6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı (Klasik)

6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı (Klasik) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. İnsanın sorumlu olması sözünden ne anlıyorsunuz ? Açıklayınız ?
 2. Cevap:

  "İnsanın sorumlu olması," insanın düşünme yeteneği, iradesi ve seçim yapabilme kapasitesi ile ilişkilendirilen bir kavramdır. Bu kavram, birçok açıdan ele alınabilir:

  1. **Ahlaki Sorumluluk:** İnsanın, ahlaki değerleri ve normları anlama yeteneği vardır. Ahlaki kararlar alabilir ve bu kararların sonuçlarına katlanır. Örneğin, bir kişi diğer insanlara zarar vermek yerine onlara yardım etmeyi seçebilir. Bu seçim, ahlaki sorumluluğun bir sonucudur.

  2. **Hukuki Sorumluluk:** Hukuk sistemi, insanların belirli davranışlarından dolayı sorumluluk taşıdığı bir yapıdır. İnsanlar, hukuk kurallarına uymak zorundadır ve uymadıkları takdirde hukuki sorumlulukları doğar. Örneğin, bir kişi hırsızlık yaparsa, hukuki sorumluluğu vardır ve cezalandırılabilir.

  3. **Sosyal Sorumluluk:** İnsanlar, toplumlarının bir parçası olarak belirli sorumluluklar taşırlar. Bu sorumluluklar, aileleri, komşuları, iş arkadaşları ve toplumun geneli ile ilişkilidir. İnsanlar, toplumlarının gelişmesine ve refahına katkıda bulunmak için çeşitli rolleri yerine getirirler.

  4. **Dinî Sorumluluk:** Dinî inançlara göre, insanlar Tanrı'ya karşı sorumludur. Bu sorumluluk, Tanrı'ya ibadet etmek, ahlaki değerlere uymak ve başkalarına yardım etmek gibi davranışları içerebilir.

  5. **Kişisel Sorumluluk:** İnsanlar, kendi hayatlarını şekillendirme ve yönlendirme konusunda kişisel sorumluluk taşırlar. Kariyer seçimleri, eğitim, sağlık ve kişisel ilişkiler gibi alanlarda sorumluluklarını üstlenirler.

  Sorumluluk, insanların yaşamlarını etik bir şekilde yönlendirmelerini, toplumlarına katkıda bulunmalarını ve kendi potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarını sağlar. Aynı zamanda, insanların davranışlarının sonuçlarından sorumlu tutulduğu anlamına gelir. Sorumluluk duygusu, toplumların düzenli ve işleyen bir şekilde çalışmasına katkıda bulunan temel bir kavramdır.

  Açıklama:

 3. Salavat ne demektir? Açıklayınız 
 4. Cevap:

  "Salavat," İslam kültüründe özel bir dua veya selam türünü ifade eden bir terimdir. Bu terim, özellikle İslam peygamberi Muhammed'e (sallallahu aleyhi ve sellem) övgü ve selam göndermek amacıyla kullanılır. "Salavat" kelimesi, Arapça kökenli olup, "selamet getirme," "selam gönderme" veya "iyilik dileme" anlamına gelir.

  Açıklama:

  Salavatlar, İslam inancına göre, peygamberin övgüsünü dile getirir ve peygamberin anısını yaşatır. Müslümanlar, çeşitli zamanlarda salavatlar okur ve peygamberin hayatını ve öğretilerini hatırlarlar. Bu, İslam'da bir ibadet ve manevi bir eylem olarak kabul edilir. Salavatlar genellikle namaz sonrası veya dua anlarında okunur. Ayrıca İslam kültüründe çeşitli özel günlerde veya dini topluluklarda topluca okunabilirler. Özellikle Jumu'ah (Cuma günü) namazı sonrası ve Mevlit gecelerinde salavatlar bolca okunur. Ayrıca Müslümanlar, sevdikleri veya saygı duydukları kişilere salavatlar göndererek onları hatırlar ve hayırla anarlar. Salavatlar farklı şekillerde olabilir ve farklı dualar içerebilir, ancak temel amacı Peygamber Muhammed'e selam ve övgü göndermek ve onun hatırasını canlı tutmaktır. Bu, İslam topluluklarında bir birlik ve manevi bağ oluşturan önemli bir uygulamadır. 5. Boy abdestinin farzlarını yazınız

 6. Cevap:

  Ağzı yıkamak. Burnu yıkamak. Vücudun her tarafinı bir kere yıkamak.

  Açıklama:

 7. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına (D), yanlış olanın başına (Y) harfi yazınız

  (   ) İslam’da kişiyi sosyal hayattan uzaklaştıran ruhbanlık anlayışı yasaklanmıştır’?
  (   ) Akrabalarımız bizimle ilişkiyi kesmişse onlara iyilik etmeye gerek yoktur.
  (   ) Çevre, Allah’ın bize verdiği bir emanettir.
  (   ) İnsan doğal çevreyi istediği gibi kullanabilir.
  (   ) Kur’an-ı Kerim’in Arapçadan başka bir dile çevrilmesi mümkün değildir.
  (   ) Kur’an Ayetlerinin, yaklaşık anlamıyla başka bir dile çevrilmesine “sünnet” denir

 8. Cevap: Doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) harfi yazalım:
  (D) İslam’da kişiyi sosyal hayattan uzaklaştıran ruhbanlık anlayışı yasaklanmıştır.
  (Y) Akrabalarımız bizimle ilişkiyi kesmişse onlara iyilik etmeye gerek yoktur.
  (D) Çevre, Allah’ın bize verdiği bir emanettir.
  (Y) İnsan doğal çevreyi istediği gibi kullanabilir.
  (Y) Kur’an-ı Kerim’in Arapçadan başka bir dile çevrilmesi mümkün değildir.
  (Y) Kur’an Ayetlerinin, yaklaşık anlamıyla başka bir dile çevrilmesine “sünnet” denir. Açıklama:

 9. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden bildiğiniz 4 tanesini yazınız.

  1.
  2.
  3.
  4.

 10. Cevap:

  1. Hz. Nuh
  2. Hz. İbrahim
  3. Hz. Musa
  4. Hz. İsa

  Açıklama:

 11. Aşağıda yazılı olan Peygamberlere hangi kitaplar indirilmiştir, Karşılarına yazınız.

  Hz. Musa              ……………………
  Hz. İsa                 ……………………
  Hz. Davud            …………………
  Hz. Muhammed    …………………

 12. Cevap:

  Hz. Musa: Firavun'un zulmünden kaçarak İsrailoğulları'nı Mısır'dan çıkaran, Tevrat'ın indirildiği  peygamberidir.
  Hz. İsa: Meryem'in oğlu, İncil'in indirildiği  peygamberidir.
  Hz. Davud: Kudüs'ü fetheden ve İsrail Krallığı'nı kuran, Zebur'un indirildiği  peygamberidir.
  Hz. Muhammed: Son peygamber olarak İslam'a gönderilen, Kuran'ın indirildiği peygamberdir.

  Açıklama:

 13. Aşağıdaki boşlukları, verilen kelimelerden yararlanarak doldurunuz
  Maruf -- Kumar -- iyiliğini -- Cahiliye -- Münafık -- İbadet -- sünnet -- Münker -- Birr -- Vacip -- Hırsızlık Müezzin -- Merhametli

  1- Dinimiz malın korunması için .............. .yapmayı ve .............. .oynamayı yasaklamıştır.
  2- Gerçekte inanmadığı halde inanmış gibi görünen iki yüzlü kimselere .............. . .denir
  3- Hz. Muhammed’in peygamberliğinden önce Arapların bir özelliği de her türlü çirkin işleri rahatlıkla pişmanlık duymadan yapıyorlardı .Bu nedenle o döneme .............. dönemi denir
  4- Ramazan ayında fitre vermenin dini hükmü .............. tir
  5- İslam’a göre Allah’ın yapmamızı emrettiği iyi işler “ .............. ”, kaçınılması gereken kötülükler .............. ” diye isimlendirilir

 14. Cevap: 1- Dinimiz malın korunması için hırsızlık yapmayı ve kumar oynamayı yasaklamıştır.
  2- Gerçekte inanmadığı halde inanmış gibi görünen iki yüzlü kimselere münafık denir.
  3- Hz. Muhammed’in peygamberliğinden önce Arapların bir özelliği de her türlü çirkin işleri rahatlıkla pişmanlık duymadan yapıyorlardı. Bu nedenle o döneme Cahiliye dönemi denir.
  4- Ramazan ayında fitre vermenin dini hükmü vacip tir.
  5- İslam’a göre Allah’ın yapmamızı emrettiği iyi işler "helal", kaçınılması gereken kötülükler "haram" diye isimlendirilir. Açıklama:

 15. Aşağıdaki kader ile ilgili kavramları açıklayınız.

  Külli irade:
  Kaza:
  Tevekkül:
  Hayr:
  Şer:
  Ecel:
  Cüzi irade:

 16. Cevap: 1. **Külli İrade:** Allah'ın evreni ve içindekileri kapsayan genel iradesidir. Bu, evrendeki her şeyin yaratılması ve yönlendirilmesi Allah'ın külli iradesi altında gerçekleşir.
  2. **Kaza:** Kaza, kaderin bir parçası olarak kabul edilir ve insanın yaşamında başına gelen olayları ifade eder. Olumlu ya da olumsuz her türlü olay, Allah'ın takdiridir.
  3. **Tevekkül:** Tevekkül, Allah'a güvenip O'na dayanarak, O'ndan gelecek olan her türlü sonuca rıza göstermek demektir. Yani, insanın elinden gelen gayreti göstermesine rağmen sonucu tamamen Allah'a bırakması anlamında kullanılır.
  4. **Hayr:** Hayr, İslam inancında "iyilik" anlamına gelir. Allah'ın insanlara olan lütufları, rehberlik ve nimetler de hayr olarak değerlendirilir.
  5. **Şer:** Şer, İslam inancında "kötülük" anlamına gelir. Allah'ın izniyle gerçekleşen her türlü olumsuz olay, zarar ve sıkıntı şer olarak nitelendirilir.
  6. **Ecel:** Ecel, insanın yaşamının sona ereceği belirlenmiş olan süredir. Her canlının ölümünün bir vakti vardır ve bu vakti Allah belirler.
  7. **Cüzi İrade:** İnsanın sınırlı ölçüdeki iradesidir. Cüzi irade, insanın günlük hayatta yapabilecekleriyle sınırlıdır. Ancak, her türlü olayın sonucunu belirleme yetkisi Allah'a aittir. Açıklama:

 17. Peygamberlerin niteliklerini yazınız.

  Sıdk:
  Emanet:
  Fetanet:
  Tebliğ:
  İsmet:

 18. Cevap: Sıdk: Sıdk, doğruluk ve dürüstlük anlamına gelir. Bir kişinin sözlerinde ve davranışlarında doğru olması ve söylediklerine sadık kalması anlamına gelir. İslam'da sıdk, önemli bir ahlaki değer olarak kabul edilir.
  Emanet: Emanet, bir kişiye güvenilir bir şekilde teslim edilen şeyleri ifade eder. İslam'da emanet, bir kişinin başkalarının malına veya sorumluluğuna sahip olduğunda, bu emaneti iyi bir şekilde koruma ve kullanma yükümlülüğünü ifade eder. Emanet, İslam ahlakının önemli bir unsuru olarak kabul edilir.
  Fetanet: Fetanet, genellikle güvenilirlik ve sadakat anlamında kullanılır. İslam toplumunda, bir kişinin güvenilir ve dürüst bir şekilde davranması, diğer insanlar için önemli bir özelliktir. Fetanet, kişinin sözünde durma ve sorumluluklarını yerine getirme yeteneği olarak değerlendirilir.
  Tebliğ: Tebliğ, İslam dininin öğretilerini başkalarına iletmek ve paylaşmak anlamına gelir. Müslümanlar, İslam'ın prensiplerini başkalarına öğretmek ve dinlerini yaymak için tebliğ yaparlar. Peygamber Muhammed'in (sallallahu aleyhi ve sellem) insanlara İslam'ı tebliğ etmesi bu kavramın önemli bir örneğidir.
  İsmet: İsmet, peygamberlerin ve bazı özel kişilerin günahlardan korunmuş, günahsız ve günah işlemekten muaf tutulmuş olmaları anlamına gelir. İslam inancına göre, peygamberler ve bazı özel kişiler Allah tarafından korunmuş ve İslam'ın temsilcileri olarak seçilmişlerdir. İsmet, bu kişilerin günahsızlığını ifade eder. Açıklama:

 19. Şeytandan korunmanın yolları nelerdir? Açıklayınız.
 20. Cevap: Allah'a Sığınma (İstiâze): Her türlü kötülükten korunmak için ibadetler ve günlük yaşamda Allah'a sığınma duası yapmak önemlidir. Namazlarda ve diğer ibadetlerde bu istiâze duası sıkça tekrarlanır.
  Namaz Kılmak: Namaz, İslam'ın temel ibadetlerinden biridir ve inançlı bir Müslümanın düzenli olarak namaz kılması beklenir. Namaz, Allah'a yakınlaşma fırsatı sunar ve şeytanın kötü etkilerinden korunmayı destekler.
  Kuran-ı Kerim Okumak ve Anlamak: Kuran-ı Kerim'i okumak ve anlamak, İslam inancına göre kişinin ruhsal koruyucu bir kalkan oluşturabilir. Kuran'daki öğretileri anlamak ve uygulamak, kötü düşünceleri ve şeytani etkileri engelleyebilir.
  Dua Etmek: Müslümanlar, her türlü zorluk ve kötülükten korunmak için dua ederler. Dua, kişinin Allah'a yönelerek O'ndan yardım istemesini temsil eder.
  Ahlaki Değerlere Uyum: İslam, ahlaki değerlere büyük önem verir. İyilik yapmak, kötülükten kaçınmak, dürüstlük, adalet ve merhamet gibi ahlaki değerlere uymak, şeytani etkilere karşı koruyucu bir faktör olabilir.
  Sosyal İyi Arkadaşlık: İslam'da iyi arkadaşlık, kişinin karakterini etkileyebilir. Kötü arkadaşlıklardan kaçınılmalı ve iyi niyetli, ahlaki değerlere sahip insanlarla ilişkiler kurulmalıdır.
  Oruç Tutma: Oruç tutmak, İslam'da manevi bir deneyimdir ve kişinin sabır, irade gücü ve kendini kontrol etme yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olabilir. Oruç aynı zamanda kötülüklerden korunmaya da vesile olabilir.
  Zikir ve Tesbihler: Allah'ı anmak için zikirler ve tesbihler kullanmak, kişinin manevi bağını güçlendirebilir ve şeytani etkilere karşı bir koruyucu bariyer oluşturabilir. Açıklama:

 21. Kadere inanmanın insana kazandırdıklarını yazınız.
 22. Cevap:

  Teslimiyet ve Huzur: Kader inancı, insanlara hayatta karşılaştıkları zorluklar ve belirsizlikler karşısında bir tür teslimiyet ve iç huzur sağlayabilir. İnsanlar, belirli olayların kontrolünün ellerinden çıktığını kabul ederek, daha az endişeli ve stresli hissedebilirler.
  Sabır ve Olgunluk: Kadere inanmak, insanlara olayları daha büyük bir perspektiften değerlendirme fırsatı sunar. Bu da sabır geliştirmelerine ve olaylara daha olgun bir şekilde yaklaşmalarına yardımcı olabilir.
  Hayatın Anlamı: Kader inancı, insanlara yaşadıkları deneyimleri daha derinlemesine anlama ve bu deneyimlerden ders çıkarma fırsatı sunabilir. Hayatın anlamını arayışı teşvik edebilir.
  Sorumluluk Bilinci: Kadere inanmak, insanlara hayatta karşılaştıkları durumların bir sonucu olarak sorumluluklarını kabul etmelerini teşvik edebilir. Başkalarına karşı olan görevlerini ve toplumlarına karşı sorumluluklarını daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.
  Daha Yüksek Bir Amaç: Bazıları için, kader inancı, hayatta daha yüksek bir amacın parçası olduklarını hissetmelerine yol açabilir. Bu, insanların kişisel gelişim ve ruhsal büyüme hedeflerine yönelmelerine yardımcı olabilir.

  Açıklama:

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı (Klasik) Detayları

6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 17 Eylül 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Klasik
 • Boşluk Doldurma
 • Klasik


6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İSLAM’IN TEMEL KAYNAKLARI
  1. Güvenilir Kaynaklardan Bilgi Güvenilir Kaynaklardan Bilgi
  2. İslam Dininin Temel Kaynakları
  3. Kur’an-ı Kerim
  4. Sünnet

Ayrıca 6.sınıf temel dini bilgiler 1.dönem 1.yazılı soruları; klasik türde cevap anahtarlı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı (Klasik) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.