet etmeyene merhamet edilmez.
C) Merhamet edenlerin en merhametlisi Allah’tır.
D) Bütün canlılara merhamet edilmelidir.

07 Ocak 2022  

”Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun.”
Yukarıdaki ayette hangi konuya dikkat çekilmiştir?

A) Merhametli olmayı   B) Güvenilir olmaya
C) İffetli olmaya            D) Adaletli olmaya

07 Ocak 2022  

”Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!”    Aşağıdakilerden hangisi verilen ayetten çıkarılabilecek bir sonuçtur?

A) Allah’ın emir ve yasaklarına uymalıyız.
B) Adaletli olmalıyız.
C) Çirkin işlerden uzak durmalıyız.
D) Doğru sözlü olmalı ve doğru davranışlarda bulunmalıyız.

07 Ocak 2022  

Emr-i bil maruf, nehyi anil münker nedir?

A) Bize sürekli sevap getiren sadakadır.
B) Sık sık iyilik yapmak demektir.
C) İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmaktır.
D) İyiliği karşılıksız yapmaktır.

07 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 3 ve 4 rekatlı namazlarda ilk oturuş vaciptir.
B) Kıyam namaza “Allahu Ekber” diyerek başlamaktır.
C) Setr-i avret namazın dışındaki farzlardandır.
D) Kamette ezandan farklı olarak “Kad kameti’s-salah denir.

07 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki farzlardan değildir?

A) Rüku    B) Kıraat    C) Vakit    D) Secde

07 Ocak 2022  

” Kim bir kişiyi hakkı olmaksızın öldürürse, muhakkak ki o bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de (bir kişinin hayatını kurtarmak suretiyle) yaşatırsa bütün insanları yaşatmış gibi olur.”
Yukarıdaki ayette hangi dokunulmazlığa değinilmiştir?

A) Canın korunması         B) Malın korunması
C) Neslin korunması        D) Aklın korunması

07 Ocak 2022  

”Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.”
Yukarıdaki ayette hangi dokunulmazlığa değinilmiştir?

A) Neslin korunması        B) Dinin korunması
C) Canın korunması        D) Aklın korunması

07 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi bir kötülüğü elle düzeltmektir?

A) Televizyonda izlediğimiz bir kötülükten nefret etmemiz
B) Rüşvet alan birini amirine şikayet etmemiz
C) Sınıfta yapılan bir kavgayı önlemeye çalışmamız
D) Uyarmamıza rağmen yine okul malına zarar veren öğrenciyi müdüre söylememiz

07 Ocak 2022  

”Sizden kim bir kötülük görürse onu …………..düzeltsin.Buna gücü yetmezse………….düzeltsin. Buna da gücü yetmezse……….ondan nefret etsin.Bu sonuncusu imanın en zayıf olanıdır.”
Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi şık gelmelidir?

A) eliyle-diliyle-kalbiyle    B) kalbiyle-diliyle-eliyle
C) diliyle-eliyle-kalbiyle    D) eliyle-kalbiyle-diliyle

07 Ocak 2022  

"Ancak iki kişiye gıpta edilir:………” hadisinde belirtilen kişiler kimlerdir?

A) Maharetli ve zeki olanlar
B) Bilgisini ve malını paylaşanlar
C) Güzel ve cömert olanlar
D) Güzel olan ve bilgisini paylaşanlar

07 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi sadaka-i cariye değildir?

A) Cami yaptırmak            B) Yol yaptırmak
C) Hastane yaptırmak       D) Bir fakire para vermek