2023-2024 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı

2023-2024 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı sınavı 6.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı CEVAPLARI

 1. İslam dini aşağıdaki seçeneklerden hangisini amaçlar?

  A) İnsanların birbirine zarar vermesini
  B) İnsanların dünya ve ahirette mutlu olmasını
  C) İnsanların sadece kendilerini düşünmesini
  D) İnsanların sadece dünyevi çıkarlarını gözetmesini

 2. Cevap: B Açıklama:

  İslam dini insanların dünya ve ahirette mutlu olmasını amaçlar. 3. İslam'ın en temel inançlarından biri olan "tevhid" hangi gerçeği ifade eder?

  A) Birçok ilahın olduğunu
  B) Allah'ın bir olduğunu
  C) İslam'ın evrensel bir din olduğunu
  D) Sadece dünya hayatının önemli olduğunu

 4. Cevap: B Açıklama:

  "Tevhid" Allah'ın bir olduğunu ifade eder. 5. İslam inancına göre Allah'ın izni ve yardımıyla gerçekleşen olağanüstü olaylara ne ad verilir?

  A) Tevhid    B) Münafık    C) Mucize    D) Mukabele    

 6. Cevap: C Açıklama:

  Allah'ın izni ve yardımıyla gerçekleşen olağanüstü olaylara "Mucize" denir. 7. İslam inancına göre hangi günlerde oruç tutmak sünnettir?

  A) Pazartesi ve Perşembe    B) Cuma ve Cumartesi       
  C) Salı ve Çarşamba         D) Pazar ve Çarşamba       
                             

 8. Cevap: A Açıklama:

  İslam inancına göre Pazartesi ve Perşembe günlerinde oruç tutmak sünnettir. 9. İslam dininde insanlara yardım etmek ve iyilik yapmak aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle özdeşleşir?

  A) Sadaka    B) Namaz    C) Oruç    D) Cihad    

 10. Cevap: A Açıklama:

  İslam dininde insanlara yardım etmek ve iyilik yapmak "sadaka" ile özdeşleşir. 11. Aşağıdaki kelimelerden hangisi "takva" kavramıyla en yakından ilişkilidir?

  A) Cesaret              B) Kötülük             
  C) Korunma ve takdir    D) Hızlılık            
                         

 12. Cevap: C Açıklama:

  "Takva" kavramı, korunma ve takdir anlamını taşır. 13. Hz. Muhammed'in söz, fiil ve takrirleri aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle ifade edilir?

  A) Sünnet    B) Ayet    C) Hadis    D) Ahlak    

 14. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed'in söz, fiil ve takrirleri "Sünnet" olarak ifade edilir. 15. Kelime-i Tevhid nedir?

  A) Allah'ın bir olduğunu ifade etmek
  B) Peygamberin hayatını anlatan kitap
  C) İslam'ın beş temel şartını ifade eden söz
  D) Namazın nasıl kılınacağını gösteren rehber

 16. Cevap: A Açıklama:

  Kelime-i Tevhid, Allah'ın bir ve eşi benzeri olmadığını ifade eden temel bir inanç prensibidir. 17. İmanın şartları nelerdir?

  A) Namaz, oruç, zekat, hac, şehadet
  B) Kelime-i Tevhid, namaz, oruç, zekat, hac
  C) Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, peygamberlerine inanmak, ahiret gününe inanmak, kaza ve kadere inanmak
  D) Kuran'ı okumak, dua etmek, ibadet etmek, zekat vermek, oruç tutmak

 18. Cevap: C Açıklama:

  İmanın şartları, temel inanç prensiplerini ifade eder ve Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere ve ahiret gününe, kaza ve kadere inanmayı içerir. 19. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği peygamber kimdir?

  A) İsa (as)          B) Musa (as)        
  C) Muhammed (sav)    D) İbrahim (as)     
                      

 20. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, son peygamber Muhammed (sav)'e vahiy yoluyla indirilmiştir. 21. Hangisi İslam'ın beş şartından biri değildir?

  A) Sadaka vermek    B) Oruç tutmak     
  C) Hacca gitmek     D) Zekat vermek    
                     

 22. Cevap: A Açıklama:

  İslam'ın beş şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Kelime-i Şehadet'i kabul etmektir. 23. Hangisi Müslümanların kutsal kitaplarından biridir?

  A) İncil             B) Tevrat           
  C) Zebur             D) Kur'an-ı Kerim   
                      

 24. Cevap: D Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, Müslümanların kutsal kitabıdır. 25. İslam'ın temel inançlarından biri olan "ahiret" hangi gerçeği ifade eder?

  A) Dünya hayatının sadece önemli olduğunu
  B) İnsanların dünya ve ahirette mutlu olmasını
  C) Ölümden sonra dirilme ve hesap gününü
  D) Sadece kendi çıkarlarını düşünmeyi

 26. Cevap: C Açıklama:

  "Ahiret" ölümden sonra dirilme ve hesap gününü ifade eder. 27. Hangi Hadis-i Şerif, müminlerin iman bakımından en mükemmelinin ahlak bakımından en güzel olduğunu ifade eder?

  A) "Allah’a inanmak iman için yeterlidir."
  B) "Dini yalan sayanı gördün mü?"
  C) "Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır."
  D) "Bana şehadet ettiğim Allah’a ve O’nun gönderdiği kitaba inandım."

 28. Cevap: C Açıklama:

  "Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır." ifadesi bu hadisin içeriğini ifade eder. 29. Aşağıdaki kelimelerden hangisi "iman" kelimesinin eşanlamlısıdır?

  A) İnanç    B) Korku    C) Sevgi    D) Düşmanlık    

 30. Cevap: A Açıklama:

  "İnanç" kelimesi "iman" kelimesinin eşanlamlısıdır. 31. İslam'ın en temel ibadetlerinden biri olan oruç ne zaman tutulur?

  A) Gündüzleri Ramazan ayında
  B) Geceleri her gün
  C) Haftada bir kez cuma namazından önce
  D) Sabahları her gün

 32. Cevap: A Açıklama:

  Oruç, gündüzleri Ramazan ayında tutulur. 33. Aşağıdaki kelimelerden hangisi "sadaka" kelimesinin eş anlamlısıdır?

  A) İftar    B) Namaz    C) Zekat    D) Hayır    

 34. Cevap: D Açıklama:

  "Sadaka" kelimesinin eş anlamlısı "hayır" dır. 35. Hangi kelime İslam inancına göre "Allah'ın bir olduğunu" ifade eder?

  A) Tevhit    B) Zekat    C) Şirk    D) Sadaka    

 36. Cevap: A Açıklama:

  İslam inancına göre "tevhit," Allah'ın bir olduğunu ifade eder. 37. İslam'da ibadetlerin yapıldığı yer olarak kullanılan yapının adı nedir?

  A) Okul    B) Ev    C) Cami    D) Restoran    

 38. Cevap: C Açıklama:

  İslam'da ibadetlerin yapıldığı yer "cami" olarak adlandırılır. 39. İslam inancına göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

  A) Herkes sadece kendisini düşünmelidir.
  B) İnsanlar sadece dünya hayatına odaklanmalıdır.
  C) İslam insanların dünya ve ahirette mutlu olmasını amaçlar.
  D) İnsanların birbirine zarar vermesi teşvik edilmelidir.

 40. Cevap: C Açıklama:

  İslam, insanların dünya ve ahirette mutlu olmasını amaçlar. 41. Hangi kelime, Allah'ın birliğini ifade etmek için kullanılır?

  A) İslam    B) İman    C) Tevhid    D) Mümin    

 42. Cevap: C Açıklama:

  Tevhid inancı Allah'ın birliğini ifade eder. 43. İslam dininin beş temel şartından biri olan, yılın her günü beş defa belirli zaman aralıklarında yapılan ibadet hangisidir?

  A) Oruç tutmak      B) Sadaka vermek   
  C) Dua etmek        D) Namaz kılmak    
                     

 44. Cevap: D Açıklama:

  İslam'ın beş temel şartından biri namaz kılmaktır. 45. "Kelime-i Şehadet" nedir?

  A) Allah'ın birliğini ifade eden kelime
  B) Namazın bir parçası
  C) Oruç tutma ilkesi
  D) İslam'ın ikincil kaynağı

 46. Cevap: A Açıklama:

  Kelime-i Şehadet, Allah'ın birliğini ifade eden bir kelimedir. 47. İslam dininin kuralları hangi amaçla insanlara verilmiştir?

  A) İnsanların eğlencesi için
  B) İnsanların özgürlüğünü kısıtlamak için
  C) İnsanların yaratılışına en uygun kuralları yaşamaları için
  D) İnsanların eğitimini engellemek için

 48. Cevap: C Açıklama:

  İslam'ın kuralları insanların yaratılışına en uygun yaşamalarını amaçlar. 49. İmanın insana kazandırdığı özelliklerden biri nedir?

  A) Kendini gizlemek
  B) Nankörlük etmek
  C) İman etmediği halde mümin gibi görünmek
  D) Yalnızca Allah'a (c.c.) güvenmek

 50. Cevap: D Açıklama:

  İman insana Allah'a güvenme özelliği kazandırır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   babiller
19 Kasım 2023

Çok güzel test tavsiye ederim


2023-2024 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Detayları

2023-2024 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı 3 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 17 Eylül 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İSLAM’IN TEMEL KAYNAKLARI
  1. Güvenilir Kaynaklardan Bilgi Güvenilir Kaynaklardan Bilgi
  2. İslam Dininin Temel Kaynakları
  3. Kur’an-ı Kerim
  4. Sünnet

Ayrıca 6.sınıf temel dini bilgiler 1.dönem 1.yazılı soruları; 2023-2024 eğitim öğretim yılı müfredata uygun olarak tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

İslam'ın amacını anlama.

Tevhid inancını anlama.

İslam inançlarına dair kavramları anlama.

İslam'da sünnet oruçlarını bilmek.

İslam'da sadakanın önemini anlama.

İslam'daki önemli kavramları anlama.

Hadis kavramını anlama.

Öğrenciler, İslam'ın temel inançlarından olan Kelime-i Tevhid'i doğru bir şekilde tanır.

Öğrenciler, İslam'ın temel inançları olan İmanın şartlarını doğru bir şekilde sıralar.

Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'in Muhammed (sav) peygamber aracılığıyla geldiğini doğru bir şekilde bilir.

Öğrenciler, İslam'ın beş şartını doğru bir şekilde tanır.

Öğrenciler, Müslümanların kutsal kitabının Kur'an-ı Kerim olduğunu doğru bir şekilde bilir

Ahiret inancının önemini anlama.

Hadis-i Şeriflerin önemini anlama.

Kelime anlamlarını ayırt etme.

İslam'ın ibadetlerini anlama.

Kelimelerin eş anlamlılarını ayırt etme.

Tevhit inancını anlama.

İslam ibadetlerine dair bilgi sahibi olma.

İslam'ın amacını anlama.

Tevhid inancını anlamak ve ifade etmek.

İslam'ın temel şartlarını bilmek.

Kelime-i Şehadet'in anlamını bilmek.

İslam'ın amaçlarını anlamak.

İmanın insan hayatına etkilerini bilmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı sınavı 6.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 122 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 2027 kere doğru, 337 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.