2023-2024 10.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Yazılı

2023-2024 10.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Yazılı sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 10.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Yazılı CEVAPLARI

 1. 0,25 mol N2 molekülü kaç tane molekül içerir?

  A) 1,5 x 10^23 molekül     B) 4,5 x 10^23 molekül    
  C) 0,25 x 10^23 molekül    D) 0,5 x 10^23 molekül    
  E) 2,5 x 10^23 molekül                               

 2. Cevap: C Açıklama:

  0,25 mol N2 molekülü 0,25 x 10^23 molekül içerir. 3. 0,1 mol CO2 molekülü kaç tane molekül içerir?

  A) 0,1 x 10^23 molekül     B) 6,02 x 10^22 molekül   
  C) 0,16 x 10^23 molekül    D) 0,2 x 10^23 molekül    
  E) 6,02 x 10^23 molekül                              

 4. Cevap: C Açıklama:

  0,1 mol CO2 molekülü 0,16 x 10^23 molekül içerir. 5. 0,5 mol NaCl bileşiği kaç mol iyon içerir?

  A) 0,5 mol iyon     B) 1 mol iyon      
  C) 2 mol iyon       D) 0,25 mol iyon   
  E) 0,75 mol iyon                       

 6. Cevap: C Açıklama:

  NaCl bileşiği 0,5 mol Na+ iyonu ve 0,5 mol Cl- iyonu içerir, toplam 1 mol iyon. 2 mol NaCl bileşiği ise 2 mol Na+ iyonu ve 2 mol Cl- iyonu içerir, toplam 4 mol iyon. 7. 3 mol H2SO4 bileşiği kaç mol hidrojen atomu içerir?

  A) 3 mol hidrojen atomu     B) 6 mol hidrojen atomu    
  C) 9 mol hidrojen atomu     D) 12 mol hidrojen atomu   
  E) 15 mol hidrojen atomu                               

 8. Cevap: B Açıklama:

  H2SO4 bileşiği 2 mol H atomu içerir, 3 mol H2SO4 bileşiği ise toplam 6 mol hidrojen atomu içerir. 9. Bir gazın 28 L hacmi varsa, bu gaz kaç moldür (normal koşullarda)?

  A) 1 mol    B) 2 mol    C) 3 mol    D) 4 mol    E) 5 mol    

 10. Cevap: B Açıklama:

  Normal koşullarda 28 L hacmi olan bir gaz, 2 mol gazdır. 11. Standart koşullarda 36 L hidrojen gazı kaç mol içerir?

  A) 1,5 mol    B) 2 mol    C) 3 mol    D) 4 mol    E) 5 mol    

 12. Cevap: C Açıklama:

  Standart koşullarda 36 L hacmi olan hidrojen gazı, 3 moldür. 13. Aşağıdaki tepkimeyi denkleştirin: Na + H2O -> NaOH + H2

  A) Na + H2O -> NaOH + H2        B) 2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2    
  C) Na + 2H2O -> NaOH + H2       D) 2Na + 2H2O -> 2NaOH + 2H2   
  E) 3Na + 3H2O -> 3NaOH + 3H2                                   

 14. Cevap: B Açıklama:

  Reaktiflerdeki sodyum (Na) ve su (H2O) atom sayıları, ürünlerdeki sodyum hidroksit (NaOH) ve hidrojen (H2) atom sayılarına eşitlenmelidir. 15. Hangi aşağıdaki durum endotermik bir tepkimeyi temsil eder?

  A) Odunun yanması               B) Buzun erimesi               
  C) Gaz sobasının çalışması      D) Pilin çalışması             
  E) Su buharının yoğunlaşması                                   

 16. Cevap: B Açıklama:

  Endotermik tepkimeler ısı alırken gerçekleşir. Buzun erimesi sırasında çevreden ısı alınarak buz erir. 17. Bir kimyasal tepkime sırasında maddelerin kimyasal özellikleri ne olur?

  A) Değişmez            B) Değişebilir        
  C) Değişir             D) Sabittir           
  E) Atomlar yok olur                          

 18. Cevap: C Açıklama:

  Kimyasal tepkimeler sırasında reaktiflerin kimyasal özellikleri değişir ve yeni maddeler oluşturulur. 19. Bir kimyasal tepkime sırasında toplam kütle ne olur?

  A) Artar               B) Azalır             
  C) Değişmez            D) Sabittir           
  E) Atomlar yok olur                          

 20. Cevap: C Açıklama:

  Kimyasal tepkimeler sırasında toplam kütle korunur, yani reaktiflerin ve ürünlerin toplam kütlesi değişmez. 21. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi asidik özellik gösterir?

  A) NH3    B) CH3OH    C) H2O    D) H2CO3    E) KOH    

 22. Cevap: D Açıklama:

  H2CO3, karbonik asit olarak bilinir ve asidik özellik gösterir. 23. Hangi tepkime nötralleşme tepkimesi olarak adlandırılamaz?

  A) HCl(sudA) + NaOH(suda) → NaCl(suda) + H2O(s)
  B) HNO3(suda) + KOH(suda) → KNO3(suda) + H2O(s)
  C) NH3(g) + HCl(g) → NH4Cl(k)
  D) Na2CO3(k) + 2HCl(suda) → 2NaCl(suda) + CO2(g) + H2O(s)
  E) CH3COOH(suda) + NaOH(suda) → NaCH3COO(suda) + H2O(s)

 24. Cevap: D Açıklama:

  Bu tepkime nötralleşme tepkimesi değildir çünkü su oluşmadan CO2 gazı açığa çıkar. 25. Hangi olayda kimyasal bir tepkime gerçekleşmez?

  A) Yağmurun yağması
  B) Koyu renkli elbiselerin güneş ışığına maruz kalınca zamanla solması
  C) Demir metalinin paslanması
  D) Şekerin karamelizasyonu
  E) Suyun buharlaşması

 26. Cevap: E Açıklama:

  Su buharlaşırken kimyasal bir tepkime gerçekleşmez. Bu sadece suyun fiziksel bir değişimidir. 27. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi sentez tepkimesidir?

  A) N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g)
  B) CaCO3(k) CaO(k) + CO2(g)
  C) CH4(g) + 2O2(g) CO2(g) + 2H2O(g)
  D) Pb(NO3)2(sudA) + 2NaBr(suda) PbBr2(k) + 2NaNO3(suda)
  E) Mg(k) + H2SO4(suda) MgSO4(suda) + H2(g)

 28. Cevap: A Açıklama:

  Bu tepkime azottan hidrojenle amonyak üretmek için gerçekleşen bir sentez tepkimesidir. 29. Eşit kütlelerde Mg katısı ve N2 gazı kullanılarak 75 g Mg3N2 bileşiği elde edilirken, 33 g N2 gazının arttığı gözlemlenmiştir. Başlangıçta kullanılan Mg katısının kütlesi nedir?


 30. Cevap: Başlangıçta kullanılan Mg katısının kütlesi 42 g'dır. Açıklama:

  Mg3N2 bileşiğinin kütlesi 75 g ve tepkime sonucunda artan N2 gazının kütlesi 33 g olduğuna göre, başlangıçta kullanılan Mg katısının kütlesi, bu iki kütlenin farkı olan 42 g'dir. 31. Sabit Oranlar Kanunu nedir ve kim tarafından ileri sürülmüştür?


 32. Cevap: Sabit Oranlar Kanunu, bir bileşiği oluşturan elementler arasında sabit ve basit bir oran olduğunu belirten bir ilkedir. Bu oran aynı zamanda elementlerin kütlece birleşme oranıdır. Joseph Proust tarafından ileri sürülmüştür. Açıklama: 33. Katlı Oranlar Kanunu nedir ve kim tarafından ileri sürülmüştür?


 34. Cevap: Katlı Oranlar Kanunu, iki element arasında birden fazla bileşik oluştuğunda bu bileşiklerdeki elementlerden birinin eşit miktarıyla birleşen diğer elementin farklı miktarları arasında tam sayılarla ifade edilen basit bir oran olduğunu belirten bir ilkedir. John Dalton tarafından ileri sürülmüştür. Açıklama: 35. Fe ve O2 elementleri arasındaki iki farklı bileşikte oksijen (O) ile demir (Fe) arasındaki katlı oranı hesaplayınız.


 36. Cevap: I. Bileşikte (Fe2O3) oksijen ile demir arasındaki katlı oran 2:3'tür. II. Bileşikte (FeO) oksijen ile demir arasındaki katlı oran 1:1'dir. Açıklama: 37. Bir mol atomun ya da bir mol molekülün gram cinsinden kütlesine ne denir ve birimi nedir?


 38. Cevap: Bir mol atomın ya da bir mol molekülün gram cinsinden kütlesine "mol kütlesi" denir. Birimi ise g/mol'dür. Açıklama: 39. Bir bileşiğin mol kütlesi nasıl hesaplanır? Örnek vererek açıklayınız.


 40. Cevap: Bir bileşiğin mol kütlesi, bileşiği oluşturan elementlerin mol atom kütlesi ile atom sayılarının çarpımının toplamıdır. Örneğin, NH3 bileşiğinin mol kütlesi hesaplanırken azotun mol atom kütlesi (14 g/mol) ile hidrojenin mol atom kütlesi (1 g/mol) çarpılır ve sonuçlar toplanır: NH3 = 1 × (14 g/mol) + 3 × (1 g/mol) = 17 g/mol. Açıklama: 41. İdeal gazlar için mol sayısı-hacim ilişkisi nasıl ifade edilir? Bir gazın 3 mol olduğu biliniyorsa, bu gazın normal koşullarda ne kadar hacmi kaplar?


 42. Cevap: İdeal gazlar için mol sayısı-hacim ilişkisi şu şekilde ifade edilir: n (mol) = V (litre) / 22,4 (litre/mol). Eğer bir gazın 3 mol olduğu biliniyorsa, bu gaz normal koşullarda 3 / 22,4 ≈ 0,134 litre hacmi kaplar. Açıklama: 43. Hidrojen gazının 0,5 molü kaç litre hacmi kaplar normal koşullarda?


 44. Cevap: Bir mol gaz normal koşullarda 22,4 litre hacmi kaplar. Dolayısıyla, hidrojen gazının 0,5 molü normal koşullarda 0,5 x 22,4 = 11,2 litre hacmi kaplar. Açıklama: 45. Verilen kimyasal tepkimeyi denkleştirin: C4H10 + O2 → CO2 + H2O.


 46. Cevap: Denkleştirilmiş tepkime: 2C4H10 + 13O2 → 8CO2 + 10H2O. Açıklama: 47. Kimyasal bir tepkimenin denklemini açıklayın ve neden atom korunumu prensibine dayandığını belirtin.


 48. Cevap: Kimyasal bir tepkime denklemi, reaktiflerin ve ürünlerin moleküler düzeyde nasıl değiştiğini gösteren semboller ve katsayılar içerir. Atom korunumu prensibine dayanır çünkü tepkimenin başlangıcında var olan atomlar tepkimenin sonunda yok olmazlar veya yeni atomlar yaratılmazlar. Yalnızca atomlar arasındaki bağlar kırılır ve yeniden oluşturulur, bu da atom sayısının ve türünün değişmemesini sağlar. Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 10.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Yazılı Detayları

2023-2024 10.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Yazılı 2 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 04 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 10.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 10.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 10.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik


2023-2024 10.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ASİTLER, BAZLAR, TUZLAR
  1. Asit ve Bazları Tanıyalım
  2. Asit ve Bazların Tepkimeleri
  3. Asit ve Bazların Tepkimeleri
  4. Tuzlar

Ayrıca 2023-2024 10.Sınıf kimya dersi 1.Dönem 1.Yazılı soruları, mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, tepkime sonucu oluşan maddenin kütlesini hesaplayabilme yeteneğini kazanır.

Öğrenciler, Sabit Oranlar Kanunu'nu ve Joseph Proust'un bu ilkeyi kim tarafından ortaya konulduğunu bilirler.

Öğrenciler, Katlı Oranlar Kanunu'nu ve John Dalton'un bu ilkeyi kim tarafından ortaya koyduğunu bilirler.

Öğrenciler, iki farklı bileşikte elementler arasındaki katlı oranları hesaplayabilirler.

Öğrenciler, mol kütlesinin tanımını ve birimini öğrenebilirler.

Öğrenciler, bir bileşiğin mol kütlesini hesaplayabilirler.

Öğrenciler, ideal gazlar için mol sayısı-hacim ilişkisini anlayabilir ve uygulayabilirler.

Öğrenciler, gazların mol sayısı ve hacmi arasındaki ilişkiyi kullanarak hesaplama yapabilirler.

Öğrenciler, verilen bir kimyasal tepkime denklemini denkleştirme yeteneği geliştirebilirler.

Öğrenciler, kimyasal tepkimelerin atom korunumu prensibine dayandığını ve denklemlerin bu prensibe uygun olarak yazıldığını anlayabilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 10.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Yazılı sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 10.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 17 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 28 kere doğru, 95 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 10.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 10.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 10.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 10.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.